Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 338 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2020
1 Jašková, Anni; Braslavskaya, Tatyana Yu.; Tikhonova, Elena; Paal, Jaanus; Rūsiņa, Solvita; Laiviņš, Māris; Kucherov, Ilya B.; Genikova, Nadezhda V.; Knollová, Ilona; Chernenkova, Tatiana V.; Churakova, Elena Yu.; Diekmann, Martin; Halvorsen, Rune; Kirichok, Elena I.; Korotkov, Vladimir N.; Kryshen, Alexander M.; Lugovaya, Daria L.; Morozova, Olga V.; Potapov, Petr V.; Prokazina, Tatiana S.; Schei, Fride Høistad; Semenishchenkov, Yury A.; Shevchenko, Nikolai E.; Sidorova, Oksana V.; Smirnov, Nikolai S.; Smirnova, Olga V.; Tsvirko, Ruslan; Turubanova, Svetlana A.; Chytrý, Milan.
European Boreal Forest Vegetation Database. Phytocoenologia 2020
NIBIO UiO Untitled
 
2 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2019. I: Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 ISBN 978-82-426-4557-9. s. 48-54
NIBIO NINA UiO Untitled
 
2019
3 Dolan, Margaret; Bekkby, Trine; Buhl-Mortensen, Pål; Andersen, Guri Sogn; van Son, Thijs Christiaan; Thormar, Jonas; Tveiten, Lise Ann; Bøe, Reidulv; Storeng, Anne Britt; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune.
Phasing in use of the “Nature in Norway” (NiN) system for classification and description of nature in the marine environment – experiences, challenges and international relevance.. GeoHab; 2019-05-13 - 2019-05-17
HAVFORSK NGU NIVA UiO Untitled
 
4 Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Arnesen, Geir; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4. TRONDHEIM: Artsdatabanken 2019 (ISBN 978-82-92838-50-1) 312 s.
MF NIBIO NINA NTNU UiB UiO Untitled
 
5 Halvorsen, Rune; Bratli, Harald; Wollan, Anders Kvalvåg.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell 2018. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 46-79
NINA UiO Untitled
 
6 Halvorsen, Rune; Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode.
Videreføring av TOV granskog. TOV utviklingsseminar 2; 2019-11-20 - 2019-11-21
NIBIO UiO Untitled
 
7 Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena Merete; Tang, Hui; Bryn, Anders.
Distribution modelling of vegetation types based on area frame survey data. Applied Vegetation Science 2019 ;Volum 22.(4) s. 547-560
NIBIO UiO Untitled
 
8 Kistenich, Sonja; Halvorsen, Rune; Schrøder-Nielsen, Audun; Thorbek, Birgitte Lisbeth Graae; Timdal, Einar; Bendiksby, Mika.
DNA Sequencing Historical Lichen Specimens. Frontiers in Ecology and Evolution 2019 ;Volum 7. s. -
NTNU UiO Untitled
 
9 Krah, Franz-Sebastian; Büntgen, Ulf; Schaefer, Hanno; Müller, Jörg; Andrew, Carrie; Boddy, Lynne; Diez, Jeffrey; Egli, Simon; Freckleton, Robert; Gange, Alan C.; Halvorsen, Rune; Heegaard, Einar; Heideroth, Antje; Heibl, Christoph; Heilmann-Clausen, Jacob; Høiland, Klaus; Kar, Ritwika; Kauserud, Håvard; Kirk, Paul M.; Kuyper, Thomas W.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Nordén, Jenni; Papastefanou, Phillip; Senn-Irlet, Beatrice; Bässler, Claus.
European mushroom assemblages are darker in cold climates. Nature Communications 2019 ;Volum 10:2890. s. 1-11
NIBIO NINA UiO Untitled
 
10 Olsen, Siri Lie; Brandrud, Tor Erik; Halvorsen, Rune.
Tilbakegang for flueblom Ophrys insectifera i Røsskleiva naturreservat i perioden 1984-2017. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2019 ;Volum 77.(3/2019) s. 149-157
NINA UiO Untitled
 
11 Rydgren, Knut; Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Hamre, Liv Norunn; Jongejans, Eelke; Töpper, Joachim Paul; Sulavik, Jan.
Assessing restoration success by predicting time to recovery- But by which metric?. Journal of Applied Ecology 2019
HVL NINA UiO Untitled
 
12 Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Töpper, Joachim Paul; Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn; Jongejans, Eelke; Sulavik, Jan.
Advancing restoration ecology: A new approach to predict time to recovery. Journal of Applied Ecology 2019 ;Volum 56.(1) s. 225-234
HVL NINA UiO Untitled
 
13 Vollering, Julien; Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina.
The MIAmaxent R package: Variable transformation and model selection for species distribution models. Ecology and Evolution 2019 s. 1-14
HVL UiO Untitled
 
14 Vollering, Julien Martin Marie; Halvorsen, Rune; Auestad, Inger; Rydgren, Knut.
Bunching up the background betters bias in species distribution models. Ecography 2019 ;Volum 42. s. 1-11
HVL UiO Untitled
 
