Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 143 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Lie, Anne Helene Kveim.
Allmennmedisinen i et historisk perspektiv. Grunnkurs I i allmennmedisin; 2020-02-03 - 2020-02-03
UiO Untitled
 
2 Lie, Anne Helene Kveim.
Desse dagar om Rusreformen. NRK P2 [Radio] 2020-01-12
UiO Untitled
 
3 Lie, Anne Helene Kveim.
Det kom et fly fra St. Anton i 2020. Morgenbladet 2020
UiO Untitled
 
4 Lie, Anne Helene Kveim.
Diagnostisere, preparere, reparere – behandling og diagnostikk i historisk perspektiv. ROP-dagen; 2020-01-08 - 2020-01-08
UiO Untitled
 
5 Lie, Anne Helene Kveim.
«Koronaviruset i Kina: Informasjon, rykter og tillit.». Panelsamtale; 2020-02-11 - 2020-02-11
UiO Untitled
 
6 Lie, Anne Helene Kveim; Austad, Ragnhild Helen; Sandbakken, Elisabeth; Sandrib, Hanna; Aavitsland, Preben; Bruun, Johan N.; Eick, Frode.
Smittsomme sykdommer blant pasienter ved Helsesenter for papirløse migranter i Oslo. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volum 140. s. -
UiO Untitled
 
7 Lie, Anne Helene Kveim; Greene, Jeremy.
From Ariadne’s Thread to the Labyrinth Itself — Nosology and the Infrastructure of Modern Medicine. New England Journal of Medicine 2020 ;Volum 382. s. 1273-1277
UiO Untitled
 
8 Lie, Anne Helene Kveim; Slagstad, Ketil.
Legers forståelse av kjønn påvirkes av sosiale og kulturelle normer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
9 Lie, Anne Helene Kveim; Sundar, Tom.
Koronakrisens usynlige infrastruktur. Dagens medisin 2020
UiO Untitled
 
10 Slagstad, Ketil; Lie, Anne Helene Kveim.
Et romsligere samfunn kan gjøre behovet for kroppsjusterende behandling mindre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
11 Øvregard, Marie-Therese da Silva; Lie, Anne Helene Kveim.
Kriterier for tvangsinnleggelse – endringer fra 1848 til i dag. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 s. -
UiO Untitled
 
2019
12 Hobæk, Bård; Lie, Anne Helene Kveim.
Less Is More: Norwegian Drug Regulation, Antibiotic Policy, and the “Need Clause”. Milbank Quarterly 2019 ;Volum 97.(3) s. 762-795
UiO Untitled
 
13 Lie, Anne Helene Kveim.
Allmennmedisinen i et historisk perspektiv. Grunnkurs I i allmennmedisin; 2019-02-11 - 2019-02-14
UiO Untitled
 
14 Lie, Anne Helene Kveim.
Barnelegen og barnepasienten: noen glimt fra de siste hundre år. Barnelegeforeningens Vårmøte 2019; 2019-06-12 - 2019-06-14
UiO Untitled
 
15 Lie, Anne Helene Kveim.
Den norske sjukdomen. Norsk medisinhistorie; 2019-03-19 - 2019-03-19
UiO Untitled
 
16 Lie, Anne Helene Kveim.
Den ukjente sykdommen skremte hele Norge. Dagbladet [Avis] 2019-03-20
UiO Untitled
 
17 Lie, Anne Helene Kveim.
Med forebygging på dagsorden - vaksine og barnehelse på 1900-tallet. Vaksinedagene 2019; 2019-09-26 - 2019-09-26
UiO Untitled
 
18 Lie, Anne Helene Kveim.
Norsk barnemedisin i 100 år: De lange linjene. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening 2019
UiO Untitled
 
19 Lie, Anne Helene Kveim.
När kroppen slöt sig och blev fast - avhandlingsrecension Annelie Drakman. Lychnos 2019 s. 259-256
UiO Untitled
 
20 Lie, Anne Helene Kveim.
Resistance awareness – past and present.. Antibiotics & Resistance Pig Meat Production & Consumption; 2019-05-08 - 2019-05-08
UiO Untitled
 
21 Lie, Anne Helene Kveim.
Samfunnsmedisiner og favorittforeleser Anne Kveim Lie. Salongen NRK P2 [Radio] 2019-01-04
UiO Untitled
 
22 Lie, Anne Helene Kveim.
Studio 2 P2. NRK p2 [Radio] 2019-02-26
UiO Untitled
 
23 Lie, Anne Helene Kveim.
Sårene som forsvant. Klassekampen [Avis] 2019-03-01
UiO Untitled
 
24 Lie, Anne Helene Kveim.
Å være menneske og lege. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(16) s. -
UiO Untitled
 
25 ; Aarseth, Guri.
The language of work disability. A study of medical certificates written by Norwegian general practitioners. Universitetet i Oslo 2019
UiO Untitled
 
26 Lie, Anne Helene Kveim; Slagstad, Ketil.
Diagnosers historisitet. Diagnoser og medisinske kjønnsforståelser i bevegelse; 2019-01-24 - 2019-01-24
UiO Untitled
 
27 Slagstad, Ketil; Lie, Anne Helene Kveim.
Skal religion definere hvordan medisin skal praktiseres?. Morgenbladet 2019
UiO Untitled
 
28 Tønne, Brita; Lie, Anne Helene Kveim.
Fra sykdom til kriminalitet - Endringer i synet på rusavhengighet. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(15) s. -
UiO Untitled
 
