Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2015
1 Johansen, Per Ole.
"Routine Office Work": Norwegian Stapo Women in War and Post-War Trials.. I: Women in War. Examples from Norway and Beyond. Ashgate 2015 ISBN 9781472445179. s. 165-186
UiO Untitled
 
2014
2 Johansen, Per Ole.
Forbudet mot det jødiske slakteridealet; en antisemittisk trigger. I: Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-749-7. s. 245-264
UiO Untitled
 
2013
3 Johansen, Per Ole.
The Norwegian Alcohol Prohibition; A Failure. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2013 ;Volum 14.(1) s. 46-63
UiO Untitled
 
2012
4 Johansen, Per Ole.
Fortrengning av et nasjonalt traume. I: Årsskrift 2012. Norsk Politihistorisk Selskap. Oslo: Norsk Politihistorisk Selskap 2012 ISBN 978-82-303-1282-7. s. 140-178
UiO Untitled
 
5 Johansen, Per Ole.
His Own Empire: The Norwegian Waterworks Case. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2012 ;Volum 13.(2) s. 120-132
UiO Untitled
 
6 Johansen, Per Ole.
"På livet" - i 1960 årene. I: Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag 2012 ISBN 978-82-7099-676-6. s. 167-183
UiO Untitled
 
7 Johansen, Per Ole.
Tyskland etter den første verdenskrig. I: When the Unforeseen is seen. NSFK Workshop in Reyklavik 2009 & 2011. Island: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi 2012 ISBN 978-82-7688-025-0. s. 83-95
UiO Untitled
 
8 Johansen, Per Ole.
When the Unforeseen is seen. NSFK Workshop in Reyklavik 2009 & 2011. Island: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi 2012 (ISBN 978-82-7688-025-0) 97 s.
UiO Untitled
 
2011
9 Johansen, Per Ole.
Narcotics: Market, Narratives, and "Branch Culture". Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2011 ;Volum 12.(2) s. 216-224
UiO Untitled
 
2010
10 Johansen, Per Ole.
An Invoice for All Seasons. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2010 (1) s. 86-99
UiO Untitled
 
11 Johansen, Per Ole.
De som ikke drakk. Rus & samfunn 2010 (6) s. 26-28
UiO Untitled
 
12 Johansen, Per Ole.
I skyggen av det norske ikon. Fire eksempler på kommunal korrupsjon. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010 (1) s. 41-58
UiO Untitled
 
13 Johansen, Per Ole.
Markedet som ikke vil dø. Rus & samfunn 2010 (2) s. 26-28
UiO Untitled
 
14 Johansen, Per Ole.
Norsk hjemmebrent 1917-2002. Fortid 2010 (4) s. 64-68
UiO Untitled
 
15 Johansen, Per Ole; Stubberud, Roger.
A business in its own right. I: Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver. Oslo: Nordisk samarbeidsråd for kriminologi 2010 ISBN 978-82-7688-020-5. s. 81-98
UiO Untitled
 
16 Johansen, Per Ole; Ystehede, Per Jørgen.
Nordic economic crime research: Work in progress. I: Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver. Oslo: Nordisk samarbeidsråd for kriminologi 2010 ISBN 978-82-7688-020-5. s. 7-10
UiO Untitled
 
2009
17 Johansen, Per Ole.
Organised crime Norwegian style ...used to be. I: Organised Crime: Norms, markets, regulation and research. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-393-6. s. 41-62
UiO Untitled
 
18 Johansen, Per Ole; Nadheim, Erik; Laugerud, Solveig.
Tiltak for voldsutsatte minoritetskvinner. Noen nordiske erfaringer. København: Nordisk ministerråd (TemaNord) 2009
NKVTS UiO Untitled
 
2008
19 Johansen, Per Ole.
Organisert kriminalitet - Hva nå?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2008 (3) s. 259-278
UiO Untitled
 
2007
20 Johansen, Per Ole.
Fortrengning av et nasjonalt traume. I: Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift til Henrik Tham. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 2007 s. 145-180
UiO Untitled
 
21 Johansen, Per Ole.
Konturer av det illegale alkoholmarkedets økonomi - et arbeidsutkast. I: Økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon. Vold. NSfK:s 49th Research Seminar. Oslo: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi 2007 ISBN 82-7688-015-0. s. 94-103
UiO Untitled
 