15 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2017. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. s. 50-56
NIBIO NINA UiO Untitled
 
16 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2018. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 96-102
NIBIO NINA UiO Untitled
 
17 Økland, Tonje; Halvorsen, Rune; Nordbakken, Jørn-Frode.
VEGETASJONSOVERVÅKING I GAMMEL GRANSKOG I TOV Hva kan den mer enn 30 år lange tidsserien bidra med til «Fagsystem for god økologisk tilstand»/ANO/Naturindeks?. TOV-seminar; 2019-03-13 - 2019-03-13
NIBIO UiO Untitled
 
2018
18 Andrew, Carrie Joy; Halvorsen, Rune; Heegaard, Einar; Kuyper, Thomas W.; Heilmann-Clausen, Jacob; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Bässler, Claus; Egli, Simon; Gange, Alan C.; Høiland, Klaus; Kirk, Paul M.; Senn-Irlet, Beatrice; Boddy, Lynne; Büntgen, Ulf; Kauserud, Håvard.
Continental-scale macrofungal assemblage patterns correlate with climate, soil carbon and nitrogen deposition. Journal of Biogeography 2018 ;Volum 45.(8) s. 1942-1953
NIBIO UiO Untitled
 
19 Bahnmann, Barbara; Masinova, Tereza; Halvorsen, Rune; Davey, Marie Louise; Sedlak, Petr; Tomšovský, Michal; Baldrian, Petr.
Effects of oak, beech and spruce on the distribution and community structure of fungi in litter and soils across a temperate forest. Soil Biology and Biochemistry 2018 ;Volum 119. s. 162-173
UiO Untitled
 
20 Botnen, Synnøve Smebye; Davey, Marie Louise; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard.
Sequence clustering threshold has little effect on the recovery of microbial community structure. Molecular Ecology Resources 2018 ;Volum 18.(5) s. 1064-1076
UiO UNIS Untitled
 
21 Bryn, Anders; Halvorsen, Rune; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter.
Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon i Norge (Version 2.2.0). Utgave 1. NiN-artikkel 7.. Trondheim: Artsdatabanken 2018 217 s.
UiO Untitled
 
22 Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders.
Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia 2018 ;Volum 49.(2) s. 135-148
NIBIO UiO Untitled
 
23 Framstad, Erik; Halvorsen, Rune; Storaunet, Ken Olaf; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Kriterier for naturverdi i skog. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3178-7) ;Volum 1447.52 s. NINA rapport(1447)
NIBIO NINA UiO NMBU Untitled
 
24 Gange, Alan C.; Heegaard, Einar; Boddy, Lynne; Andrew, Carrie Joy; Kirk, Paul M.; Halvorsen, Rune; Kuyper, Thomas W.; Bässler, Claus; Diez, Jefferey M.; Heilman-Clausen, Jacob; Høiland, Klaus; Büntgen, Ulf; Kauserud, Håvard.
Trait-dependent distributional shifts in fruiting of common British fungi. Ecography 2018 ;Volum 41.(1) s. 51-61
NIBIO UiO Untitled
 
25 Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Nilsen, Anne-Barbi.
Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1. Trondheim: Artsdatabanken 2018 (ISBN 978-82-92838-51-8) 143 s.
UiO Untitled
 
26 Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tang, Hui; Bryn, Anders.
Distribution models of vegetation types in Norway. EGU 2018; 2018-04-09
UiO Untitled
 
27 Lilleeng, Marte Synnøve; Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Moe, Stein Ragnar; Hegland, Stein Joar.
Red deer structure the ground-dwelling beetle community in boreal forest. Biodiversity and Conservation 2018 ;Volum 27.(10) s. 2507-2525
HVL UiO NMBU Untitled
 
28 Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Töpper, Joachim Paul; Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn; Jongejans, Eelke; Sulavik, Jan.
ORBA - a new approach to predict time to recovery in restoration ecology. The 11th European Conference on Ecological Restoration; 2018-09-09 - 2018-09-13
HVL NINA UiO Untitled
 
29 Simensen, Trond; Halvorsen, Rune; Erikstad, Lars.
Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review. Land Use Policy 2018 ;Volum 75. s. 557-569
NINA UiO Untitled
 
30 Støa, Bente; Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Gusarov, Vladimir.
Sampling bias in presence-only data used for species distribution modelling: theory and methods for detecting sample bias and its effects on models.. Sommerfeltia 2018 ;Volum 38. s. 1-53
UiO Untitled
 
31 Sulavik, Jan; Boudreau, Stephane; Halvorsen, Rune; Rydgren, Knut; Jongejans, Eelke; Auestad, Inger.
Spatio-temporal patterns of crowberry (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum) colonisation at an alpine spoil heap. 11th SER Europe 2018 Conference: Restoration in the Era of Climate Change; 2018-09-09 - 2018-09-13
HVL UiO Untitled
 
32 Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune; Hemsing, Lars Østby.
Consistency in land-cover mapping: Influence of field workers, spatial scale and classification system. Applied Vegetation Science 2018 ;Volum 21.(2) s. 278-288
NIBIO UiO Untitled
 