2018
29 Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind; Lie, Anne Helene Kveim.
Acting by persuasion— values and rhetoric in medical certificates of work incapacity: A qualitative document analysis. Medical Humanities 2018 ;Volum 0. s. 1-7
UiO Untitled
 
30 Lie, Anne Helene Kveim; Slagstad, Ketil.
Diagnosens makt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(11) s. -
UiO Untitled
 
31 Sandøy, Ingvild Fossgard; Lie, Anne Helene Kveim.
Felles læringsutbyttebeskrivelser for samfunnsmedisinsk undervisning for medisinstudenter. Michael quarterly : publication series of the Norwegian Medical Society 2018 ;Volum 15.(4) s. 323-327
UiB UiO Untitled
 
32 Tokle Grene, Gudrun; Lie, Anne Helene Kveim.
Å synge salmer i visetakt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(20) s. 1-9
UiO Untitled
 
2017
33 Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind; Lie, Anne Helene Kveim.
‘Working is out of the question’: a qualitative text analysis of medical certificates of disability. BMC Family Practice 2017 ;Volum 18.(55)
UiO Untitled
 
34 Andersen, Elise Rønnevig; Bratberg, Øivind; Hellum, Mari Kjos; Hjelle, Ole Petter; Hussein, Bassam; Lie, Anne Helene Kveim; McNicol, John; Raklev, Are; Selboe, Tone; Skaar, Johannes; Stensaker, Inger G..
Landets beste forelesere svarer: Slik studerer du mest effektivt. Aftenposten [Avis] 2017-08-31
HIOF USN NHH NTNU UiO Untitled
 
35 Bjørndal, Arild; Borchgrevink, Christian Fredrik; Frich, Jan C; Gulbrandsen, Pål; Lie, Anne Helene Kveim; Malterud, Kirsti; Røttingen, John-Arne; Tellnes, Gunnar; Westin, Steinar.
Per Fugelli. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volum 137.
NTNU UiB UiO Untitled
 
36 Lie, Anne Helene Kveim.
Se til Amerika?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volum 137.(5) s. 341-
UiO Untitled
 
2016
37 Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind; Maagerø, Eva; Lie, Anne Helene Kveim.
Writing the patient down and out: the construal of the patient in medical certificates of disability. Sociology of Health and Illness 2016 ;Volum 38.(8) s. 1379-1395
USN UiO Untitled
 
38 Lie, Anne Helene Kveim.
Naming and Classifying Diseases in the Eighteenth Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2016 ;Volum 72. s. 61-84
UiO Untitled
 
39 Paulsen, Nadia Shad; Lie, Anne Helene Kveim.
Forskningsetikk på dagsordenen - debattene bak de etiske komiteene. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(20) s. 1739-1743
UiO Untitled
 
40 Podolsky, Scott H; Lie, Anne Helene Kveim.
Futures and their uses. Antibiotics and Therapeutic Revolutions. I: Therapeutic Revolutions. Pharmaceuticals and Social Change in the Twentieth Century. University of Chicago Press 2016 ISBN 978-0-226-39087-1. s. 18-42
UiO Untitled
 
41 Sandvik, Anniken; Lie, Anne Helene Kveim.
Ubehandlet syfilis - fra Oslo til Tuskegee. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(23/24) s. 2010-2016
OUS UiO Untitled
 
2015
42 Lie, Anne Helene Kveim; Jensen, Terje; Lichtwarck, Hanne; Storaas, Jon; Torjussen, Erik; Havnes, Ingrid Amalia.
Å sette brukeren i sentrum – allerede som student :. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(14) s. 1236-1237
UiO VV Untitled
 
43 Podolsky, Scott H; Bud, Robert; Gradmann, Christoph; Hobæk, Bård; Kirchhelle, Claas; Mitvedt, Tore; Santesmases, Maria Jesus; Thoms, Ulrike; Berild, Dag; Lie, Anne Helene Kveim.
History Teaches Us That Confronting Antibiotic Resistance Requires Stronger Global Collective Action. Journal of Law, Medicine & Ethics 2015 ;Volum 43.(3) s. 27-32
OUS UiO Untitled
 
2014
44 Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind; Lie, Anne Helene Kveim.
Legeerklæring ved arbeidsuførhet - skjema til besvær. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 ;Volum 134.(1) s. 58-61
UiO Untitled
 
45 Lie, Anne Helene Kveim.
En danser med og mot tidsånder. I: En lesebok: tekster i utvalg 1969-2014. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02091-4. s. 424-434
UiO Untitled
 
46 Lie, Anne Helene Kveim.
Legerollen gjennom 200 år. NRK [Radio] 2014-09-17
UiO Untitled
 
47 Lie, Anne Helene Kveim.
"Miserable som Dødens virkelige fanger" ; litt om radesyken i Norge. Lokalhistorisk magasin 2014 ;Volum 25.(3) s. 34-37
UiO Untitled
 
48 Lie, Anne Kveim.
billig kopimedisin til fattige land. NRK [Radio] 2014-02-13
UiO Untitled
 
49 Lie, Anne Kveim.
Ekko - antibiotikaresistens. NRK [Radio] 2014-01-07
UiO Untitled
 
50 Lie, Anne Kveim.
Producing Standards, Producing the Nordic Region: Antibiotic Susceptibility Testing, from 1950–1970. Science in Context 2014 ;Volum 27.(2) s. 215-248
UiO Untitled
 
    Vis neste liste