Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2019
1 Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn Rudolf.
Campusovergripende studietilbud, en utfordring for høyere utdanning?. Krono [Fagblad] 2019-04-09
USN Untitled
 
2 Hjardemaal, Finn Rudolf.
Bokanmeldelse av: Else Marie Halvorsen (2017). Kulturarven i skolen - felleskultur og elevmangfold. Oslo, Universitetsforlaget.. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 02/03. s. 197-198
USN Untitled
 
2018
3 Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn Rudolf.
Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2379-4) 225 s.
UiO Untitled
 
2017
4 Borgen, Jorunn Spord; Hjardemaal, Finn Rudolf.
From general transfer to deep learning as argument for practical aesthetic school subjects?. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2017 ;Volum 3.(3) s. 218-229
NIH UiO Untitled
 
5 Borgen, Jorunn Spord; Hjardemaal, Finn Rudolf.
Practical aesthetic school subjects and transfer thinking. From general transfer to deep learning?. Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research 22-25.8.2017; 2017-08-22 - 2017-08-25
NIH UiO Untitled
 
6 Kallio, Helio; Virta, Kalle; Kallio, Manne; Virta, Arja; Hjardemaal, Finn R.; Sandven, Jostein.
The Utility of the Metacognitive Awareness Inventory for Teachers among In-Service Teachers. Journal of Education and Learning 2017 ;Volum 6.(4) s. -
USN Untitled
 
2016
7 Gulliksen, Marte Sørebø; Hjardemaal, Finn R..
Developing a community of colleagues – as seen from the perspective of an empirical study of faculty teacher’s choosing content and methods. Developing a community of colleagues - Workshop 1; 2016-04-05 - 2016-04-05
USN UiO Untitled
 
8 Sandven, Jostein; Kallio, Heli; Virta, Kalle; Hjardemaal, Finn R.; Kallio, Manne.
The construct validity of the Finish and Norwegian versions of MAI&MAIT. Metacognition 2016; 2016-08-23 - 2016-08-26
USN UiO Untitled
 
2014
9 Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari; Hjardemaal, Finn R..
Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?. UNIPED 2014 ;Volum 37.(4) s. 19-31
USN Untitled
 
10 Gulliksen, Marte Sørebø; Hjardemaal, Finn R..
Choosing Content and Methods: Focus Group Interviews with Faculty Teachers in Norwegian Pre-Service Subject Teacher Education in Design, Art, and Crafts. Scandinavian Journal of Educational Research 2014 s. -
USN UiO Untitled
 
11 Hjardemaal, Finn R..
Pedagogkk som vitenskap og forskningsdisiplin. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. s. 52-68
USN UiO Untitled
 
2013
12 Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn R.; Søndenå, Kari; Ødegård, Elin; Jordell, Karl Øyvind.
How to understand the phenomenon of a common metaphore for two different fields as supervision and life word research interview. NFPF-NERA Conference 2013; 2013-03-06 - 2013-03-09
USN UiO Untitled
 
13 Hjardemaal, Finn R..
Åndsvitenskapelig pedagogikk og den nye individualismen - en umulig dialog?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 ;Volum 97.(3) s. 199-210
USN UiO Untitled
 
2012
14 Amari, Morteza; Hjardemaal, Finn Rudolf.
Følgeforskning av "Nettbasert masterstudium i Formgiving, kunst og håndverk". Notodden: Høgskolen i Telemark 2012 44 s.
USN Untitled
 
15 Fehr, Anneke von der; Hjardemaal, Finn R.; Vinding, Prikken; Rage, Anne Britt; Haukenes, Siri; Ytterstad, Bente.
Installasjon: "Herre Jesus gi meg kraft og styrke"; en vulgærtolkning av Feyerabend. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling av installasjonen. ; Læringssenteret HiOA. 2012-06-22 - 2012-08-14
OSLOMET UiO Untitled
 
16 Fehr, Anneke von der; Hjardemaal, Finn R.; Vinding, Prikken; Rage, Anne-britt.
“Oh, Lord-Jesus, may force and strength flow upon me". A crude interpretation of Feyerabend. Making an International Conference on Materiality and Knowledge, HIT; 2012-10-03 - 2012-10-03
OSLOMET UiO Untitled
 
17 Fehr, Anneke von der; Rage, Anne Britt; Vinding, Prikken; Hjardemaal, Finn R..
“Herre-Jesus,gi-meg-kraft-og-styrke" En vulgærtolkning av Feyerabend. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Making an International Conference on Materiality and Knowledge. Høgskolen i Telemark; Notodden. 2012-09-24 - 2012-10-04
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
18 Gulliksen, Marte Sørebø; Hjardemaal, Finn R..
THE MAKING OF EDUCATION CHOOSING CONTENT AND METHODS INTEACHER TRAINING IN ARTS AND CRAFT. Making - an International Conference on Materiality and Knowledge; 2012-09-24 - 2012-09-27
USN Untitled
 
19 Hjardemaal, Finn R.; Hjukse, Hjørdis.
Online Master s degree in Arts and Crafts opportunities and challenges. Making an international conference on materiality and knowledge; 2012-09-24 - 2012-09-27
USN Untitled
 
2011
20 Gulliksen, Marte Sørebø; Hjardemaal, Finn R..
Fokusgruppeintervju, et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen?. Techne Series 2011 ;Volum 16.(1) s. 175-190
USN UiO Untitled
 
