Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 173 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Frønes, Ivar.
Mellom tavle og holodeck Om utdanning, utvikling og teknologi. I: Digitalisering, kompetanse og læring. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-05-53831-3. s. 45-66
UiO Untitled
 
2019
2 Casas, Ferran; Frønes, Ivar.
From snapshots to complex continuity: Making sense of the multifaceted concept of child well-being. Childhood 2019
UiO Untitled
 
3 Frønes, Ivar.
Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. Forebygging.no 2019
UiO Untitled
 
4 Frønes, Ivar.
Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. En fagpolitisk refleksjon over barnefattigdom og strategier for å bekjempe den.. Forebygging.no 2019
UiO Untitled
 
5 Frønes, Ivar.
Frønes, I. (2019). Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. En fagpolitisk refleksjon over barnefattigdom og strategier for å bekjempe den. Tidsskriftet forebygging.no, (3).. Forebygging.no 2019
UiO Untitled
 
2018
6 Frønes, Ivar.
Den krevende barndommen.Om barndom, sosialisering og politikk for barn.. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202595494) 172 s.
UiO Untitled
 
2017
7 Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-50088-4) 234 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
8 Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Introduksjon. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. s. 11-20
UiO UIS UiT Untitled
 
9 Frønes, Ivar.
Barnefattigdom i kompetansesamfunnet.. I: Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2017 ISBN 978-82-8286-317-9. s. 50-63
UiO Untitled
 
10 Frønes, Ivar.
Høy utdanning er ikke høy kompetanse. NRK Ekko [Radio] 2017-03-14
UiO Untitled
 
11 Frønes, Ivar.
Kompetansesamfunnets utfordringer. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. s. 17-32
UiO Untitled
 
12 Frønes, Ivar.
Sosialisering. I: Pædagogik i skole og fritid. Hans Reitzels Forlag 2017 ISBN 978-87-412-6555-1.
UiO Untitled
 
13 Frønes, Ivar.
The high-tech society, youth work and popular education.. The International journal of Open Youth Work 2017
UiO Untitled
 
14 Frønes, Ivar; Qvortrup, Jens; Rizzini, Irene; nieuwenhys, Olga; Morrow, Virginia.
Past, present and future of childhood studies. Childhood 2017
UiO Untitled
 
15 Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar.
Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891. s. 11-19
NORCE UiO UIS UiT Untitled
 
16 Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar.
Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 9788205500891) 224 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
17 Kjølsrød, Lise; Frønes, Ivar.
Ikon og et verk for vår tid. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(02) s. 240-244
UiO Untitled
 
2016
18 Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205491854) 179 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
19 Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Innleiing. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854. s. 11-17
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
20 Frønes, Ivar.
Genetikk, mening og den sosiale handling. Sosiologisk Tidsskrift 2016 (4)
UiO Untitled
 
21 Frønes, Ivar.
Høyterskelsamfunnet. Nasjonal fagkonferanse 2016; 2016-11-15 - 2016-11-16
UiO Untitled
 
22 Frønes, Ivar.
Høyterskelsamfunnet. I: Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2. s. 110-126
UiO Untitled
 
23 Frønes, Ivar.
Integrasjon og utenforskap i norsk arbeidsliv. NHOs HR-dag i Telemark; 2016-09-13 - 2016-09-13
UiO Untitled
 
24 Frønes, Ivar.
Ta utdanningen tilbake til arbeidslivet. LOs utdanningskonferanse 2016; 2016-09-15 - 2016-09-16
UiO Untitled
 
25 Frønes, Ivar.
The Absence of Failure: Children at Risk in the Knowledge Based Economy. Child Indicators Research 2016 ;Volum 9.(1) s. 247-260
UiO Untitled
 
26 Frønes, Ivar.
The Autonomous Child; Theorizing Socialization. Springer Publishing Company 2016 (ISBN 978-3-319-25098-4) 119 s.
UiO Untitled
 
