Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 159 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Bull, Hans Jacob.
Forsikring og ny arvelov – et glemt kapittel. Tidsskrift for forretningsjus 2021 s. 6-21
UiO Untitled
 
2 Wilhelmsen, Trine-Lise; Bull, Hans Jacob.
Hull insurance of autonomous ships according to Nordic law– what are the challenges?. I: Autonomous Ships and the Law. Routledge 2021 ISBN 9780367467104.
UiO Untitled
 
2019
3 Bull, Hans Jacob.
Forsikringsretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 321-336
UiO Untitled
 
4 Bull, Hans Jacob.
Natural damage insurance: the Norwegian model and current efforts to improve it. MarIus 2019 (519) s. 125-150
UiO Untitled
 
5 Bull, Hans Jacob.
Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool. Oslo: Justis og beredskapsdepartementet 2019 ;Volum 2019.500 s. NOU - Norges offentlige utredninger(4)
UiO Untitled
 
6 Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor.
Transport law in Norway. 2nd ed.. Wolters Kluwer 2019 (ISBN 9789403517452) 220 s.
UiO Untitled
 
7 Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob; Overby, Lars Rosenberg.
Søret. 5. udgave. Karnov Group 2019 (ISBN 978-87-619-4141-1) 608 s.
UiO Untitled
 
2018
8 Bull, Hans Jacob.
Natural damage Insurance: the Norwegian model. Scandinavian Studies in Law 2018 ;Volum 64. s. 46-55
UiO Untitled
 
9 Bull, Hans Jacob.
Regress mellom ansvarsforsikringsselskaper - Høyesterettsdom 20. desember 2017 (HR-2017-1152-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 (1) s. 19-20
UiO Untitled
 
2017
10 Bull, Hans Jacob.
Ansvarsforsikringsselskapets innsigelser ved et direktekrav fra skadelidtes forsikringsselskap - Høyesterettsdom 15. mai 2017 (HR-2017-958-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017 ;Volum 19.(3) s. 10-12
UiO Untitled
 
11 Bull, Hans Jacob; Flyen, Cecilie; Riis, Christian.
Forslag til finansierings- og forsikringsordninger for kommunal infrastruktur. Forslag og prosessrapport. : KS 2017 29 s.
BI SINTEF UiO Untitled
 
12 Bull, Hans Jacob; Nesdam, Anne-Karin.
Naturskader og naturskadeforsikring: fortid, nåtid, fremtid. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2017 ;Volum 14.(3/4) s. 169-203
UiO Untitled
 
13 Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob; Brautaset, Lasse.
Scandinavian maritime Law. The Norwegian perspective. 4th ed.. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02702-9) 756 s.
UiO Untitled
 
14 Wilhelmsen, Trine-Lise; Bull, Hans Jacob.
Handbook on Hull Insurance. 2. utg.. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205491083) 415 s.
UiO Untitled
 
2016
15 Bull, Hans Jacob; Wilhelmsen, Trine-Lise.
Forsikringsrettslige mangler i et ugyldighetsperspektiv. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 127-151
UiO Untitled
 
16 Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob.
Sjørett. 8. utgave. Sjørettsfondet 2016 (ISBN 978-82-90260-56-4) 647 s.
UiO Untitled
 
17 Sigurdsson, Gudmundur; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor.
Sjóréttur. Reykjavik: Bókaútgáfan Codex 2016 (ISBN 978-9979-825-92-0) 500 s.
UiO Untitled
 
2015
18 Bull, Hans Jacob.
NIS utvalget. Tilleggsutredning 12. januar 2015: Vurdering av tiltak som kan styrke NIS-registeret og fremme sysselsetting av norske sjøfolk.. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet 2015 20 s.
UiO Untitled
 
19 Bull, Hans Jacob.
Nordisk plan 2013 versjon 2016.. Oslo: Nordic association of marine insurers 2015 100 s.
UiO Untitled
 
20 Bull, Hans Jacob.
Utredning Spørsmål om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m.. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet 2015 78 s.
UiO Untitled
 
2014
21 Bull, Hans Jacob.
Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet fra Utvalget oppnevnt 3. mars 2014 for vurdering av fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og innretningen av nettolønnsordningen (NIS-utvalget). Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet 2014 58 s.
UiO Untitled
 
22 Bull, Hans Jacob; Selmer, Knut.
Forsikringsretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 305-319
UiO Untitled
 
23 Hotvedt, Marianne Jenum; Bull, Hans Jacob; Pettersen, Terje Hernes; Engeness, Roald.
Skiparbeidsloven med kommentarer. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1539-3) 680 s.
UiO Untitled
 
2013
24 Bull, Hans Jacob.
Folldalsbanen - jernbaneprosjektet som aldri så dagens lys. Årbok for Nord-Østerdalen 2013 s. 95-112
UiO Untitled
 
