Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 91 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Brauckhoff, Melanie; Wahlberg, Magnus; Haga, Jens Ådne Rekkedal; Karlsen, Hans Erik; Wilson, Maria.
Embracing Their Prey at That Dark Hour: Common Cuttlefish (Sepia officinalis) Can Hunt in Nighttime Light Conditions. Frontiers in Physiology 2020 ;Volum 11. s. 1-9
UiO Untitled
 
2019
2 Tombre, Ingunn; Andersen, Gørli E. Bruun; Axelsen, Terje; Brandt, Morten; Hauge, Finn; Soglo, Egil; Syvertsen, Ragnar; Karlsen, Hans Erik; Kræmer, Fredrik; Lassen, Mette; Meyer, Rolf; Moholt, Øistein; Nilsen, Reidar Nicander; Sondbø, Sverre; Tjønnås, Trygve.
Gåseregistreringer i Vestfold. En vurdering av samlede bestander i fylket. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3459-7) 24 s. NINA rapport(1709)
NINA UiO Untitled
 
2018
3 Wilson, Maria; Haga, Jens Ådne Rekkedal; Karlsen, Hans Erik.
Behavioural responses to infrasonic particle acceleration in cuttlefish. Journal of Experimental Biology 2018 ;Volum 221. s. 1-10
UiO Untitled
 
2017
4 Forland, Tonje Nesse; Hansen, Rune Roland; Karlsen, Hans Erik; Kvadsheim, Petter Helgevold; Andersson, Mathias; Linne, Markus; Grimsbø, Endre; Sivle, Lise Doksæter.
Behaviour of penned Atlentic mackerel exposed to increasing levels of seismic airgun pulses. Oceanoise 2017; 2017-05-08 - 2017-05-12
FFI HAVFORSK UiO Untitled
 
5 Karlsen, Hans Erik.
Hørsel hos fisk. Responser på lyd.. Fisk og seismikk; 2017-04-05 - 2017-04-06
UiO Untitled
 
6 Kvadsheim, Petter Helgevold; Sivle, Lise Doksæter; Roland Hansen, Rune; Karlsen, Hans Erik.
Effekter av menneskeskapt støy på havmiljø. Rapport til Miljødirektoratet om kunnskapsstatus.. Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt 2017 (ISBN 978-82-464-2878-9) 79 s.
FFI HAVFORSK UiO Untitled
 
7 Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; Hansen, Rune Roland; Andersson, Mathias; Grimsbø, Endre; Linne, Markus; Karlsen, Hans Erik.
Behavioural effects of seismic dose escalation exposure on captive mackerel (Scomber scombrus). Bergen: Havforskningsinstituttet 2017 72 s. Rapport fra havforskningen(Nr. 34 - 2017)
HAVFORSK UiO Untitled
 
2016
8 Karlsen, Hans Erik.
Biologen vil bygge i havna. Søker om å få bygge hus i to etasjer med våtlaboratorier og undervisningsrom.. Akershus Amtstidende [Avis] 2016-04-29
UiO Untitled
 
9 Karlsen, Hans Erik.
Blåskjellene kan ha virus. Akershus amtstidende [Avis] 2016-07-28
UiO Untitled
 
10 Karlsen, Hans Erik.
Det vurderes snuplass for buss nord for Tollboden i Drøbak. Biologisk stasjon har sendt inn en byggesøknad om å få oppføre et lite sanitærhus på UiO's del av parkeringsplassen. Der skal det nå bli midlertidig snuplass for buss.. Akershus Amtstidende [Avis] 2016-08-30
UiO Untitled
 
11 Karlsen, Hans Erik.
Particle motion levels in frequency-dependent responses in penned mackerel. JIP-particle motion meeting; 2016-01-13 - 2016-01-15
UiO Untitled
 
12 Karlsen, Hans Erik; Axelsen, Terje; Pedersen, Kurt.
Store Færder fuglestasjon gjennom 50 år. Latvia: SIA UnitedPress 2016 (ISBN 978-82-303-3322-8) 205 s.
UiO Untitled
 
13 ; Sørnes Karlsen, Christian.
Effects of low frequency acoustic pulses on startle behaviour and EOD activity in elephantnose fish (Gnathonemus petersii).. Ås: NMBU 2016 68 s.
UiO NMBU Untitled
 
14 Sivle, Lise Doksæter; Roland Hansen, Rune; Karlsen, Hans Erik; Handegard, Nils Olav.
Mackerel behaviour and seismic signals – a net pen study. Rapport fra Havforskningen nr 19 2016. ISSN 1893-4536.. Rapport fra havforskningen 2016 ;Volum 19.
HAVFORSK UiO Untitled
 
