Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2019
1 Thoresen, Thor Olav; Ognedal, Tone; Storesletten, Kjetil; Raaum, Oddbjørn.
Uformelle diskusjoner om skatt. Møte på Finansdepartementet; 2019-09-19
FRISCH UiO Untitled
 
2018
2 Barth, Erling; Ognedal, Tone.
Tax evasion in firms. Labour 2018 ;Volum 32.(1) s. 23-44
ISF UiO Untitled
 
3 Ognedal, Tone.
Taxation and participation. Skatteforum 2018; 2018-06-05
UiO Untitled
 
2017
4 Eggen, Fernanda Winger; Gottschalk, Petter; Nymoen, Ragnar; Ognedal, Tone; Rybalka, Marina.
Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidskriminalitet. : Samfunnsøkonomisk Analyse 2017 (ISBN 978-82-93320-82-1) 73 s.
BI UiO SSB Untitled
 
2016
5 Cappelen, Alexander Wright; Ognedal, Tone.
Certification and socially responsible production. Economics of Governance 2016 ;Volum 18.(1) s. 71-84
NHH UiO Untitled
 
6 Ognedal, Tone.
Morality in the market. Journal of Economic Behavior and Organization 2016 ;Volum 129. s. 100-115
UiO Untitled
 
2014
7 Ognedal, Tone.
Morale in the Market. ESOP - seminar; 2014-09-18
UiO Untitled
 
8 Ognedal, Tone.
Verdibørsen. NRK [Radio] 2014-09-06
UiO Untitled
 
2013
9 Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright; Ognedal, Tone.
Fair tax evasion. Nordic Journal of Political Economy 2013 ;Volum 38. s. 1-16
ISF NHH UiO Untitled
 
10 Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright; Ognedal, Tone.
Fair tax evasion. Bergen: Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole 2013 20 s. NHH Dept. of Economics Discussion papers(11)
ISF NHH UiO Untitled
 
2011
11 Cappelen, Alexander Wright; Ognedal, Tone.
Certification and ethical production. ESOP-seminar; 2011-05-09
NHH UiO Untitled
 
2008
12 Ognedal, Tone; Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright.
Norms and Tax Evasion. Oslo: Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 2008 (ISBN 978-82-7988-087-5) 37 s. Rapport / Report (Frischsenteret)(4)
ISF UiO Untitled
 
2005
13 Andresen, Kari Due; Ognedal, Tone; Strøm, Steinar.
The shadow economy in Norway 1980-2003: Some empirical evidences from voluntary sample surveys. I: Size, causes and consequences of the underground economy: An international perspective. Ashgate 2005 ISBN 0-7546-4248-8. s. 139-156
UiO Untitled
 
14 Jørgensen, Øystein; Ognedal, Tone; Strøm, Steinar.
Labor supply when tax evasion is an option. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt 2005 ;Volum 06. s. -
UiO Untitled
 
15 Barth, Erling; Cappelen, Alexander; Ognedal, Tone.
Fair Tax Evasion. : Statistisk sentralbyrå 2005 23 s.
ISF NHH UiO Untitled
 
16 Ognedal, Tone.
Should the standard of proof be lowered to reduce crime?. International Review of Law and Economics 2005 ;Volum 25.(1) s. 45-61
UiO Untitled
 
2004
17 Barth, Erling; Ognedal, Tone.
Markeder med svart arbeid. Oslo: Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 2004 (ISBN 82-7988-055-0) 44 s.
ISF UiO Untitled
 
2002
18 Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone; Strøm, Steinar.
Svart arbeid fra 1980 til 2001. : Frischsenteret 2002 (ISBN 82-7988-031-3) ;Volum 2002.90 s. Rapport / Report (Frischsenteret)(3)
UiO Untitled
 
19 Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone; Strøm, Steinar.
Svart arbeid fra 1980 til 2001. : Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 2002 (ISBN 82-7988-031-3) ;Volum 3.90 s. Rapport / Report (Frischsenteret)
UiO Untitled
 
20 Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone; Strøm, Steinar.
Svart arbeid fra 1980 til 2001. : Frischsenteret 2002 (ISBN 82-7988-031-3) ;Volum 2002.90 s. Rapport / Report (Frischsenteret)(3)
UiO Untitled
 
21 Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone; Strøm, Steinar.
Svart arbeid i tilbakegang?. Søkelys på arbeidsmarkedet 2002 ;Volum 2.
UiO Untitled
 
22 Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone; Strøm, Steinar.
Svart sektor i tilbakegang. Søkelys på arbeidsmarkedet 2002 ;Volum 19.(2) s. 243-251
UiO Untitled
 
23 Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone; Strøm, Steinar.
Svart sektor i tilbakegang?. Søkelys på arbeidsmarkedet 2002 ;Volum 19.(2) s. 243-252
UiO Untitled
 
24 Moene, Karl-Ove; Ognedal, Tone.
Selskapsbyråkratene og krisen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2002
UiO Untitled
 
25 Strøm, Steinar; Goldstein, Harald Erik; Ognedal, Tone; Hansen, Wiljar G..
Svart arbeid fra 1980 til 2001. : Frischsenteret 2002 (ISBN 82-7988-031-3) 90 s. Rapport / Report (Frischsenteret)(3)
UiO Untitled
 
2001
26 Hjelmeng, Erling; Lefdal, Nora Lund; Lommerud, Kjell Erik; Ognedal, Tone; Riis, Christian.
Sanksjonering - er det verdt prisen? Om sanksjonering underkonkurranseloven. : 2001 -1 s.
UiO Untitled
 
1999
27 Ognedal, Tone.
Aktive aksjonærer og selskapspirater. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 1999
UiO Untitled
 
28 Ognedal, Tone.
Should the standard of evidence be reduced for white collar crimes?. : Department of Economics, University of Olso 1999 21 s. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt(06)
UiO Untitled
 
1998
29 Ognedal, Tone.
Comment on T.Eggertson, "Limits to Institutional Reforms". The Scandinavian Journal of Economics 1998 ;Volum 100.(1) s. 364-366
UiO Untitled
 
1996
30 Ognedal, Tone.
Deep pocket punishment of corporate crime. : Department of Economics, University of Oslo 1996 (ISBN 82-570-9113-8) 27 s. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt
UiO Untitled
 
1992
31 Ognedal, Tone.
Raiders, pirates and worker-capitalists. - Some aspects of ownership and the market for corporate control. : 1992 140 s. Økonomiske doktoravhandlinger(Nr. 13)
UiO Untitled
 
1990
32 Moene, Karl-Ove; Ognedal, Tone.
Marked uten kapitalisme : økonomisk demokrati med selveide bedrifter. : Ad notam 1990 (ISBN 82-417-0091-1) 165 s.
UiO Untitled