Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 210 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Thorkildsen, Dag.
Grundtvigianerne og modernisering av norsk skole. 1860 og fremover. Traditions and tensions - a Nordic education model?; 2019-05-15 - 2019-05-16
UiO Untitled
 
2018
2 Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius; Thorkildsen, Dag.
Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag 2018 (ISBN 978-87-408-3121-4) 318 s.
UiO Untitled
 
3 Hemstad, Ruth Solveig; Thorkildsen, Dag; Møller, Jes Fabricius.
Skandinavismen som visjon og påvirkningskraft. I: Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag 2018 ISBN 978-87-408-3121-4. s. 9-20
UiO Untitled
 
4 Thorkildsen, Dag.
Das Luthertum im nordischen Sozialstaat. I: Jahrbuch Sozialer Protestantismus: Band 11 (18): Globale Wirkungen der Reformation. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft 2018 ISBN 978-3-374-05088-8. s. 32-44
UiO Untitled
 
5 Thorkildsen, Dag.
Frode Ulvund: Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814–1964. Teologisk Tidsskrift 2018 (2) s. 152-154
UiO Untitled
 
6 Thorkildsen, Dag.
Jostein Berglyd: Presten som ville nazifisere Norge: En biografi om Sigmund Feyling. Teologisk Tidsskrift 2018 (2) s. 158-159
UiO Untitled
 
7 Thorkildsen, Dag.
Kirkelig skandinavisme.. I: Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag 2018 ISBN 978-87-408-3121-4. s. 211-226
UiO Untitled
 
8 Thorkildsen, Dag.
Strid om katekisme, salmebok og lesebok. Frie ord i Norden?; 2018-03-22 - 2018-03-22
UiO Untitled
 
2017
9 Elstad, Hallgeir; Thorkildsen, Dag.
Hvilket kirkesyn gjenspeiler dåpsritualet fra 1889 til i dag?. Kirke og kultur 2017 (4) s. 374-394
UiO Untitled
 
10 Guttormsen, Arne; Thorkildsen, Dag.
Teologen ­ingen ville vite av. Verken misjonshøvdingen Gisle Johnson eller «de vakte» ville vite av soknepresten Eilert Sundt.. Vårt Land [Avis] 2017-09-13
UiO Untitled
 
11 Thorkildsen, Dag.
Lutheranism, Pietism and roots of Scandinavian welfare states. Luther and the Reformation in Norway; 2017-07-11 - 2017-07-11
UiO Untitled
 
12 Thorkildsen, Dag.
Lutherdom og nasjonal identitet i Norden. Teologisk Tidsskrift 2017 (1) s. 42-54
UiO Untitled
 
13 Thorkildsen, Dag.
Ordet, språket - modersmålet. I: Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7. s. 467-485
UiO Untitled
 
14 Thorkildsen, Dag.
Politikk på prekestolen. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2017 (3) s. 36-37
UiO Untitled
 
15 Thorkildsen, Dag.
Reformasjonen eller disputasen som uteble. NRK.no 2017
UiO Untitled
 
16 Thorkildsen, Dag.
Reformasjonen og velferdsstaten. Torsdagstreff; 2017-09-07 - 2017-09-07
UiO Untitled
 
2016
17 Thorkildsen, Dag.
Folkelige dannelsesprosjekt: livsopplysning og folkeopplysning. I: Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. Scandinavian Academic Press 2016 ISBN 978-87-12-05302-6. s. 180-191
UiO Untitled
 
18 Thorkildsen, Dag.
German influence and breakthrough of modern theology in Norway 1890-1914. Freie Wort im Norden; 2016-12-01 - 2016-12-03
UiO Untitled
 
19 Thorkildsen, Dag.
Kirkedebatt, allmue og offentlighet. Medborgerskap, ytringsfrihet og offentlighet i Norden, 1766-1900; 2016-10-13 - 2016-10-14
UiO Untitled
 
20 Thorkildsen, Dag.
Kirkelig skandinavisme. Skandinavisme; 2016-08-29 - 2016-08-30
UiO Untitled
 
2015
21 Thorkildsen, Dag.
Den politiske prædigen på Agersbaggen. Ytringsfrihet og offentlig het 1814-1900; 2015-06-10 - 2015-06-10
UiO Untitled
 
22 Thorkildsen, Dag.
Haugianerne i norsk politikk etter 1814. Olsokforedrag i Skedsmo; 2015-07-29 - 2015-07-29
UiO Untitled
 
23 Thorkildsen, Dag.
Haugianerne i norsk politikk i første halvdel av det 19. århundre. I: "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag 2015 ISBN 978-82-7128-806-8. s. 53-60
UiO Untitled
 
24 Thorkildsen, Dag.
History and memory, og norsk nasjonsbygging. History and memory; 2015-09-23 - 2015-09-23
UiO Untitled
 
25 Thorkildsen, Dag.
Nils Gilje: "Prestene", i Rune Slagstad og Jan Messel (red.): Profesjonshistorier. Teologisk Tidsskrift 2015 ;Volum 4.(2) s. 209-212
UiO Untitled
 