25 Bull, Hans Jacob.
Forsikringsselskapets reklamasjonsplikt, FAL § 4-14 - Rt. 2013 s. 1235. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 ;Volum 15.(4) s. 15-17
UiO Untitled
 
26 Bull, Hans Jacob.
Tolkning av ansvarsforsikringsvilkår - Rt. 2013 s. 1228. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 ;Volum 15.(4) s. 14-15
UiO Untitled
 
27 Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Dæhlin, Bjørn; Lazaridis, Sofia.
Transport Law in Norway. Wolters Kluwer 2013 (ISBN 978-90-411-4857-5) 216 s. International Encyclopedia of Laws(2013)
UiO Untitled
 
28 Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Overby, Lars Rosenberg.
Søret. Forlaget Thomson 2013 (ISBN 978-87-619-3421-5) 602 s.
UiO Untitled
 
29 Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn.
Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 9788205452695) 132 s.
UiO Untitled
 
2012
30 Bull, Hans Jacob.
Rett om bord. Ny skipsarbeidslov. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. november 2011. Avgitt til Nærings- og handelsdepartementet 1. november 2012. : Departementenes servicesenter 2012 235 s. NOU - Norges offentlige utredninger(2012:18)
UiO Untitled
 
31 Bull, Hans Jacob; Wilhelmsen, Trine-Lise.
Norwegian cargo insurance. Gyldendal Juridisk 2012 (ISBN 978-82-05-42529-3) 206 s.
UiO Untitled
 
32 Bull, Hans Jacob; Wilhelmsen, Trine-Lise.
Norwegian cargo insurance. I: International cargo insurance. Informa Law 2012 ISBN 978-1-84311-947-0.
UiO Untitled
 
2011
33 Bull, Hans Jacob.
FAL 8-5 Meldeplikt. Identifikasjon. Høyesteretts dom av 6. mai 2011 (HR 2011-927-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 ;Volum 13.(3) s. 13-14
UiO Untitled
 
34 Bull, Hans Jacob.
Forsikring. Opplysningsplikt. Identifikasjon. Fristberegning. Høyesteretts dom av 22. september 2011 (HR-2011-1772-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 ;Volum 13.(4) s. 17-19
UiO Untitled
 
35 Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob; Brautaset, Lasse.
Scandinavian maritime law. The Norwegian perspective. 3rd. ed. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01729-7) 631 s.
UiO Untitled
 
2010
36 Bull, Hans Jacob.
Rett til forsikring - fra ikke-problem til "overkill". Kart og Plan 2010 ;Volum 103.(3) s. 151-155
UiO Untitled
 
37 Bull, Hans Jacob; Pettersen, Terje Hernes.
Skipssikkerhetsloven : med kommentarer. Fagbokforlaget 2010 (ISBN 978-82-450-0583-7) 925 s.
UiO Untitled
 
38 Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob.
Sjørett. 7. utgave. Sjørettsfondet 2010 (ISBN 978-82-90260-48-9) 602 s.
UiO Untitled
 
2009
39 Bull, Hans Jacob.
Forsikringsretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01406-7. s. 406-423
UiO Untitled
 
40 Bull, Hans Jacob.
Juristens og ingeniørens tilnærminger - noen egne erfaringer. MarIus 2009 (371) s. 113-116
UiO Untitled
 
41 Bull, Hans Jacob.
Skadeforsikring. Fast eiendom. For sen premiebetaling. Anmodning om ny forsikring - Rt.2009 s. 483. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 ;Volum 11.(3) s. 16-17
UiO Untitled
 
42 Bull, Hans Jacob.
The company´s duty to provide CAR-insurance under a fabrication contract: What is the situation if the insurer goes into bankruptcy?. MarIus 2009 ;Volum Simply 2008.(376) s. 57-131
UiO Untitled
 
2008
43 Bull, Hans Jacob.
Ansvarsforsikring. Luftfartøy. Direkte krav - Høyesteretts dom 19. september 2008 (HR 2008-1602-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2008 ;Volum 10.(4) s. 9-10
UiO Untitled
 
44 Bull, Hans Jacob.
En brann, en avis - og tre dommer. Årbok for Nord-Østerdalen 2008 s. 49-55
UiO Untitled
 
45 Bull, Hans Jacob.
Forsikringsrett. Universitetsforlaget 2008 (ISBN 978-82-15-00753-3) 690 s.
UiO Untitled
 
46 Bull, Hans Jacob.
Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven). I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. s. 1879-1907
UiO Untitled
 
47 Bull, Hans Jacob.
Lov om forsikringsformidling. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. s. 3900-3905
UiO Untitled
 
48 Bull, Hans Jacob.
Lov om lovvalg i forsikring. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. s. 2220-2222
UiO Untitled
 
49 Bull, Hans Jacob.
Lov om naturskadeforsikring. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. s. 1907-1908
UiO Untitled
 
50 Bull, Hans Jacob.
Lov om sjøtrygdelag. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. s. 513-
UiO Untitled
 
    Vis neste liste