Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 104 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Selskapets rett til å pålegge forsikrede kirurgisk inngrep i personforsikring - HR-2021-1338-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2021 ;Volum 23.(3) s. 10-12
UiO Untitled
 
2 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Unntak i forsikringsavtaler for straffbare handlinger o.l.. Tidsskrift for forretningsjus 2021 s. 104-116
UiO Untitled
 
3 Wilhelmsen, Trine-Lise; Bull, Hans Jacob.
Hull insurance of autonomous ships according to Nordic law– what are the challenges?. I: Autonomous Ships and the Law. Routledge 2021 ISBN 9780367467104.
UiO Untitled
 
2020
4 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Ansvar for skade voldt av romgjenstand. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2020 s. 39-71
UiO Untitled
 
5 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Periodisering av forsikringstilfellet i lisensforsikring – HR-2020-1262-A. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2020 s. -161
UiO Untitled
 
6 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Spørsmål om regress mellom forsikringsselskaper ved salg av bolig (HR-2019-2386-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2020 ;Volum 22.(1) s. 6-8
UiO Untitled
 
7 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Ulovfestet objektivt produktansvar for tingsskader i næringsforhold. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2020 s. 165-197
UiO Untitled
 
2019
8 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Choice of forum in the Nordic marine insurance plan. Regulation and practice. MarIus 2019 (515) s. 72-95
UiO Untitled
 
9 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Forsikringsproduktet i skadeforsikring. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2019 (3/4) s. 161-186
UiO Untitled
 
10 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Loss of hire insurance when the damaged vessel is substituted. MarIus 2019 (519) s. 93-124
UiO Untitled
 
11 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Marine insurance for intervention by State power. MarIus 2019 (519) s. 151-198
UiO Untitled
 
12 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Planen som Nordisk plan - forholdet til konkurrerende produkter, særlig engelske vilkår. MarIus 2019 (525) s. 11-40
UiO Untitled
 
13 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Regress i skadeforsikring. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2019 ;Volum 16.(1) s. 7-32
UiO Untitled
 
2018
14 Hagland, Birgitte; Wilhelmsen, Trine-Lise.
International Encyclopaedia of Laws – Tort Law Norway. Kluwer Law International 2018 (ISBN 978-90-411-1573-7) 220 s.
UiO Untitled
 
15 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Cover for intervention by state power in the Nordic Plan from 2019; a fair and timely compromise?. Journal of International Maritime Law 2018 ;Volum 24.(5) s. 354-368
UiO Untitled
 
16 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Forsikring og regress ved salg av bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2018 ;Volum 15.(2/3) s. 108-137
UiO Untitled
 
17 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Forsikringsselskapenes kontraheringsplikt – nye regler eller keiserens nye klær :. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2018 ;Volum 15.(1) s. 7-36
UiO Untitled
 
18 Wilhelmsen, Trine-Lise.
The insurer´s duty to contract - the Norwegian model. Scandinavian Studies in Law 2018 ;Volum 64. s. 256-272
UiO Untitled
 
2017
19 Hagland, Birgitte; Wilhelmsen, Trine-Lise.
Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 978-82-05-43123-2) 397 s.
UiO Untitled
 
20 Wilhelmsen, Trine-Lise; Bull, Hans Jacob.
Handbook on Hull Insurance. 2. utg.. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205491083) 415 s.
UiO Untitled
 
2016
21 Bull, Hans Jacob; Wilhelmsen, Trine-Lise.
Forsikringsrettslige mangler i et ugyldighetsperspektiv. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 127-151
UiO Untitled
 
22 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Forsikring av ulovlig interesse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2016 ;Volum 13.(3) s. 183-210
UiO Untitled
 
23 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Offshore Insurance on the Norwegian Continental shelf: a cost-effective Insurance system?. Journal of International Maritime Law 2016 ;Volum 22. s. 41-56
UiO Untitled
 
2014
24 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Nordisk institutt gjennom 50 år. MarIus 2014 ;Volum 427. s. 7-18
UiO Untitled
 
2013
25 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Flexibility, foreseeability and reasonableness in relation to the Nordic Marine Insurance Plan 2013. Il Diritto Maritimo 2013 (2) s. 395-412
UiO Untitled
 
26 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Flexibility, foreseeability, reasonableness in relation to the Nordic Marine Insurance Plan 2013. MarIus 2013 (424) s. 41-68
UiO Untitled
 
27 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Liability and insurance clauses in contracts for vessel services in the Norwegian offshore sector - the knock principle. MarIus 2013 (419) s. 81-111
UiO Untitled
 
28 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Nordisk sjøforsikringsplan 2013 - internasjonal harmonisering eller nordisk renessanse?. MarIus 2013 (417) s. 149-179
UiO Untitled
 
29 Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn.
Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 9788205452695) 132 s.
UiO Untitled
 
2012
30 Bull, Hans Jacob; Wilhelmsen, Trine-Lise.
Norwegian cargo insurance. Gyldendal Juridisk 2012 (ISBN 978-82-05-42529-3) 206 s.
UiO Untitled
 
31 Bull, Hans Jacob; Wilhelmsen, Trine-Lise.
Norwegian cargo insurance. I: International cargo insurance. Informa Law 2012 ISBN 978-1-84311-947-0.
UiO Untitled
 
32 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Barneforsikring som personsforsikringsprodukt. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012 (4) s. -
UiO Untitled
 
33 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Deductibles as self insurance. MarIus 2012 ;Volum 414. s. 157-193
UiO Untitled
 
34 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Liability and insurance clauses in contracts for vessel services in the Norwegian offshore sector – the knock for knock principle. The third Tulane-Southampton- Oslo Colloquium; 2012-10-02 - 2012-10-03
UiO Untitled
 
35 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Nordic marine insurance plan 2013: fair and flexible cover for the assured?. Journal of International Maritime Law 2012 ;Volum 18. s. 433-452
UiO Untitled
 
36 Wilhelmsen, Trine-Lise; Honka, Hannu.
Ny nordisk sjøforsikringsplan 2013 - nordisk harmonisering?. 25. nordiske sjørettsseminar; 2012-08-26 - 2012-08-28
UiO Untitled
 
2011
37 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Ny markedsdeling for sjørøverrisiko i NSPL 2010. MarIus 2011 (406) s. 25-38
UiO Untitled
 
38 Wilhelmsen, Trine-Lise.
When pirates capture the cargo. MarIus 2011 (400) s. 443-464
UiO Untitled
 
39 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Årsaksprinsipper og tolkningsprinsipper i forsikringsretten. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2011 ;Volum 8.(4) s. 228-258
UiO Untitled
 
40 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Årsaksproblemer i erstatningsretten - årsakslærer, formålsbetraktninger og økonomisk effektivitet. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 978-82-05-41578-2) 84 s.
UiO Untitled
 
41 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Årsaksproblemer i forsikringsretten. Seminar hos Vesta; 2011-09-09 - 2011-09-09
UiO Untitled
 
2010
42 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Generelt on forsikringsdekningen for sjørøveri. NSPL 2010, særlig om endringene i 2010 versjonen. 24. nordiske sjørettsseminar; 2010-08-30 - 2010-09-01
UiO Untitled
 
43 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Harmonization of marine insurance - current developments in the light of past experience. Il Diritto Maritimo 2010 (Spec. ed.) s. 1179-1201
UiO Untitled
 
44 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Marine insurance regimes and their impact on shipping competition. MarIus 2010 (394) s. 1-38
UiO Untitled
 
45 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Transport liability regimes and economic efficiency. I: Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-33611-0. s. 257-275
UiO Untitled
 
46 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Årsakssammenheng i erstatningsretten og forsikringsretten. Seminar; 2010-04-14
UiO Untitled
 
47 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Årsakssammenheng i erstatningsretten og forsikringsretten. Seminar; 2010-11-08
UiO Untitled
 
2009
48 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Challenges in modern insurance of shipowners´ interests : piracy and terrorism. I: Modern law of marine insurance, volume 3. Informa Law 2009 ISBN 978-1-84311-812-1. s. 177-211
UiO Untitled
 
49 Wilhelmsen, Trine-Lise.
EU in a global context: The new UNCITRAL Convention. Rules on transport liability. Intra tran seminar; 2009-01-29 - 2009-01-30
UiO Untitled
 
50 Wilhelmsen, Trine-Lise.
Insurance cover of piracy - interests of the ship owning company. Seminar; 2009-11-06
UiO Untitled
 
    Vis neste liste