22 Johansen, Per Ole.
Never a final design: Interviewing Norwegian alchol smugglers. Trends in Organized Crime 2007 s. -
UiO Untitled
 
23 Johansen, Per Ole.
The come back boys of the illegal markets. I: Crime Business and Crime Money in Europe. The Dirty Linen of Illicit Entrepreneurship. Nederland: Wolf Legal Publishers 2007 ISBN 978-90-5850-305-3. s. 229-247
UiO Untitled
 
2006
24 Johansen, Per Ole.
På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag 2006 (ISBN 8274772334) 389 s.
UiO Untitled
 
25 Johansen, Per Ole.
Rettsoppgjøret med statspolitiet. I: På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag 2006 ISBN 8274772334. s. 47-92
UiO Untitled
 
26 Johansen, Per Ole.
Etterord. I: På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag 2006 ISBN 8274772334. s. 337-339
UiO Untitled
 
27 Johansen, Per Ole.
Forfulgt og fortiet. I: På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag 2006 ISBN 8274772334. s. 9-17
UiO Untitled
 
28 Johansen, Per Ole.
I forkant av jødeforfølgelser. I: På siden av rettsoppgjøret. Unipub forlag 2006 ISBN 8274772334. s. 19-45
UiO Untitled
 
2005
29 Johansen, Per Ole.
Det egentlige drikkeonde. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2005 (1) s. 115-117
UiO Untitled
 
30 Johansen, Per Ole.
"Minst 20 år for en jøde". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2005 (4)
UiO Untitled
 
31 Johansen, Per Ole.
Organised crime, Norwegian style. I: The organized crime economy. Njimegen: Wolf Legal Publishers 2005 ISBN 9058501442. s. 189-208
UiO Untitled
 
2004
32 Johansen, Per Ole.
Den illegale spriten. Unipub forlag 2004 (ISBN 8274771745) 175 s.
UiO Untitled
 
33 Johansen, Per Ole.
Den illegale spriten : fra forbudstid til polstreik. Unipub forlag 2004 174 s.
UiO Untitled
 
34 Johansen, Per Ole.
Den illegale spriten fra forbudstid til polstreik. I: Organisert og økonomisk kriminalitet : myter og realiteter. Oslo: Politihøgskolen 2004
UiO Untitled
 
35 Johansen, Per Ole.
Organized Crime and Trust. Global crime 2004 ;Volum 6.(2) s. 159-184
UiO Untitled
 
2003
36 Johansen, Per Ole.
Mendelsohn, Oskar. I: Norsk biografisk leksikon: Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget 2003 ISBN 82-573-1008-5. s. -
UiO Untitled
 
37 Johansen, Per Ole.
The Boys from the Prohibition. How they surrveyed and why. Paper; 2003-11-15 - 2003-11-15
UiO Untitled
 
38 Johansen, Per Ole.
Trust among crooks. Paper; 2003-08-15 - 2003-08-15
UiO Untitled
 
2002
39 Johansen, Per Ole; Lampe, Klaus von.
Honour among crooks. American Society of Criminology; 2002-11-01
UiO Untitled
 
2001
40 Johansen, Per Ole.
De trodde på en ny dag: norsk politi i krig, fangenskap og befrielse 1943-1945. : Genesis, Oslo 2001 337 s.
UiO Untitled
 
41 Johansen, Per Ole.
Kriminalitetens globale økonomi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2001 (4) s. 3-14
UiO Untitled
 
42 Johansen, Per Ole.
Menstadkonflikten 1931: et 70-årsminne. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2001 (1-2) s. 17-42
UiO Untitled
 
43 Johansen, Per Ole.
Politiet har fortsatt et rennomè å ivareta: arrestasjonene og deportasjonen av norske jøder i 1942. I: Institutt for krimininologi. Årsrapport 2000. : Institutt for kriminologi 2001 s. 24-32
UiO Untitled
 
2000
44 Johansen, Per Ole.
"Politiet har fortsatt et renomme å ivareta" Arrestasjonene og deportasjonen av norske jøder høsten 1942. I: "Hjerte og forstand". Festskrift til Victor Lind på 60-årsdagen. 15 desember 2000. : Oslo. www/kunst.no/fest 2000
UiO Untitled
 
1991
45 Johansen, Per Ole; Haagensen, Kjell.
Studier i Økonomisk Kriminalitet. Oslo: Institutt for kriminologi og strafferett 1991 (ISBN 8271000853) 421 s.
UiO Untitled