Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 70 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Collett, John Peter; Helsvig, Kim Gunnar.
Universitetshistorie - Er det mulig?. I: I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag 2017 ISBN 9788253039695. s. 185-204
UiO Untitled
 
2014
2 Andersen, Håkon With; Collett, John Peter; Stensrud, Iver Tangen; Paulsen, Gard.
Building Trust. The history of DNV 1864-2014. Dinamo Forlag 2014 (ISBN 978-82-8071-256-1) 544 s.
AHO NTNU UiO Untitled
 
3 Collett, John Peter.
"Akademisk frihet" i fortid og nåtid. I: Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-093-9. s. 291-303
UiO Untitled
 
4 Hovland, Brit Marie; Collett, John Peter.
Arrangementsansvarlig: Opplysning, utdanning og demokrati. Åpen forelesningsserie - grunnlovsjubileet 2014. Forelesningsserie høst 2014; 2014-09-03 - 2014-11-28
UiO Untitled
 
2012
5 Collett, John Peter.
Johan Ernst Gunnerus as a University Reformer of the Enlightenment. I: Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2688-1. s. 23-61
NTNU UiO Untitled
 
2011
6 Anker, Peder; Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Eirinn; Løvhaug, Johannes Waage; Tranøy, Bent Sofus; Collett, John Peter; Benum, Edgeir Reidar; Gjestland, Dag; Torgersen, Ivar.
Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag 2011 (ISBN 978-82-7477-545-9) 568 s.
BI HK HINN UiO Untitled
 
7 Collett, John Peter.
The Christiania University's 50 Years Celebration in 1861. National Pride and Scandinavian Solidarity. I: National, Nordic or European? Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation. Brill Academic Publishers 2011 ISBN 978 90 04 21694 5. s. 73-98
NTNU UiO Untitled
 
8 Collett, John Peter.
Universitetet i Oslo 1811-1870: Universitetet i nasjonen (Bok 1). Unipub forlag 2011 (ISBN 9788274775398) 552 s.
UiO Untitled
 
2009
9 Collett, John Peter.
Grunnleggelsen av Norges Vel. Tiden og forutsetningene. I: Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Oslo: Det Kongelige Selskap for Norges Vel 2009 ISBN 9788271152000. s. 13-41
UiO Untitled
 
10 Collett, John Peter.
Radikalisering av de nasjonale særkravene. I: 1807 og Danmark-Norge. På vei mot atskillelsen. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-396-7. s. 177-198
UiO Untitled
 
11 Collett, John Peter.
Selskabet for Norges Vel og opprettelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet. I: Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Oslo: Det Kongelige Selskap for Norges Vel 2009 ISBN 9788271152000. s. 159-200
UiO Untitled
 
12 Collett, John Peter.
Universitetet i staten. Striden om fundasen for Det Kongelige Frederiks Universitet 1813-1824. I: Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS 2009 ISBN 978-82-7990-094-8. s. 97-123
UiO Untitled
 
13 Collett, John Peter; Bjerke, Ernst.
Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Oslo: Det Kongelige Selskap for Norges Vel 2009 (ISBN 9788271152000) 283 s.
UiO Untitled
 
14 Collett, John Peter; Bjerke, Ernst; Frydenlund, Bård.
Selskabet for Norges Vel og selvstendigheten. I: Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Oslo: Det Kongelige Selskap for Norges Vel 2009 ISBN 9788271152000. s. 201-220
UiO Untitled
 
15 Collett, John Peter; Frydenlund, Bård.
Selskabet for Norges Vel og handelspatrisiatet. I: Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Oslo: Det Kongelige Selskap for Norges Vel 2009 ISBN 9788271152000. s. 123-157
UiO Untitled
 
16 Collett, John Peter; Myhre, Jan Eivind; Skeie, Jon.
Kunnskapens betingelser. Vidarforlaget AS 2009 (ISBN 978-82-7990-094-8) 371 s.
UiT Untitled
 
17 Collett, John Petter; Myhre, Jan Eivind; Skeie, Jon.
Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS 2009 (ISBN 978-82-7990-094-8) 367 s.
UiO Untitled
 
18 Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter; Skeie, Jon.
Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS 2009 (ISBN 978-82-7990-094-8) 372 s.
UiO Untitled
 
2008
19 Collett, John Peter.
Charles XIV Jean et la démocratie en Norvège (1810-1844). Revue d'histoire Nordique 2008 (6-7) s. 95-116-
UiO Untitled
 
20 Collett, John Peter.
Chateau Neuf: La Cage aux Folles. Åpningsmøte, Storsalen i Chateau Neuf; 2008-04-05
UiO Untitled
 
21 Collett, John Peter.
Christaniapatrisiatet og nasjonen: Aksjonen for et norsk universitet i 1790-årene. I: Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS 2008 ISBN 9788276942200. s. 120-145
UiO Untitled
 
22 Collett, John Peter.
Dannelse - deltagelse i studiodebatt. NRK P2 [Radio] 2008-04-12
UiO Untitled
 
23 Collett, John Peter.
The merchant patriciate of Christiania. I: Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS 2008 ISBN 9788276942200. s. 232-246
UiO Untitled
 
