Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-35 av 35

2019
1 Hagland, Birgitte.
From Aristotle’s ‘Arithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois – Anglo-American Justice Theories in the Context of Norwegian Tort Law. Oslo Law Review 2019 ;Volum 2. s. 78-89
UiO Untitled
 
2 Hagland, Birgitte.
Erstatningsvernet interesse ved personskade – et kvinnerettslig perspektiv. Seminar i personskadeerstatning \; 2019-01-31 - 2019-01-31
UiO Untitled
 
3 Hagland, Birgitte.
Om det ulovfestede objektive ansvaret og fastlegging av skaderisiko - HR-2019-52-A (Spinning). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019 ;Volum 2. s. 7-9
UiO Untitled
 
4 Hagland, Birgitte.
Om erstatningsvern for psykiske skader – HR-2018-2080-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019 ;Volum 1. s. 12-14
UiO Untitled
 
5 Hagland, Birgitte.
Om nødvergehandlinger og erstatningsansvar HR-2018-2427-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2019 ;Volum 1. s. 14-15
UiO Untitled
 
6 Hagland, Birgitte.
Statens oppreisningsansvar ved menneskerettsbrudd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2019 ;Volum 16.(2) s. 67-99
UiO Untitled
 
2018
7 Hagland, Birgitte.
Erstatningsrettens ekspansjon - Informasjonsansvar eller kontraktuelle direktekrav?. Privatrettssymposiet; 2018-01-11 - 2018-01-12
UiO Untitled
 
8 Hagland, Birgitte.
Erstatningsvern ved personsskade på saksområder hvor kvinner er typiske skadelidte. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2018 ;Volum 15.(2/3) s. 79-107
UiO Untitled
 
9 Hagland, Birgitte.
From Aristotle’s ‘Arithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois. Private Law Consortium VI; 2018-05-14
UiO Untitled
 
10 Hagland, Birgitte.
Individuelt oppreisningsansvar for seksuelle krenkelser. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2018 (2/3) s. 75-78
UiO Untitled
 
11 Hagland, Birgitte.
Kontraktsrett og erstatningsrett. Gammel vals, nye takter?. Stockholm Centre of Commercial Law Terminavslutning; 2018-12-11 - 2018-12-11
UiO Untitled
 
12 Hagland, Birgitte.
Lagstiftarens förhållande till pragmatism i rättstillämpningen. Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt; 2018-11-22 - 2018-11-23
UiO Untitled
 
13 Hagland, Birgitte.
Om arbeidsgiveransvaret og kravet til saklig tilknytning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (2) s. 5-7
UiO Untitled
 
14 Hagland, Birgitte.
Om erstatningsvern for prostitusjonsinntekter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (2) s. 7-10
UiO Untitled
 
15 Hagland, Birgitte.
Om lovfestet ansvar for dyr og læren om aksept av risiko. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (2) s. 4-5
UiO Untitled
 
16 Hagland, Birgitte; Wilhelmsen, Trine-Lise.
International Encyclopaedia of Laws – Tort Law Norway. Kluwer Law International 2018 (ISBN 978-90-411-1573-7) 220 s.
UiO Untitled
 
2017
17 Hagland, Birgitte.
Høyesterettsdom av 16. desember 2016 om laste- og losseunntaket i bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017 ;Volum 1. s. -
UiO Untitled
 
18 Hagland, Birgitte.
Rättigheterna och förmögenhetsrätten - Vetenskaplig metod och praktisk tillämping. Nordiske förmögenhetsrättsdagerna 2017; 2017-04-26 - 2017-04-28
UiO Untitled
 
19 Hagland, Birgitte; Bruserud, Herman.
Kontraktsretten og erstatningsretten. JUS - Det årlige kontrakt- og entrepriserettskurset 2017; 2017-10-16
UiO Untitled
 
20 Hagland, Birgitte; Wilhelmsen, Trine-Lise.
Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 978-82-05-43123-2) 397 s.
UiO Untitled
 
2016
21 Hagland, Birgitte.
Bokomtale Arnt Skjefstad, Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 ;Volum 2016.(3) s. 5-5
UiO Untitled
 
22 Hagland, Birgitte.
Freedom, Fairness and Flexibility - Human Rights in Norwegian Tort Law. The Stockholm Oxford Law Symposium 2016; 2016-09-15 - 2016-09-15
UiO Untitled
 
23 Hagland, Birgitte.
HR-2016-803-A Selvmord ved bruk av bil og avkortning av erstatning etter bilansvarsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2016 ;Volum 2016.(3) s. 4-4
UiO Untitled
 
24 Hagland, Birgitte; Bruserud, Herman.
Er regelen "uten virkning" en regel uten virkning?. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 223-244
UiO Untitled
 
2012
25 Hagland, Birgitte.
Erstatningsbetingende medvirkning. Gyldendal Juridisk 2012 (ISBN 978-82-05-42936-9) 346 s.
UiO Untitled
 
26 Hagland, Birgitte.
Erstatningsrett. Kommunens objektive erstatningsansvar etter forurensningsloven § 24a og adgangen til ansvarsfraskrivelse. Rt. 2011 s. 1304. Dissens 3-2. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (1) s. 9-11
UiO Untitled
 
2009
27 Hagland, Birgitte.
Litteratur. Morten Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle årsaksregler. Gyldendal Akademisk 2008. 525 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (1) s. 19-19
UiO Untitled
 
2007
28 Hagland, Birgitte.
Opphavsrettslige lisensnektelser som misbruk av dominerende stilling. I: Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01138-7. s. 19-79
UiO Untitled
 
2006
29 Hagland, Birgitte.
Kommentar til Askelands foredrag "Erstatningsrettens rettferdighetsideer i rettsteoretisk belysning”. Rettsteoretisk seminar; 2006-06-06 - 2006-06-07
UiO Untitled
 
30 Hagland, Birgitte.
Noen refleksjoner over H. Inadomis artikkel "Nettselskapets erstatningsansvar overfor forbruker ved mangelfull strømleveranse – Hvem bør ha ansvaret for påregnelige årsaksforhold utenfor selskapets kontroll?". Nasjonalt doktorandseminar; 2006-09-18 - 2006-09-20
UiO Untitled
 
31 Hagland, Birgitte.
"Om å ta tyren ved hornene - Er det behov for et egentlig medvirkeransvar i erstatningsretten?". Nasjonalt fagmøte i erstatningsrett; 2006-11-27 - 2006-11-28
UiO Untitled
 
32 Hagland, Birgitte.
Opphavsrettslige lisensnektelser som misbruk av dominerende stilling under EF-traktatens artikkel 82. Det årlige opphavsrettskurset; 2006-03-17 - 2006-03-17
UiO Untitled
 
2005
33 Hagland, Birgitte.
Erstatningsrettens europeisering - betydningen for norsk rett. Instituttseminar; 2005-09-29 - 2005-09-30
UiO Untitled
 
34 Hagland, Birgitte.
Linking som erstatningsbetingende medvirkning. Nordiskt Immaterialrättsligt Nätverks møte; 2005-05-27 - 2005-05-28
UiO Untitled
 
35 Hagland, Birgitte.
Länkning på internet som skadeståndsgrundande medverkan. Seminarium ved SCCL; 2005-10-11 - 2005-10-11
UiO Untitled