Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 223 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Fauchald, Ole Kristian; Smith, Eivind.
Innledende betraktninger. I: Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. : Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027013. s. 9-16
UiO Untitled
 
2 Fauchald, Ole Kristian; Smith, Eivind.
Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. : Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245027013) 252 s.
UiO Untitled
 
3 Fauchald, Ole Kristian; Smith, Eivind.
Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2701-3) 243 s.
UiO Untitled
 
4 Smith, Eivind.
Egalité, genre et constitution. I: Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2018. Economica 2019 ISBN 978-2-7178-7081-7. s. 377-384
UiO Untitled
 
5 Smith, Eivind.
Miljøparagrafen - kritisk lest. I: Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2701-3. s. 151-172
UiO Untitled
 
6 Smith, Eivind.
Ordinary judges as constitutional judges: Norway. Trier: Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier 2019 23 s. Rechtspolitisches Forum / Legal Policy Forum(80)
UiO Untitled
 
7 Smith, Eivind; Fauchald, Ole Kristian.
Innledende betraktninger. I: Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2701-3. s. 10-16
UiO Untitled
 
2018
8 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Smith, Eivind.
Remarques sur le contentieux des étrangers en Norvège. I: Mélanges en l'honneur de Bernard Pacteau : Cinquante ans de contentieux publics. : Mare & Martin 2018 ISBN 978-2-84934-343-2. s. 169-181
UIA UiO Untitled
 
9 Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland; Smith, Eivind; Graver, Hans Petter.
Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiB UiO Untitled
 
10 Smith, Eivind.
Forvaltningsrett. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-03094-4) 593 s.
UiO Untitled
 
11 Smith, Eivind.
Grundrechte in Norwegen. I: Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band X Grundrechte in West-, Nord- und Südeuropa. Heidelberg: C.F. Müller 2018 ISBN 978-3-8114-9111-3. s. 309-340
UiO Untitled
 
12 Smith, Eivind.
Judicial Review of Legislation. I: The Nordic Constitutions. A Comparative and Contextual Study. Hart Publishing Ltd 2018 ISBN 978-1-5099-1093-9. s. 107-132
UiO Untitled
 
13 Smith, Eivind.
Juge constitutionnel et interprétation des normes. I: Annuaire International de Justice Constitutionnelle XXXIII. Economica 2018 ISBN 978-2-7178-7027-5. s. 395-407
UiO Untitled
 
14 Smith, Eivind.
40 ans d'évolution de relations entre les citoyens et l'administration en Norvège. I: Annuaire Europeen d'Administration Publique 2017. Aix-en-Provence: Presses Universitaires d'Aix-Marseille 2018 ISBN 9782731411287. s. 213-227
UiO Untitled
 
2017
15 Smith, Eivind.
Dommerrekruttering og domstolenes uavhengighet. Nytt Norsk Tidsskrift 2017 ;Volum 34.(1) s. 20-35
UiO Untitled
 
16 Smith, Eivind.
Er Høyesterett en konstitusjonsdomstol?. Jussens venner 2017 ;Volum 52.(2) s. 98-121
UiO Untitled
 
17 Smith, Eivind.
Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2274-2) 429 s.
UiO Untitled
 
18 Smith, Eivind.
Migrations internationales et justice constitutionnelle. I: Annuaire international de justice constitutionnelle. Economica 2017 ISBN 978-2-7178-6973-6. s. 441-450
UiO Untitled
 
2016
19 Smith, Eivind.
Constitution et droits sociaux: Norvège. I: Annuaire international de justice constitutionnelle 2015. Economica 2016 ISBN 978-2-7178-6905-7. s. 367-375
UiO Untitled
 
20 Smith, Eivind.
Historical tradition as a vector of constitutional identity in Scandinavia, with special focus on Norway. I: Dialogue and Identity. Dialogue et identite. Dialog und identität. Budapest: Magyar Közlöny Lap- es Könyvkiado Kft. 2016 ISBN 978-615-5269-88-2. s. 91-100
UiO Untitled
 
21 Smith, Eivind.
La Constitution, droit positif depuis deux siècles: variations sur le thème de la justice constitutionnelle en démocratie. Revue française de droit constitutionnel 2016 (106) s. 463-472
UiO Untitled
 
22 Smith, Eivind.
Minnetale over professor Asbjørn Kjønstad. I: Årbok 2015 Det Norske Videnskaps-Akademi. Oslo: Det Norske Videnskaps-Akademi 2016 ISBN 978-82-7099-865-4. s. 129-132
UiO Untitled
 
23 Smith, Eivind.
Norges Høyesterett - en "konstitusjonsdomstol"?. I: Festskrift til Jens Peter Christensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 ISBN 978-87-574-3544-3. s. 681-702
UiO Untitled
 
