Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 126 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils.
Selvinnsikt hos rådgiver og bruker i spesialpedagogisk rådgivning. I: Selvinnsikt og profesjonalitet. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025194. s. -
UiO OSLOMET Untitled
 
2017
2 Lassen, Liv Margarete.
Inkludering ved å fokusere på elevers resiliens og "well-being. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. s. 135-154
UiO Untitled
 
2015
3 Lassen, Liv Margarete.
Enhancing Upper Secondary Teacher's Relational Skills With Students! What Works And Why?. I: Proceedings and abstract of the 20th Annual ELSIN Conferance. The relevance of Styles to Educational and Workplace contexts.. Czech Republic: Tribun EU 2015 ISBN 978-80-263-0944-4. s. 106-113
UiO Untitled
 
4 Lassen, Liv Margarete.
The Importance of Good Positive Relationships for Creating Flow. Forth World Congress on Positive psychology; 2015-06-25 - 2015-06-28
UiO Untitled
 
2014
5 Breilid, Nils; Lassen, Liv Margarete.
Å nå og forstå. Betydning av dialoger for å fremme elevers involvering og utvikling. Norsk tidsskrift for logopedi 2014 ;Volum 60.(1) s. 24-33
UiO Untitled
 
6 Lassen, Liv Margarete.
An inside story of dyslexia. ELSIN XIX; 2014-07-18 - 2014-07-19
UiO Untitled
 
7 Lassen, Liv Margarete.
Når foreldre trenger hjelp. Empowermentbasert rådgivning til foreldre. I: Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk - nye perspektiver. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205464483. s. 97-107
UiO Untitled
 
8 Lassen, Liv Margarete.
Rådgivning - kunsten å hjelpe og å sikre vekstfremmende prosesser. Oslo: Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02370-0) 186 s.
UiO Untitled
 
2013
9 Lassen, Liv Margarete.
Listening to pupils’ voices: Promoting motivation through pupil-parent-teacher conferences. I: Building Learning Capacity for Life. Brno: Tribun EU 2013 ISBN 978-80-263-0384-8.
UiO Untitled
 
10 Lassen, Liv Margarete; Olofsson, Anders; Vermunt, Jan.
European based phD research support workshop. Building Learning Capacity; 2013-06-18 - 2013-06-20
UiO Untitled
 
2012
11 Breilid, Nils; Lassen, Liv Margarete.
Elevsamtalen: demokratisk dialog i praksis?. I: Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1272-9. s. 184-211
UiO Untitled
 
12 Breilid, Nils; Lassen, Liv Margarete.
Forskergruppen: Læring, Mestring og Livskvalitet for barn og unge i risiko. Pedagogisk profil 2012 (1) s. 24-25
UiO Untitled
 
13 Lassen, Liv Margarete.
A nordic perspective on children`s participation in research and every day life. NFPF NERA 2012; 2012-03-09 - 2012-03-09
UiO Untitled
 
14 Lassen, Liv Margarete.
Spesialpedagogisk rådgivning. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 170-187
UiO Untitled
 
15 Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils.
Foreldresamarbeid i praksis. Et verktøy for foreldre, lærere og elever for å skape utviklingsfremmende samtaler. Fagbokforlaget 2012 (ISBN 978-82-450-1198-2) 152 s.
UiO Untitled
 
16 Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils.
How can pupil teacher dialogues promote pupil`s agency in school life?. NFPF - NERA 2012; 2012-03-09 - 2012-03-09
UiO Untitled
 
2011
17 Lassen, Liv Margarete.
Foreldresamarbeid og nyere teorier om barns utvikling. Foreldrerådskveld; 2011-11-08 - 2011-11-08
UiO Untitled
 
18 Lassen, Liv Margarete.
Forskningsgruppen læring, mestring og livskvalitet for barn og unge i risiko. Nordisk konferanse; 2011-06-07 - 2011-06-08
UiO Untitled
 
19 Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils.
Elevsamtaler som veiledningsverktøy i arbeidet med elevers selvutvikling og læringsutbytte i skolen. I: Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1196-8. s. 93-114
UiO Untitled
 
20 Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils.
Om elevsamtalen. Faglig pedagogisk dag, Universitetet i Oslo; 2011-10-27 - 2011-10-27
UiO Untitled
 
21 Lassen, Liv Margarete; Sørensen, Peer Møller.
Elevsamtaler - tilbakemelding av survey undersøkelsen. Konferanse; 2011-11-25 - 2011-11-25
UiO Untitled
 
22 Lassen, Liv Margarete; Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils; Tangen, Reidun; Theie, Steinar.
Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning - ISP/DPU/Högskolan i Malmö. Dagskonferanse; 2011-10-26 - 2011-10-26
UiO Untitled
 
23 Sørensen, Peer Møller; Theie, Steinar; Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils.
Ungdomsskoleelevers vurdering av nytten og kvaliteten på planlagte elevsamtaler, med fokus på elever i risiko. Spesialpedagogikk 2011 (1) s. 74-86
UiO Untitled
 
2010
24 Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils.
Den gode elevsamtalen. Gyldendal Akademisk 2010 (ISBN 978-82-05-39975-4) 142 s.
UiO Untitled
 
25 Vik, Astrid Kristin; Lassen, Liv Margarete.
How Pupils with Severe Visual Impairment Describe Coping with Reading Activities in the Norwegian Inclusive School. International Journal of Disability, Development and Education 2010 ;Volum 57.(3) s. 279-298
UiO Untitled
 
