Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 152 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Hagemann, Gro; Melby, Kari; Roll-Hansen, Hege; Sandvik, Hilde; Øye, Ingvild.
Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202645212) 555 s.
USN NTNU UiB UiO Untitled
 
2019
2 Graver, Hans Petter; Birkelund, Gunn Elisabeth; Lohndal, Terje; Sandvik, Hilde.
Antisemittisme i Norge – før og nå. Khrono.no 2019
NTNU UiO Untitled
 
3 Sandvik, Hilde.
The Economic Necessity of Family Co-Operation. The Norwegian Case. Historická demografie 2019 ;Volum 43.(2) s. 197-210
UiO Untitled
 
2018
4 Sandvik, Hilde.
Betingelser for opposisjon før og etter 1814. I: Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202626006. s. 17-40
UiO Untitled
 
5 Sandvik, Hilde.
Fra trøndersk kvinnehistorie. I: I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Oslo: Nasjonalbiblioteket 2018 ISBN 978-82-7965-377-6. s. 420-487
UiO Untitled
 
6 Sandvik, Hilde.
Norway 1750-1850: Riots and Participation. I: Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 9781137578495. s. 165-200
UiO Untitled
 
7 Sandvik, Hilde.
Tre lærestykker om motstand. I: Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-8390-000-2. s. 39-54
UiO Untitled
 
2017
8 Sandvik, Hilde.
Anders Sandøe Ørsted og den norske straffeloven av 1842. Dreyer Forlag A/S 2017 (ISBN 9788281520479) 196 s.
UiO Untitled
 
9 Sandvik, Hilde.
Råderetten over hele boet. Skipperenker og kjøpmannsenker I uskiftet bo. Årbok Norsk Maritimt Museum 2017 ;Volum 2016. s. 193-210
UiO Untitled
 
10 Sandvik, Hilde; Lindström, Peter; Sjögren, Åsa Karlsson.
Gender, politics and voting in early modern Scandinavia. I: Gender and Political Culture in Early Modern Europe, 1400-1800. Routledge 2017 ISBN 9781138667426. s. 197-214
UiO Untitled
 
2016
11 Sandvik, Hilde.
from Local Citizenship to the Politics of Universal Welfare. Scandinavian Insights. I: Reinventing Social Democratic Development. Insights from Indian and Scandinavian Comparisons. NIAS Press 2016 ISBN 978-87-7694-200-7. s. 87-105
UiO Untitled
 
12 Sandvik, Hilde.
Kvinnehistorie og sosialhistorie i tidlig moderne tid: Om nødvendigheten av en vanskelig tilgjengelig historie. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 2016 ;Volum 3/4.(3/4) s. 99-108
UiO Untitled
 
2015
13 Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes; Roll-Hansen, Hege.
Authority and Citizenship. Essays in Honour of Gro Hagemann. Preface. I: Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-819-7. s. 19-22
HVL USN UiO Untitled
 
14 Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes; Roll-Hansen, Hege.
Myndighet og medborgerskap. I: Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-819-7. s. 9-18
HVL USN UiO Untitled
 
15 Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes; Roll-Hansen, Hege.
Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015 (ISBN 978-82-7099-819-7) 358 s.
HVL USN UiO Untitled
 
16 Sandvik, Hilde.
Bondeopptøyer - 1780–1830: grunnlov og ny union. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
17 Sandvik, Hilde.
Da poteten kom til Norge - 1780–1830: grunnlov og ny union. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
18 Sandvik, Hilde.
Det daglige brød. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
19 Sandvik, Hilde.
Et norsk hushold på 1800-tallet: eksempelet Myra i Haram. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
20 Sandvik, Hilde.
Fra pisk til grunnlov - 1780–1830: grunnlov og ny union. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
21 Sandvik, Hilde.
Hedre din far og din mor. Om lydighet og det fjerde budet i praksis i tidlig nytid. I: Den rianske vending. Festskrift i anledning professor Øystein Rians 70-årsdag 23. februar 2015. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-800-5. s. 307-320
UiO Untitled
 
22 Sandvik, Hilde.
How to criticize governmental policy without freedom of the press in late eighteenth-century Denmark–Norway. I: Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004290051. s. 185-201
UiO Untitled
 
23 Sandvik, Hilde.
Hvordan bodde folk på 1800-tallet?. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
24 Sandvik, Hilde.
”Kvinnene og samfunnet 1814-1850”. I: "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag 2015 ISBN 978-82-7128-806-8. s. 117-126
UiO Untitled
 
25 Sandvik, Hilde.
Mor, far og alle barna - 1780–1830: grunnlov og ny union. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
26 Sandvik, Hilde.
Myndighet og ansvar, historisk perspektiv på politiske og personlige rettigheter. I: Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-819-7. s. 57-70
UiO Untitled
 
