Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 98 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Gulbrandsen, Wenke; Tjersland, Odd Arne.
Derfor bør delt bosted ikke bli lovens førende prinsipp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
2 Gulbrandsen, Wenke; Tjersland, Odd Arne.
Derfor bør delt bosted ikke bli lovens førende prinsipp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
Untitled
 
3 Lømo, Bente; Haavind, Hanne; Tjersland, Odd Arne.
Finding a common ground: Therapist responsiveness to male clients who have acted violently against their female partner. Journal of Interpersonal Violence 2019
NKVTS UiO Untitled
 
4 Tjersland, Odd Arne.
Faglig innspill om pakkeforløp og forståelsen av psykologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2019 ;Volum 56.(11) s. 848-852
UiO Untitled
 
5 Todd-Kvam, Mari; Lømo, Bente; Tjersland, Odd Arne.
Braving the elements: Ambivalence as opportunities for change in individual psychotherapy with men using intimate partner violence. Frontiers in Psychology 2019 ;Volum 10.(JULY) s. 1-15
NKVTS UiO Untitled
 
2018
6 Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne; Tjersland, Odd Arne.
High-conflict parents in mediation: An analysis of dialogues and sources to conflict. Conflict Resolution Quarterly 2018 ;Volum 35.(4) s. 335-349
UiO Untitled
 
7 Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne; Tjersland, Odd Arne.
Mediation strategies in the face of custody conflicts. Conflict Resolution Quarterly 2018 ;Volum 36.(4) s. 293-309
UiO Untitled
 
8 Lømo, Bente; Haavind, Hanne; Tjersland, Odd Arne.
From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance. Journal of Interpersonal Violence 2018 ;Volum 33.(16) s. 2579-2601
NKVTS UiO Untitled
 
2017
9 Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren; Madsen, Ole Jacob; Moss, Sigrun Marie; Oddli, Hanne; Roen, Katrina; Råbu, Marit; Skjelsbæk, Inger; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Sveaass, Nora; Tjersland, Odd Arne.
Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet 2017 ;Volum 198.(5) s. 28-29
UiO Untitled
 
10 Andenæs, Agnes; Kjøs, Peder; Tjersland, Odd Arne.
«Delt bosted» – hva sier forskningen?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017 ;Volum 54.(3) s. 277-283
UiO Untitled
 
11 Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders; Øiestad, Guro.
Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017 ;Volum 54.(12) s. 1197-1199
UiO Untitled
 
12 Gulbrandsen, Wenke; Tjersland, Odd Arne.
Forskningen på obligatorisk mekling ved samlivsbrudd : et fremoverrettet tilbakeblikk. Fokus på familien 2017 ;Volum 45.(1) s. 6-26
UiO Untitled
 
2016
13 Strandmoen, John-Filip; Askeland, Ingunn Rangul; Tjersland, Odd Arne; Wentzel-Larsen, Tore; Heir, Trond.
Intimate Partner Violence in Men Voluntarily Attending Treatment: A Study of Couple Agreement. Violence and Victims 2016 ;Volum 31.(1) s. 124-134
NKVTS RBUP-ØS UiO Untitled
 
2015
14 Kjøs, Peder; Madsen, Ole Jacob; Tjersland, Odd Arne.
"Barnets beste" i mekling ved samlivsbrudd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ;Volum 52.(7) s. 570-579
UiO Untitled
 
15 Tjersland, Odd Arne.
Why and how should family therapists take part in family therapy research?. Fokus på familien 2015 ;Volum 43.(4) s. 332-344
UiO Untitled
 
16 Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne.
Mandatory Mediation outside the Court: A Process and Effect Study. Conflict Resolution Quarterly 2015 ;Volum 33.(1) s. 19-34
UiO Untitled
 
2014
17 Bøhren, Idunn Egaas; Stabrun, Rebekka; Tjersland, Odd Arne.
""De har litt sånn bob-bob-stemme"" : en studie av ""In My Shoes"" brukt i barnesamtaler ved skilsmissekonflikter. Fokus på familien 2014 ;Volum 42.(4) s. 272-294
UiO VV Untitled
 
