Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 58 << Forrige 1 2    Neste >>

2015
1 Høihilder, Eli Kari; Mikkelsen, Rolf.
Skolehistorien i lys av læreplaner og vurderingsprinsipper. I: Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205487871. s. 228-242
USN UiO Untitled
 
2 Mikkelsen, Rolf.
Fagdidaktikk i geografi. I: Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202491468. s. 15-39
UiO Untitled
 
3 Mikkelsen, Rolf.
Kart og atlas i geografiundervisningen. I: Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202491468. s. 116-138
UiO Untitled
 
4 Mikkelsen, Rolf.
Vurdering i geografi. I: Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202491468. s. 286-314
UiO Untitled
 
5 Mikkelsen, Rolf; Sætre, Per Jarle.
Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere.. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 9788202491468) 319 s.
HVL UiO Untitled
 
2014
6 Mikkelsen, Rolf.
Læreplanhistorikk og læreplanforståelse. I: Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46280-9. s. 39-54
UiO Untitled
 
2013
7 Fjeldstad, Dag; Mikkelsen, Rolf.
Demokrati og lærerbevissthet. Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012. Oslo: Acta Didactica Oslo 2013 (ISBN 978-82-93292-00-5) 270 s.
UiO Untitled
 
2012
8 Hernes, Hans-Kristian; Mikkelsen, Rolf; Hestbek, Tine Arntzen; Salvesen, Geir.
Forslag til rammeplaner og nasjonale retningslinjer : Rammeplanutvalg for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU. : Universitetet i Tromsø 2012 43 s.
USN NTNU UiO Untitled
 
2011
9 Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag; Lauglo, Jon.
Morgendagens samfunnsborgere. Norske ungdomsskolers prestasjoner og svar på spørsmål. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2011 (ISBN 978-82-90904-94-9) 298 s. Acta Didactica Oslo(2)
UiO Untitled
 
2010
10 Fjeldstad, Dag; Mikkelsen, Rolf; Lauglo, Jon.
Demokratisk beredskap. Kortrapport om norske ungdomsskoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2009). Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2010 49 s.
UiO Untitled
 
11 Mikkelsen, Rolf.
Vurdering i geografi. I: Geografididaktikk for klasserommet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-831-6. s. 302-330
UiO Untitled
 
12 Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag; Lauglo, Jon.
Hva vet og hva mener norske ungdomsskoleelever om Holocaust, nazisme og rasisme?. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 2010 (ISBN 978-82-90904-92-5) 31 s. Acta Didactica Oslo(1)
UiO Untitled
 
13 Mikkelsen, Rolf; Sætre, Per Jarle.
Geografididaktikk for klasserommet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 (ISBN 978-82-7634-831-6) 331 s.
UiO Untitled
 
14 Mikkelsen, Rolf; Sætre, Per Jarle.
Geografididaktikk for klasserommet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 (ISBN 9788276348316) 336 s.
HVL UiO Untitled
 
2009
15 Mikkelsen, Rolf.
Ferdigheter i samfunnsfag - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering. 2. nordiske konferanse i fagdidaktikk; 2009-05-13 - 2009-05-15
UiO Untitled
 
16 Mikkelsen, Rolf.
Læreplaner og Kunnskapsløftet 2006. I: Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01455-5. s. 71-88
UiO Untitled
 
17 Mikkelsen, Rolf.
Verdensfaget geografi og geografididaktikken. I: Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01455-5. s. 291-309
UiO Untitled
 
18 Mikkelsen, Rolf; Fladmoe, Henrik.
Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01455-5) 357 s.
UiO Untitled
 
2008
19 Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag.
Samfunnsfaglig dannelse som demokratiforberedelse - konvensjon og kritikk. I: Fag og danning -- mellom individ og fellesskap. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0740-4. s. 125-141
UiO Untitled
 
2007
20 Mikkelsen, Rolf.
Læreplaner og Kunnskapsløftet 2006. I: Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01182-0. s. 67-84
UiO Untitled
 
21 Mikkelsen, Rolf.
Verdensfaget geografi og geografididaktikken. I: Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01182-0. s. 287-304
UiO Untitled
 
22 Mikkelsen, Rolf; Fladmoe, Henrik.
Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2007 (ISBN 978-82-15-01182-0) 345 s.
UiO Untitled
 
23 Mikkelsen, Rolf; Mathiesen, Trude; Libæk, Ivar; Stenersen, Øyvind.
Globus 6 Samfunnsfag. J.W. Cappelens Forlag AS 2007 (ISBN 978-82-02-25116-1) 230 s.
UiO Untitled
 
2005
24 Mikkelsen, Rolf.
Fagdidaktikk i geografi. I: Geografididaktikk for klasserommet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 82-7634-648-0. s. 12-32
UiO Untitled
 
25 Mikkelsen, Rolf.
Kart og atlas i geografiundervisningen. I: Geografididaktikk for klasserommet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 82-7634-648-0. s. 93-112
UiO Untitled
 
26 Mikkelsen, Rolf; Sætre, Per Jarle.
Geografididaktikk for klasserommet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 (ISBN 82-7634-648-0) 259 s.
UiO Untitled
 
27 Mikkelsen, Rolf; Sætre, Per Jarle.
Geografi og identitet, side 33 - 54 i: Mikkelsen, Rolf og Per Jarle Sætre (red) (2005) Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere, Kristiansand, HøyskoleForlaget. I: Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 s. 259-
HVL UiO Untitled
 
28 Mikkelsen, Rolf; Sætre, Per Jarle.
Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 (ISBN 978-82-7634-648-0) 259 s.
HVL UiO Untitled
 
