Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 61 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Thorsen, Dag Einar; Hagtvet, Bernt; Knutsen, Torbjørn Lindstrøm; Brandal, Nikolai.
Spesial: Internasjonal politikk etter Trump.. Hva skjer med verden? [Internett] 2021-01-20
USN BJORKNES NTNU Untitled
 
2020
2 Hagtvet, Bernt; Strømmen, Øyvind; Thorsen, Dag Einar.
Høyreradikalisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
USN Untitled
 
2019
3 Dahl, Hans Fredrik; Hagtvet, Bernt; Werenskjold, Rolf.
Ekko fra Spania. Den spanske borgerkrigen i norske offentlighet. Dreyer Forlag A/S 2019 (ISBN 9788282654869) 327 s.
HVO UiO Untitled
 
2016
4 Hagtvet, Bernt; Thorsen, Dag Einar.
Svein Møthe (Nekrolog). Laagendalsposten 2016 s. 21-21
USN UiO Untitled
 
5 Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai.
Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S 2016 (ISBN 9788282651707) 475 s.
UiO Untitled
 
2015
6 Hagtvet, Bernt.
Kampen om råderetten over eget tankeliv.Orwell og Koestler som anti-totalitære inspirasjonskilkder i fundamentalismens. I: Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S 2015 ISBN 9788282651325. s. 103-138
UiO Untitled
 
2014
7 Hagtvet, Bernt.
Det fordreide øye- makt og ideologi i offentlig politikk. I: Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215022598. s. 76-96
UiO Untitled
 
8 Hagtvet, Bernt.
Guden som forsvant - Eric Hobsbawm, Johan Galtung og den perverterte idealismen. I: Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-101-1. s. 240-256
UiO Untitled
 
9 Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai; Thorsen, Dag Einar.
Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 9788215020884) 594 s.
USN UiO Untitled
 
10 Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai.
Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S 2014 (ISBN 978-82-8265-101-1) 369 s.
UiO Untitled
 
2013
11 Hagtvet, Bernt.
Den store tankeløsheten og det manglende alvoret. AKP(ml)s safarier til Kina og Kambodsja. Et tilbakeblikk etter ti år. I: Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S 2013 ISBN 9788282650700. s. 34-66
UiO Untitled
 
12 Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai.
Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S 2013 (ISBN 9788282650700) 369 s.
UiO Untitled
 
2012
13 Hagtvet, Bernt.
Høyreekstremismens forvandlinger. I: Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S 2012 ISBN 9788282650564. s. 320-342
UiO Untitled
 
14 Hagtvet, Bernt.
Politikk som ersatz-religion : Jacob L. Talmon, de intellektuelle og det totalitære demokratis røtter. I: Politikk og religion. En farlig kombinasjon?. Dreyer Forlag A/S 2012 ISBN 978-82-8265-041-0. s. 102-141
UiO Untitled
 
15 Hohr, Hansjörg; Hagtvet, Bernt.
Allmenndannelse i høyere utdanning: Avleggs og arkaisk eller nødvendig i spesialiseringens tid?. Vitenskapsteoretisk forum; 2012-01-24
UiO Untitled
 
16 Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Steine, Bjørn Arne.
Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S 2012 (ISBN 9788282650564) 345 s.
UiO Untitled
 
17 Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Steine, Bjørn Arne.
Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S 2012 (ISBN 9788282650564) 345 s.
UiO Untitled
 
18 Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Steine, Bjørn Arne.
Politikk og religion. En farlig kombinasjon?. Dreyer Forlag A/S 2012 (ISBN 978-82-8265-041-0) 298 s.
UiO Untitled
 
19 Thorsen, Dag Einar.
The Politics of Freedom – A Study of the Political Thought of Isaiah Berlin and Karl Popper, and of the Challenge of Neoliberalism. Unipub forlag 2012 282 s. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo(315)
UiO Untitled
 