21 Hjardemaal, Finn R..
Different educational philosophical approaches to the theory/practice problem. To what extent can they contribute to developing school based teacher education?. Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Blå (rapport) 2011 (30) s. 63-78
USN UiO Untitled
 
22 Hjardemaal, Finn R..
Undervisningsprisen 2011- Nøkkelen til suksess. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2011
UiO Untitled
 
23 Hjardemaal, Finn R..
Vitenskapsteori. I: Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Oslo: UNIPUB 2011 ISBN 978-82-7477-515-2. s. 179-217
UiO Untitled
 
24 Hjardemaal, Finn R.; Jordell, Karl Øyvind.
Danning og profesjonsutdanning. UNIPED (Tromsø) 2011 ;Volum 34.(3) s. 5-19
UiO Untitled
 
25 Jordell, Karl Øyvind; Hjardemaal, Finn R..
Norwegian Teacher Education of 2010 - 4th. Reform in 18 Years. Urban Education (ECER); 2011-09-13 - 2011-09-16
UiO Untitled
 
2010
26 Gulliksen, Marte Sørebø; Hjardemaal, Finn R..
Arbeidsformer i faglærerutdanningen i formgiving kunst og håndverk - en introduserende og kvantitativ studie av studentenes erfaringer. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2010 ;Volum 4.(1) s. 1-25
USN UiO Untitled
 
27 Hjardemaal, Finn R.; Jordell, Karl Øyvind.
Bildung in semiprofessions. Paper presented at the NERA conference in Malmø, Sweden, March 2010. NERA`s 38th Congress, Malmø, 11.-13. March 2010; 2010-03-11 - 2010-10-13
UiO Untitled
 
28 Hjardemaal, Finn R.; Jordell, Karl Øyvind.
`Bildung`in Education of Professionals. ATEE; 2010-08-27 - 2010-09-30
UiO Untitled
 
2009
29 Hjardemaal, Finn R..
Utvikling av profesjonell kompetanse i lærerutdanningen. I: Læreplan i et forskningsperspektiv. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01323-7. s. 214-241
UiO Untitled
 
30 Hjardemaal, Finn R.; Jordell, Karl Øyvind.
Assessments of Professional Education - An Interplay between People, Programs, Professions and Places. Paper presented at the 2009 European Conference on Educational Research, Vienna September 28th-30th. 2009 European Conference on Educational Research; 2009-09-28
UiO Untitled
 
31 Hjardemaal, Finn R.; Jordell, Karl Øyvind.
Late in the program, early in the career - assessments of professional education. Paper presented at the AERA annual meeting in San Diego, California, April 2009. AERA annual meeting in San Diego, CA, USA; 2009-04-13
UiO Untitled
 
2008
32 Hjardemaal, Finn R..
Practice in teacher education in the Nordic countries. School based teacher education. The receipt for better teachers?. NERA; 2008-03-06
UiO Untitled
 
2004
33 Evenshaug, Oddbjørn; Hallen, Dag; Hjardemaal, Finn R..
Besteforeldreskapet i familiepedagogisk perspektiv. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo 2004 (ISBN 82-569-6297-6) ;Volum 2004.273 s. Report(1)
UiO Untitled
 
34 Hjardemaal, Finn R..
Familiepedagogikk og besteforeldreforskning. Teoriutvikling. Oslo: Universitetet i Oslo. Pedagogisk forskningsinstitutt 2004 (ISBN 82-569-6296-8) 73 s.
UiO Untitled
 
35 Hjardemaal, Finn R..
Foreldreveiledning - i lys av Watson og Spock. Pedagogisk profil 2004 (4) s. -
UiO Untitled
 
2002
36 Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn R.; Tveit, Knut.
Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. : Unipub, Oslo 2002 (ISBN 82-7477-103-6) 258 s.
UiO Untitled
 
37 Evenshaug, Oddbjørn; Hallen, Dag; Hjardemaal, Finn R..
Bør besteforeldrene ha noe å si?. Prismet 2002 ;Volum 53.(6) s. 263-269
UiO Untitled
 
38 Hjardemaal, Finn R..
Besteforeldreforskning. Noen utviklingstrekk. Prismet 2002 ;Volum 53.(6) s. 255-263
UiO Untitled
 
39 Hjardemaal, Finn R..
Vitenskapsteori. I: Innføring i pedagogisk forskningsmetode. : Unipub, Oslo 2002 ISBN 82-7477-103-6. s. 28-61
UiO Untitled
 
40 Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn R.; Tveit, Knut.
Noen utviklingstrekk i pedagogisk forskning. I: Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. : Unipub forlag, Oslo 2002 ISBN 82-7477-103-6. s. 222-241
UiO Untitled
 
2000
41 Buk-Berge, Elisabeth; Harbo, Torstein; Hjardemaal, Finn R..
Pionerer i norsk fagpedagogikk. Helga Eng og Einar Høigård på nært hold. Didakta Norsk Forlag A/S 2000 (ISBN 82-7056-048-0) 213 s.
UiO Untitled
 
42 Hjardemaal, Finn R..
Einar Høigård - skolehistoriker og pedagog. I: Pionerer i norsk fagpedagogikk. Helga Eng og Einar Høigård på nært hold. Didakta Norsk Forlag A/S 2000 ISBN 82-7056-048-0.
UiO Untitled
 
1999
43 Hjardemaal, Finn R..
Årbokportrettet. Årbok for norsk utdanningshistorie 1999 s. 140-150
UiO Untitled
 
1998
44 Hjardemaal, Finn R..
Einar Høigård, fagperson - men også noe mer. ; 1998
UiO Untitled