Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2020
1 Nergård, Vegard; Ash, John Stewart.
Selection of Air Ambulance Pilots Empathic Airmanship and the Safe Pilot. I: Pilot Selection. Psychological Principles and Practice. CRC Press 2020 ISBN 9781138588738. s. -
UiT Untitled
 
2019
2 Nergård, Vegard.
Psykoanalyse i pedagogisk praksis. I: Kulturen som pasient. Uvanlige møter for vanlige folk. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02902-3. s. 70-83
UiT Untitled
 
3 Nergård, Vegard; Osbakk, Svein Are.
CRM på liv og død!. Nasjonal HLR-kongress; 2019-04-29 - 2019-04-30
UiT Untitled
 
2018
4 Appel, Patricia; Laugesen, Simon; Heierson, Robert; Nergård, Vegard; Martinussen, Monica.
Attitudes and knowledge of mental health problems among aviators: A mixed methods study of pilots, student pilots and instructors.. 33rd International Conference of the European Association of Aviation Psychology (EAAP); 2018-09-24 - 2018-09-28
UiT Untitled
 
5 Strømsvold, Julie; Johansen, Dag; Nergård, Vegard.
US ambassador visits UiT. uit.no [Internett] 2018-12-04
UiT Untitled
 
2017
6 Nergård, Vegard.
Er Sjømannskap det samme som sportsmanship?. Prestasjonskonferansen Nord; 2017-05-08 - 2017-05-09
UiT Untitled
 
7 Nergård, Vegard.
Human Factors - en intro. Norsk Losforbund årskonferanse; 2017-09-07 - 2017-12-07
UiT Untitled
 
8 Nergård, Vegard.
Human Factors - et innlegg om trening i helsesektoren. Nettverkskonferanse Helse Nord; 2017-06-15 - 2017-06-15
UiT Untitled
 
9 Nergård, Vegard.
Moderne læringsarena, tradisjonelle idealer. Læring for livet; 2017-03-22 - 2017-03-23
UiT Untitled
 
2016
10 Nergård, Vegard; NRK, Troms; Mehren, Nils.
Alt som kan gå galt i et fly kommer til å gå galt her. [TV] 2016-03-07
UiT Untitled
 
11 Nergård, Vegard; Svendsen, Bengt Magne.
Cultural sensitive Development of technology. The Remote Controlled and Autonomous Measurement Platforms (ReCAMP) Flagship Workshop; 2016-04-05 - 2016-04-06
UiT Untitled
 
12 Nergård, Vegard; Svendsen, Bengt Magne.
Pilot's emotions in the cockpit. I: Pilot Mental Health Assessment and Support: A practitioner's guide. Routledge 2016 ISBN 978-1138222038. s. 382-398
UiT Untitled
 
2015
13 Nergård, Vegard.
Learning from experience. Aviation 2015 ;Volum 19.(4) s. 171-179
UiT Untitled
 
2014
14 Nergård, Vegard.
Airmanship - A qualitative approach. Aviation 2014 ;Volum 18.(3) s. 147-156
UiT Untitled
 
15 Nergård, Vegard.
Kommunikasjon når uhellet er ute. Lørdagsuniversitetet; 2014-10-18
UiT Untitled
 
2013
16 Nergård, Vegard.
En skole for alle? Profesjonsutøvelse i det moderne klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 (04-05) s. 345-348
UiT Untitled
 
17 Nergård, Vegard.
Human Factors. Norsk Yrkeshygienisk Forening Årskonferanse; 2013-10-26 - 2013-10-30
UiT Untitled
 
18 Nergård, Vegard; Hatlevik, Ove Edvard.
Attendance in absence: Digital communities as an alternative to the classroom. I: New Voices in Norwegian Educational Research. Sense Publishers 2013 ISBN 978-94-6209-462-8. s. 83-99
UiO UiT Untitled
 
2012
19 Nergård, Vegard.
Airmanship. INAIR 2012; 2012-09-20 - 2012-09-21
UiT Untitled
 
20 Nergård, Vegard.
Stedegen kunnskap - Om læreprosesser og begrepsdanning i samisk reindrift. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6. s. 235-243
UiT Untitled
 
2011
21 Nergård, Vegard.
Fler-foreldre-systemet i samisk barneoppdragelse. Norsk pedagogisk tidsskrift 2011 (1) s. 30-42
UiT Untitled
 
22 Nergård, Vegard.
Human Factors; Kommunikasjon, samarbeid og samhandling i akuttmedisin. UNN Akuttmedisinsk Avd; 2011-04-15 - 2011-04-20
UiT Untitled
 
23 Nergård, Vegard; Hatlevik, Ove Edvard; Martinussen, Monica; Lervåg, Arne.
An airman's personal attitude: Pilots' point of view. Aviation 2011 ;Volum 15.(4) s. 101-111
UiO UiT Untitled
 
2007
24 Nergård, Vegard.
Samisk oppvekst – i dag og i morgen:Fler-foreldre-prinsippet i samisk barneoppdragelse. Samisk oppvekst – i dag og i morgen; 2007-06-18 - 2007-06-18
UiT Untitled
 
2006
25 Nergård, Vegard.
PULS NRK - Selvstendige samer. NRK1 PULS [TV] 2006-05-10
UiT Untitled
 
2005
26 Nergård, Vegard.
Det menneskelige element i maritime operasjoner. Sjøsikkerhetskonferansen 2005; 2005-09-06 - 2005-09-06
UiO Untitled
 
27 Nergård, Vegard.
Slekt og rituelt slektskap i samiske samfunn - Innspill til en psykodynamisk forståelse av sosialisering. Unipub forlag 2005 229 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(40)
UiO Untitled
 
28 Nergård, Vegard.
SLEKT OG RITUELT SLEKTSKAP I SAMISKE SAMFUNN - Innspill til en psykodynamisk forståelse av sosialisering. Oslo: Universitetet i Oslo 2005 230 s.
UiT Untitled