Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 213 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Østerud, Øyvind.
Kampen om demokratiets mening. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 693-707
UiO Untitled
 
2019
2 Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo; Østerud, Øyvind.
Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03431-7) 267 s.
ISF UiO Untitled
 
3 Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo; Østerud, Øyvind.
Politiske partier som demokratisk paradoks. I: Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. s. 13-25
ISF UiO Untitled
 
4 Østerud, Øyvind.
Domstolene i grenseland mellom jus og politikk. I: Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2701-3. s. 55-69
UiO Untitled
 
5 Østerud, Øyvind.
Libya-krigen og utredningene i Storbritannia og Norge. I: Libya: Krigens uutholdelige letthet. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202634421. s. 149-167
UiO Untitled
 
6 Østerud, Øyvind; Jupskås, Anders Ravik.
Reaksjoner på høyrepopulismen - og konsekvenser for partisystemet. I: Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. s. 101-116
UiO Untitled
 
2018
7 Østerud, Øyvind.
Det globale statssystemet. Dreyer Forlag A/S 2018 (ISBN 9788282654586) 172 s.
UiO Untitled
 
8 Østerud, Øyvind.
Nasjonalisme. Dreyer Forlag A/S 2018 (ISBN 978-82-8265-439-5) 209 s.
UiO Untitled
 
9 Østerud, Øyvind.
Status Europe: Sovereignty and Nationalism. Kortinfo fra DNAK 2018 (1)
UiO Untitled
 
2017
10 Østerud, Øyvind.
Demokrati er mer enn valg. : Norsk Utenrikspolitisk Institutt 2017 7 s.
UiO Untitled
 
11 Østerud, Øyvind.
"Populismen tar over verden". Nytt Norsk Tidsskrift 2017 ;Volum 34.(3) s. 243-258
UiO Untitled
 
12 Østerud, Øyvind.
Utfordringer i utviklingen av menneskerettigheter. I: Forsking og menneskerettar. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-884-5. s. 61-70
UiO Untitled
 
2016
13 Østerud, Øyvind.
Carl Schmitt and Raoul Salan: Transformations of the Partisan. I: Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-840-1. s. 107-122
UiO Untitled
 
14 Østerud, Øyvind.
Demokratiet som utfordret styreform. I: Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år. Dreyer Forlag A/S 2016 ISBN 9788282651684. s. -
UiO Untitled
 
15 Østerud, Øyvind.
Sta je rat. : Univerzitet u Sarajevu 2016 (ISBN 978-9958-028-13-7) 236 s.
UiO Untitled
 
16 Østerud, Øyvind.
Strategic Ability in Europe: The Case of France. I: Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-3-319-32529-3. s. 129-146
UiO Untitled
 
2015
17 Østerud, Øyvind.
Albert Camus og det utidsmessige opprøret. I: Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S 2015 ISBN 9788282651325. s. 241-253
UiO Untitled
 
18 Østerud, Øyvind.
Demokrati, rettsstat og rettsliggjøring. I: Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S 2015 ISBN 9788282651219. s. 578-589
UiO Untitled
 
19 Østerud, Øyvind.
Kampen om selvstendigheten og språket: Nasjon, nasjonsbygging, nasjonalisme. I: Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-49927-3. s. 37-48
UiO Untitled
 
20 Østerud, Øyvind.
Raymond Aron og de intellektuelles opium. I: Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S 2015 ISBN 9788282651325. s. 163-176
UiO Untitled
 
21 Østerud, Øyvind.
The Challenges of Hybrid Warfare. : The Norwegian Atlantic Comittee 2015 8 s.
UiO Untitled
 
2014
22 Baldersheim, Harald; Østerud, Øyvind.
Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 9788245016147) 380 s.
UiO Untitled
 
23 Baldersheim, Harald; Østerud, Øyvind.
Det norske demokratiet i det 21. århundre. Dei lange linene frå 1814. I: Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245016147. s. 11-24
UiO Untitled
 
24 Østerud, Øyvind.
Folkestyre og elitestyre 1814-2014. Klassekampen 2014
UiO Untitled
 
25 Østerud, Øyvind.
Fremtidens sikkerhetspolitikk i vestnordisk perspektiv. I: Vestnorden : nye roller i det internationale samfund. Føroya Fródskaparfelag 2014 ISBN 978-99918-65-63-8. s. 122-129
UiO Untitled
 
26 Østerud, Øyvind.
Judicial Power and Legal Revolution. I: The independence of judges. Eleven International Publishing 2014 ISBN 978-94-6236-116-4. s. 233-246
UiO Untitled
 
27 Østerud, Øyvind.
Norges selvstendighet i 1814 og i 2014. I: Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245016147. s. 27-47
UiO Untitled
 
