Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 157 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Eriksen, Anne; Brenna, Brita Astrid Staxrud; Mo, Gro Bjørnerud.
Theorizing Copies. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 2017 ;Volum 9.(1) s. 1-5
UiO Untitled
 
2016
2 Brenna, Brita Staxrud.
Er det immaterielle den egentlige kulturarven?. Kulturvernkonferansen; 2016-03-12 - 2016-03-12
UiO Untitled
 
3 Brenna, Brita Staxrud.
«Framtidas museum». Sett i lys av historien: hvordan kan museene være relevante for dagens og fremtidens publikum?. Fagdag. Museene i Rogaland; 2016-08-20 - 2016-08-20
UiO Untitled
 
4 Brenna, Brita Staxrud.
Glass cases. Museum Studies. UCC; 2016-11-07 - 2016-11-07
UiO Untitled
 
5 Brenna, Brita Staxrud.
Humaniora: En museumshistorie. Samtiden 2016
UiO Untitled
 
6 Brenna, Brita Staxrud.
Hva gjør gjenstandene i og med historien?. Jubileumsseminar Norsk lokalhistorisk forening; 2016-11-10 - 2016-11-11
UiO Untitled
 
7 Brenna, Brita Staxrud.
I en sofa på arkivet. Samer på utstilling. Samtale. I en sofa på arkivet; 2016-10-11 - 2016-10-11
UiO Untitled
 
8 Brenna, Brita Staxrud.
Kommentar: Hvordan kan kunnskapen brukes?. Digitalisering av medier og kultur: Penger, makt og innhold; 2016-09-26 - 2016-09-26
UiO Untitled
 
9 Brenna, Brita Staxrud.
"Kvalitet og deltakelse i museer". I: Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur.. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-7081-179-3. s. 36-52
UiO Untitled
 
10 Brenna, Brita Staxrud.
Materialiteten som møtested. Faglig forum Oslo Museum; 2016-10-31 - 2016-10-31
UiO Untitled
 
11 Brenna, Brita Staxrud.
Model-work in the Eighteenth Century. Symposium: Early Modern Arrangements of Collections and Knowledge; 2016-10-13 - 2016-10-14
UiO Untitled
 
12 Brenna, Brita Staxrud.
Montre, museologi og materialitet. Miniseminarie Kulturarv och materialitet; 2016-05-09 - 2016-05-09
UiO Untitled
 
13 Brenna, Brita Staxrud.
Museum, kvalitet og deltakelse. Presentasjon. Lanseringsseminar Kvalitetsforståelser; 2016-02-10 - 2016-02-10
UiO Untitled
 
14 Brenna, Brita Staxrud.
Museum og kvalitet. Museologisk lunsj. Tromsø museum; 2016-09-27 - 2016-09-27
UiO Untitled
 
15 Brenna, Brita Staxrud.
Museumsmaterialiteter : ingenting, mange ting og ting som skaper historie. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2016 ;Volum 28.(1) s. 63-71
UiO Untitled
 
16 Brenna, Brita Staxrud.
"Museumsmaterialiteter Ingenting, mange ting og ting som skaper historie". Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2016 (1) s. 63-71
UiO Untitled
 
17 Brenna, Brita Staxrud.
Samlingens poesi. Tidsskrift for kulturforskning 2016 (2) s. 37-49
UiO Untitled
 
18 Brenna, Brita Staxrud.
Still Life in the Collection. How to study circulation – and inertia – in Norwegian 18th century collections?. Kunnskap i circulation; 2016-08-18 - 2016-08-19
UiO Untitled
 
19 Brenna, Brita Staxrud.
Two fishes and a society in a box. Museum: A Culture of Copies-seminar; 2016-06-01 - 2016-06-03
UiO Untitled
 
20 Brenna, Brita Staxrud.
Vores museum. Åpning Ragnarock. Vores museum. Åpning Ragnarock; 2016-08-17 - 2016-08-17
UiO Untitled
 
2015
21 Brenna, Brita.
Forord. Nordisk Museologi 2015 (1)
UiO Untitled
 
22 Brenna, Brita Staxrud.
"Monterhistorier". Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia 2015 ;Volum 9. s. 138-146
UiO Untitled
 
23 Brenna, Brita Staxrud.
Vitrine history. How the glass case was made to matter in museums around 1900. Kölner Vorträge; 2015-12-14 - 2015-12-14
UiO Untitled
 
2014
24 Brenna, Brita.
Forord. I: Museologer på museum - Fra undring til kunnskap. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-786-2.
UiO Untitled
 
25 Brenna, Brita.
Forord. Nordisk Museologi 2014 (1)
UiO Untitled
 
26 Brenna, Brita.
Nature and texts in glass cases: The vitrine as a tool for textualizing nature. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2014 ;Volum 2.(1)
UiO Untitled
 
