Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 205 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Bliksrud, Liv.
Hovedtrekk i forskningen. I: Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap 2020 ISBN 978-82-8319-576-7.
UiO Untitled
 
2019
2 Bliksrud, Liv.
Etterord: Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet.. I: Sigrid Undset: Fire skjønnlitterære fragmenter. Oslo: Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no 2019 ISBN 978-82-7965-397-4.
UiO Untitled
 
3 Bliksrud, Liv.
Ibsen og Undset. Samtalerekken «Når de døde våkner»; 2019-09-17
UiO Untitled
 
4 Bliksrud, Liv.
Man skriver som en samtidig. Undsets middelalderromaner og minneforskningen. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn 2019 s. 343-352
UiO Untitled
 
5 Bliksrud, Liv.
Marta Schumanns historiske romaner. Seminar ved Marta Schumanns 100-årsmarkering; 2019-02-09
UiO Untitled
 
6 Bliksrud, Liv.
Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet. Begynnelser. Seminar om Sigrid Undsets ukjente skjønnlitterære forsøk; 2019-02-26
UiO Untitled
 
7 Bliksrud, Liv.
Sigrid Undset. Mellom modernitet og middelalder. I: Nordens diktardrottningar : Selma Lagerlöf, Sigrid Undset, Karen Blixen. Mårbacka: Norsk litteraturfestival 2019 ISBN 9788789712154. s. 19-29
UiO Untitled
 
2017
8 Bliksrud, Liv.
Dikteren Tor Guttu. I: Tor i ord. Festbok til Tor Guttu på 80-årsdagen.. Kunnskapsforlaget 2017 ISBN 9788257322519. s. 34-44
UiO Untitled
 
9 Bliksrud, Liv.
HF's julekalender. Claes Gill: "Et barn ser juletreet". https://forskning.no/2017/12/atte-ting-du-kanskje-ikke-visst [Internett] 2017-12-09
UiO Untitled
 
10 Bliksrud, Liv.
Ingenting er for stort for Undset. Vårt Land [Avis] 2017-11-13
UiO Untitled
 
11 Bliksrud, Liv.
Jerusalems skomaker på norgesbesøk? Om jødiske motive I Bergljot Hobæk Haffs forfatterskap. BLA - Bokvennen litterær avis 2017 (11/12) Suppl. Årgang 29
UiO Untitled
 
12 Bliksrud, Liv.
«Opplysningens Norge rundt» NRK P2. Magasin for etikk og livssyn.. NRK [Radio] 2017-04-27
UiO Untitled
 
13 Bliksrud, Liv.
Selvbiografi uten selvsensur: Om Conrad N. Schwachs "Erindringer af mit Liv 1790 - 1830". Aust-Agder-arv 2017
UiO Untitled
 
14 Bliksrud, Liv.
Åge Rønning. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur 2017 (4)
UiO Untitled
 
2016
15 Bliksrud, Liv.
"Jeg har levd tusen år i dette landet". Sigrid Undsets middelalderromaner. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2016 ;Volum 28. årgang.(1) s. 24-32
UiO Untitled
 
16 Bliksrud, Liv.
Kjærlighetens farlighet - Et yndlingstema hos Sigrid Undset. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia 2016 ;Volum 61.(3) s. 133-142
UiO Untitled
 
17 Bliksrud, Liv.
Mellom Lolita og Lillelord. Bergljot Hobæk Haffs roman Liv (1958). I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-851-7. s. 195-209
UiO Untitled
 
18 Bliksrud, Liv.
Minnetale over Otto Hageberg. I: Årbok 2015 Det Norske Videnskaps-Akademi. Oslo: Det Norske Videnskaps-Akademi 2016 ISBN 978-82-7099-865-4. s. 95-102
UiO Untitled
 
19 Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas; Bliksrud, Liv.
Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-851-7) 335 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
2015
20 Bliksrud, Liv.
Anarkisme og latter. Et forfatterskap på sidelinjen. Bergljot Hobæk Haff fyller nitti år. Vinduet 2015 ;Volum 4. s. 124-139
UiO Untitled
 
2014
21 Bliksrud, Liv.
Den dramatiske krig: konfliktene rundt Bredals Tronfølgen i Sidon (1771). I: Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-059-5. s. 206-219
UiO Untitled
 
22 Bliksrud, Liv.
Nini Roll Anker: Kva ville ho med livet?. Dag og Tid 2014 (nr.10) s. 33-33
UiO Untitled
 
23 Bliksrud, Liv.
Ny giv for historiske romaner. I: Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag 2014 ISBN 9788270997787. s. 67-78
UiO Untitled
 
24 Bliksrud, Liv.
"Poesien er Himlens Datter". Claus Fastings kritikk av Poetiske Samlinger (1775). I: Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-059-5. s. 220-234
UiO Untitled
 
25 Bliksrud, Liv.
Rus i litteraturen og rusede litterater. Undervisning; 2014-12-16 - 2014-12-16
UiO Untitled
 
26 Bliksrud, Liv.
Sigrid Undset for hundre år siden. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet 2014 s. 24-34
UiO Untitled
 
