Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-35 av 35

2018
1 Engelstad, Irene.
Skammens ansikter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2018 (9)
UiO Untitled
 
2 Engelstad, Irene.
«…tenker han på hvordan et samfunn uten fedre ville se ut». I: Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03068-5. s. 85-100
UiO Untitled
 
2016
3 Engelstad, Irene.
Avsky og medlidenhet. Lars Ramslie Biopsi (1997) og Liten fugl. Mors bok. Sangen om skogen og kornet (2014). I: Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-851-7. s. 227-242
UiO Untitled
 
4 Engelstad, Irene.
Innledning. I: Litteraturens etikk. Følelser og forestillingsevne. Pax Forlag 2016 ISBN 978-82-530-3863-6. s. 7-25
UiO Untitled
 
5 Nussbaum, Martha; Engelstad, Irene.
Litteraturens etikk. Følelser og forestillingsevne. Pax Forlag 2016 (ISBN 978-82-530-3863-6) 240 s.
UiO Untitled
 
2015
6 Engelstad, Irene.
Det heslige og aksyelige: estetiske og etiske utfordringer. Årbok - Amalie Skram-selskapet 2015 s. 71-108
UiO Untitled
 
2014
7 Engelstad, Irene.
"Det siste øyeblikk da livet var godt." Karin Fossum: Elskede Poma (2000) som krimroman og kjærighetsroman. I: En Mørk fløytetone : festskrift til Karin Fossum 60 år. Cappelen Damm AS 2014 ISBN 9788202453817. s. 115-128
UiO Untitled
 
2013
8 Engelstad, Irene.
Sinn, tale, skrift – 1895. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur 2013 (1) s. 18-26
UiO Untitled
 
9 Engelstad, Irene; Ingrid, Wad.
Kjærlighetens, lystens og dødens offer. En lesning av Amalie Skram Fru Inés. Årbok - Amalie Skram-selskapet 2013 s. 29-45
UiO Untitled
 
2012
10 Engelstad, Irene.
Forfatteren og leseren. Om Vigdis Hjorths roman Snakk til meg. I: Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-321-0030-9. s. 99-113
UiO Untitled
 
11 Engelstad, Irene.
Hvordan lese Bjørnson i dag? (Hovedvekt på Fiskerjenten). Den litterære Bjørnson; 2012-05-09 - 2012-05-10
UiO Untitled
 
12 Engelstad, Irene.
Litteraturkritikk. I: Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag 2012 ISBN 978-82-530-3492-8. s. 273-291
UiO Untitled
 
13 Engelstad, Irene.
Snakk til meg! Barn- og forelderstemmer i litteraturen. Seminar om forelderrollen i rusforebyggende arbeid; 2012-04-18 - 2012-04-18
UiO Untitled
 
14 Engelstad, Irene; Gullestad, Siri Erika.
Fedre og sønner. En litteraturforsker og en psykoanalytiker leser Sigmund Freud og Karl Ove Knausgård. I: Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur 2012 ISBN 9788205429949. s. 145-170
UiO Untitled
 
15 Engelstad, Irene; Øverland, Janneken.
Innledning. I: Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur 2012 ISBN 9788205429949. s. 7-12
UiO Untitled
 
16 Øverland, Janneken; Engelstad, Irene.
Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur 2012 (ISBN 9788205429949) 174 s.
UiO Untitled
 
2011
17 Engelstad, Irene.
"Så de store følelsers tid er vendt tilbake!". Demokrati og melodrama i Bjørnstjerne Bjørnsons romandiktning. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2011 ;Volum 14.(1) s. 60-68
UiO Untitled
 
2010
18 Engelstad, Irene.
"Sjelens arbeid med seg selv" Hemmelig brevskriving og stjålne brev. I: Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2591-4. s. 15-31
UiO Untitled
 
2009
19 Engelstad, Irene; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Lie, Sissel.
Det er slik og. Blikk på Vesaas. Novus Forlag 2009 (ISBN 978-82-7099-521-9) 163 s.
UiO Untitled
 
20 Engelstad, Irene.
Mellom første og tredje person entall. I: Som om ingenting. Bare om Vigdis Hjorth. Cappelen Damm AS 2009 ISBN 978-82-02-30768-4. s. 25-49
UiO Untitled
 
2006
21 Engelstad, Irene.
Og de skammet seg. Noen litterære eksempler. I: Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 978-82-05-36181-2. s. 281-298
UiO Untitled
 
22 Engelstad, Irene.
Skammens ansikter i Amalie Skrams diktning. Årbok - Amalie Skram-selskapet 2006 s. -
UiO Untitled
 
2005
23 Engelstad, Irene.
Foreldrestemmer i samtidslitteraturen. I: Å være voksen. Gyldendal Akademisk 2005 ISBN 82-05-33475-7. s. 135-150
UiO Untitled
 
24 Engelstad, Irene.
Skam og seksualitet hos Amalie Skram og Vigdis Hjorth. Amalie Skram-seminar; 2005-04-15 - 2005-04-16
UiO Untitled
 
25 Engelstad, Irene.
Skammens ansikter i Amalie Skrams diktning. Amalie Skram-seminar; 2005-08-19 - 2005-08-21
UiO Untitled
 
26 Engelstad, Irene.
Tingene, blikket og kjønnet. Om Vigdis Hjorths forfatterskap. Vinduet 2005 ;Volum 3. s. -
UiO Untitled
 
27 Engelstad, Irene; Køltzow, Liv; Arentz-Hansen, Cecilie.
En uløst gåte. Gjetninger og fakta om Amalie Skrams siste leveår og hennes død. Dagbladet 2005
UiO Untitled
 
28 Engelstad, Irene.
Skam, seksualitet og selvfølelse en sammenlikning av Amalie Skram og Vigdis Hjorth. Nytt Norsk Tidsskrift 2005 (Årg. 22, nr 2) s. 154-163
UiO Untitled
 
2004
29 Engelstad, Irene.
Det kjente og det fremmede i Amalie Skrams diktning. Amalie-dagene; 2004-08-22 - 2004-08-22
UiO Untitled
 
30 Engelstad, Irene.
Er foreldrerollen tabu i litteraturen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004 s. 10-11
UiO Untitled
 
31 Engelstad, Irene.
Foreldres familiehistorier. Konferanse for Norske familieterapeuter; 2004-02-05 - 2004-02-05
UiO Untitled
 
32 Engelstad, Irene.
Foreldrestemmer i norsk samtidslitteratur. Foredrag; 2004-11-16 - 2004-11-16
UiO Untitled
 
33 Engelstad, Irene.
Sett med pappas øyne - fortalt fra mammas munn. Metaforum Norsk forening for familieterapi 2004 ;Volum 21.(2)
UiO Untitled
 
34 Engelstad, Irene.
Shame, Self and Other. Sexuality and self-awareness in novels by Amalie Skram and Vigdis Hjorth. Konferanse for klinisk sexologi; 2004-09-17 - 2004-09-17
UiO Untitled
 
2002
35 Engelstad, Irene.
"Den hvite damen og den hvite smerten i Hanne Ørstaviks Kjærlighet.". I: Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen. : Pax Forlag, Oslo 2002 2002 ISBN 82-530-2466-5. s. s. 171-183
UiO Untitled