27 Brenna, Brita; Axelsson, Bodil.
Forord. Nordisk Museologi 2014 (2)
UiO Untitled
 
2013
28 Brenna, Brita.
Landskapets tilsynekomst. I: Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-731-2.
UiO Untitled
 
29 Brenna, Brita.
The Frames of Specimens: Glass Cases in Bergen Museum Around 1900. I: Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History. Penn State University Press 2013 ISBN 978-0-271-06070-5. s. 37-57
UiO Untitled
 
30 Brenna, Brita; Tøndborg, Britta; Silven, Eva.
Forord. Nordisk Museologi 2013 (2) s. 1-2
UiO Untitled
 
31 Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Gjesvik, Torild; Larsen, Janike Kampevold.
The King’s Road: Constructing the National Landscape. I: Assigning Cultural Values. Peter Lang Publishing Group 2013 ISBN 9783631632987. s. 209-233
AHO UiO Untitled
 
2012
32 Brenna, Brita.
Furnishing with landscapes (oversatt fra norsk). I: Views. Norway Seen from the Road 1733-2020. Forlaget Press 2012 ISBN 978-82-7547-591-4. s. 12-19
UiO Untitled
 
33 Brenna, Brita.
Gjort er gjort. I: Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2888-5. s. 231-237
UiO Untitled
 
34 Brenna, Brita.
Natures, Contexts, and Natural History. Science, Technology and Human Values 2012 ;Volum 37.(4) s. 355-378
UiO Untitled
 
35 Brenna, Brita.
Om å innrede med landskaper. I: Utsikter. Norge sett fra veien 1733-2020. Forlaget Press 2012 ISBN 978-82-7547-553-2. s. 12-19
UiO Untitled
 
36 Brenna, Brita; Supphellen, Steinar.
Science, sociability, and the tools of Enlightenment - Johan Ernst Gunnerus and the Trondheim milieu. I: Aspects of Johan Ernst Gunnerus' life and work. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2688-1. s. 1-21
NTNU UiO Untitled
 
2011
37 Brenna, Brita.
Cartographies of self and other: Classifying materiality and culture at the International Exhibitions, World's Fairs and Expositions Universelles. Universitetet i Turku; 2011-11-18
UiO Untitled
 
38 Brenna, Brita.
Clergymen Abiding in the Fields: The Making of the Naturalist Observer in Eighteenth-Century Norwegian Natural History. Science in Context 2011 ;Volum 24.(2) s. 143-166
UiO Untitled
 
39 Brenna, Brita.
Dilettantisme og disiplin. Det lærde miljø rundt opprettelsen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. I: Mellom pasjon og profesjonalisme. Dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2586-0. s. 33-60
UiO Untitled
 
40 Brenna, Brita.
En kunnskapsby bygges. Anmeldelse av Turbulens og tankekraft av Thomas Brandt og Ola Nordal. Morgenbladet 2011
UiO Untitled
 
41 Brenna, Brita.
King of the Road. The End of the Road; 2011-09-28
UiO Untitled
 
42 Brenna, Brita.
"King of the Road: Describing Norwegian Landscapes in the Eighteenth Century". I: Routes, roads and landscapes. Ashgate 2011 ISBN 978-1-4094-0820-8. s. 13-26
UiO Untitled
 
43 Brenna, Brita.
Materielle forbindelser: En natursamlende biskop og hans ordning av verden. I: Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-630-8. s. 21-40
UiO Untitled
 
44 Brenna, Brita.
Monter, museumsgjenstand og museal motstand. Jubileumsseminar; 2011-10-13 - 2011-10-14
UiO Untitled
 
45 Brenna, Brita.
Om museologi. SENT: Teknisk museum 23. november/Ekko:Viten [Radio] 2011-11-18
UiO Untitled
 
46 Brenna, Brita.
Performing bodies through glass cases. Moving exhibitionary techniques between natural and cultural museum exhibits around 1900. ISCH Conference; 2011-08-03 - 2011-08-06
UiO Untitled
 
47 Brenna, Brita.
The World Classified. Conceptualizing the World; 2011-09-13 - 2011-09-16
UiO Untitled
 
48 Brenna, Brita.
Vaser, vulkaner og Hamiltons begjær. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2011 (2-3) s. 95-106
UiO Untitled
 
49 Brenna, Brita; Brandt, Thomas.
Vitenskapens nytte i 250 år. Fra Opplysningstidens viten til ingeniørvitenskap i Trondheim. Seminaret i Vitenskapsteori; 2011-09-07
NTNU UiO Untitled
 
50 Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Elvebakk, Beate; Larsen, Janike Kampevold.
"Routes, Roads and Landscapes". I: Routes, roads and landscapes. Ashgate 2011 ISBN 978-1-4094-0820-8. s. 1-9
AHO TØI UiO Untitled
 
    Vis neste liste