Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 82 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Dokka, Trond Skard.
Den norske kirke - folkekirke mellom inklusivitet og eksklusivitet. I: Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-59475-6. s. 57-80
UiO Untitled
 
2 Dokka, Trond Skard.
Vendepunkt. Gammel grunn - ny tro.. Oslo: IKO-forlaget 2018 (ISBN 978-82-8249-370-3) 205 s.
UiO Untitled
 
2017
3 Dokka, Trond Skard.
Synlig allmenn - usynlig katolsk?. I: Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7. s. 487-505
UiO Untitled
 
4 Dokka, Trond Skard.
Universal and Particular: Creation Theology and Ecclesiology in a Fragmented World. I: Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology. Vandenhoeck & Ruprecht 2017 ISBN 978-3-525-60458-8. s. 201-214
UiO Untitled
 
2015
5 Dokka, Trond Skard.
Dåpsliturgien - mellom folkelig lutherdom og liberal pietisme. I: Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. Verbum Akademisk 2015 ISBN 978-82-543-1311-4. s. 80-97
UiO Untitled
 
6 Dokka, Trond Skard.
Ecclesiology and the doctrine of creation: a Scandinavian theological perspective. International Journal for the Study of the Christian Church 2015 ;Volum 15.(2) s. 89-107
UiO Untitled
 
7 Dokka, Trond Skard.
Ekklesiologi og skandinavisk skapelsesteologi. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2015 (6) s. 5-18
UiO Untitled
 
8 Dokka, Trond Skard.
When We Dead Awaken: Art, Life and Death. I: Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004274525. s. 504-540
UiO Untitled
 
2014
9 Dokka, Trond Skard.
History of Theology. I: Årbok 2013. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-789-3. s. 369-378
UiO Untitled
 
10 Dokka, Trond Skard.
Teologien, kirka og livet. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2014 ;Volum 42.(8) s. 67-79
UiO Untitled
 
2013
11 Dokka, Trond Skard.
- quasi nanos, gigantium humeris insidentes - Merknader til Erik A. Nielsens forståelse av kristendommens retorikk. Teologisk Tidsskrift 2013 ;Volum 2.(3) s. 241-265
UiO Untitled
 
12 Dokka, Trond Skard.
Lokalmenighet og biskop. Luthersk Kirketidende 2013 ;Volum 148.(7) s. -
UiO Untitled
 
13 Dokka, Trond Skard.
Om makt i kirka - et norsk perspektiv. Kritisk forum for praktisk teologi 2013 ;Volum 33.(131) s. 6-19
UiO Untitled
 
2011
14 Dietrich, Stephanie; Dokka, Trond Skard; Hegstad, Harald.
Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 978-82-519-2510-5) 250 s.
VID UiO Untitled
 
15 Dokka, Trond Skard.
En kirke som lever av Ordet. I: Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2510-5. s. 29-49
UiO Untitled
 
16 Dokka, Trond Skard.
En maken "mageløs opdagelse"? Bjarne Skard, N. F. S. Grundtvig og mellomkrigstidas nye kirkelighet. I: Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Unipub forlag 2011 ISBN 978-82-7477-500-8. s. 207-234
UiO Untitled
 
17 Dokka, Trond Skard.
Teologisk profesjonsutdanning innen et moderne sekulært kunnskapsparadigme. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2011 ;Volum 38.(4) s. 45-57
UiO Untitled
 
2010
18 Dokka, Trond Skard.
Revelation, reserve, and ritual: Goblin market reconsidered. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom 2010 (2009) s. 147-177
UiO Untitled
 
2009
19 Dokka, Trond Skard.
Alexander S. Jensen, Theological Hermeneutics, SCM Press, London 2007. Journal of Reformed Theology 2009 (3) s. 353-354
UiO Untitled
 
20 Dokka, Trond Skard.
Den imøtekommende salme. Salmetradisjon i krise. Kirke og kultur 2009 (1) s. 16-30
UiO Untitled
 
21 Dokka, Trond Skard.
Revelation, Reserve, and Ritual. Goblin Market reconsidered. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom 2009 ;Volum 7.(1) s. 143-173
UiO Untitled
 
2008
22 Dokka, Trond Skard.
Schleiermacher og "den andre". I: Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning. Forlaget Press 2008 ISBN 9788275473002. s. 155-178
UiO Untitled
 
2007
23 Dokka, Trond Skard.
Christ as Signified by Word, Picture and Ritual. Response to Bent Flemming Nielsen. I: Spirit and Spirituality. Proceedings of the 15th Nordic Conference in Systematic Theology. København: Systematic Theology Section, Faculty of Theology, University of Copenhagen 2007 ISBN 978-87-91838-04-0. s. 111-123
UiO Untitled
 
24 Dokka, Trond Skard.
Dybde og bredde i trosopplæringa. Prismet 2007 ;Volum 58.(3) s. 161-170
UiO Untitled
 
25 Dokka, Trond Skard.
Hva er kristendom? Kommentar til Halvor Moxnes' bok. Norsk Teologisk Tidsskrift 2007 ;Volum 108.(2) s. 87-94
UiO Untitled
 
