Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 270 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2020
1 Figenschou, Kaja; Ruud, Even.
HOLM: som del av programmet: Musikken kan brukes som medisin. Og om Homeside, et prosjekt om demens, musikk, lesing. NRK [Radio] 2020-09-09
NMH Untitled
 
2019
2 Vinge, John; Storsve, Vegar; Ruud, Even.
Musikkpedagogisk helsearbeid. Musikkterapi 2019 (1) s. 10-19
NMH Untitled
 
2018
3 Stensæth, Karette; Brynjulf, Stige; Eide, Ingelill, B.; Nebelung, Ingeborg; Ruud, Even.
Humanistisk musikkterapi: kva er det i dag? Utfordringar og moglegheiter med denne merkelappen i vår tids samfunn.. Norsk musikkteapikonferanse; 2018-06-07 - 2018-06-09
NMH Untitled
 
2017
4 Haugen, Toril; Ruud, Even; Aksnes, Hallgjerd; Stensæth, Karette.
Musikkens positive kraft. Apollon, utg. 2, 2017 [Tidsskrift] 2017-06-12
NMH UiO Untitled
 
5 Næss, Tom; Ruud, Even.
Musikkterapi i praksis. Oslo: Norges musikkhgskole 2017 (ISBN 978-82-7853-221-8) 213 s.
NMH Untitled
 
6 Ruud, Even.
Prologue. InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2017 ;Volum 6.(2) s. 2-2
NMH UiO Untitled
 
2016
7 Osa, Tom Eide; Ruud, Even.
Preliminary Viva Voce: Music performance games - A Wittgensteinian approach to knowledge in music performance applied in three case studies. THE STUDY OF MUSICAL MATERIALS: TECHNOLOGIES, PERCEPTION, INTERPRETATION; 2016-11-22 - 2016-11-25
NMH UiB Untitled
 
8 Ruud, Even.
Musikkvitenskap. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215027609) 368 s.
UiO Untitled
 
2015
9 Jensenius, Alexander Refsum; Torsvik, Torkild; Trulsen, Ola Nymo; Ruud, Even.
- Vi tåler ikke lenger stillheten. NRK.no [Internett] 2015-01-06
NMH UiO Untitled
 
10 Ruud, Even.
Fra musikkterapi til musikk og helse, Bind 2. Norges musikkhøgskole: Skriftserie fra Senter for musikk og helse 2015 (ISBN 9788278532041) 556 s. Skriftserie fra Senter for musikk og helse(2015:4)
NMH Untitled
 
2014
11 Ruud, Even.
Health affordances of the RHYME artefacts. I: Music, Health, Technology and Design. Norwegian Acadmy of Music: NMH-publications, Series from the Centre for Music and Health 2014 ISBN 978-82-7853-094-8. s. 141-156
UiO Untitled
 
12 Stensæth, Karette; Ruud, Even.
An interactive technology for health: New possibilities for the field of music and health and for music therapy? A case study of two children with disabilities playing with ‘ORFI’. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) 2014 ;Volum 8.(9) s. 39-66
NMH Untitled
 
2013
13 Bonde, Lars Ole; Ruud, Even; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro.
Musical Life Stories. Narratives on Health Muscking. Oslo: Norges musikkhøgskole 2013 (ISBN 978-82-7853-081-8) ;Volum 6.NMH-publikasjoner(5)
NMH UiO Untitled
 
14 Ruud, Even.
Can music serve as a "cultural immunogen"? An explorative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2013 ;Volum 8. s. -
UiO Untitled
 
15 Ruud, Even.
Et musikkprosjekt for helse, utvikling og konfliktløsning. I: Løft blikket - gjør en forskjell. Erfaringer og ringvirkninger fra et musikkprosjekt i Libanon. Oslo: Norges musikkhøgskole 2013 ISBN 978-82-7853-085-6. s. 49-66
UiO Untitled
 
16 Ruud, Even.
Music, Grief and Life Crisis. I: Musical Life Stories. Narratives on Health Muscking. Oslo: Norges musikkhøgskole 2013 ISBN 978-82-7853-081-8. s. 165-180
UiO Untitled
 
17 Ruud, Even.
Musikk og identitet. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02237-6) 300 s.
UiO Untitled
 
18 Trondalen, Gro; Bonde, Lars Ole; Skånland, Marie Strand; Ruud, Even.
Musical Life Stories. Narratives on Health Musicking - Round table. 9th European Music Therapy Congress. Setting The Tone: Cultures of relating and reflecting in music therapy; 2013-08-07 - 2013-08-10
NMH Untitled
 
2012
19 Ruud, Even.
Medisinsk humaniora. Musikkterapi 2012 (3) s. 26-27
UiO Untitled
 
20 Ruud, Even.
Music and Identity. I: Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers 2012 ISBN 978-1-937440-14-5. s. -
UiO Untitled
 
21 Ruud, Even.
Musica - un obiect in sine. O teorie a terapiei de muzica receptiva. I: Muzicoterapie receptiva. Constanta: Editura Fundatiei Andrei Saguna 2012 ISBN 9789737321824. s. 351-363
UiO Untitled
 
22 Ruud, Even.
Musical Meaning in Music Therapy. I: Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers 2012 ISBN 978-1-937440-14-5. s. -
UiO Untitled
 
23 Ruud, Even.
Musicking as Self-Care. I: Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers 2012 ISBN 978-1-937440-14-5. s. -
UiO Untitled
 