27 Bliksrud, Liv.
Sigrid Undset og Danmark. Litteraturens dansk-norske kredsløb 1814-2014; 2014-03-01 - 2014-03-02
UiO Untitled
 
2013
28 Bliksrud, Liv.
Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier. Novus Forlag 2013 (ISBN 978-82-7099-725-1) 407 s.
UiO Untitled
 
29 Bliksrud, Liv.
Dikternes Olav den Hellige. I: Vi- og de andre. Foredrag ved Stiklestad nasjonale kultursenter. Stiklestad: Stiklestad nasjonale kultursenter 2013 ISBN 978-82-91350-14-1. s. 45-64
UiO Untitled
 
30 Bliksrud, Liv.
Gud, gener og gymnastikk. Bjørnsons På Guds veje og Hamsuns kritikk av romanen. I: Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag 2013 ISBN 9788270997251. s. 119-130
UiO Untitled
 
31 Bliksrud, Liv.
På jakt etter det menneskelege. Melding av Siri Hustvedt: Livet, tanken, blikket. Dag og Tid 2013 ;Volum 52. årgang.(42) s. -
UiO Untitled
 
32 Bliksrud, Liv.
Sacramental Imagination in Sigrid Undset’s Literary Work. I: Love and Modernity. Essays in Honour of Professor Janet Garton. Norvik Press 2013 ISBN 9781870041997. s. 71-80
UiO Untitled
 
33 Bliksrud, Liv; D'Amico, Giuliano; Wulfsberg, Marius; Åslund, Arnfinn.
Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag 2013 (ISBN 9788270997251) 408 s. Nota Bene(6)
USN HVO NB UiO Untitled
 
34 Åslund, Arnfinn; Bliksrud, Liv; Wulfsberg, Marius; D'Amico, Giuliano.
Innledning. Kunstner og kosmopolitt. I: Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag 2013 ISBN 9788270997251. s. 11-16
USN UiO Untitled
 
2012
35 Bakken, Jonas; Bliksrud, Liv.
Retorikk. I: Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag 2012 ISBN 978-82-530-3492-8. s. 110-131
UiO Untitled
 
36 Bliksrud, Liv.
Affektive lideleser i litteraturen og litteratur med affektive lidelser. Undervisning; 2012-12-18 - 2012-12-18
UiO Untitled
 
37 Bliksrud, Liv.
Felleslitteraturen: Holberg, Wessel og Norske Selskab. Undervisning; 2012-04-10 - 2012-04-10
UiO Untitled
 
38 Bliksrud, Liv.
Sigrid Undset. Kva ville ho med livet?. Dag og Tid [Avis] 2012-01-19
UiO Untitled
 
39 Bliksrud, Liv.
Sigrid Undset som litteraturkritiker. I: Segl - Katolsk årsskrift for religion og samfunn (2012). Oslo: St. Olav forlag 2012 ISBN 9788270242627. s. 137-150
UiO Untitled
 
40 Bliksrud, Liv.
Sigrid Undsets poetikk. Undervisning; 2012-04-13 - 2012-04-13
UiO Untitled
 
2011
41 Bliksrud, Liv.
Christen Pram og universitetssaken. Jubileumskonferanse; 2011-12-01 - 2011-12-02
UiO Untitled
 
42 Bliksrud, Liv.
Den historiske roman som sjanger. Hundreårsmarkering for Knut Hauge; 2011-05-31 - 2011-05-31
UiO Untitled
 
43 Bliksrud, Liv.
Et leilighetsdikt av Johan Herman Wessel. Danske studier 2011 s. 150-154
UiO Untitled
 
2010
44 Bliksrud, Liv.
Dikternes Olav den Hellige. Festival; 2010-07-28 - 2010-07-28
UiO Untitled
 
45 Bliksrud, Liv.
Estetisk offentlighet på 1700-tallet. Seminar; 2010-12-10 - 2010-12-10
UiO Untitled
 
46 Bliksrud, Liv.
Forord. I: Asbjørnsen, Peter Christian. Norske Folkeeventyr og huldresagn. : Det norske språk- og litteraturselskap 2010 ISBN 9788281200135.
UiO Untitled
 
47 Bliksrud, Liv.
Håkon With Andersen, Berit Brenna, Magne Njåstad, Astrid Wale: Æmula Lauri. The Royal Norwegian Society of Science and Letters, 1760-2010Science History Publications / USA, a division of Watson Publishing International LLCSagamore Beach 2009. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2010 s. 212-214
UiO Untitled
 
48 Bliksrud, Liv.
Ingeborg den ordhage og Sigrid den tystladne. Korrespondansen mellom Ingeborg Møller og Sigrid Undset. I: Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2591-4. s. 99-113
UiO Untitled
 
49 Bliksrud, Liv.
Latin, latter og lekende diktning. Norske Selskab i København. medlemsmøte; 2010-03-24 - 2010-03-24
UiO Untitled
 
50 Bliksrud, Liv.
Modernitet og middelalder. Forholdet mellom Sigrid Undsets Jenny (1911) og Kristin Lavransdatter (1920-1922). Seminar; 2010-10-21 - 2010-10-21
UiO Untitled
 
    Vis neste liste