2015
15 Bøe, Mari; Fredriksen, Stein; Karlsen, Hans Erik.
Seasonal variations of fish fauna in two Zostera marina meadows in the inner Oslofjord. Årsmøte Norske Havforskeres forening; 2015-10-12 - 2015-10-14
UiO Untitled
 
16 Karlsen, Hans Erik.
Hørsel hos blekksprut. Opptak til radioprogrammet "Ekko".. Drøbak [Radio] 2015-04-07
UiO Untitled
 
17 Karlsen, Hans Erik.
Studier av makrellhørsel og adferd i laboratoriet. Seismikk workshop på Havforskningsinstituttet; 2015-12-15 - 2015-12-16
UiO Untitled
 
18 Karlsen, Hans Erik; Roland Hansen, Rune.
Omvisning og presentasjon av "lyd i vann" for Det norske kromprinsparet. Biologisk stasjon [TV] 2015-09-15
UiO Untitled
 
19 Karlsen, Hans Erik; Roland Hansen, Rune; Sivle, Lise Doksæter.
Effekter av seismikkpulser på makrell i merd.. Fisk og seismikk workshop; 2015-12-15 - 2015-12-16
HAVFORSK UiO Untitled
 
2014
20 Karlsen, Hans Erik.
Effekter av menneskeskapt støy (seismikk) på aktivitetsnivå og spiseatferd his fisk og hval. Seismikkseminar; 2014-05-12 - 2014-05-12
UiO Untitled
 
21 Roland Hansen, Rune; Karlsen, Hans Erik.
Effekter av menneskeskapt støy (seismikk) på aktivitetsnivå og spiseadferd hos fisk og pattedyr. Fisk og seismikk 2014; 2014-02-12 - 2014-02-13
UiO Untitled
 
2013
22 Karlsen, Hans Erik.
Foredrag "Laboratoriestudier av lydinduserte atferdsresponser hos tobisfisk". "Fisk og seismikk"; 2013-03-21 - 2013-03-21
UiO Untitled
 
23 Karlsen, Hans Erik.
Innspilling av radioprogram for Radio Buskerud i Sandspollen om stillehavsøsters. I Sandspollen [Radio] 2013-08-15
UiO Untitled
 
24 Karlsen, Hans Erik.
Mechanisms of acoustic disturbance on fish. The JIP Sound and Marine Life; 2013-05-22 - 2013-05-22
UiO Untitled
 
25 Karlsen, Hans Erik.
Opptak til radioprogram på Nrk P1 om fiskelyder. Nrk P1 [Radio] 2013-09-18
UiO Untitled
 
26 Karlsen, Hans Erik; Roland Hansen, Rune.
Stand på utstillingen "Havets mangfold".Postere om lydstøy i havet og effekter på fisk og sjøpattedyr. Akvarier med levende dyr fra havet. Interaktiv pc/tv der man kunne peke på en fisk eller et sjøpattedyr og så høre lyden fra dyret. Forskningstorget; 2013-09-21 - 2013-09-22
UiO Untitled
 
2012
27 Hovem, Jens Martin; Tronstad, Tron; Karlsen, Hans Erik; Løkkeborg, Svein.
Modeling Propagation of Seismic Airgun Sounds and the Effects on Fish Behavior. IEEE Journal of Oceanic Engineering 2012 ;Volum 37.(4) s. 576-588
HAVFORSK NTNU SINTEF UiO Untitled
 
28 Karlsen, Hans Erik.
Drøbak akvarium og skrantende økonomi. Om driften av Drøbak akvarium og årsaken til manglende samarbeid med Biologisk stasjon i Drøbak. Akershus Amtstidende 2012 s. 4-4
UiO Untitled
 
29 Karlsen, Hans Erik.
En fisk med ufordelaktig ytre-om funn av tiskjegg på Fjellstrand. Akershus Amstidende 2012 s. 6-6
UiO Untitled
 
30 Karlsen, Hans Erik.
Innspilling av Nrk-serien "Skaperverket" ved Biologisk stasjon i Drøbak. Om slimål. Nrk [TV] 2012-10-16
UiO Untitled
 
31 Karlsen, Hans Erik.
Kartlegging av Marinbiologisk stasjon i Drøbak (kapasitet, aktivitet, finansiering etc) for Fiskeri-og kystdepartementet og Kunnskapsdepartementet. : NFR 2012 7 s.
UiO Untitled
 
32 Karlsen, Hans Erik.
Lydpulser fra hamringsaktivitet og mulige atferds- og skadeeffekter på tobisfisk (Ammodytidae). Oslo: Klima- og forurensningsdirektoratet 2012 38 s.
UiO Untitled
 