18 Kjøs, Peder; Tjersland, Odd Arne; Roen, Katrina.
The Mediation Window: Regulation of Argumentation and Affect in Custody Mediation. Journal of Divorce and Remarriage 2014 ;Volum 55.(7) s. 527-538
UiO Untitled
 
2013
19 Gulbrandsen, Wenke; Tjersland, Odd Arne.
Hvordan virker obligatorisk foreldremekling ved store konflikter?. Tidsskrift for velferdsforskning 2013 ;Volum 16.(1) s. 17-30
UiO Untitled
 
20 Gulbrandsen, Wenke; Tjersland, Odd Arne.
Parent-mediation: A study of communication and phenomena contributing to severe conflicts. Presentation at the IFTA, 2013, World Family Congress, Orlando, Florida; 2013-02-20 - 2013-02-23
UiO Untitled
 
2012
21 Askeland, Ingunn Rangul; Lømo, Bente; Strandmoen, John-Filip; Heir, Trond; Tjersland, Odd Arne.
Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner. : Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2012 (ISBN 978-82-8122-060-7) 52 s.
NKVTS Untitled
 
22 Tjersland, Odd Arne; Lindheim, Maren Østvold; Gudmundson, Per Gunnar M..
A process study of group therapy with children who have been exposed to violence in their family. Fokus på familien 2012 ;Volum 40.(1) s. 6-26
OUS UiO VV Untitled
 
2010
23 Gulbrandsen, Wenke; Tjersland, Odd Arne.
Mekling ved samlivsbrudd: en oversikt over effektstudier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010 ;Volum 47.(8) s. 705-714
UiO Untitled
 
24 Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne.
What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused?. Qualitative Social Work 2010 ;Volum 9. s. 461-478
OSLOMET NKVTS UiO Untitled
 
25 Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar; Jansen, Ulf.
Allianser. Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2010 (ISBN 978-82-05-40025-2) 317 s.
UiO Untitled
 
26 Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke.
Mekling ved samlivsbrudd: modeller og ideologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010 ;Volum 47.(8) s. 692-700
UiO Untitled
 
2009
27 Gulbrandsen, Wenke; Tjersland, Odd Arne.
FORM-prosjektet: Foreldremekling ved samlivsbrudd. Delrapport nr. 1. Psykologisk institutt, UiO. Oslo: Psykologisk institutt,, UiO 2009 48 s.
UiO Untitled
 
28 Gulbrandsen, Wenke; Tjersland, Odd Arne.
Ringer i vannet: Det kliniske intervju med par fra et systemisk perspektiv. I: Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk 2009
UiO Untitled
 
29 Rønnestad, Michael Helge; Tjersland, Odd Arne.
Å gå til psykololog. I: Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01563-7. s. 267-283
UiO Untitled
 
2008
30 Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Juuhl-Langseth, Monica; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel.
From betrayal to support: A case history of incest. Journal of Family Psychotherapy 2008 ;Volum 19. s. 242-258
UiO Untitled
 
2007
31 Tjersland, Odd Arne; Helskog, Guro Hansen; Lærum, Kristin Tafjord.
De voksnes reaksjoner på bruddet. I: Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd. : Modum Bad -Samlivssenteret 2007 ISBN 978-82-92014-10-3. s. 47-54
UiO Untitled
 
32 Tjersland, Odd Arne; Helskog, Guro Hansen; Lærum, Kristin Tafjord.
Typiske reaksjonsmåter hos barn. I: Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd. : Modum Bad -Samlivssenteret 2007 ISBN 978-82-92014-10-3. s. 29-35
UiO Untitled
 
2006
33 Juuhl-Langseth, Monica; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel.
Mor–datter - forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforløp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2006 ;Volum 43.(10) s. 1012-1022
UiO Untitled
 