24 Ruud, Even.
Musikalsk egenomsorg i sorg og livskrise. Musikkterapi 2012 (4) s. -
UiO Untitled
 
25 Ruud, Even.
Ny lærebok i samfunnsmusikkterapi. Musikkterapi 2012 (2) s. 22-25
UiO Untitled
 
26 Ruud, Even.
Om musikkterapi. NRK P2 Kulturnytt [Radio] 2012-01-17
UiO Untitled
 
27 Ruud, Even.
The Humanistic Existential Trend in Psychology. I: Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers 2012 ISBN 978-1-937440-14-5. s. -
UiO Untitled
 
28 Ruud, Even.
The Individual as Improvisor: The Concept of the Individual in Music Therapy. I: Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers 2012 ISBN 978-1-937440-14-5. s. -
UiO Untitled
 
29 Ruud, Even.
The New Health Musicians. I: Music, Health, & Wellbeing. Oxford University Press 2012 ISBN 9780199586974. s. 87-97
UiO Untitled
 
30 Ruud, Even.
Viggo Krüger: Musikk - Fortelling - Fellesskap. Musikkterapi 2012 (1) s. 16-23
UiO Untitled
 
31 Ruud, Even; Stensæth, Karette.
Interaktiv helseteknologi - nye muligheter for musikkterapien?. Musikkterapi 2012 (2) s. 6-20
NMH UiO Untitled
 
2011
32 Ruud, Even.
En relasjonell musikkestetikk. Musikkterapi 2011 (4) s. 6-13
UiO Untitled
 
33 Ruud, Even.
Musikk, identitet og helse - hva er sammenhengen?. I: Musikk, helse, identitet. Norges musikkhøgskole 2011 ISBN 978-82-7853-068-9. s. 13-25
NMH UiO Untitled
 
34 Ruud, Even.
Musikk med helsekonsekvenser. Et musikkpedagogisk prosjekt for ungdommer i en palestinsk flyktningleir. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2011 ;Volum 12. s. 59-80
NMH UiO Untitled
 
35 Ruud, Even.
Musikk og sorg.
NMH Untitled
 
36 Ruud, Even.
Musikk og sorg. Ride ranke 2011 (3) s. 4-6
UiO Untitled
 
37 Stensæth, Karette; Ruud, Even.
“Instrument som artefakter”. Om RHYME og interaktiv musikkteknologi i musikkterapien. Nordisk konferanse for musikkterapi; 2011-05-16 - 2011-05-20
NMH Untitled
 
2010
38 Ruud, Even.
Music Therapy: A Perspective from the Humanities. Barcelona Publishers 2010 (ISBN 978-1-891278-54-9) 209 s.
UiO Untitled
 
39 Ruud, Even; Storsve, Vegar; Westby, Inger Anne.
Hope and recognition: A Music Project among Youth in a Palestinian Refugee Camp. Voices: A World Forum for Music Therapy 2010 ;Volum 10.(1)
NMH UiO Untitled
 
2009
40 Aksnes, Hallgjerd; Ruud, Even.
Emotional affordances in "Uppskoka", a folk tune arrangement by Geirr Tveitt. Ear in Music I; 2009-05-11 - 2009-05-12
UiO Untitled
 
41 Ruud, Even.
Counterpoint and Interlock. I: Living in Worlds of Music. A View of Education and Values. Springer 2009 ISBN 9789048127054. s. -
UiO Untitled
 
42 Ruud, Even.
Every Note Counts. The Story of Nordoff-Robbins Music Therapy. Nordisk tidsskrift for musikkterapi 2009 ;Volum 18.(1) s. 97-98
UiO Untitled
 
43 Ruud, Even.
Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge. Norges musikkhøgskole 2009 (ISBN 9788278530603) 206 s. NMH-publikasjoner(2009:5)
UiO Untitled
 
44 Ruud, Even.
Voggesangen er helsefremmende. Musikk kultur 2009
UiO Untitled
 
45 Ruud, Even; Storsve, Vegar; Westby, Inger Anne.
Håp og anerkjennelse. Om et musikkprosjekt blant ungdommer i en palestinsk flyktningleir. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) 2009 ;Volum 2009.(5) s. 187-203
NMH Untitled
 
46 Stensæth, Karette; Skånland, Marie Strand; Ruud, Even; Bonde, Lars Ole; Trondalen, Gro.
”Musikkterapi” eller ”Musikk og helse”? Roundtable. Nordisk konferanse i musikkterapi; 2009-08-01 - 2009-08-15
NMH Untitled
 
47 Storsve, Vegar; Westby, Inger Anne; Ruud, Even.
Håp og anerkjennelse. Om et musikkprosjekt blant palestinske flyktninger i Libanon. I: Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge. Norges musikkhøgskole 2009 ISBN 9788278530603. s. 192-204
UiO Untitled
 
2008
48 Aksnes, Hallgjerd; Ruud, Even.
Body-based schemata in receptive music therapy. Musicae Scientiae 2008 ;Volum 12.(1) s. 49-74
UiO Untitled
 
49 Ruud, Even.
Et humanistisk perspektiv på norsk musikkterapi. I: Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi. Norges musikkhøgskole 2008 ISBN 978-82-7853-052-8. s. 5-29
UiO Untitled
 
50 Ruud, Even.
Hvorfor musikk som terapi?. I: Kulturen och hälsan. Essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tilstånd. Santérus Academic Press Sweden 2008 ISBN 978-91-7359-027-3. s. 75-103
UiO Untitled
 
    Vis neste liste