Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 78 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Reinton, Ragnhild Evang.
Memory and the Tape Recorder. Krapp's Last Tape. I: Exploring Text, Media, and Memory. Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 387 3. s. 67-92
UiO Untitled
 
2 Reinton, Ragnhild Evang.
Å tenke dikterisk. Om lesning og skriving hos Walter Benjamin. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2017 (2-3) s. 35-63
UiO Untitled
 
2015
3 Reinton, Ragnhild Evang.
"..bilder vi aldri så før vi erindret dem". Essay om Walter Benjamin. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2015 (1)
UiO Untitled
 
4 Reinton, Ragnhild Evang.
Minnekrise og minnebilder. Litterære erindringer fra det 20. århundre. Novus Forlag 2015 (ISBN 9788270998142) 249 s.
UiO Untitled
 
2014
5 Reinton, Ragnhild Evang.
"A Political and Emotional Experience of Aesthetic Transcendence in Marguerite Duras’ Film/Text India Song". I: Exploring Text and Emotions. Aarhus Universitetsforlag 2014 ISBN 978 87 7934 558 4. s. 347-370
UiO Untitled
 
2013
6 Eriksen, Anne; Reinton, Ragnhild Evang; Göran, Maria Charlotta.
Tingenes tilsynekomster: Historie og estetikk. I: Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-731-2. s. 9-24
UiO Untitled
 
7 Eriksen, Anne; Reinton, Ragnhild Evang; Göran, Maria Charlotta.
Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag 2013 (ISBN 978-82-7099-731-2) 235 s.
UiO Untitled
 
8 Reinton, Ragnhild Evang.
Enfance berlinoise de Walter Benjamin et la problematique des discours constituants. I: Se dire écrivain. Pratiques discursives de la mise en scène de soi. Lambert-Lucas 2013 ISBN 978-2-35935-063-0. s. 83-99
UiO Untitled
 
9 Reinton, Ragnhild Evang.
Slipp tingene fri! Litterære tilsynekomster av ting. I: Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-731-2. s. 27-49
UiO Untitled
 
2012
10 Reinton, Ragnhild Evang.
Beckett leser Proust. Om "Krapp's Last Tape". Til litteraturvitenskapen; 2012-11-17
UiO Untitled
 
11 Reinton, Ragnhild Evang.
Glemsel og erindring. Beckett parodierer Proust. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2012 (2)
UiO Untitled
 
12 Reinton, Ragnhild Evang.
Kunsten å lese langsomt. I: Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-321-0030-9.
UiO Untitled
 
13 Reinton, Ragnhild Evang.
Rancière om den emansiperte tilskuer. Den politiske kunsten og dens tilskuer. Nærlesning av Jacques Rancière; 2012-03-23
UiO Untitled
 
2010
14 Reinton, Ragnhild Evang.
A political experience of immanent transcendence in Marguerite Duras' film/text "India Song". Text, Action, Emotion; 2010-10-07 - 2010-10-09
UiO Untitled
 
15 Reinton, Ragnhild Evang.
Anne Oterholm - så lett så tung. Kritikersalong. Om og med Anne Oterholm; 2010-11-16
UiO Untitled
 
16 Reinton, Ragnhild Evang.
"Der barn leker, ligger en hemmelighet begravet". Introduksjon til Walter Benjamins tenkning; 2010-01-05
UiO Untitled
 
17 Reinton, Ragnhild Evang.
Estetisk teori og politisk samfunnskritikk hos Jacques Rancière. Estetisk teori som kunnskapsteori; 2010-12-07
UiO Untitled
 
18 Reinton, Ragnhild Evang.
Kunstens politikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2010 (1-2) s. 323-336
UiO Untitled
 
19 Reinton, Ragnhild Evang.
Om Marcel Prousts forfatterskap. Litterær aften om Marcel Proust; 2010-04-20
UiO Untitled
 
20 Reinton, Ragnhild Evang.
Om Samuel Becketts teater. Foredrag etter "Glade dagar" av Beckett; 2010-11-10
UiO Untitled
 
21 Reinton, Ragnhild Evang.
Producing "...images we never saw before we remembered them". Memory as Textual Action in Walter Benjamin's Berliner Kindheit um Neunzehnhundert. I: Exploring Textual Action. Aarhus Universitetsforlag 2010 ISBN 9788779344600. s. 253-281
UiO Untitled
 
22 Reinton, Ragnhild Evang.
Samtale med Arne Melberg :. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2010 ;Volum 13.(2) s. 91-100
UiO Untitled
 
23 Reinton, Ragnhild Evang.
Tingenes tilsynekomst hos Walter Benjamin. Tingenes tilsynekomst; 2010-03-08
UiO Untitled
 
2009
24 proust, marcel; ruskin, john; Reinton, Ragnhild Evang.
Om lesning. : Villanden 2009 (ISBN 978-82-997869-1-1) 111 s.
UiO Untitled
 
25 Reinton, Ragnhild Evang.
Georges Perec og erindringens (-). Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2009 ;Volum 12.(2) s. 121-143
UiO Untitled
 
26 Reinton, Ragnhild Evang.
Modernismens estetikk hos Baudelaire og Proust. Modernismens grenser; 2009-11-09 - 2009-11-10
UiO Untitled
 