24 Collett, John Peter.
The Norwegian University: An Ideal University in the Age of the Enlightenment. The First Annual Conference on the History of Science in Norway; 2008-05-20 - 2008-05-22
UiO Untitled
 
25 Collett, John Peter; Frydenlund, Bård.
Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS 2008 (ISBN 9788276942200) 267 s.
UiO Untitled
 
26 Collett, John Peter; Frydenlund, Bård.
Christianias handelspatrisiat i norsk historie. I: Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS 2008 ISBN 9788276942200. s. 7-13
UiO Untitled
 
2007
27 Collett, John Peter.
Bernadotte Roi de Norvège. Bernadotte et son temps; 2007-04-26 - 2007-04-26
UiO Untitled
 
28 Collett, John Peter.
Rektorembetet hundre år. Universitetets årsfest; 2007-03-03 - 2007-09-03
UiO Untitled
 
29 Collett, John Peter.
University history in Oslo. Recent trends and research work. Yliopistohistoriallinen tutkijatapaaminen; 2007-01-11 - 2007-01-11
UiO Untitled
 
2006
30 Collett, John Peter.
The University in the Heart of the Nation. Semesteråpning; 2006-09-02 - 2006-09-02
UiO Untitled
 
31 Collett, John Peter.
Universitetet i Christiania i de første årene fra 1813 til 1820: norsk og norsk-dansk kulturell identitet. Skandinavisches Seminar; 2006-11-06 - 2006-11-06
UiO Untitled
 
2004
32 Collett, John Peter.
Frihetens tunge bør. Nytt Norsk Tidsskrift 2004 (Årg. 21, nr 2) s. 182, 184-193-
UiO Untitled
 
2003
33 Collett, John Peter.
L'universite et la nation en Norvege au XIXe siecle. I: La fabrique des nations. Figures de l'Etat-bation dans l'Europe du XIXe siècle. Paris: Les Éditions de Paris 2003 ISBN 2846210330. s. 309-321
UiO Untitled
 
34 Rogan, Bjarne; Collett, John Peter.
170 års blikk mot stjernene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2003
UiO Untitled
 
2001
35 Collett, John Peter.
Arven fra Bogstad: Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania. ; 2001
UiO Untitled
 
36 Collett, John Peter.
En historisk introduksjon til forsikringsordningen i Norge. Bioteknologinemndas åpne møte 18.4.2001 om forsikringsselskapers bruk av genetiske opplysninger; 2001-04-18
UiO Untitled
 
37 Collett, John Peter.
The ESRO telemetry station at Svalbard in a Cold War setting. History workshop; 2001-01-25
UiO Untitled
 
38 Collett, John Peter.
Universitetets historie og kultur. Introduksjonskurs for nyansatte ved Universitetet i Oslo; 2001-03-09
UiO Untitled
 
39 Collett, John Peter; Haave, Per; Røberg, Ole Anders.
Kunnskap i vekst : Institutt for eksperimentell forskning gjennom 50 år. : Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål sykehus 2001 (ISBN 82–90246–57–9) 170 s.
UiO Untitled
 
40 Haave, Per; Collett, John Peter.
Epilog. I: Kunnskap i vekst : Institutt for eksperimentell forskning gjennom 50 år. : Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål sykehus 2001 ISBN 82–90246–57–9. s. 111-118
UiO Untitled
 
2000
41 Collett, John Peter.
Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania på 1800-tallet: Fagprofil og fagutvikling. ; 2000
UiO Untitled
 
42 Collett, John Peter.
"Det sikkreste Værn imod Magthaverne". Tidens Tegn 2000 ;Volum 8.(1) s. 22-23
UiO Untitled
 
43 Collett, John Peter.
"Historisk sisteblikk" - tanker om de politiske partiene. Tidens Tegn 2000 ;Volum 8.(3) s. 18-20
UiO Untitled
 
44 Collett, John Peter.
Hovedlinjer i Universitetet i Oslo's historie. Personalseminar for Det juridiske fakultets administrasjon; 2000-09-21
UiO Untitled
 
45 Collett, John Peter.
Hva skulle vitenskapen brukes til for nasjonen? Refleksjoner over Geir Hestmarks bok 'Vitenskap og nasjon. Waldemar Christopher Brøgger 1851-1906'. Seminaret i vitenskapsteori; 2000-09-13
UiO Untitled
 
46 Collett, John Peter.
Hva vet vi om norsk homoseksualitets historie?. Tidens Tegn 2000 ;Volum 8.(2) s. 22-23
UiO Untitled
 
47 Collett, John Peter.
La lutte contre le latin: Réformes éducatives en Norvège au XIXe siècle. ; 2000
UiO Untitled
 
48 Collett, John Peter.
Les intellectuels norvégiens et la Paix. ; 2000
UiO Untitled
 
49 Collett, John Peter.
Universitetet mellom kultur og nytte. ; 2000
UiO Untitled
 
50 Collett, John Peter.
Universitetets historie og kultur. Intriduksjonskurs for nyansatte ved Universitetet i Oslo; 2000-03-08
UiO Untitled
 
    Vis neste liste