Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 231 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2018
1 Kasa, Sjur; Westskog, Hege; Rose, Lawrence E.
Municipalities as Frontrunners in Mitigation of Climate Change: Does Soft Regulation Make a Difference?. Environmental Policy and Governance 2018 ;Volum 28.(2) s. 98-113
CICERO Untitled
 
2017
2 Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E; Sandberg, Siv.
Local and Regional Government in the Nordic Countries: Co-operative Decentralization. I: The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2175-2. s. 193-218
UiO Untitled
 
3 Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold.
Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 267-300
HIOA ISF UiO Untitled
 
4 Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling.
Politisk deltakelse mellom valg. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 147-167
HIOA ISF UiO Untitled
 
2016
5 Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E.
Territorielle styringsstrukturer og -reformer i europeisk perspektiv. I: Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245018912. s. 251-274
UiO Untitled
 
6 Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E.
Transforming democratic accountability in Norway: Tradition reigns. ECPR General Conference; 2016-09-07 - 2016-09-11
UiO Untitled
 
7 Denters, Bas; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik; Rose, Lawrence E.
Reforming Local Governments in Times of Crisis: Values and Expectations of Good Local Governance in Comparative Perspective. I: Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 9781137525475. s. 333-345
UiO Untitled
 
8 Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E; Winsvold, Marte.
Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?. ECPR General Conference; 2016-09-07 - 2016-09-11
ISF UiO Untitled
 
9 Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E; Winsvold, Marte Slagsvold.
Politisk deltakelse mellom valg. NORKOM - Nordisk kommuneforskerkonferanse; 2016-11-24 - 2016-11-26
ISF UiO Untitled
 
10 Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E.
Local government amalgamations – a crucial case for analyzing the impact of citizen’s orientations towards local governments?. NORKOM 2016; 2016-11-24 - 2016-11-25
UiO Untitled
 
11 Lundqvist, Lennart; Rose, Lawrence E.
The value of «soft regulation» as a policy instrument under conditions of uncertainty: Evidence from municipal climate and energy planning in Norway and Sweden. International Political Science Association 24th World Congress; 2016-07-23 - 2016-07-28
UiO Untitled
 
12 Rose, Lawrence E.
Kommunestørrelsens betydning for lokaldemokrati. I: Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245018912. s. 159-177
UiO Untitled
 
2015
13 Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte; Rose, Lawrence E.
Representational styles among county and municipal councillors. I: Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is happening in provinces, departments and landkreise in the on-going rescaling of statehood?. Routledge 2015 ISBN 978-0-415-84348-5. s. 95-110
NORCE UiB UiO Untitled
 
14 Denters, Bas; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik; Rose, Lawrence E.
Procedure or performance: What do citizens expect from local government and how does this affect their satisfaction?. ECPR Joint Sessions of Workshops; 2015-03-29 - 2015-04-02
UiO Untitled
 
15 Kasa, Sjur; Lundqvist, Lennart; Rose, Lawrence E; Westskog, Hege.
Kommunal klima- og energipolitikk: Nytteverdien av myke statlige reguleringstiltak. NORKOM - Nordisk kommuneforskerkonferanse; 2015-11-26 - 2015-11-28
CICERO Untitled
 
16 Rose, Lawrence E; Aakre, Stine.
Kommunal klima- og energiplanlegging: et innblikk fra sidelinjene. Oslo: CICERO Senter for klimaforskning 2015 50 s.
CICERO Untitled
 
17 Rose, Lawrence E; Aakre, Stine.
Kommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjene. Noen hovedmomenter fra en rapport.. Avdelingsmøte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet; 2015-06-12 - 2015-06-12
CICERO Untitled
 
2014
18 Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte; Rose, Lawrence E.
Styles of Political Representation: Does Context Make a Difference?. IPSA 23rd World Congress in Political Science; 2014-07-19 - 2014-07-24
NORCE UiO Untitled
 
19 Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E.
Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1632-1) 301 s.
UiO Untitled
 
20 Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E.
Kommunale reformer som teoretiske utfordringer: Linjer og paradokser i lokal politikk og organisering. I: Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1632-1. s. 9-16
UiO Untitled
 
21 Denters, Bas; Goldsmith, Michael; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik; Rose, Lawrence E.
Size and Local Democracy. Edward Elgar Publishing 2014 (ISBN 978 1 84376 672 8) 480 s.
UiO Untitled
 
22 Denters, Bas; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik; Rose, Lawrence E.
Good local governance: What do citizens expect and how does this affect their satisfaction?. 23. nordiske kommuneforskningskonferanse; 2014-11-27 - 2014-11-29
UiO Untitled
 
23 Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein; Rose, Lawrence E.
Knowledge, wicked problems and multi-level government: Learning in the shadow of complexity. ECPR Joint Sessions of Workshops; 2014-04-10 - 2014-04-15
UiO Untitled
 
24 Mouritzen, Poul Erik; Rose, Lawrence E; Denters, Bas.
Municipal Size and Local Electoral Participation. Midwest Political Science Association annual conference; 2014-04-03 - 2014-04-06
UiO Untitled
 
25 Rose, Lawrence E.
Demokratiteori -- forventninger og virkelighet. I: Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1632-1. s. 19-50
UiO Untitled
 
26 Rose, Lawrence E.
En tur gjennom kommunestrukturens landskap: Hvor fører det hen?. I: Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0375-1. s. 53-80
UiO Untitled
 
27 Rose, Lawrence E.
Hvordan står det til med lokalt demokrati og selvråderett i jubileumsåret for Grunnloven?. Trøndelagsmøtet 2014; 2014-01-09 - 2014-01-10
UiO Untitled
 
28 Rose, Lawrence E.
Medborgerskap i endring? Folks syn på borgerdyder. I: Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245016147. s. 224-243
UiO Untitled
 
29 Rose, Lawrence E.
Policy making and politics at the local level: What role for citizens?. 4th POL-LOC Summer School; 2014-07-07 - 2014-07-07
UiO Untitled
 
30 Rose, Lawrence E.
The demanding citizen: Implications for democratic local government in Norway. ECPR General Conference; 2014-09-03 - 2014-09-06
UiO Untitled
 
31 Rose, Lawrence E.
The meaning of local democracy in practice: A Norwegian perspective. Guest lecture; 2014-10-21 - 2014-10-21
UiO Untitled
 
32 Tørnblad, Silje Hexeberg; Westskog, Hege; Rose, Lawrence E.
Does Location Matter? Public Acceptance of Restrictive Policy Measures at the Local Level. Journal of Environmental Policy and Planning 2014 ;Volum 16.(1) s. 37-54
CICERO Untitled
 
33 Tørnblad, Silje Hexeberg; Westskog, Hege; Rose, Lawrence E.
Public acceptance of restrictive policies influenced by their location. Science for Environment Policy 2014 ;Volum 373.
CICERO UiO Untitled
 
2013
34 Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte; Rose, Lawrence E.
Styles of Political Representation: Does Context Make a Difference?. 22. nordiske kommuneforskerkonferensen (NORKOM); 2013-11-21 - 2013-11-23
NORCE UiO Untitled
 
35 Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E.
God demokratisk styring -- hva sier faglitteraturen?. I: Veier til god lokaldemokratisk styring. Oslo: NIBR 2013 ISBN 978-82-7071-997-6. s. 24-42
UiO Untitled
 
36 Bergh, Johannes; Rose, Lawrence E.
Citizens' Evaluations of Local Democracy: Does the Organization of Local Government Make a Difference?. 22. nordiske kommuneforskerkonferanse (NOKOM); 2013-11-21 - 2013-11-23
ISF UiO Untitled
 
37 Bergh, Johannes; Rose, Lawrence E.
Etiske utfordringer for norske kommuner? Velgernes vurdering. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. s. 263-283
ISF UiO Untitled
 
38 Bergh, Johannes; Rose, Lawrence E.
Municipal context and citizen evaluation of local democracy. 1st International Conference on Public Policy; 2013-06-26 - 2013-06-28
ISF UiO Untitled
 
39 Bergh, Johannes; Rose, Lawrence E.
Tillit til det lokale demokratiet. Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap; 2013-01-07 - 2013-01-09
ISF UiO Untitled
 
40 Denters, Bas; Rose, Lawrence E.
Willing to stand ... if asked: Candidacy for local council elections in the Netherlands and Norway. I: Zivile Bürgergesellschaft und Demokratie: Aktuelle Ergebnisse der empirischen Politikforschung. Wiesbaden: Springer VS 2013 ISBN 978-3-658-00874-1. s. 185-207
UiO Untitled
 
41 Olsen, Morten Slind.
Idéen om Vesterålen storkommune – hva mener lokalpolitikerne, og hvilke beveggrunner har de?. : Reprosentralen UiO 2013 83 s.
UiO Untitled
 
42 Rose, Lawrence E.
Kommunestørrelse og demokrati: Lærdommer fra norsk og internasjonal forskning. "Er norske kommuner for små? Kommunestørrelse, effektivitet og demokrati"; 2013-08-23 - 2013-08-23
UiO Untitled
 
43 Rose, Lawrence E; Hansen, Tore.
Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje?. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. s. 203-221
UiO Untitled
 
44 Rose, Lawrence E; Hansen, Tore.
Norway: No Big Deal With Regional Elections?. I: Regional and National Elections in Western Europe: Territoriality of the Vote in Thirteen Countries. Palgrave Macmillan 2013 ISBN 978-1-137-02543-2. s. 179-195
UiO Untitled
 
45 Rose, Lawrence E; Saglie, Jo; Aars, Jacob.
Velgerne og kommunestruktur: Sammenslåing eller samarbeid?. Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap; 2013-01-07 - 2013-01-09
ISF UiB UiO Untitled
 
46 Rose, Lawrence E; Saglie, Jo; Aars, Jacob.
Velgerne og kommunestrukturen: Sammenslåing, samarbeid eller begge deler?. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. s. 223-241
ISF NORCE UiO Untitled
 
2012
47 Denters, Bas; Mouritzen, Poul Erik; Rose, Lawrence E.
Size and local democracy: A summary of findings from Switzerland, Norway, Denmark and the Netherlands. 22nd IPSA World Conference; 2012-07-08 - 2012-07-12
UiO Untitled
 
48 Rose, Lawrence E.
Good local governance: What is it? How can it be promoted?. I: The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia. Verlag Barbara Budrich 2012 ISBN 978-3-86649-340-7. s. 229-253
UiO Untitled
 
49 Rose, Lawrence E; Hansen, Tore.
Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje?. 21. nordiske kommuneforskerkonferanse (NORKOM); 2012-11-22 - 2012-11-24
UiO Untitled
 
2011
50 Baldersheim, Harald; Pettersen, Per Arnt; Rose, Lawrence E.
Den krevende borger: Utfordringer for demokrati og tjenesteyting i kommunene. : Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2011 167 s.
NORD UiO Untitled
 
    Vis neste liste