27 Reinton, Ragnhild Evang.
Om Ruskin, Proust og lesningens muligheter. I: Om lesning. : Villanden 2009 ISBN 978-82-997869-1-1. s. 81-111
UiO Untitled
 
28 Reinton, Ragnhild Evang.
Ting og erindring. Gjenstand og estetisering; 2009-06-15
UiO Untitled
 
29 Reinton, Ragnhild Evang.
Walter Benjamins "Berliner Kindheit um Neunzehnhundert" som konstituerende diskurs. En lesning inspirert av Dominique Maingueneau. Codex and Code. Aesthetics, Language and Politics in an age of digital media; 2009-08-06 - 2009-08-09
UiO Untitled
 
2008
30 Reinton, Ragnhild Evang.
A child's tête-à-tête with the modern city. Literary Cities and Literary Circles in Europe; 2008-09-01 - 2008-09-06
UiO Untitled
 
31 Reinton, Ragnhild Evang.
A destructive poetics of the city. Benjamin's reading of Baudelaire, and Poe, as poets of nineteenth century Paris and London. Paris and London, capitals of the nineteenth century; 2008-03-27 - 2008-03-29
UiO Untitled
 
32 Reinton, Ragnhild Evang.
Enfance berlinoise vers mil neuf cent comme discours constituant. Se dire écrivain. Pratiques discursives de la mise en scène de soi; 2008-12-10 - 2008-12-13
UiO Untitled
 
33 Reinton, Ragnhild Evang.
Georges Perec and the (...) of memory. Text, Action, Space. Performative language and topographic patterns as converging areas in modern drama, prose fiction and film; 2008-06-23 - 2008-06-25
UiO Untitled
 
34 Reinton, Ragnhild Evang.
On Walter Benjamins Berliner Kindheit um Neunzehnhundert and the politics of literature. Textual Action, Space - and history, the political and cultural construction; 2008-11-03 - 2008-11-05
UiO Untitled
 
35 Reinton, Ragnhild Evang.
Theodor W. Adorno - un lecteur de Marguerite Duras. I: Marguerite Duras et la pensée contemporaine. Acta Universitatis Gothoburgensis 2008 ISBN 9789173465939. s. 113-124
UiO Untitled
 
2007
36 Reinton, Ragnhild Evang.
Georges Perec og erindringens (...). Kontekstualisering av litteraturen og litteraturens kontekstualiseringer; 2007-12-17 - 2007-12-19
UiO Untitled
 
37 Reinton, Ragnhild Evang.
Theodor W. Adorno: un lecteur de Marguerite Duras. Marguerite Druas et la pensée contemporaine; 2007-05-10 - 2007-05-12
UiO Untitled
 
38 Reinton, Ragnhild Evang.
Å stryke historien mot hårene. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007 (4) s. -
UiO Untitled
 
2006
39 Reinton, Ragnhild Evang.
Om de glemte menneskelige spor i tingene. En ting eller to om Ibsen; 2006-09-13
UiO Untitled
 
40 Reinton, Ragnhild Evang.
Om det fremmede i det fortrolige. Felles seminar for Avd. for allmenn litteraturvitenskap, UiO og Nordeuropa Institut, Humboldt Universitet: Verdenslitteratur og alteritet.; 2006-04-27 - 2006-04-28
UiO Untitled
 
41 Reinton, Ragnhild Evang.
Representation and construction of experience. Text, action and space. Performative language and topographical patterns as converging areas in modern drama, prose fiction and film.; 2006-11-22 - 2006-11-24
UiO Untitled
 
42 Reinton, Ragnhild Evang.
What happened to happiness and the concept of beauty?. The relevance of the aesthetic; 2006-06-02
UiO Untitled
 
43 Reinton, Ragnhild Evang.
What happened to happiness and the concept of beauty?. I: The Relevance of the Aesthetic. : WEB-Publication 2006
UiO Untitled
 
2005
44 Reinton, Ragnhild Evang.
Marguerite Duras og lidenskapens språk. Novus Forlag 2005 (ISBN 82-7099-404-9) 253 s.
UiO Untitled
 
45 Reinton, Ragnhild Evang.
Å få det stumme til å tale. Om politikk og litteraritet hos Marguerite Duras. Romansk Forum 2005 (1)
UiO Untitled
 
46 Reinton, Ragnhild Evang.
Litteraturen bor i samme gate som livet, bare i huset ved siden av... Noen tanker om livet og litterariteten. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2005 (Årg. 8, nr 2) s. 152-163
UiO Untitled
 
2001
47 Iversen, Irene; Reinton, Ragnhild Evang.
Litteratur og erfaring. : Spartacus Forlag 2001 -1 s. Topos
UiO Untitled
 
48 Reinton, Ragnhild Evang.
Et moderne litterært kjærlighetsbegrep. Kjærligheten som ikke lar seg erfare. Hva er kjærlighet?; 2001-10-01
UiO Untitled
 
49 Reinton, Ragnhild Evang.
Kunst, språk og erfaring. Om noen motiver hos Walter Benjamin. I: Litteratur og erfaring. : Spartacus Forlag 2001
UiO Untitled
 
50 Reinton, Ragnhild Evang.
Madame Bovary. NRK P2 : NRK P2 [Radio] 2001-04-18
UiO Untitled
 
    Vis neste liste