33 Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune.
Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2.. Trondheim: Artsdatabanken 2018 51 s.
NIBIO UiO Untitled
 
34 Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode; Halvorsen, Rune.
Vegetation changes in Norwegian boreal spruce forests: results from 30 years of monitoring.. International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium: Natural Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science”; 2018-07-22 - 2018-07-27
NIBIO UiO Untitled
 
35 Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode; Halvorsen, Rune; Lange, Holger; Clarke, Nicholas.
VEGETATION CHANGES IN NORWEGIAN BOREAL SPRUCE FORESTS: RESULTS FROM 30 YEARS OF MONITORING. The 5th Sino-Norwegian Forum on Sustainable Agricultural Development; 2018-08-06 - 2018-08-07
NIBIO UiO Untitled
 
2017
36 Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Kirk, Paul M.; Bässler, Claus; Heilmann-Clausen, Jacob; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Kuyper, Thomas W.; Senn-Irlet, Beatrice; Büntgen, Ulf; Diez, Jeffrey Michael; Egli, Simon; Gange, Alan C.; Halvorsen, Rune; Høiland, Klaus; Nordén, Jenni; Rustøen, Fredrik; Boddy, Lynne; Kauserud, Håvard.
Big data integration: Pan-European fungal species observations' assembly for addressing contemporary questions in ecology and global change biology. Fungal Biology Reviews 2017 ;Volum 31.(2) s. 88-98
NIBIO NINA UiO Untitled
 
37 Auestad, Inger; Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune.
Ordination - an useful tool for assessing restoration success? - A case from hydropower spoil heaps. Evolutionary ecology - the 3rd binennal conference of NØF; 2017-01-12 - 2017-01-13
HVL UiO Untitled
 
38 Auestad, Inger; Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune.
Restoration success - predicting vegetation recovery by ordination in hydropower spoil heaps. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
HVL UiO Untitled
 
39 Davey, Marie Louise; Skogen, Marte; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard; Ohlson, Mikael.
Host and tissue variations overshadow the response of boreal moss-associated fungal communities to increased nitrogen load. Molecular Ecology 2017 ;Volum 26.(2) s. 571-588
NIBIO UiO NMBU Untitled
 
40 Johansen, Line; Wehn, Sølvi; Halvorsen, Rune; Hovstad, Knut.
Metode for overvåking av semi-naturlig eng i Norge. : NIBIO 2017 (ISBN 978-82-17-01803-2) ;Volum 3.35 s. NIBIO Rapport(25)
NIBIO UiO Untitled
 
41 Rydgren, Knut; Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Hamre, Liv Norunn; Sulavik, Jan; Töpper, Joachim Paul.
Restoring ecosystems: an evaluation of methods for predicting time to recovery. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
HVL NINA UiO Untitled
 
42 Sulavik, Jan; Halvorsen, Rune; Rydgren, Knut; Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn.
Different rates of recovery of species’ and functional traits’ compositions at restored alpine spoil heaps. NTNU Sustainability Science Conference 2017: Transitions to Sustainable Systems; 2017-10-18 - 2017-10-20
HVL UiO Untitled
 
43 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2016. I: Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ISBN 978-82-426-3101-5. s. 52-58
NIBIO NINA UiO Untitled
 
44 Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode; Halvorsen, Rune.
TOV markvegetasjon granskog: Trender i vegetasjonsutviklingen 1988- 2016 og relasjoner til klima. TOV-program årlig møte; 2017-03-15 - 2017-03-15
NIBIO UiO Untitled
 
45 Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode; Halvorsen, Rune.
30 år med vegetasjonsovervåking i gammel granskog. Fakta, årsaker og konsekvenser Tonje Økland, Jørn-Frode Nordbakken og Rune Halvorsen. NIBIOs miljøkonferanse 2017: Naturens tålegrenser – muligheter ogutfordringer; 2017-11-21 - 2017-11-22
NIBIO UiO Untitled
 
2016
46 Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Martinez-Pena, Fernando; Egli, Simon; Kirk, Paul M.; Bässler, Claus; Büntgen, Ulf; Aldea, Jorge; Høiland, Klaus; Boddy, Lynne; Kauserud, Håvard.
Climate impacts on fungal community and trait dynamics. Fungal ecology 2016 ;Volum 22. s. 17-25
NIBIO UiO Untitled
 
47 Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Halvorsen, Rune.
Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2731-5) ;Volum 1110.42 s. NINA rapport(1110)
NINA UiO Untitled
 
48 Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag Inge.
Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0). Trondheim: Artsdatabanken 2016 303 s.
MF NIBIO NINA NTNU UiB UiO Untitled
 
49 Erikstad, Lars; Uttakleiv, Lars Andre; Halvorsen, Rune.
Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway. Belgeo 2016 (3-2015)
NINA UiO Untitled
 
50 Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Viken, Knut Ole; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune.
Naturtyperegistrering etter NIN 2.0 i Landsskogtakseringen. Erfaringer og resultater fra pilotprosjekt. Ås: NIBIO 2016 (ISBN 978-82-17-01589-5) ;Volum 2.228 s. NIBIO Rapport(29)
NIBIO UiO Untitled
 
    Vis neste liste