33 Karlsen, Hans Erik.
Studier av hørselssansen til fisk ved UiO-kort historikk om metoder og resultater. Foredragsserie; 2012-11-28 - 2012-11-28
UiO Untitled
 
34 Karlsen, Hans Erik; Eckroth, Jared.
Acoustic startle response thresholds in fish with different hearing capacities and effects of high level sound pulses on feeding motivation. The Physiology of Fish Behaviour FSBI 2012- med i arrangementskomitêen; 2012-07-09 - 2012-07-13
UiO Untitled
 
35 Karlsen, Hans Erik; Hansen, Rune Roland.
Effects of seismic sound pulses on behaviour and feeding in a free-ranging golden redfish (Sebastes marinus). The Physiology of Fish Behaviour FSBI 2012-med i arrangementskomitêen; 2012-07-09 - 2012-07-13
UiO Untitled
 
36 Tønseth, Kim Aleksander; Andersen, Torgrim Salvesen; Pripp, Are Hugo; Karlsen, Hans Erik.
Forebyggende behandling mot brennmanetskader - en randomisert studie. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ;Volum 132.(12-13) s. 1446-1449
OUS UiO Untitled
 
2011
37 Aursnes, Ingrid Augusta Stølen; Rishovd, Anne-Lise; Karlsen, Hans Erik; Gjøen, Tor.
Validation of reference genes for quantitative RT-qPCR studies of gene expression in Atlantic cod (Gadus morhua I.) during temperature stress. BMC Research Notes 2011 ;Volum 4. s. -
UiO Untitled
 
38 Døving, Kjell Bjarne; Hansson, Kenth-Arne; Karlsen, Hans Erik.
Selective staining of olfactory pathways. Chemical Senses 2011 ;Volum 36.(1) s. E12-E13
UiO Untitled
 
39 Karlsen, Hans Erik.
Effekter av seismikkstøy på spiseadferd hos uer. "Fisk og seismikk"; 2011-03-24 - 2011-03-24
UiO Untitled
 
40 Karlsen, Hans Erik.
Foredrag: Menneskapt støy i havet. Møte; 2011-12-01 - 2011-12-01
UiO Untitled
 
41 Karlsen, Hans Erik.
Foredrag:Fridjof Nansen og Biologens historie. Møte; 2011-11-30 - 2011-11-30
UiO Untitled
 
42 Karlsen, Hans Erik.
Seismikk og fiskehørsel. Vintermøte; 2011-01-29 - 2011-01-31
UiO Untitled
 
43 Karlsen, Hans Erik.
11550 gjess over Drøbak. Trekk av kortnebbgjess over Drøbak 13. april. 1 avisside innlegg i Akershus Amtstidende. Akershus Amtstidende [Avis] 2011-04-13
UiO Untitled
 
44 Karlsen, Hans Erik; Eckroth, Jared.
Terskelverdier for lydpulsindusert startle-atferd hos ulike arter og hørselsgrupper av fisk, og effekter av lydpulser på spisemotivasjon. Rapport til Oljedirektoratet. : Oljedirektoratet 2011 43 s.
UiO Untitled
 
45 Karlsen, Hans Erik; Hansen, Rune Roland.
Effects of seismic sound pulses on behaviour and feeding in free-ranging golden redfish (Sebastes marinus) at the Visund oil platform in the North Sea. Rapport til Statoil AS. : Statoil 2011 25 s.
UiO Untitled
 
46 Karlsen, Hans Erik; Ski, Sondre.
Forekomsten av ribbemaneten Mnemiopsis leidyi i Drøbaksundet i Oslofjorden i 2009. Rapport til DN. : Direktoratet for Naturforvaltning 2011 16 s.
UiO Untitled
 
2010
47 Karlsen, Hans Erik.
"A combined effort. Hearing in fish and aquatic invertebrates". Om Biologisk stasjon i Drøbak og forskning på hørsel hos fisk og marine invertebrater. Public Service Review: Science & Technology 2010 ;Volum 19. s. 1-1
UiO Untitled
 
48 Karlsen, Hans Erik.
Direkte TV-sending: Direkte sending i TV2-"God morgen Norge" fra Biologisk stasjon om de store mengdene med brennmaneter i sjøen. TV2-"God morgen Norge" [TV] 2010-07-25
UiO Untitled
 
49 Karlsen, Hans Erik.
Foredrag: "Hearing and acoustic startle behaviour thresholds in different groups of fish.". Norwegian centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) seminar; 2010-05-12 - 2010-05-12
UiO Untitled
 
50 Karlsen, Hans Erik.
Foredrag: "Lydpåvirkning på ulike fiskeslag". Fisk og seismikk seminar; 2010-03-11 - 2010-03-11
UiO Untitled
 
    Vis neste liste