27 Frønes, Ivar.
Utdanning tilbake til yrkeslivet. NHO konferanse; 2016-01-11 - 2016-01-11
UiO Untitled
 
28 Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild.
Forbrukere og forbrukersamfunn. I: Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205496927.
OSLOMET UiO Untitled
 
29 Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild.
Livsløp, generasjon og sosial endring. I: Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490215.
OSLOMET UiO Untitled
 
30 Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John.
Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. I: Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
31 Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John.
Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49022-2) 129 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
32 Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise.
Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49021-5) 900 s.
UiO Untitled
 
33 Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise.
Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205490208) 339 s.
UiO Untitled
 
34 Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise.
Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205490215) 338 s.
UiO Untitled
 
35 Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise.
Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205496927) 362 s.
UiO Untitled
 
2015
36 Frønes, Ivar.
Kampen om barndommen. I: 5-åringene – mellom lekende læring og undervisning. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-7391-174-2. s. -
UiO Untitled
 
37 Frønes, Ivar.
Ta utdanningen tilbake til arbeidslivet!. Arbeidslivskonferansen; 2015-12-01 - 2015-12-01
UiO Untitled
 
38 Frønes, Ivar.
Økningen i antall tilmeldte til barnevernet.. Oslo: Atferdssenteret 2015 (ISBN 978-82-93406-01-3) 15 s.
UiO Untitled
 
39 Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild.
Tegn, ting og mening. I: Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02499-8. s. 67-81
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
40 Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar; Korbin, Jill E..
Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer 2014 (ISBN 978-90-481-9062-1) 3258 s.
UiO Untitled
 
41 Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar; Korbin, Jill E..
The Multifaceted Concept of Child Well-Being. I: Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer 2014 ISBN 978-90-481-9062-1. s. 1-27
UiO Untitled
 
42 Frønes, Ivar.
Fra mismatch til god match. NHOs konferanse i Østfold; 2014-03-19 - 2014-03-19
UiO Untitled
 
43 Frønes, Ivar.
Læringslivet. NHOs Årskonferanse 2014; 2014-01-08 - 2014-01-08
UiO Untitled
 
44 Frønes, Ivar.
Verdibørsen. NRK P1+ [Radio] 2014-03-02
UiO Untitled
 
45 Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild.
Children as Consumers. I: The SAGE Handbook of Child Research. Sage Publications 2014 ISBN 9781412930161. s. 118-135
OSLOMET UiO Untitled
 
46 Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild.
Well-Being and Children in a Consumer Society. I: Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer 2014 ISBN 978-90-481-9062-1. s. 1427-1443
OSLOMET UiO Untitled
 
47 Frønes, Ivar; Strømme, Halvor.
Risiko og marginalisering Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet. Ny utgave. Utvidet med nye data og nye analyser. Gyldendal Akademisk 2014 (ISBN 978-82-05-46430-8) 142 s.
UiO Untitled
 
2013
48 Fangen, Katrine; Frønes, Ivar.
Structural barriers and individual agency: A mixed-methods approach to school-work transitions among young adult immigrants and descendants. I: Youth and marginalisation: Young people from immigrant families in Scandinavia. Tufnell Press 2013 ISBN 978-1-872767-68-0.
UiO Untitled
 
49 Frønes, Ivar.
Kunnskapssamfunnets oppvekst; livsløp, kompetanseutvikling og sosial ulikhet. LOs konferanse om forebyggende barne- og ungdomsarbeid; 2013-10-28 - 2013-10-28
UiO Untitled
 
50 Frønes, Ivar.
Oppvekst, livsløp og marginalisering i kunnskapssamfunnet. I: Oppvekstrapporten 2013. Oslo: Barne-ungdoms, og familiedirektoratet 2013 ISBN 978-82-8286-200-4. s. 264-273
UiO Untitled
 
    Vis neste liste