Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 150 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Enger, Hans-Olav.
Meta-morphomes in Norwegian. 5th American International Morphology Meeting; 2021-08-26 - 2021-08-29
UiO Untitled
 
2 Enger, Hans-Olav.
Multifunctional indexes. Societas Linguistica Europae 2021 Workshop: Indexicality; 2021-09-01 - 2021-09-01
UiO Untitled
 
3 Enger, Hans-Olav; Höder, Steffen; Vindenes, Urd.
Old Nordic. I: Comparison and Gradation in Indo-European. De Gruyter Mouton 2021 ISBN 9783110537666.
USN UiO Untitled
 
4 Nesset, Tore; Enger, Hans-Olav.
Er politiet sikker, sikkert eller sikre? Kongruensmønstre ved kollektive subjekter i norsk. NORKOGs sommerseminar 2021; 2021-06-10 - 2021-06-11
UiT UiO Untitled
 
5 Sims-Williams, Helen; Enger, Hans-Olav.
The loss of inflection as grammar complication: Evidence from Mainland Scandinavian. Diachronica 2021 ;Volum 38.(1) s. 111-150
UiO Untitled
 
2020
6 Enger, Hans-Olav.
Det gamle Kristiania var nok vakkert, men er Oslo fin eller fint? Om genus ved noen stedsnavn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2020 ;Volum 37. s. 7-36
UiO Untitled
 
7 Enger, Hans-Olav; Sims-Williams, Helen.
Norske adjektiver er ikke så enkle som før (?). 8. dansk-norske konferansen i historisk lingvistikk; 2020-01-02
UiO Untitled
 
8 Vindenes, Urd; Enger, Hans-Olav.
Det umulige er mulig. I: Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld. Universitetet i Oslo 2020 ISBN 9788291398129. s. 61-75
USN UiO Untitled
 
2019
9 Enger, Hans-Olav.
Baerman, Matthew (Ed): The Oxford Handbook of Inflection. Morphology 2019
UiO Untitled
 
10 Enger, Hans-Olav.
Briana Van Epps: Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender -- with focus on Jamtlandic. Doktorgradsdisputas, opposisjonsinnlegg; 2019-06-14 - 2019-06-14
UiO Untitled
 
11 Enger, Hans-Olav.
In defence of morphomic analyses. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics 2019 ;Volum 51.(1) s. 31-59
UiO Untitled
 
12 Enger, Hans-Olav.
Thoughts on morphomes, on a Scandinavian background. I: Morphological Variation: Theoretical and empirical perspectives. John Benjamins Publishing Company 2019 ISBN 9789027262561. s. 159-196
UiO Untitled
 
13 Enger, Hans-Olav; Haugen, Tor Arne.
Pannekakekonstruksjonar i skandinavisk. Constructions in the Nordics; 2019-10-24 - 2019-10-25
HVO UiO Untitled
 
14 Enger, Hans-Olav; Sims-Williams, Helen.
Loss of inflection in North Germanic adjectives -- or is it?. Mediterranean Morphology Meeting 12; 2019-06-27 - 2019-06-30
UiO Untitled
 
15 Enger, Hans-Olav; Sims-Williams, Helen.
Norske adjektiver er ikke så enkle som de en gang var (?). Språkendringsseminar; 2019-03-21
UiO Untitled
 
16 Haugen, Tor Arne; Enger, Hans-Olav.
The semantics of Scandinavian pancake constructions. Linguistics 2019 ;Volum 57.(3) s. 531-575
HVO UiO Untitled
 
17 Sims-Williams, Helen; Enger, Hans-Olav.
Loss of inflection in North Germanic adjectives – or is it?. "Small languages, big ideas"; 2019-04-04 - 2019-04-05
UiO Untitled
 
18 Vindenes, Urd; Enger, Hans-Olav.
Umulig eller kanskje bare uvanlig?. Møte om norsk språk 18; 2019-11-27 - 2019-11-29
USN UiO Untitled
 
2018
19 Enger, Hans-Olav.
Hvorfor holder spor etter etter et bestemt genus seg best der de gjør det? – i Oslo, i Jämtland og Istria. Nordisk nettverk for syntakshistorie; 2018-11-01 - 2018-11-02
UiO Untitled
 
20 Enger, Hans-Olav.
Kongruenshierarkiet, grammatikalisering og forklaring. 7. dansk-norske konferanse i historisk lingvistikk; 2018-01-02 - 2018-01-04
UiO Untitled
 
21 Enger, Hans-Olav.
Skilnader mellom norsk og svensk i språkhistorisk lys. Det norske inst. i Roma; 2018-11-13
UiO Untitled
 
22 Enger, Hans-Olav.
Why traces of the feminine survive where they do, in Oslo and Istria: How to circumvent some “troubles with lexemes”. I: The lexeme in descriptive and theoretical morphology. Language Science Press 2018 ISBN 978-3-96110-110-8. s. 235-255
UiO Untitled
 
23 Enger, Hans-Olav; Holmes, Philip.
Norwegian: A comprehensive grammar. Routledge 2018 (ISBN 978-0-415-83136-9) 550 s.
UiO Untitled
 
24 Enger, Hans-Olav; Spilling, Eivor Finset; Sameien, Marianne Brodahl.
Making sense of grammatical variation in Norwegian. I: Reorganising Grammatical Variation: Diachronic studies in the retention, redistribution and refunctionalisation of linguistic variants. John Benjamins Publishing Company 2018 ISBN 9789027201645. s. 209-230
HVO UiO Untitled
 