2011
20 Hagtvet, Bernt.
Den fascinerende fascismen-brutalitet,estetisert makt og skjønnhetslengsel i den tyske nasjonalsosialismen. I: Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S 2011 ISBN 9788282650243. s. 116-153
UiO Untitled
 
21 Hagtvet, Bernt.
"Ett menneskes sak er vår alles sak". Bjørnstjerne Bjørnson, de intelektuelle og jsutismordet på armékaptein Alfred Dreyfus (1894-1906). I: Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010. Portal forlag 2011 ISBN 978-82-92712-54-2. s. 84-90
UiO Untitled
 
22 Hagtvet, Bernt.
Etterord. Den totalitære idé i går og i dag. I: Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S 2011 ISBN 9788282650243. s. 217-223
UiO Untitled
 
23 Hagtvet, Bernt.
I mangel av oppgjør. Stéphane Hessel som vår tids kanarifugl: den som leser av sunnhetsgehalten i vår politikk. : Arneberg forlag 2011 (ISBN 978-82-8220-046-2) 12 s.
UiO Untitled
 
24 Hagtvet, Bernt.
Innledning: Kunnskap og almenndannelse for et nytt århundre. Hvordan kan vi gjøre norske universiteter og høyskoler bedre i globaliseringens tidsalder?. I: Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S 2011 ISBN 978-82-8265-027-4. s. 22-39
UiO Untitled
 
25 Hagtvet, Bernt; Jupskås, Anders Ravik; Moer, Lasse; Boman, Arild.
Frokost med Bernt: Menneskeretter og kamp mot terrorisme. Fra seminarserie ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Seminarleder: Bernt Hagtvet, Assistent: Anders Ravik Jupskås. Produksjon: Lasse Moer. Koordinator Kunnskapskanalen: Arild Boman. Kunnskapskanalen via NRK2 [TV] 2011-08-27
UiO Untitled
 
26 Hagtvet, Bernt; Ognjenovic, Gorana.
Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S 2011 (ISBN 978-82-8265-027-4) 840 s.
UiO Untitled
 
27 Hagtvet, Bernt; Ognjenovic, Gorana.
Forord. I: Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S 2011 ISBN 978-82-8265-027-4. s. 15-22
UiO Untitled
 
28 Hagtvet, Bernt; Sørensen, Øystein; Steine, Bjørn Arne.
Forord. I: Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S 2011 ISBN 9788282650243. s. 7-10
UiO Untitled
 
2010
29 Hagtvet, Bernt.
Ideologienes århundre - en personlig vandring i det 20. århundrets politiske idéhistorie. Dreyer Forlag A/S 2010 (ISBN 9788282650045) 271 s.
UiO Untitled
 
2009
30 Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut; Rønning, Helge.
Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag 2009 (ISBN 978-82-530-3261-0) 410 s.
BI HVO UiO Untitled
 
31 Hagtvet, Bernt.
Borgersamfunnets nødverge eller kriseløsning for kapitalismen?. I: Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag 2009 ISBN 978-82-530-3261-0. s. 55-88
UiO Untitled
 
32 Hagtvet, Bernt.
Mellom globaliserig og medialisering: Ti utfordringer for demokratiet ved et århundres begynnelse. I: Demokratiet før og nå. Essays fra Oslostudentenes demokratiuke. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-451-3. s. 19-27
UiO Untitled
 
33 Hagtvet, Bernt.
Weimar - et demokratis håp og undergang. I: Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39508-4. s. 61-81
UiO Untitled
 
34 Hagtvet, Bernt; Ravik Jupskås, Anders; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Boman, Arild.
Frokost med Bernt: Medier og internasjonale konflikter: Bensin på bålet? - Bernt Hagtvet, seminarleder; deltakere: Rune Ottosen, Jan Egeland, Åsne Seierstad, Sigrun Slapgard. - Formidlingsprosjekt: Anders Ravik Jupsås, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrém, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. Kunnskapskanalen. NRK2 [TV] 2009-11-07
UiO Untitled
 