34 Tjersland, Odd Arne.
Seksuelle overgrep mot barn: Opprørende, krevende, viktig og meningsfullt arbeid for terapeuter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2006 ;Volum 43. s. 1010-1011
UiO Untitled
 
35 Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Wenke, Gulbrandsen; Jensen, Tine Kristin; Reichelt, Sissel.
Helping families when child sexual abuse is suspected but not proven. Child & Family Social Work 2006 ;Volum 11. s. 297-306
OSLOMET NKVTS UiO Untitled
 
2005
36 Jensen, Tine Kristin; Jensen, Tine; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne; Reichelt, Sissel.
Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children's perspectives and the context for disclosure. International Journal of Child Abuse & Neglect 2005 ;Volum 29.(12) s. 1395-1413
UiO Untitled
 
37 Mossige, Svein; Jensen, Tine Kristin; Gulbrandsen, Wenke; Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne.
Children's narratives of sexual abuse: What characterizes them and how do they contribute to meaning-making?. Narrative Inquiry 2005 ;Volum 15.(2) s. 377-404
UiO Untitled
 
2004
38 Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein.
From the system of sexual abuse to the system of suspicion. Journal of Systemic Therapies 2004 ;Volum 23. s. 67-82
UiO Untitled
 
2003
39 Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin; Reichelt, Sissel.
Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Status ett år etter avsluttet behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2003 ;Volum 40. s. 295-306
UiO Untitled
 
40 Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin; Reichelt, Sissel.
Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del I: Behandlingsideer og kjennetegn ved utvalget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2003 ;Volum 40. s. 282-294
UiO Untitled
 
2002
41 Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke.
Barn i en relasjonsorientert tilnærming til seksuelle overgrep i familien. Fokus på familien 2002 ;Volum 30. s. 3-19
UiO Untitled
 
42 Tjersland, Odd Arne; Reichelt, Sissel; Eriksen, Per.
Developments within the systems approach and som ensuing theraputic contradictions. : Upublisert arbeid, Psykologisk institutt 2002 29 s.
UiO Untitled
 
2001
43 Tjersland, Odd Arne.
To "likeverdige " hjem - til beste for hvem?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2001
UiO Untitled
 
44 Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke.
Giving sound to silent voices in cases of sexual abuse. Workshop at the XIII IFTA Family Therapy World Cangress; 2001-11-16
UiO Untitled
 
2000
45 Mossige, Svein; Gulbrandsen, Wenke; Tjersland, Odd Arne.
Barnevernet i overgrepssaker i familier - En ananlyse av barnevernets intervensjoner i saker om sesuelle overgrep. Workshop på den 1. Nordiske Kongress: Barn och Trauma; 2000-05-23
UiO Untitled
 
46 Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein.
Refleksjoner over dilemmaer behandlere møter i diffuse overgrepssaker i familier: Noen foreløpige erfaringer fra Fobik-prosjektet. Workshop på den 1. Nordiske Kongress: Barn och Trauma; 2000-05-23
UiO Untitled
 
47 Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke.
Working with families in cases of sexual abuse. Preliminary experiences from a clinical researchproject. Workshop at the XII IFTA Family Therapy World Congress: Reconciliation; 2000-06-16
UiO Untitled
 
1999
48 Birkeland, Ide; Brekke, Eva; Tjersland, Odd Arne.
Nye perspektiver på konfliktfylte møter. Fokus på familien 1999 ;Volum 27. s. 69-86
UiO Untitled
 
49 Tjersland, Odd Arne.
Evaluation of Mediation and Parental Cooperation Based on Observations and Interviews with the Clients in a Mediation Project. Mediation quarterly 1999 ;Volum 16. s. 407-423
UiO Untitled
 
50 Tjersland, Odd Arne.
Gruppeveiledning av familieterapeuter. I: Psykoterapiveiledning. : Tano Aschehoug 1999 ISBN 82-518-3768-5. s. 191-209
UiO Untitled
 
    Vis neste liste