2015
24 Smith, Eivind.
"... forblir Norges folkekirke": Om Grunnlovens ordvalg og dens juridiske konsekvenser. I: Folkekirke nå. Verbum Akademisk 2015 ISBN 9788254313121. s. 60-71
UiO Untitled
 
25 Smith, Eivind.
Juges constitutionnels et doctrine. I: Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Economica 2015 ISBN 978-2-7178-6085-6. s. 425-434
UiO Untitled
 
26 Smith, Eivind.
Konstitusjonelt demokrati. Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys.. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1782-3) 483 s.
UiO Untitled
 
27 Smith, Eivind.
"Ministerstyre" - et hinder for samordning?. Nytt Norsk Tidsskrift 2015 (3) s. 258-434
UiO Untitled
 
28 Smith, Eivind; Delperèe, Francis; Delvolve, Pierre.
Avis sur le quatrième amendement de la Constitution de la Hongrie. I: Constitutions nationales et integration europeenne. L'exemple hongrois. Bruylant 2015 ISBN 978-2-8027-5013-0. s. 149-230
UiO Untitled
 
29 Trocsanyi, Laszlo; Smith, Eivind.
Constitutions nationales et integration europeenne. L'exemple hongrois. Bruylant 2015 (ISBN 978-2-8027-5013-0) 355 s.
UiO Untitled
 
2014
30 Smith, Eivind.
Det konstitusjonelle demokratiet: Grunnlovens betydning for politisk praksis. I: Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245016147. s. 114-134
UiO Untitled
 
31 Smith, Eivind.
Forvaltningsrett, 10. utgave. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02299-4) 588 s.
UiO Untitled
 
32 Smith, Eivind.
La multiplication de garanties et des juges dans la protection des droits fondamentaux. I: Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2013. Economica 2014 ISBN 978-2-7178-6737-4. s. 369-283
UiO Untitled
 
33 Smith, Eivind.
Secret, transparence et corruption des administrations. I: Annuaire Europeen d'Administration Publique 2013. Aix-en-Provence: Presses Un iversitaires d'Aix-Marseille 2014 ISBN 978-2-7314-0953-6. s. 169-182
UiO Untitled
 
34 Smith, Eivind.
Stortinget som konstituert statsmakt. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. s. 199-224
UiO Untitled
 
2013
35 Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?. : NIBR 2013 197 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
36 Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak.
Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 13-16
UiO Untitled
 
37 Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak.
Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 978-82-05-42443-2) 703 s.
UiO Untitled
 
38 Smith, Eivind.
Armee et administration en Norvège. I: Annuaire Europeen d'Administration Publique 2012. Aix-en-Provence: Presses Universitaires d'ix-Marseille 2013 ISBN 9782731409000. s. 195-204
UiO Untitled
 
39 Smith, Eivind.
"Formalisme, konstruktivisme, begrepsjurisprudens og syntetisk rettsvitenskap"? Enda litt mer om (ulike formuleringer av) kravet om "hjemmel i lov". I: Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02201-7. s. 296-313
UiO Untitled
 
40 Smith, Eivind.
Historiens slør: "Grunnloven er full av paragrafer som ikke lenger har noe reelt innhold ...". I: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3633-5. s. 171-193
UiO Untitled
 
41 Smith, Eivind.
"Internasjonalisering av retten". Noen kommentarer. I: Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-45075-2. s. 73-78
UiO Untitled
 
42 Smith, Eivind.
Le juge constitutionnel et les équilibres financiers : Quelques remarques à propos de la Norvège. I: Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2012. Economica 2013 ISBN 978-2-7178-6622-3. s. 385-390
UiO Untitled
 
43 Smith, Eivind.
"Rettssikkerhet" og "kommunalt selvstyre". I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. s. 635-643
UiO Untitled
 
44 Smith, Eivind.
Sentralbanken som uavhengig myndighet under konstitusjonen?. I: Allmänt och enskilt. Festskrift till Lena Marcusson. Iustus förlag 2013 ISBN 978-91-7678-848-6. s. 337-347
UiO Untitled
 
45 Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Syse, Aslak.
Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 13-16
UiO Untitled
 
2012
46 Bay, Ann-Helén; Smith, Eivind.
Institutter mot undergangen?. Forskerforum 2012 (4) s. 34-35
ISF UiO Untitled
 
47 Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie, Jo; Smith, Eivind.
KS i det norske flernivådemokratiet. I: Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-321-8. s. 311-339
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
48 Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Møller, Geir Holtan; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Telemarksforskning 2012 (ISBN 978-82-7071-937-2) 262 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
49 Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind.
Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag 2012 (ISBN 978-82-7935-321-8) 359 s.
ISF NTNU UiO Untitled
 
50 Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind.
Det norske flernivådemokratiet – sett ovenfra og nedenfra. I: Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-321-8. s. 9-30
ISF NTNU UiO Untitled
 
    Vis neste liste