Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 124 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2016
1 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Ren i tanker, ord og gjerning. Espen Schaanning, Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
2015
2 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Dum, sta og kåt. Jutta Person:Esel et portrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
3 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
En norsk familiesaga. Mona Levin, Mors historie. En familiesaga.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
4 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Fortellinger ved avgrunnen. Antony Beevor, Ardennene 1944. Hitlers siste sjansespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
5 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Historien om historien. Erling sandmo. Tid for historie. En bok om historiske spørsmål.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
6 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
I betzy Kjelsbergs ånd. Frid Ingulstad, Betzy. Fortellingen om en norsk foregangskvinne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
7 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Maleren som møtte dikteren. Sigrun Slapgard, Maleren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
8 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Odd Nansen-nasjonens samvittighet. Anne Ellingsen, Odd Nansen. Arvtageren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
9 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Rudolf Steiner & co. Ny litteratur om Rudolf Steiner og den antroposofiske bevegelsen. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2015 (4) s. 100-110
UiO Untitled
 
10 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Sand i kjønnsmaskineriet. Kristin Fridtun, Kjønn og ukjønn. Ordhistoriske essays. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015 s. -
UiO Untitled
 
11 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
The Jews-Teachers of the Nazis? Anti-Semitism in Norwegian Anthroposophy. NORDEUROPAforum 2015 s. 161-216
UiO Untitled
 
2014
12 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Ludvig Holbergs kritikk av Faust. I: Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-059-5. s. 64-77
UiO Untitled
 
2013
13 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Frihet og nødvendighet. F.W.J. Schellings frihetsfilosofi. I: Om menneskets frihet. Aschehoug & Co 2013 ISBN 978-82-03-35423-6. s. 7-47
UiO Untitled
 
14 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Innledende essay. I: Vår tids kulturhistorie I. Renessanse og reformasjon. Bokklubbens kulturbibliotek 2013 ISBN 978-82-525-8173-7. s. -
UiO Untitled
 
15 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Rudolf Steiner. I: Store norske leksikon (snl.no). : Store norske leksikon AS 2013
UiO Untitled
 
16 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Vår tids kulturhistorie I. Renessanse og reformasjon. Bokklubbens kulturbibliotek 2013 (ISBN 978-82-525-8173-7) 367 s.
UiO Untitled
 
2012
17 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Folkets boligbygger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
UiO Untitled
 
18 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Marie-Theres Federhofer og Hanna Hodacs (red., Til dilletantismens pris. Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilletantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap. Trondheim: Tapir 2011. Historisk Tidsskrift (Norge) 2012 ;Volum 91.(3) s. 457-462
UiO Untitled
 
19 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Sonjas offisielle selvportrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
UiO Untitled
 
20 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
The price of Dilettantism. Between passion and professionalism. Dilettante culture in Scandinavian art and science. Historisk Tidsskrift (Norge) 2012 ;Volum 91.(3) s. 457-462
UiO Untitled
 
21 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Vesentlig om Vestens esoterisme. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2012
UiO Untitled
 
2011
22 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Da Norge mistet dyden. Henrik Steffens -Vorlesung; 2011-06-14 - 2011-06-14
UiO Untitled
 
23 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Da Norge mistet dyden: Mykle-saken, ytringsfriheten og kampen om moralen. Unipub forlag 2011 (ISBN 978-82-7477-475-9) 291 s.
UiO Untitled
 
24 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
En filosof for folket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011
UiO Untitled
 
25 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
En gave fra Sverige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011
UiO Untitled
 
26 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Et forsvar for umoralen. Morgenbladet 2011
UiO Untitled
 
27 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Frihetens øyeblikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011
UiO Untitled
 
28 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Kryptisk om modernisering. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2011
UiO Untitled
 
2010
29 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Om farvene i naturen. Henrik Steffens mellom Philipp Otto Grung og Goethe. I: Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland. Hertervig Akademisk 2010 ISBN 978-82-8217-011-6. s. 38-49
UiO Untitled
 
2009
30 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
"Der stunder grufulle tider". Morgenbladet 2009 s. 20-21
UiO Untitled
 
31 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Ser idehistorisk på 1900-tallets største kulturkamp. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2009 (4) s. 18-19
UiO Untitled
 
2007
32 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Diktning og sannhet: A. H. Winsnes og Mykle-saken. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2007 (2-3) s. 128-137
UiO Untitled
 
33 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
En skjønnmalt historie. Morgenbladet 2007 s. 20-22
UiO Untitled
 
34 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Fausts fordømmelse. I: Fra Dante til Umberto Eco. Unipub forlag 2007 ISBN 9788274772991. s. 199-229
UiO Untitled
 
2006
35 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Faust in Norwegen. 100 Jahre Deutsch-Norwegische Begegnungen; 2006-10-26 - 2006-10-28
UiO Untitled
 
36 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Filosofen Quisling. Oslo [Radio] 2006-10-20
UiO Untitled
 
37 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
"Hva med humanismen". Utdanning 2006 (12) s. 43-
UiO Untitled
 
38 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Kjønn i endring. Etterutdanning; 2006-11-27
UiO Untitled
 
39 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Myklesaken. Norsk idehistorie; 2006-12-05 - 2006-12-06
UiO Untitled
 
40 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Myklesaken. Norsk Idehistorie; 2006-12-05 - 2006-12-06
UiO Untitled
 
41 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
O.A.Thommesens Hermafroditt. Oslo [Radio] 2006-10-10
UiO Untitled
 
42 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Quislings universisme. Oslo [TV] 2006-10-19
UiO Untitled
 
43 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
"Samling om Sokrates". Utdanning 2006 (12) s. 41-
UiO Untitled
 
44 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
"Undring, utdanelse, refleksjon". Utdanning 2006 (11) s. 38-
UiO Untitled
 
2005
45 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Innledende essay. I: Vestens mystikk. Oslo: Bokklubben 2005 ISBN 82-525-4117-8. s. -
UiO Untitled
 
46 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Stein Mehren som kulturfilosof. I: Myten og den irrasjonelle fornuft. Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-18971-7. s. 439-447
UiO Untitled
 
47 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Steinerskolen i Norge. I: Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser. Berliner Wissenschafts-Verlag 2005 ISBN 3-8305-1074-8. s. 161-161
UiO Untitled
 
48 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Tysk mystikk i Norge. I: Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser. Berliner Wissenschafts-Verlag 2005 ISBN 3-8305-1074-8. s. 145-147
UiO Untitled
 
49 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Vestens Mystikk. Oslo: De norske Bokklubbene 2005 (ISBN 82-525-4117-8) 408 s. Verdens hellige skrifter(27)
UiO Untitled
 
2004
50 Hansen, Jan- Erik Ebbestad.
Det forseglede budskap. Stein Mehren og mystikken. I: Som du holder mitt hjerte i din ømhet. Om Stein Mehrens forfatterskap. Unipub forlag 2004 ISBN 82-7477-166-4. s. 79-96
UiO Untitled
 
    Vis neste liste