26 Dokka, Trond Skard.
Reserve and Revelation. An Instance of Subversive Tractarianism?. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom 2007 ;Volum 6.(2) s. 9-26
UiO Untitled
 
27 Dokka, Trond Skard.
Trekk fra Bibelens tolkningshistorie. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2007 (4) s. 35-44
UiO Untitled
 
28 Dokka, Trond Skard.
Trosopplæringas sakramentale forankring. I: Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. Oslo: Det praktisk-teologiske seminars skriftserie 2007 ISBN 978-82-91925-14-1. s. 43-54
UiO Untitled
 
2006
29 Dokka, Trond Skard.
Trosopplæringens sakramentale forankring. Prismet 2006 ;Volum 57.(2-3) s. 141-150
UiO Untitled
 
2005
30 Dokka, Trond Skard.
"Der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett" - En grunnleggende ekklesiologi. Biskopens fagdager 2005; 2005-10-17 - 2005-10-18
UiO Untitled
 
2004
31 Dokka, Trond Skard.
Pastoral identitet. Teologisk utbildning i praktiken - praktiken i teologisk utbildning; 2004-09-16 - 2004-09-19
UiO Untitled
 
2003
32 Dokka, Trond Skard.
Hva vil det si å være prest?. Generalforsamling i Den norske kirkes presteforening; 2003-09-01 - 2003-09-03
UiO Untitled
 
33 Dokka, Trond Skard.
Kropp og oppstandelse. Norsk Teologisk Tidsskrift 2003 s. 48-51
UiO Untitled
 
34 Dokka, Trond Skard.
Teologi og virkelighetsoppfatning. I: Filosofi og Vitenskapshistorie. Oslo: Unipub - Universitetet i Oslo 2003 ISBN 82-91670-43-9. s. 327-349
UiO Untitled
 
2002
35 Dokka, Trond Skard.
Metaforikk og teologi hos Gustaf Wingren. Norsk Teologisk Tidsskrift 2002 ;Volum 103.(4) s. 203-222
UiO Untitled
 
36 Christoffersen, Svein Aage; Dokka, Trond Skard; Hafstad, Kjetil; Lønning, Inge Johan.
Johan Bernitz Hygen - nekrolog. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2002 s. 11-11
UiO Untitled
 
37 Dokka, Trond Skard.
Det kristne menneskesyn. I: P2-Akademiet W. : NRK Fakta, Oslo 2002 ISBN 82-7118-280-3. s. 110-121
UiO Untitled
 
38 Dokka, Trond Skard.
Statskirkedebatten som ekklesiologisk praksis. Norsk Teologisk Tidsskrift 2002 ;Volum 103.(2-3) s. 75-84
UiO Untitled
 
39 Dokka, Trond Skard.
Tre trinn ned og tre trinn opp. En øvelse i dåpsteologi. I: Himmelgaven. Kirkens møte med mennesker ved dåp. : Den norske kirkes presteforening, Oslo 2002 ISBN 82-90561-14-8. s. 57-91
UiO Untitled
 
2001
40 Dokka, Synnøve Bendixen; Dokka, Trond Skard.
Deilig er ... Kokebok for advent og jul. : Verbum 2001 (ISBN 82-543-0889-6) 148 s.
UiO Untitled
 
41 Dokka, Trond Skard.
Fremtidens prest - hvilke prester trenger vi og får vi?. Inter Collegas 2001 ;Volum 33.(1)
UiO Untitled
 
42 Dokka, Trond Skard.
Menighetsfakultetet ved et veiskille. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2001
UiO Untitled
 
43 Dokka, Trond Skard.
Når vi tolker forskjellig. I: En "evangelisk-luthersk" folkekirke - en artikkelsamling om kirkelovens § 28. : 2001
UiO Untitled
 
44 Dokka, Trond Skard.
Snakk om noe annet. Vårt land 2001
UiO Untitled
 
45 Dokka, Trond Skard; Sandal, Margunn.
Dåpsopplæring i Den norske kirke. : Den norske kirke, Kirke/stat-utvalget 2001 136 s.
UiO Untitled
 
2000
46 Dokka, Trond Skard.
Anvendt ekklesiologi. Sine nomine. Meldingsblad for Det teologiske fakultet 2000 (1) s. 4-5
UiO Untitled
 
47 Dokka, Trond Skard.
Dåp og menneskesyn. Elverumprosjektet; 2000-11-07
UiO Untitled
 
48 Dokka, Trond Skard.
Dåpsopplæring i Kirke/stat-utvalget. Konsultasjon om dåpsopplæring; 2000-02-15
UiO Untitled
 
49 Dokka, Trond Skard.
Dåpsopplæring og KRL-faget. IKO-seminar om dåpsopplæring; 2000-04-03
UiO Untitled
 
50 Dokka, Trond Skard.
Ekklesiologisk innspill. Offentliggjort på http://www.kirken.no/ under "Nyheter" : Kirke/stat-utvalget [Radio] 2000-01-01
UiO Untitled
 
    Vis neste liste