26 Thorkildsen, Dag; Elstad, Hallgeir.
Religion, State and Society in Norway. Religion, Staat, Gesellschaft 2015 ;Volum Heft 1 und 2. s. 105-119
UiO Untitled
 
2014
27 Arntsen, Øyvind; Thorkildsen, Dag.
Haugianerne i norsk politikk i første halvdel av det 19. århundre, Grunnlovsjubileet. Museum P2 NRK [Radio] 2014-10-18
UiO Untitled
 
28 Ness, Kaja Kristin; Thorkildsen, Dag.
1814 og kirka, Programserie: Mellom himmel og jord. Trondheim [Radio] 2014-05-18
UiO Untitled
 
29 Skov Hansen, Mette; Thorkildsen, Dag.
Nordens kirker udfordres på økonomien. Kristeligt Dagblad, København [Avis] 2014-05-08
UiO Untitled
 
30 Thorkildsen, Dag.
Den store skilsmisse. Oslo [Avis] 2014-04-07
UiO Untitled
 
31 Thorkildsen, Dag.
Grundtvigianismen og den folkelige dannelse i Norge. Demokrati og dannelse; 2014-05-26 - 2014-05-28
UiO Untitled
 
32 Thorkildsen, Dag.
Grundtvigs besøk i Norge sommeren 1851. Markering av Grundtvigs fødselsdag; 2014-09-08 - 2014-09-08
UiO Untitled
 
33 Thorkildsen, Dag.
Grunnloven, religionen og norsk nasjonsbygging. I: Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag 2014 ISBN 978-82-7693-203-4. s. 50-72
UiO Untitled
 
34 Thorkildsen, Dag.
Grunnlovsjubileet - Nasjonen: Et foreldet fellesskap?. Gamle festsal [TV] 2014-06-28
UiO Untitled
 
35 Thorkildsen, Dag.
Haugianerne i norsk politikk i første halvdel av 1800-tallet. Nils Trulsen Bru-seminar 2014; 2014-09-26 - 2014-09-27
UiO Untitled
 
36 Thorkildsen, Dag.
Kirkens rolle i 1814. Markering av grunnlovsjubileet; 2014-06-17 - 2014-06-17
UiO Untitled
 
37 Thorkildsen, Dag.
Norwegian national myths and nation building. Kirchliche Zeitgeschichte 2014 ;Volum 27.(2) s. 263-276
UiO Untitled
 
38 Thorkildsen, Dag.
Religion – lim med sprengkraft?Fra 17. mai-grunnloven 1814: § 2 Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion .... Nasjonen: Et foreldet fellesskap?; 2014-03-29 - 2014-03-29
UiO Untitled
 
39 Thorkildsen, Dag.
Religionsfriheten forsvant på Eidsvoll. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2014 ;Volum 24.(1) s. 30-31
UiO Untitled
 
40 Thorkildsen, Dag.
Religionsfriheten som forsvant. Grunnlovens religionspolitikk - kontinuitet med eneveldet. I: Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon. : ART PRO Forlag AS 2014 ISBN 9788291163086. s. 148-157
UiO Untitled
 
41 Thorkildsen, Dag.
Religionspolitikken i Norge fra reformasjonen til mai 2012. Møte i Ordo Crucis; 2014-03-06 - 2014-03-06
UiO Untitled
 
42 Thorkildsen, Dag.
Religionspolitikken i Norge før og etter 1814. Kirke og kultur 2014 s. 56-63
UiO Untitled
 
43 Thorkildsen, Dag.
Våre første nasjonale valg. Grunnlovsfeiring i Gamlebyen kirke; 2014-05-08 - 2014-05-08
UiO Untitled
 
44 Thorkildsen, Dag.
West Nordic and East Nordic Religiousness and Secularity: Historical Unity and Diversity. I: Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht 2014 ISBN 978-3-525-60449-6. s. 85-101
UiO Untitled
 
45 Thorkildsen, Dag.
1814 i nordisk og europeisk kontekst. Torsdagstema; 2014-01-23 - 2014-01-23
UiO Untitled
 
2013
46 Kraglund, Brita Skogly; Hegstad, Harald; Thorkildsen, Dag.
Først redaktør, deretter biskop. Vårt Land [Avis] 2013-09-25
MF UiO Untitled
 
47 Thorkildsen, Dag.
Discussing the category of 'Nordic' and its internal varieties. Nordic Secularity and its Manifestations; 2013-11-11 - 2013-11-12
UiO Untitled
 
48 Thorkildsen, Dag.
Folkekirken?. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2013 (6) s. 4-6
UiO Untitled
 
49 Thorkildsen, Dag.
Lutherdom og de nordiske velfærdsstater. Reformationen i historisk og aktuel belysning, 1814-seminar; 2013-10-30 - 2014-10-30
UiO Untitled
 
50 Thorkildsen, Dag.
Nationalism, revivalism and the geopolitical Construction of Norden. I: Staaten und Kirchen im Norden und Osten Europas. LIT Verlag 2013 ISBN 978-3-643-99825-5. s. 179-190
UiO Untitled
 
    Vis neste liste