2009
26 Lassen, Liv Margarete.
Applying intersubjectiove principles of teacher pupil dialogues. 11th European Congresss of Psychology; 2009-07-07 - 2009-07-09
UiO Untitled
 
27 Lassen, Liv Margarete.
Rådgivning - Kunsten å hjelp - 3.utgave 2009. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 82-15-00195-5) 193 s.
UiO Untitled
 
28 Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils.
Video training and analysis. A holistic approach to teacher`s professional education. ELSIN 14th International Conference 2009; 2009-06-17 - 2009-06-19
UiO Untitled
 
29 Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils; Sveum, Cecilie Lassen.
Elevsamtalen - muligheter og begrensninger: Intersubjektive møter i en skolekontekst. Forskningsseminar, Institutt for Spesialpedagogikk; 2009-05-12 - 2009-05-12
UiO Untitled
 
30 Lassen, Liv Margarete; Buli-Holmberg, Jorun.
Kompetanseutvikling av ansatte innen barne- og ungdomsarbeid for å forbedre oppvekstvilkår for utsatte barn og unge. Spesialpedagogikk 2009 ;Volum 74.(2) s. 34-47
UiO Untitled
 
2008
31 Lassen, Liv Margarete.
Den vanskelige samtalen. Fagkonferanse; 2008-04-02 - 2008-04-02
UiO Untitled
 
32 Lassen, Liv Margarete.
"Empowerment": innen Pedagogisk Virksomhet. Faglig introduksjon til semesteret; 2008-01-07 - 2008-01-07
UiO Untitled
 
33 Lassen, Liv Margarete.
Hvordan prinsippene i empowerment kan anvendes som metode ved spesialpedagogisk rådgivningsarbeid. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. s. 154-169
UiO Untitled
 
34 Lassen, Liv Margarete.
Kommunikasjonferdigheter og elevsamtalen. Ryenberget Skoles personalmøte; 2008-01-08 - 2008-01-08
UiO Untitled
 
35 Lassen, Liv Margarete.
Three Projects - Inclusion. OPI, ISP, UiO; 2008-03-17 - 2008-03-17
UiO Untitled
 
36 Lassen, Liv Margarete.
Utvikling av Kommunikasjonsferdigheter. Sagene Bydel Fagdag; 2008-02-04 - 2008-02-04
UiO Untitled
 
37 Lassen, Liv Margarete.
Å Fremheve Barns Resiliens. Foreldreorganisasjon; 2008-04-29 - 2008-04-29
UiO Untitled
 
2007
38 Befring, Edvard; Lassen, Liv Margarete.
En berigende skole. Visualisering af opløftende perspektiver. I: Læring og læringsstile. Om unike og fælles veje i pædagogikken. Danmark: Dansk Psykologisk Forlag 2007 ISBN 978-87-7706-103-5. s. 15-30
UiO Untitled
 
39 Lassen, Liv Margarete.
'Empowerment' av foreldre- Leting i partnerskap med et åpent hjerte for å finne løsninger. Huseby Kompetansesenters Fagdager; 2007-03-13 - 2007-03-13
UiO Untitled
 
40 Lassen, Liv Margarete.
How to promote children's giftedness. International Forum; 2007-02-03 - 2007-02-03
UiO Untitled
 
41 Lassen, Liv Margarete.
Kommunikative Ferdigheter. Sagene Bydels Fagdag; 2007-11-01 - 2007-11-01
UiO Untitled
 
42 Lassen, Liv Margarete.
Kunnskapsløftet og Rdgivning. PPT Aust Agder; 2007-09-05 - 2007-09-06
UiO Untitled
 
43 Lassen, Liv Margarete.
Making Inclusion Work. ELSIN 2007; 2007-06-11 - 2007-06-14
UiO Untitled
 
44 Lassen, Liv Margarete.
Observasjonens mulighter i å finne barns styrker. Nacka Kommuns Skole Konferanse 2007; 2007-10-26 - 2007-10-26
UiO Untitled
 
45 Lassen, Liv Margarete.
Om unike og fælles veje i pædagogikken. I: Læring og læringsstile. Om unike og fælles veje i pædagogikken. Danmark: Dansk Psykologisk Forlag 2007 ISBN 978-87-7706-103-5. s. 7-15
UiO Untitled
 
46 Lassen, Liv Margarete.
Veiledningensstatus innen forskning, utdannelse og yrkesutøvelse. 6. Nasjonale Veilednings Konferanse; 2007-08-30 - 2007-08-31
UiO Untitled
 
47 Lassen, Liv Margarete.
Voksenopplærings muligheter for 'empowerement'. Hedemark Voksenopplærings Konferanse; 2007-08-16 - 2007-08-16
UiO Untitled
 
48 Lassen, Liv Margarete; Bostrøm, Lena; Knoop, Hans Henrik.
Læring og læringsstile. Om unike og fælles veje i pædagogikken. Danmark: Dansk Psykologisk Forlag 2007 (ISBN 978-87-7706-103-5) 183 s.
UiO Untitled
 
49 Lassen, Liv Margarete; Midkiff, Aase.
Making Inclusion Work. ELSIN 2007; 2007-06-11 - 2007-06-14
UiO Untitled
 
50 Lassen, Liv Margarete; Midkiff, Aase.
Making Inclusion Work- An eight-week comprehensive institutional programme to enhance the learning capacity of children at great risk. I: Exploring style: Enhancing the capacity to learn?. Dublin, Ireland: Trinity College 2007 ISBN 978-80-903744-1-6. s. 401-412
UiO Untitled
 
    Vis neste liste