Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 109 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2016
1 Christensen, Arne Lie.
Mennesker og dyr i det førindustrielle jordbrukslandskapet. Fortid 2016 (1) s. 14-19
UiO Untitled
 
2015
2 Christensen, Arne Lie.
Arbeiderne bygger og bor - i medvind og motvind. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2015 ;Volum 43.(3/4) s. 132-139
UiO Untitled
 
3 Christensen, Arne Lie.
Ut i det fri. Livet på setra, hytta og landstedet. Pax Forlag 2015 (ISBN 978-82-530-3795-0) 320 s.
UiO Untitled
 
2011
4 Christensen, Arne Lie.
Kunsten å bevare. Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge. Pax Forlag 2011 (ISBN 978-82-530-3320-4) 277 s.
UiO Untitled
 
2010
5 Christensen, Arne Lie.
Historien om en bygård : om arkitektur, kulturminnevern og den gode smak. Tidsskrift for kulturforskning 2010 ;Volum 9.(4) s. 19-35
UiO Untitled
 
2009
6 Christensen, Arne Lie.
Harry Fett og Karl Johans gate. Hva han ser og ikke ser, sier og ikke sier. Seminar om Harry Fett; 2009-08-24
UiO Untitled
 
7 Christensen, Arne Lie.
Hundre år!. Fremtid for fortiden 2009 (2-3) s. -
UiO Untitled
 
8 Christensen, Arne Lie.
I låvens navn. Arrangement om de røde låvene; 2009-08-30
UiO Untitled
 
9 Christensen, Arne Lie.
Kampen om Karl Johan-kvartalet. Oslo: Norsk Kultuminnefond 2009 (ISBN 978-82-303-1238-4) 10 s.
UiO Untitled
 
10 Christensen, Arne Lie.
Kulturminneår til forvirring. Fortidsvern 2009 ;Volum 2. s. 7-8
UiO Untitled
 
11 Christensen, Arne Lie.
Kulturminneåret. oslo [Radio] 2009-04-05
UiO Untitled
 
12 Christensen, Arne Lie.
Kulturminneåret. Innledning på foredragsrekke; 2009-02-03
UiO Untitled
 
13 Christensen, Arne Lie.
Munchs leilighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009 s. -
UiO Untitled
 
2008
14 Christensen, Arne Lie.
Boligen i kulturhistorisk perspektiv. masterstudium i kulturminnevern; 2008-09-04
UiO Untitled
 
15 Christensen, Arne Lie.
Byvandring langs Karl Johans gate. Kurs; 2008-05-23
UiO Untitled
 
16 Christensen, Arne Lie.
En etnologs blikk på landskapet og på det stedlige. Seminar; 2008-12-08
UiO Untitled
 
17 Christensen, Arne Lie.
En etnologs perspektiv på byggeskikk og kulturminevern (fire timer). Kurs i bygningsvern; 2008-11-11 - 2008-11-12
UiO Untitled
 
18 Christensen, Arne Lie.
Folkelig kontra akademisk forståelse for kulturminner. Masterstudie i kulturminnevern; 2008-02-08
UiO Untitled
 
