Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 127 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Academic performance and school adjustment of internationally adopted children in Norway. I: The Routledge Handbook of Adoption. Routledge 2020 ISBN 9781138362505. s. 395-406
UiO Untitled
 
2 Dalen, Monica; Theie, Steinar; Rygvold, Anne-Lise.
School adjustment of internationally adopted children in primary school: A mother and teacher approach. Children and Youth Services Review 2020
UiO Untitled
 
2019
3 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Academic Achievement Among Adopted and Nonadopted Children in Early School Years. Adoption Quarterly 2019 ;Volum 22.(3) s. 199-218
UiO Untitled
 
2018
4 Dalen, Monica.
Internasjonale adopsjoner i Norge. Virkningsfull tidlig innsats for barn som trenger spesiell omsorg, kjærlighet og stimulering.. Kontekst 2018 (2) s. 20-27
UiO Untitled
 
5 Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise; Theie, Steinar.
Utenlandsadopsjon - en vellykket intervensjon for barn i risiko. Forelesning; 2018-09-27 - 2018-09-27
UiO Untitled
 
6 Gjertsen, Jostein; Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise; Theie, Steinar.
Om adopterte barn. Oslo [Radio] 2018-10-04
UiO Untitled
 
2017
7 Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise; Theie, Steinar.
Utenlandsadopterte - en del av mangfoldet i barnehage og skole. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. s. 241-265
UiO Untitled
 
2016
8 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Academic performance among adopted and non-adopted first graders: differences and similarities. International conference on adoption research; 2016-01-07 - 2016-01-11
UiO Untitled
 
9 Theie, Steinar; Dalen, Monica.
Do behaviour skills among adopted forst graders influence on school motivation, language skills and social relations?. International conference on adoption research; 2016-01-07 - 2016-01-11
UiO Untitled
 
2015
10 Morken, Ivar; Dalen, Monica.
I spesialpedagogikkens grenseland. Spesialpedagogikk 2015 (2) s. 24--29
UiO Untitled
 
2014
11 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Similarities and Differences Between Internationally Adopted and Nonadopted Children in Their Toddler Years: Outcomes From a Longitudinal Study. American Journal of Orthopsychiatry 2014 ;Volum 84.(4) s. 397-408
UiO Untitled
 
12 Melås, Maria Kristine Jose; Kvello, Øyvind; Dalen, Monica.
Internationally Adopted Children After Arrival: Temperament, Behavior Problems, and Age at Adoption as Predictors of Early Motor and Communication Competence. Adoption Quarterly 2014 ;Volum 17.(1) s. 28-43
NTNU UiO Untitled
 
13 Morken, Ivar; Dalen, Monica.
Kan alle bli norske?. Bedre Skole 2014 (1) s. 33-37
UiO Untitled
 
2013
14 Dalen, Monica.
Spesialundervisning - Til elevens beste?. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 9788205447066) 105 s.
UiO Untitled
 
15 Dalen, Monica.
Utenlandsadopterte barns tidlige utvikling i sine nye familier. Rapport fra et longitudinelt forskningsprosjekt. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk 2013 (ISBN 978-82-8075-100-3) 71 s.
UiO Untitled
 
16 Morken, Ivar; Dalen, Monica.
Hvor er du egentlig fra? Norskhet som utfordring i dagens Norge?. Psykologi i kommunen (PIK) 2013 ;Volum 48.(6) s. 33-43
UiO Untitled
 
2012
17 Dalen, Monica.
Cognitive Competence, Academic Achievement, and Educational Attainment Among Intercountry Adoptees: Research Outcomes from the Nordic Countries. I: Intercountry Adoption. Policies, Practices, and Outcomes. Ashgate 2012 ISBN 9781409410546. s. 199-209
UiO Untitled
 
18 Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise.
Internasjonale adopsjoner i Norge. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 502-521
UiO Untitled
 
19 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
General Development, Temperamental Characteristics and Behavioral Problems in Adopted Children from Non-Eastern Countries during the First Two Years in Their New Families in Norway.. European psychiatry 2012 ;Volum 27. s. -
UiO Untitled
 
20 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Internationally Adopted Children from Non-European Countries: General Development during the First Two Years in the Adoptive Family. Scientific World Journal 2012 s. -
UiO Untitled
 
21 Dalen, Monica; Theie, Steinar.
Motor development, temperamental characteristics, and behavior problems among international adopted children from Non-Eastern European countries during the first two years in their new families - results from a longitudinal study in Norway. 20THEUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY – EPA 2012; 2012-03-03 - 2012-03-06
UiO Untitled
 
22 Tangen, Reidun; Dalen, Monica.
Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre til barn og unge med spesielle behov. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 220-239
UiO Untitled
 
23 Vonheim, Kristin; Dalen, Monica.
Assessing Quality of Social Interaction in Families with Internationally Adopted Children by Using Videotaped Structured Observations. Paper presentation; 2012-09-26 - 2012-09-29
UiO Untitled
 
2011
24 Vonheim, Kristin; Dalen, Monica.
Characteristics of mother/child interactions in families with internationally adopted children at age 2. International Attachment Conference 2011; 2011-08-19 - 2011-08-21
UiO Untitled
 
2010
25 Dalen, Monica.
Cognitive Competance, Academic Achievement, and Educational Attainment among International Adoptees - Reserach Outcomes from the Nordic Countries. The Third International Conference on International Adoption (ICAR3); 2010-07-11 - 2010-07-15
UiO Untitled
 