27 Sandvik, Hilde.
Slaveri hjemme og ute. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
28 Sandvik, Hilde.
Sosiale ordninger på 1800-tallet: kårfolk, fattige, syke. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
29 Sandvik, Hilde.
”Vilkårene for stemmerett etter Grunnloven”,. I: Borgerrolle og borgerrett. Akademisk Publisering 2015 ISBN 978-82-8152-044-8. s. 67-87
UiO Untitled
 
30 Sandvik, Hilde.
”Å gjøre seg selv til stemmeberettiget statsborger. Ed til konstitusjonen 1814-1850”. I: Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press 2015 ISBN 97-882-304-01729. s. 177-206
UiO Untitled
 
31 Sandvik, Hilde.
Å være bonde, husmann, fisker, slusk - 1780–1830. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
32 Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil.
Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet 2015
HVL NORD NTNU UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
2014
33 Sandvik, Hilde.
”Den norska grundloven: inspirationskälla för vår nordiska demokrati”. ”Den norska grundloven: inspirationskälla för vår nordiska demokrati”; 2014-01-21
UiO Untitled
 
34 Sandvik, Hilde.
«Frihet-likhet og konstitusjonell inspirasjon». NORLAs internasjonale omsetjarkonferanse; 2014-05-14
UiO Untitled
 
35 Sandvik, Hilde.
«Grunnloven og 8. mars : en verdikonflikt?». Grunnlovsuka, Universitetet i oslo; 2014-03-08
UiO Untitled
 
36 Sandvik, Hilde.
«Grunnlovens betydning for utvikling av demokrati, nasjonal suvernitet og rettsorden». Grunnlovens betydning i et globalt samfunn; 2014-06-06
UiO Untitled
 
37 Sandvik, Hilde.
”Hvorfor var 1814-Grunnloven en radikal grunnlov?». Åpen dag, Blindern, Universitetet i Oslo; 2014-03-13
UiO Untitled
 
38 Sandvik, Hilde.
Kampen om stemmeretten i de nordiske land.». Nordiske Historikermøtet; 2014-08-14 - 2014-08-15
UiO Untitled
 
39 Sandvik, Hilde.
Like rettigheter for kvinnene? -Lovforslag og debatter 1814-1833. I: Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-3210-334-8. s. 127-142
UiO Untitled
 
40 Sandvik, Hilde.
Norge i stormaktspolitikken. Åpen dag, Blindern, Universitetet i Oslo; 2014-10-30
UiO Untitled
 
41 Sandvik, Hilde.
Politisk mobilisering av norske kvinner i historisk perspektiv. I: Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245016147. s. 244-261
UiO Untitled
 
42 Sandvik, Hilde.
«Samanhengen mellom demokrati og nasjonalt sjølvstende». Noregs mållags årsmøte; 2014-04-04
UiO Untitled
 
43 Sandvik, Hilde.
"Stortinget som lovgiver 1815-1854". Grunnlovsarrangement; 2014-11-04
UiO Untitled
 
44 Sandvik, Hilde.
Vilkårene for Stemmerett etter Grunnloven. Borgerrolle og borgerrett; 2014-02-13 - 2014-02-14
UiO Untitled
 
2013
45 Michalsen, Dag; Sandvik, Hilde.
Kodifikasjon og konstitusjon : Grunnloven § 94s krav til lovbøker I norsk historie. I: Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3632-8. s. 11-25
UiO Untitled
 
46 Michalsen, Dag; Sandvik, Hilde.
Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag 2013 (ISBN 978-82-530-3632-8) 454 s. Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014(2)
UiO Untitled
 
47 Sandvik, Hilde.
Hvorfor lyktes kriminalloven, men ikke sivilloven i Norge?. I: Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3632-8. s. 109-136
UiO Untitled
 
48 Sandvik, Hilde; Bitsch Christensen, Søren; Nissen, Mogens.
Scandinavia, 1750-2000. I: The agro-food market : production, distribution and consumption. Brepols 2013 ISBN 978-2-503-53048-2. s. 365-401
UiO Untitled
 
49 Sandvik, Hilde; Michalsen, Dag.
Kapittel 1 Kodifikasjon og konstitusjon. I: Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3632-8. s. 11-25
UiO Untitled
 
2012
50 Dørum, Knut; Sandvik, Hilde.
Nytt om opptøyer og opprør. I: Opptøyer i Norge 1750-1850. Spartacus 2012 ISBN 978-82-304-0087-6. s. 9-37
UIA UiO Untitled
 
    Vis neste liste