19 Christensen, Arne Lie.
Hus og tun. Kurs i forvaltning av kulturminner (fire timer); 2008-05-24
UiO Untitled
 
20 Christensen, Arne Lie.
Kampen om Karl Johan. Oslo [TV] 2008-02-04
UiO Untitled
 
21 Christensen, Arne Lie.
Kampen om Karl Johan. foredrag; 2008-11-20
UiO Untitled
 
22 Christensen, Arne Lie.
Kampen om Karl Johan. Foredrag; 2008-06-16
UiO Untitled
 
23 Christensen, Arne Lie.
Kan vi lære av historien?. Fremtid for fortiden 2008 (3) s. -
UiO Untitled
 
24 Christensen, Arne Lie.
Karl Johans gate på 1800-tallet. Oslo [Radio] 2008-09-05
UiO Untitled
 
25 Christensen, Arne Lie.
Karl Johans gate på 1800-tallet del 2. oslo [Radio] 2008-02-06
UiO Untitled
 
26 Christensen, Arne Lie.
Karl Johans gate på 1800-tallet del 3. Oslo [TV] 2008-02-07
UiO Untitled
 
27 Christensen, Arne Lie.
Kjør debatt!. Fremtid for fortiden 2008 (2) s. -
UiO Untitled
 
28 Christensen, Arne Lie.
Kulturlandskapets historie. Hus og landskap del 2; 2008-03-28 - 2008-03-28
UiO Untitled
 
29 Christensen, Arne Lie.
kulturminneår til forvirring. Fremtid for fortiden 2008 s. -
UiO Untitled
 
30 Christensen, Arne Lie.
Skjermbevaring - onde eller nødvendighet?. Fremtid for fortiden 2008 (2) s. -
UiO Untitled
 
2007
31 Christensen, Arne Lie.
Det er farten som dreper. Fremtid for fortiden 2007 ;Volum 2. s. 3-3
UiO Untitled
 
32 Christensen, Arne Lie.
funkis funker!. Fremtid for fortiden 2007 ;Volum 3/4. s. 3-3
UiO Untitled
 
33 Christensen, Arne Lie.
Kampen om Karl Johan. Om synet på kulturminner under modernismen. Fremtid for fortiden 2007 ;Volum 3/4. s. 94-105
UiO Untitled
 
34 Christensen, Arne Lie.
Karl Johans fasader. Et kulturhistorisk nærbilde. Pax Forlag 2007 (ISBN 9788253030487) 359 s.
UiO Untitled
 
35 Christensen, Arne Lie.
om funksjonalisme, modernisme og modernitet. Fremtid for fortiden 2007 ;Volum 3/4. Suppl. 10 s. 4-13
UiO Untitled
 
36 Christensen, Arne Lie.
Tragedien Blom. Fremtid for fortiden 2007 ;Volum 2. s. 4-4
UiO Untitled
 
2006
37 Christensen, Arne Lie.
Grønland Basar. Thons fargerike pengemaskin?. Fremtid for fortiden 2006 (3/4) s. 12-15
UiO Untitled
 
38 Christensen, Arne Lie.
Hans-Emil Lidén 2005. Nicolay Nicolaysen. Et blad av kulturminnevernets historie. Tidsskrift for kulturforskning 2006 ;Volum 4. s. 68-74
UiO Untitled
 
39 Christensen, Arne Lie.
Havråfilmen femti år etter - en etnologs refleksjoner. Jord og gjerning: Årbok for Norsk landbruksmuseum 2006 s. 47-58
UiO Untitled
 
40 Christensen, Arne Lie.
Ildstedets historie. Norsk matkultur; 2006-11-23
UiO Untitled
 
41 Christensen, Arne Lie.
Kristiania - en kommersiell by. Fortidsvern 2006 (3) s. 24-25
UiO Untitled
 
42 Christensen, Arne Lie.
Kulturlandskapet i Norge. Valdres Folkemuseums Venner; 2006-11-05
UiO Untitled
 
43 Christensen, Arne Lie.
Livet sett fra et dameskrivebord. Om mennesker og ting i viktoriatidens Kristiania. St. Hallvard 2006 (3) s. 26-51
UiO Untitled
 
44 Christensen, Arne Lie.
Mennesker og miljø i viktoriatidens Kristiania. Foredragsrekke om Oslos historie; 2006-10-31
UiO Untitled
 
45 Christensen, Arne Lie.
Studentene kommer. Fremtid for fortiden 2006 (2) s. 3-4
UiO Untitled
 
46 Christensen, Arne Lie.
Vestnorsk kulturlandskap. Kurs i matkultur; 2006-04-28
UiO Untitled
 
2005
47 Christensen, Arne Lie.
Bilder av Norge. Medlemsmøte; 2005-09-24
UiO Untitled
 
48 Christensen, Arne Lie.
Boligen i kulturhistorisk perspektiv. Masterstudium i arkitekturvern; 2005-11-04
UiO Untitled
 
49 Christensen, Arne Lie.
Boligens historie. Byggeskikk og bygningsvern; 2005-09-22 - 2005-09-23
UiO Untitled
 
50 Christensen, Arne Lie.
Den antikvariske vendingen. Beretningen om en smertefull omdefinering av et monument. Kulturarv, kulturpolitikk og prakisbruk; 2005-11-17 - 2005-11-18
UiO Untitled
 
    Vis neste liste