29 Sætre, Per Jarle; Mikkelsen, Rolf.
Geografididaktikk for klasserommet. : 2005 (ISBN 8276346480)
HVL UiO Untitled
 
2004
30 Fjeldstad, Dag; Mikkelsen, Rolf.
Strong democratic competence does not automatically lead to strong engagement and participation. International Journal of Educational Research 2004 ;Volum 39.(6) s. 621-632
UiO Untitled
 
31 Mikkelsen, Rolf.
Ny læreplanutvikling i lys av L97-prosessen. Nasjonalt fagdidaktisk seminar; 2004-10-20
UiO Untitled
 
32 Mikkelsen, Rolf.
Strong democratic competence does not automatically lead to strong engagement and participation. International Journal of Educational Research 2004 ;Volum 39.(6) s. 621-632
UiO Untitled
 
33 Mikkelsen, Rolf.
Trender i - og sentral debatt om - lærebokutviklingen i geografi. Nasjonalt fagdidaktisk seminar; 2004-10-20 - 2004-10-22
UiO Untitled
 
2003
34 Mikkelsen, Rolf.
Conditions for high democratic awareness and participation in Norwegian schools. Sozialwissenschaftliche Informationen. 2003 (2) s. -
UiO Untitled
 
35 Mikkelsen, Rolf.
Fra synsing til resonnement og vurdering. Demokratiske ferdigheter i klasserommet. Arbeid med verdier, demokrati og medvirkning i klasserommet; 2003-11-14 - 2003-11-14
UiO Untitled
 
36 Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag T Oddssøn.
Skole og demokratiopplæring. I: Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-31533-7. s. 21-48
UiO Untitled
 
2002
37 Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag T Oddssøn; Ellingsen, Hein.
Demokratisk beredskap og engasjement hos elever i videregående skole i Norge og 13 andre land. Civic Education Study Norge 2002. UiO: Institutt for lærerutdanning. 2002 (ISBN 82-90904-70-3) ;Volum 4/2002.256 s. Acta Didactica(4)
UiO Untitled
 
2001
38 Mikkelsen, Rolf.
Cappelens atlas for ungdomsskolen. J.W. Cappelens Forlag AS 2001 (ISBN 82-02-19350-8) 136 s.
UiO Untitled
 
39 Mikkelsen, Rolf.
Cappelens atlas for videregående skole. J.W. Cappelens Forlag AS 2001 (ISBN 82-02-17367-1) 136 s.
UiO Untitled
 
40 Mikkelsen, Rolf; Buk-Berge, Elisabeth; Ellingsen, Hein; Fjeldstad, Dag T Oddssøn; Sund, Annette.
Demokratisk beredskap og engasjement hos 9. klassinger i Norge og 27 andre land. : Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo 2001 ;Volum 1.271 s. Acta Didactica
UiO Untitled
 
1999
41 Mikkelsen, Rolf.
Forestillinger om befolkningsutvikling - og en stratgei for undervisning om befolkningsvekst. : Konferanserapport for Norske geografer Forening 1999 utgitt av Departement for Sociology and Human geography. 1999 258 s. SUM occasional paper(26)
UiO Untitled
 
42 Mikkelsen, Rolf.
Vurdering og karakterer i ungdomsskolen. I: Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. : Fagbokforlaget, bergen 1999 ISBN 82-7674-482-6. s. 49-70
UiO Untitled
 
43 Mikkelsen, Rolf; Amundsen, Jens.
Geografi 10. Verdens geografi. J.W. Cappelens Forlag AS 1999 (ISBN 82-02-17991-2) 149 s. Samfunn 8-10
UiO Untitled
 
44 Mikkelsen, Rolf; Mathiesen, Trude.
Geografi og samfunnskunnskap 7. J.W. Cappelens Forlag AS 1999 (ISBN 82-02-18064-3) 204 s. Globus
UiO Untitled
 
45 Mikkelsen, Rolf; Sveen, Asle; Vatn, Sissel Gråberg; Aastad, S..
Samfunnskunnskap 10. Verdier og valg. J.W. Cappelens Forlag AS 1999 (ISBN 82-02-17993-9) 113 s. Samfunn 8-10
UiO Untitled
 
1998
46 Mikkelsen, Rolf; Amundsen, Jens.
Geografi 9. Ressurser og næringer. J.W. Cappelens Forlag AS 1998 (ISBN 82-02-16377-3) 136 s. Samfunn 8-10
UiO Untitled
 
47 Mikkelsen, Rolf; Amundsen, Jens; Sveen, Asle; Vatn, Sissel Gråberg; Aastad, Svein.
Brukerveiledning 9. Historie, geografi og samfunnskunnskap. J.W. Cappelens Forlag AS 1998 (ISBN 82-02-16385-4) 245 s. Samfunn 8-10
UiO Untitled
 
48 Mikkelsen, Rolf; Mathiesen, Trude.
Geografi og samfunnskunnskap 6. J.W. Cappelens Forlag AS 1998 (ISBN 82-02-16097-9) 197 s. Globus
UiO Untitled
 
49 Mikkelsen, Rolf; Mathiesen, Trude.
Lærerveiledning geografi og samfunnskunnskap 6. J.W. Cappelens Forlag AS 1998 (ISBN 82-02-17216-0) 85 s. Globus
UiO Untitled
 
50 Mikkelsen, Rolf; Sveen, Asle; Vatn, Sissel Gråberg; Aastad, Svein.
Samfunnskunnskap 9. Det norske samfunnet. J.W. Cappelens Forlag AS 1998 (ISBN 82-02-16383-8) 116 s. Samfunn 8-10
UiO Untitled
 
    Vis neste liste