26 Dalen, Monica.
Inkludering av barn med behov for særskilt hjelp og støtte i barnehage. I: Barnas Barnehage 1 - Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-39976-1. s. 118-136
UiO Untitled
 
27 Dalen, Monica.
Social Competanec in Internationally Adopted Children. The Third International Conference on International Adoption (ICAR3); 2010-07-11 - 2010-11-15
UiO Untitled
 
28 Dalen, Monica; Vonheim, Kristin.
Internationally Adopted Children's Social Development - A Longitudinal Study. The Third International Conference on International Adoption (ICAR3); 2010-07-11 - 2010-11-15
UiO Untitled
 
29 Vinnerljung, Bo; Lindblad, Frank; Hjern, Anders; Rasmussen, Finn; Dalen, Monica.
School performance at age 16 among international adoptees: A Swedish national cohort study. International Social Work 2010 ;Volum 53.(4) s. 510-527
UiO Untitled
 
30 Vonheim, Kristin; Dalen, Monica.
A PRESENTATION OF THE METHODOLOGY FOR THE VIDEOTAPED OBSERVATIONS OF SOCIAL INTERACTIONS IN ADOPTIVE FAMILIES. The Third International Conference on International Adoption (ICAR3); 2010-07-11 - 2010-07-15
UiO Untitled
 
2009
31 Dalen, Monica.
Cognitive competence and school performance among international adoptees. International Adoption Conference; 2009-05-18 - 2009-05-19
UiO Untitled
 
32 Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise.
International Adoption Conference International Adoptees - School performance, Educational Attainment and Social Adjustment. UiO Oslo: Institutt for spesialpedagogikk 2009 70 s.
UiO Untitled
 
33 Hove, Harald; Bendiksen, Lena; Dalen, Monica; Raundalen, Magne; Skogrand, Elizabeth.
Adopsjon - til barnets beste En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet 2009 292 s.
UiO Untitled
 
34 Lindblad, Frank; Dalen, Monica; Rasmussen, Finn; Vinnerljung, Bo; Hjern, Anders.
School performance of international adoptees better than expected from cognitive test results. European Child and Adolescent Psychiatry 2009 ;Volum 18.(5) s. 301-308
UiO Untitled
 
2008
35 Dalen, Monica.
Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB 2008 (ISBN 978-91-40-65247-8) 144 s.
UiO Untitled
 
36 Dalen, Monica; Hjern, Anders; Lindblad, Frank; Odenstad, Anna; Rasmussen, Finn; Vinnerljung, Bo.
Educational attainment and cognitive competence in adopted men - A study of international and national adoptees, siblings and a general Swedish population. Children and Youth Services Review 2008 ;Volum 30. s. 1211-1219
UiO Untitled
 
37 Dalen, Monica; Ogden, Terje.
Spesialpedagogikk og spesialpedagogiske tiltak. I: Innføring i spesialpedagogikk. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 978-82-05-36118-8. s. 383-409
UiO Untitled
 
38 Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise.
Internasjonale adopsjoner i Norge. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. s. 622-641
UiO Untitled
 
39 Odenstad, Anna; Hjern, Anders; Lindblad, Frank; Rasmussen, Finn; Vinnerljung, Bo; Dalen, Monica.
Does age at adoption and geographic origin matter? A national cohort study of cognitive test performance in adult inter-country adoptees. Psychological Medicine 2008 ;Volum 38.(12) s. 1803-1814
UiO Untitled
 
40 Tangen, Reidun; Dalen, Monica; Sætersdal, Barbro.
Foreldresamarbeid om opplæring av barn og unge med spesielle behov. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. s. 727-754
UiO Untitled
 
2007
41 Dalen, Monica.
Educational achievement among international adoptees. Anuario de Psicologia 2007 ;Volum 38.(2) s. 199-208
UiO Untitled
 
42 Dalen, Monica.
Educational Achievemnt in International Adoptees from China. 2007 Biennial Meeting; 2007-03-29 - 2007-04-01
UiO Untitled
 
43 Dalen, Monica.
"I am who I am, not who I was or could have been". Perspectives on identityformation among International Adoptees". Nordisk konferanse; 2007-09-21 - 2007-09-24
UiO Untitled
 
44 Dalen, Monica.
Identitetsutveckling hos internationellt adopterade barn. I: Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen?. ¨Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige: Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige 2007 s. 108-120
UiO Untitled
 
45 Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise.
Fokus på språk, lärande och skola. I: Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen?. ¨Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige: Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige 2007 s. 80-109
UiO Untitled
 
2006
46 Dalen, Monica.
Adopsjonsforskning - en etisk utfordring. Forskningsetikk 2006 (6) s. 06-09
UiO Untitled
 
47 Dalen, Monica.
Cognitive Development and Educational Achievement in International Adoptess. International Confernece on International Adoptions; 2006-09-28 - 2006-10-04
UiO Untitled
 
48 Dalen, Monica.
Forsker og medmenneske. Spesialpedagogikk 2006 (07) s. 34-35
UiO Untitled
 
49 Dalen, Monica.
Nordisk forskning om internationale adopsjoner. Hvor går veien videre?. Nordisk forsker seminar; 2006-02-16 - 2006-02-18
UiO Untitled
 
50 Dalen, Monica.
"Så langt det er mulig og faglig forsvarlig ..." Inkludering av elever med spesielle behov i grunnskolen. Gyldendal Akademisk 2006 (ISBN 82-05-35299-2) 121 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste