Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 141 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Simensen, Aud Marit.
A brief history of English teaching in Norway. I: Teaching and Learning English. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671082.
UiO Untitled
 
2019
2 Simensen, Aud Marit.
A note on changing attitudes to linguistic errors in learner Language in English teaching in Norway. I: Developments in Language Education: A Memorial Volume in Honour of Sauli Takala. Jyväskylä: EALTA & University of Jyväskylä 2019 ISBN 978-95139-7747-4. s. 271-277
UiO Untitled
 
3 Simensen, Aud Marit.
PhD revisited: English in compulsory school. Aims and content. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 16-34
UiO Untitled
 
2018
4 Simensen, Aud Marit.
A Brief History of English Teaching and Learning in Norway. I: Teaching and Learning English. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202547615. s. 18-37
UiO Untitled
 
2016
5 Simensen, Aud Marit.
English for Teachers and Learners. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2016 s. 60-61
UiO Untitled
 
6 Simensen, Aud Marit.
Reading and Teaching Literature. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2016 s. 62-62
UiO Untitled
 
2014
7 Simensen, Aud Marit.
Skolefaget engelsk. Fra britisk engelsk til mange slags ”engelsker”– og veien videre. Acta Didactica Norge 2014 ;Volum 8.(2)
UiO Untitled
 
2011
8 Simensen, Aud Marit.
Europeiske institusjoners rolle i utviklingen av engelskfaget i norsk skole. Didaktisk Tidskrift 2011 ;Volum 20.(3) s. 157-181
UiO Untitled
 
9 Simensen, Aud Marit.
The relationship between an applied discipline and its 'parent disciplines' in English teaching in Norway. Histoire Epistémologie Langage 2011 s. 39-53
UiO Untitled
 
2010
10 Simensen, Aud Marit.
English in Scandinavia - a success story. I: The Routledge International Handbook of English, Language and Literacy Teaching. Routledge 2010 ISBN 978-0-415-46903-6. s. 472-483
UiO Untitled
 
11 Simensen, Aud Marit.
Fluency: An aim in teaching and a criterion in assessment. Acta didactica Norden 2010 ;Volum 4.(1) s. 1-13
UiO Untitled
 
2009
12 Simensen, Aud Marit.
Om begrepet 'flyt'. Språk og språkundervisning 2009 (2) s. 2-8
UiO Untitled
 
2008
13 Simensen, Aud Marit.
Engelsk i verden. Halden: Fremmedspråksenteret 2008 (ISBN 978-82-8195-016-0) 32 s.
UiO Untitled
 
14 Simensen, Aud Marit.
Jubileumsbok om universitetets lærerutdanning. Utdanning nr 20/ 7. november 2008, s.38.eller http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____17684.aspx. [Internett] 2008-09-22
UiO Untitled
 
15 Simensen, Aud Marit.
Paradigmeskifter i engelskfaget. Men hvor kommer ideene fra?. I: Universitetet og lærerutdanningen. Historiske perspektiver. Unipub forlag 2008 ISBN 978-82-7477-358-5. s. 75-99
UiO Untitled
 
16 Simensen, Aud Marit.
Sløsing med ressurser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008 s. 5-5
UiO Untitled
 
17 Simensen, Aud Marit.
Temaet "Ro, orden og disiplin i skolen" i serien "Den norske skolen makter ikke å gi elevene kunnskaper og ferdigheter", TV 2. TV 2 [TV] 2008-01-18
UiO Untitled
 
18 Simensen, Aud Marit; Trandem, Beate.
Engelsk i verden. Halden: Fremmedspråksenteret 2008 31 s. (9)
HIOF UiO Untitled
 
2007
19 Simensen, Aud Marit.
Carl Knap: Rett mann til rett tid. ILS Jubileumsmagasin 1907-2007 2007 s. 24-26
UiO Untitled
 
20 Simensen, Aud Marit.
Det engelske språkets stilling i Norge. www.srib.no (02.05.2007) [Radio] 2007-05-02
UiO Untitled
 
21 Simensen, Aud Marit.
Språksinken Norge. Aftenposten [Avis] 2007-11-15
UiO Untitled
 
22 Simensen, Aud Marit.
Teaching a Foreign Language Principles and Procedures. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 978-82-450-0568-4) 322 s.
UiO Untitled
 
2006
23 Simensen, Aud Marit.
Engelskdidaktikk - status og fremtidsperspektiver. I: Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland. Universitetsforlaget 2006 ISBN 978-82-15-00911-7. s. 163-180
UiO Untitled
 
24 Simensen, Aud Marit.
Hvordan lærer vi et fremmedspråk i vårt samfunn?. Universitetet i Oslo Oslo 2006
UiO Untitled
 
25 Simensen, Aud Marit.
Kan ikke bare håpe og tro. Aftenposten [Avis] 2006-06-16
UiO Untitled
 
2005
26 Simensen, Aud Marit.
Bare engelsk?. Dagsavisen [Avis] 2005-11-10
UiO Untitled
 
27 Simensen, Aud Marit.
Engelsk seirer på alle fronter. Aftenposten [Avis] 2005-03-15
UiO Untitled
 
28 Simensen, Aud Marit.
Fremmedspråklærerens nye rolle: Frigjort og med større faglig og undervisningsmetodisk myndighet ved målstyring?. Språk og språkundervisning 2005 (2) s. 4-6
UiO Untitled
 
29 Simensen, Aud Marit.
Grader av fremmedspråk?. Åpningen av Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen; 2005-06-21 - 2005-06-22
UiO Untitled
 
30 Simensen, Aud Marit.
Ja, engelsk er noe vi møter som barn og det er ikke lenger et fremmedspråk. Sprogforum 2005 (35) s. 57-61
UiO Untitled
 
31 Simensen, Aud Marit.
Obligatorisk 2. fremmedspråk: En kjempeutfordring. UNIPED (Tromsø) 2005 ;Volum 28.(1) s. 4-9
UiO Untitled
 
32 Simensen, Aud Marit.
Store oppgaver for et lite miljø. Sproglæreren 2005 (4) s. 14-16
UiO Untitled
 
33 Simensen, Aud Marit; Sirnes, Svein M..
Mer språkundervisning vil stille store krav til utdanning av lærere og lektorer. Lektorbladet [Avis] 2005-09-10
UiO Untitled
 
34 Simensen, Aud Marit.
Frigjort og med større faglig og undervisningsmetodisk myndighet ved målstyring?. Språk og språkundervisning 2005 (2) s. 4-6
UiO Untitled
 
2004
35 Simensen, Aud Marit.
Sløser vi med ressurser?. Dagsavisen [Avis] 2004-07-22
UiO Untitled
 
36 Simensen, Aud Marit.
Store utfordringer og store fallgruver. 2. fremmedspråk og nye uttfordringer; 2004-11-11 - 2004-11-12
UiO Untitled
 
2003
37 Dahl, Arve; Simensen, Aud Marit; Bråthen, Tore; Ahlvin, Petra; Svendsby, Ellen Kathrine.
Evaluering av behandlingsreise¨til varmt Syden for pasienter med nevromuskulære sykdommer. Behandlingseffekten i Syden sammenlignet med effekten i Norge 2 år tidligere. Rikshospitalet: Revmatologisk avdeling 2003 50 s.
UiO Untitled
 
38 Simensen, Aud Marit.
Bilingual Education in Europe. The state of the art and the role of the Council of Europe and the European Language Council. Møte mellom tre høyere utdanningsinstitusjoner; 2003-10-27 - 2003-10-27
UiO Untitled
 
39 Simensen, Aud Marit.
Correspondence. ELT Journal 2003 ;Volum 57.(4) s. 423-423
UiO Untitled
 
40 Simensen, Aud Marit.
Current Objectives in English as a Foreign Language in Western Europe. Gjesteforelesning; 2003-10-15
UiO Untitled
 
41 Simensen, Aud Marit.
Current trends in the assessment and testing of English as a Foreign Language in Western Europe. Gjesteforelsning; 2003-10-16
UiO Untitled
 
42 Simensen, Aud Marit.
En kritisk analyse av noen sider av engelskopplæringen som forbilde for opplæringen i de andre fremmedspråkene i Norge. Didaktisk Tidskrift 2003 ;Volum 13.(1-2) s. 17-23
UiO Untitled
 
43 Simensen, Aud Marit.
Focus on the Idea of Intercultural Competence from the perspective of Western Europe. Gjesteforelesning; 2003-10-15
UiO Untitled
 
44 Simensen, Aud Marit.
Fremmedspråkopplæringen ved et veiskille. Norsk pedagogisk tidsskrift 2003 (3-4) s. 97-103
UiO Untitled
 
45 Simensen, Aud Marit.
Good bye to Engelsk hovedfag. I: Teaching and Learning a Foreign or Second Language. Studies and Applications. Oslo: Depart,ment of Teacher Education and School Development 2003 ISBN 82-90904-73-8. s. 128-145
UiO Untitled
 
46 Simensen, Aud Marit.
Interkulturell kompetanse: Hvordan skal det forstås? Er det en målsetting spesielt for fremmedspråkene?. Språk og språkundervisning 2003 (2) s. 5-9
UiO Untitled
 
47 Simensen, Aud Marit.
Introduction. I: Teaching and Learning a Foreign or Second Language. Studies and Applications. Oslo: Depart,ment of Teacher Education and School Development 2003 ISBN 82-90904-73-8. s. 5-10
UiO Untitled
 
48 Simensen, Aud Marit.
Mother Tongue-related Problems for Learners of English as a Foreign Language. Gjesteforelesning; 2003-10-16
UiO Untitled
 
49 Simensen, Aud Marit.
Research and Research Methods in English as a Foreign Language. Gjesteforelesning; 2003-10-14
UiO Untitled
 
50 Simensen, Aud Marit.
Teaching and Learning a Foreign or Second Language. Studies and Applications. Oslo: Depart,ment of Teacher Education and School Development 2003 (ISBN 82-90904-73-8) 182 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste