Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 92 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas.
Action learning as means for supervisor development. I: The Future of Doctoral Research. Challenges and Opportunities. Routledge 2021 ISBN 9780367858490. s. -
UiO Untitled
 
2020
2 de Lange, Thomas; Møystad, Anne; Torgersen, Gerald R..
How can video‐based assignments integrate practical and conceptual knowledge in summative assessment? Student experiences from a longitudinal experiment. British Educational Research Journal (BERJ) 2020
UiO Untitled
 
3 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Analysing the constitution of trust in peer-based teacher mentoring groups – a sociocultural perspective. Teaching in Higher Education 2020 s. 1-15
UiO Untitled
 
4 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Fossland, Trine.
Plenary Teaching: Examining Opportunities for Student Involvement and Knowledge Exploration in Large Classroom-Settings. I: Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7. s. 135-153
UiO UiT Untitled
 
5 Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene; Tvete, Ingrid; Røisehagen, Anne; With, Anne-Lise; Stalheim, Odd Rune; Røthe, Randi Hojem; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika Bærøe; Fossland, Trine; Traavik, Njål Vidar; Eide, Egil; Heimly, Gisle; Halvorsen, Grete; Skjeseth, Eli; Eriksen, Håkon Glommen; Bakke, Inger Marie; Bakken, Inger Marie.
Praksisnær undervisning – i praksis og teori. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202632588)
HVL HINN TFoU UiB UiO UiT Untitled
 
6 Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika Bærøe.
Praksisnær undervisning med simulering og rollespill. I: Praksisnær undervisning – i praksis og teori. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632588.
HINN UiO UiT Untitled
 
7 Opdal, Lars; de Lange, Thomas; Svenkerud, Sigrun.
Triaramas as support for teacher student reflections after teaching practice in schools. NERA 2020; 2020-03-04 - 2020-03-06
USN UiO Untitled
 
8 Prøitz, Tine Sophie; Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas.
Layers of Consistency in Study Programme Planning and Realization. I: Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7. s. 79-96
USN UiO Untitled
 
2019
9 Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas.
Data Management in the PeTS project - In accordance with the new GDPR-regulations. Data management seminar; 2019-09-18 - 2019-09-18
UiO Untitled
 
10 Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
‘How do I handle this case?’ Analysing the implementation of peer-tutoring group work for master supervisors. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
11 Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas.
Student-centred learning environments in higher education - From conceptualization to design. UNIPED 2019 ;Volum 42.(1) s. 9-26
UiO Untitled
 
12 Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas.
Studentsentrerte perspektiver og tiltak i høyere utdanning : et forskningsbasert innspill til kvalitetsarbeid i praksis. UNIPED 2019 ;Volum 42.(1) s. 5-8
UiO Untitled
 
13 de Lange, Thomas; Hasu, Mervi.
Innovation in higher education: a conceptual review in current research. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
14 de Lange, Thomas; Hasu, Mervi; Wittek, Anne Line.
Innovation of educational practices in higher education—a critical conceptual discussion. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
15 de Lange, Thomas; Kirkevold, Marit.
Kollegaveiledning: Hvordan gjøre oss selv og hverandre bedre som veiledere?. Forskerskolesamling (MUNI HEALTH CARE) - orientering om kollegaveileding; 2019-09-16 - 2019-09-16
UiO Untitled
 
16 Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; Wittek, Anne Line.
Conceptualising peer review of teaching in higher education—a framework synthesis approach. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
17 Hoff, Geir; de Lange, Thomas; Bretthauer, Michael; Dahler, Stein; Halvorsen, Fred-Arne; Huppertz-Hauss, Gert; Høie, Ole Ingebreth; Kjellevold, Øystein; Moritz, Volker; Sandvei, Per; Seip, Birgitte Karen Berggreen; Holme, Øyvind.
Registration bias in a clinical quality register. Endoscopy International Open 2019 ;Volum 7.(1) s. E90-E98
OSTFSYK OUS SIV SSHF STHF UiO VV Untitled
 
18 Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika.
Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education. I: Ensuring Quality in Professional Education Volume I. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-01095-9. s. 53-72
HINN UiO UiT Untitled
 
19 Randel, Kristin Ranheim; Botteri, Edoardo; Romstad, Katrine Maria Kauczynska; Frigstad, Svein Oskar; Bretthauer, Michael; Hoff, Geir; de Lange, Thomas; Holme, Øyvind.
Effects of Oral Anticoagulants and Aspirin on Performance of Fecal Immunochemical Tests in Colorectal Cancer Screening. Gastroenterology 2019 ;Volum 156.(6) s. 1642-1649.e1
KREFTREG OSTFSYK OUS SSHF STHF UiO VV Untitled
 
20 Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas.
Research on developing faculty peer tutoring practices in teaching and supervision in a university context (PeTS)—An innovation project (2018–2022) funded by the Norwegian Research Council. Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
2018
21 Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas.
Student-centered Learning in Norwegian and Finnish higher education: a research-based perspective to quality. NERA 46th congress 2018 - Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
22 de Lange, Thomas.
PeTS prosjektet: Lærersamarbeid om veiledning og undervisning. Forskerstemmen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet; 2018-09-14 - 2018-09-14
UiO Untitled
 
23 de Lange, Thomas; Haugen, Håvard Jostein; Møystad, Anne.
Digital Prospects of Formative and Summative Assessment in Dental Education: Technological Opportunities and Challenges. ADEE Annual Meeting 2018: Dental education in a changing society; 2018-08-22 - 2018-08-24
UiO Untitled
 
24 de Lange, Thomas; Lauvås, Per.
Kollegaveiledning i høyere utdanning: – en empirisk analyse av veiledningssamtaler. UNIPED 2018 ;Volum 41.(3) s. 259-274
HIOF UiO Untitled
 
25 de Lange, Thomas; Møystad, Anne; Torgersen, Gerald R..
Increasing clinical relevance in oral radiology: Benefits and challenges when implementing digital assessment. European journal of dental education 2018 ;Volum 22.(3) s. 198-208
UiO Untitled
 
26 de Lange, Thomas; Nerland, Monika.
Learning to Teach and Teaching to Learn: Exploring Microteaching as a Site for Knowledge Integration in Teacher Education. I: Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-72831-5. s. 169-185
UiO Untitled
 
27 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Creating shared spaces: developing teaching through peer supervision. Mind, Culture, and Activity 2018 ;Volum 25.(4) s. 324-339
UiO Untitled
 
28 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Exploring plenary sessions and their potentialities for student learning. NERA 2018 - 46th congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
29 Fossland, Trine; de Lange, Thomas.
Bringing work-related elements into teaching and learning of legal education. I: Pathways to quality in higher education : Case studies of educational practices in eight courses. Oslo: Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) 2018 ISBN 978-82-327-0319-7. s. 116-135
UiO UiT Untitled
 
30 Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar; Ottesen, Eli.
NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite. Nordisk pedagogisk forening Oslo 2018
UiO Untitled
 
31 Torgersen, Gerald R.; de Lange, Thomas; Møystad, Anne.
Can the use of student created videos enhance learning in oral radiology? Student experiences based on a pilot study. ADEE Annual Meeting: Oslo, Norway; 2018-08-22 - 2018-08-24
UiO Untitled
 
32 Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas.
Tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning. Stabsutvikling og samarbeid - Menighetsfaklutetet; 2018-12-06 - 2018-12-06
UiO Untitled
 
2017
33 Bretthauer, Michael; Vandvik, Per Olav; Skjeldestad, Finn Egil; Frich, Jan C; de Lange, Thomas; Løberg, Magnus.
Ny spesialistutdanning for leger – fra sveitserost til kraftkar?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volum 137.(17) s. 1270-1271
OUS UiO UiT Untitled
 
34 de Lange, Thomas; Torgersen, Gerald R.; Møystad, Anne.
Digitising Summative assessment in dental education, benefits and challenges.. Association for Dental Education in Europe, ADEE 2017; 2017-08-23 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
35 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line.
Developing Teaching Quality in Higher Education through Peer Teacher Support Groups. ISCAR Congress 2017; 2017-08-28 - 2017-09-01
UiO Untitled
 
36 Erlandsen, Lars Henrik; de Lange, Thomas.
Studenten som veileder - erfaringer fra Krigsskolens lederutdanning : innledning og forskningsspørsmål. UNIPED 2017 ;Volum 40.(2) s. 109-128
FORSV UiO Untitled
 
37 Torgersen, Gerald R.; Møystad, Anne; de Lange, Thomas.
Increasing clinical relevance in oral radiology through computerIncreasing clinical relevance in oral radio. International Congress of Dento; 2017-04-26 - 2017-04-29
UiO Untitled
 
2016
38 de Lange, Thomas.
Å skrive en artikkelbasert avhandling: Refleksjoner og erfaringer. Skriveuka 2016,; 2016-10-25 - 2016-10-25
UiO Untitled
 
2015
39 Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per O.
Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2015 (ISBN 978-82-327-0127-8) 90 s. NIFU-rapport(24)
HINN NIFU UiO UiT Untitled
 
40 de Lange, Thomas.
Bokanmeldelse av "Effektiv holdundervisning: En håndbog for nye undervisere på universitetsniveau". UNIPED 2015 ;Volum 38.(3) s. 247-248
UiO Untitled
 
41 de Lange, Thomas.
DOKUMENTASJON - PROGRAM FOR PEDAGOGISK BASISKOMPETANSE: Kursbeskrivelser, gjennomføringstall og kursevalueringer 2012-2014. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2015 101 s.
UiO Untitled
 
42 de Lange, Thomas.
Evaluering av undervisningen - strategier og systematisering. Pedagogisk påfyll; 2015-04-20 - 2015-04-20
UiO Untitled
 
43 de Lange, Thomas.
Observasjon og analyse av mikroundervisning - Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo: Presentasjon og diskusjon av empiriske funn. Mikroundervisning i lærerutdanningen; 2015-06-01 - 2015-06-01
UiO Untitled
 
44 de Lange, Thomas; Enqvist-Jensen, Cecilie.
Kurspedagogikk - praktiske eksempler og vitenskapelig begrunnelse. Kurskomiteseminar 2015; 2015-01-22 - 2015-01-23
UiO Untitled
 
45 de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2015 37 s.
UiO Untitled
 
46 de Lange, Thomas; Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete.
Litteraturstudie: kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet 10 juni 2015. Presentasjon av forskningsfunn og review; 2015-06-10 - 2015-06-10
NIFU UiO Untitled
 
47 Molly, Sutphen; de Lange, Thomas.
What is formation? A conceptual discussion. Higher Education Research and Development 2015 ;Volum 34.(2) s. 411-419
UiO Untitled
 
2014
48 de Lange, Thomas.
Aktivitetsteori og læring. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. s. 162-177
UiO Untitled
 
49 de Lange, Thomas; Nerland, Monika.
Mirroring the Practice of Teaching - Exploring Microteaching as a site for Professional Enactments. Professional Practice, Education and Learning; 2014-06-25 - 2014-06-27
UiO Untitled
 
50 de Lange, Thomas; Nerland, Monika.
Student Teachers Engaging with Professional Criteria: an Analysis of Peer-feedback during Microteaching sessions. The 7th EARLI SIG 14 Conference on Learning and Professional Development; 2014-08-27 - 2014-08-29
UiO Untitled
 
    Vis neste liste