28 Østerud, Øyvind.
Norway at the dawn of sovereign statehood. The Geographer 2014 ;Volum Spring. s. 19-20
UiO Untitled
 
29 Østerud, Øyvind.
Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse, 5. utgave. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02281-9) 311 s.
UiO Untitled
 
30 Østerud, Øyvind; Hønneland, Geir.
Geopolitics and International Governance in the Arctic. Arctic Review on Law and Politics 2014 ;Volum 5.(2) s. 156-176
FNI UiO Untitled
 
2013
31 Østerud, Øyvind.
Afghanistan-operasjonen - feil strategi eller umulig utfordring?. I: Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02131-7. s. 61-73
UiO Untitled
 
32 Østerud, Øyvind.
Euroens tragedie. I: Nordiska röster om Europas framtid. : Foreningen Norden/Global Utmaning 2013 s. 138-147
UiO Untitled
 
33 Østerud, Øyvind.
Kampen om Camus. Klassekampen 2013
UiO Untitled
 
34 Østerud, Øyvind.
Regionenes Europa - de rikes opprør. Hvor hender det? 2013 ;Volum 2012-2013.(15) s. -
UiO Untitled
 
35 Østerud, Øyvind.
Statsdannelse, nye stater og internasjonal orden. : Det Norske Videnskaps-Akademi, Årbok 2012 2013 (ISBN 978-82-7099-730-5) 17 s.
UiO Untitled
 
36 Østerud, Øyvind.
Statsvitenskap mellom styring og kritikk. Nytt Norsk Tidsskrift 2013 (4) s. 371-377
UiO Untitled
 
37 Østerud, Øyvind.
Strategi og politikk i internasjonale operasjoner. ProPatria. Militærfaglig tidsskrift 2013 (5/6) s. 7-10
UiO Untitled
 
38 Østerud, Øyvind.
Strategiske vilkår for counterinsurgency. Striden om doktrinene. Norsk Militært Tidsskrift 2013 (4) s. 38-44
UiO Untitled
 
39 Østerud, Øyvind.
Uønsket kunnskap. Morgenbladet 2013
UiO Untitled
 
40 Østerud, Øyvind.
"Vi møtes igjen" - Skytte-prisen for 2013 til Robert Axelrod. Dagens næringsliv 2013
UiO Untitled
 
41 Østerud, Øyvind; Toje, Asle.
Strategy, Risk and Threat Perception in NATO. I: NATO's European allies: Military Capability and Political Will. Palgrave Macmillan 2013 ISBN 9781137034991. s. 71-94
UiO Untitled
 
2012
42 Duesund, Åse Gunhild Woie; Enger, Inger S.; Flatø, Lars Erik; Kvassheim, Gunnar; Rosnes, Åge; Røssland, Liv; Røvik, Kjell Arne; Widvey, Thorhild; Østerud, Øyvind; Aasheim, Eli.
Ventetide - et spørsmål om tillit. En evaluering av statens karanteneregelverk. Oslo: Departementenes Servicesenter, Informasjonsforvaltning 2012 (ISBN 978-82-583-1144-4) ;Volum 2012.128 s. NOU - Norges offentlige utredninger(12)
UiO UIS UiT Untitled
 
43 Myhre, Jan Eivind; Østerud, Øyvind.
Forvridde forskningsmål. Morgenbladet 2012 s. 19-19
UiO Untitled
 
44 Østerud, Øyvind.
Contemporary Military Innovation. Norsk Militært Tidsskrift 2012 ;Volum 182.(4) s. 48-49
UiO Untitled
 
45 Østerud, Øyvind.
Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2011 Innledning: Utfordringer i Vitenskapsåret. : Det Norske Videnskaps-Akademi 2012 (ISBN 978-82-7099-702-2) 7 s.
UiO Untitled
 
46 Østerud, Øyvind.
Domstolsmakt og rettsrevolusjon. I: Dommernes uavhengighet. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1110-4. s. 425-442
UiO Untitled
 
47 Østerud, Øyvind.
Etterord: Makt og rett for alle?. I: Rett for alle. Novus Forlag 2012 s. -
UiO Untitled
 
48 Østerud, Øyvind.
Fremtidens landmakt. Pro Patria 2012 (5-12) s. 13-15
UiO Untitled
 
2011
49 Stenseth, Nils Christian; Østerud, Øyvind.
Forskningsfondet knekkes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 s. 5-5
UiO Untitled
 
50 Østerud, Øyvind.
Narkokrigen. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 2011 ;Volum 69.(3) s. 493-503
UiO Untitled
 
    Vis neste liste