25 Enger, Hans-Olav; Vindenes, Urd.
Det umulige er mulig. Symposium for Ruth Vatvedt Fjeld; 2018-06-01 - 2018-06-01
UiO Untitled
 
2017
26 Enger, Hans-Olav.
Genus og transfer når norsk er andrespråk Opposisjonsinnlegg (andreopponent). Doktorgradsdisputas; 2017-02-10
UiO Untitled
 
27 Enger, Hans-Olav.
Thoughts on morphomes, also in the light of variation. 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft; 2017-03-08 - 2017-03-10
UiO Untitled
 
28 Enger, Hans-Olav.
Tilfeldig? Neppe! Eller kanskje litt... Eller: Hvordan kunne Olav Næs si det han faktisk sier om genus?. Seminar om genus; 2017-06-14
UiO Untitled
 
29 Enger, Hans-Olav.
Vocabular Clarity and insular Scandinavian: A response to Ϸorgeirsson. Folia linguistica 2017 ;Volum 51.(3) s. 527-536
UiO Untitled
 
30 Enger, Hans-Olav.
Why remnants of the feminine survives where they do – in Oslo Norwegian and Istro-Romanian (A possible modification of the Agreement Hierarchy). Bidrag ved arbeidsseminar; 2017-05-04
UiO Untitled
 
31 Enger, Hans-Olav; Haugen, Tor Arne.
Styrking og svekking av genussemantikk - ei diakron drøfting av (in)animathet ved pannekakesetninger og anaforisk den. Maal og Minne 2017 (2) s. 43-72
HVO UiO Untitled
 
2016
32 Enger, Hans-Olav.
In defence of autonomous morphology. Anamorphosys (Analysing Morphological Systems); 2016-06-20 - 2016-06-22
UiO Untitled
 
33 Enger, Hans-Olav.
The No Blur Principle and Faroese conjugation. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur 2016 ;Volum 138.(1) s. 1-29
UiO Untitled
 
34 Enger, Hans-Olav.
Til forsvar for autonom morfologi - men hva betyr autonom?. Kognitivt sommerseminar; 2016-06-13 - 2016-06-14
UiO Untitled
 
35 Enger, Hans-Olav.
Why feminine agreement survives where it does – in Oslo Norwegian and Istro-Romanian (a possible modification of the Agreement Hierarchy). General linguistics seminar series, Oxford; 2016-10-24 - 2016-10-24
UiO Untitled
 
36 Enger, Hans-Olav; Conzett, Philipp.
Morfologi. I: Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-847-0. s. 213-316
UiO UiT Untitled
 
37 Enger, Hans-Olav; Haugen, Tor Arne.
Pannekakesetninger i grammatikaliseringsperspektiv/er. 6. dansk-norske konferanse i historisk språkvitenskap; 2016-01-08 - 2016-01-10
HVO UiO Untitled
 
38 Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne.
Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-859-3) 331 s.
UiO Untitled
 
39 Haugen, Tor Arne; Enger, Hans-Olav.
Den semantiske strukturen til pannekakekonstruksjonar i norsk. Kognitivt sommarseminar; 2016-06-13 - 2016-06-14
HVO UiO Untitled
 
2015
40 Enger, Hans-Olav.
Book review: Analogy and morphological change, by David Fertig. Edinburgh University Press. Folia linguistica 2015 ;Volum 49.(1) s. 287-292
UiO Untitled
 
41 Enger, Hans-Olav.
Hvordan kan noen skrive ei lærer, ei venn?. Møte om norsk språk (MONS) 16; 2015-11-25 - 2015-11-27
UiO Untitled
 
42 Enger, Hans-Olav.
When friends and teachers become hybrids (even more than they were). I: Agreement from a diachronic perspective. Walter de Gruyter 2015 ISBN 978-3-11-037334-9. s. 215-235
UiO Untitled
 
43 Enger, Hans-Olav; Haugen, Tor Arne.
Pannekakesetninger og grammatikalisering. 22. Arbeitstagung der Skandinavistik; 2015-10-29
HVO UiO Untitled
 
44 Enger, Hans-Olav; Haugen, Tor Arne.
Pannekakesetninger og grammatikalisering. Møte om norsk språk (MONS) 16; 2015-11-25 - 2015-11-27
HVO UiO Untitled
 
2014
45 Enger, Hans-Olav.
Cruschina, Silvio, Martin Maiden & John Charles Smith (eds.). 2013. The Boundaries of Pure Morphology: Diachronic and Synchronic Perspectives. Oxford: Oxford University Press. Studies in Language 2014 ;Volum 38.(4) s. 995-1004
UiO Untitled
 
46 Enger, Hans-Olav.
Cruschina, Silvio, Martin Maiden & John Charles Smith (eds.). 2013.The Boundaries of Pure Morphology: Diachronic and Synchronic Perspectives. Studies in Language 2014 ;Volum 38.(4) s. -995
UiO Untitled
 
47 Enger, Hans-Olav.
Hybrider og kjønn. Norsk Ordbok, sommarseminar; 2014-06-19
UiO Untitled
 
48 Enger, Hans-Olav.
Hybrider og kjønn. Gjesteforelesning; 2014-11-25 - 2014-11-25
UiO Untitled
 
49 Enger, Hans-Olav.
No Blur Principle and Faroese verb conjugation. Gjesteforelesning Freie Universität Berlin; 2014-12-16
UiO Untitled
 
50 Enger, Hans-Olav.
No Blur Principle og færøysk verbbøying. Dansk-norsk språkhistorieseminar; 2014-01-03 - 2014-01-05
UiO Untitled
 
    Vis neste liste