2008
35 Hagtvet, Bernt.
Den farlige renhetslengselen. I: Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978821501308-4. s. 21-57
UiO Untitled
 
36 Hagtvet, Bernt.
Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget 2008 (ISBN 978821501308-4) 669 s.
UiO Untitled
 
37 Hagtvet, Bernt.
Forfatningen. I: Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 ISBN 978-82-7935-180-1. s. 286-325
UiO Untitled
 
38 Mahrdt, Helgard; Hagtvet, Bernt.
Hannah Arendt — fornuft og dømmekraft (del 3 av 3) NRK lørdag 25.10.2008. [TV] 2008-10-25
UiO Untitled
 
39 Mahrdt, Helgard; Hagtvet, Bernt.
Hannah Arendt — fornuft og dømmekraft (del 3 av 3) NRK 1 lørdag 26.04.08 kl 14.15. Oslo [TV] 2008-04-26
UiO Untitled
 
40 Mahrdt, Helgard; Hagtvet, Bernt.
Hannah Arendt — makt og ideologi (del 2 av 3). [TV] 2008-10-18
UiO Untitled
 
41 Mahrdt, Helgard; Hagtvet, Bernt.
Hannah Arendt — makt og ideologi (del 2 av 3) Om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906-1975). Professor Bernt Hagtvet samtaler med dr.art Helgard Mahrdt om Arendts tenkning og betydning for oss i dag. NRK 1 lørdag 19.04.08 kl 14.15. Intermedia [TV] 2008-04-19
UiO Untitled
 
42 Mahrdt, Helgard; Hagtvet, Bernt.
Hannah Arendt — politikk og filosofi (del 1 av 3)Om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906-1975). Professor Bernt Hagtvet samtaler med dr.art Helgard Mahrdt om Arendts tenkning og betydning for oss i dag. NRK 1 lørdag 12.04.08 kl 13.40. Oslo [TV] 2008-04-12
UiO Untitled
 
2005
43 Hagtvet, Bernt.
Etterord. I: De umulige sp;rsm[lene. Samtaler med Albert Speer. Oslo: Damm 2005 ISBN 8204117574. s. 261-322
UiO Untitled
 
44 Meyer, Siri; Hagtvet, Bernt; Natvig, Bent; Avelin, Andre Larsen.
En truet art i Norge. Universitas [Avis] 2005-02-02
UiO Untitled
 
45 Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan; Hagtvet, Bernt.
"Kristin Clemet og universitetets utfordringer". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005 s. -
UiO Untitled
 
46 Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan; Hagtvet, Bernt.
"Manifest for et uavhengig universitet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005 s. -
UiO Untitled
 
2003
47 Nilsen, Håvard; Hagtvet, Bernt; Sandvik, Hilde.
Universitetet AS--sannhet til salgs? Debatt om kommersialisering av høyere utdanning. Motmakt. Konferanse 28-30. mars, Blindern; 2003-03-28 - 2003-03-30
UiO Untitled
 
2001
48 Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt; Heidar, Knut Martin.
Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2001 (ISBN 82-7634-333-3) 328 s.
UiO Untitled
 
1998
49 Dahl, Hans Fredrik; Hagtvet, Bernt.
From political mobilisation to political terrorism: The four phases of fascism in Norway. Columbia University Press 1998 (ISBN 0-88033-973-X) 24 s. Social Science Monographs, Boulder
UiO Untitled
 
50 Hagtvet, Bernt.
Demokratitteori; en forelesningsserie for studenter i eks-Jugoslavia, (februar, Lillehammer) Menneskerettighetene etter 50 år, FN sambandet Kristiansand (september), Ytringsfrihet og demokrati; Dreyfus-saken som general prøve for det 20. århundrets totalitære politikk, (september, Ytringsfrihetsfestivalen Stavanger). ; 1998
UiO Untitled
 
    Vis neste liste