Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 239 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Skal europeere begynne å snakke om «raser» igjen?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62. s. 80-86
UiO Untitled
 
2020
2 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne i Norge?. Novus Forlag 2020 (ISBN 978-82-7099-925-5) 10 s.
UiO Untitled
 
3 Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Rogstad, Jon.
Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies 2020 ;Volum 22.(4)
FAFO OSLOMET UiO Untitled
 
4 Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve; Rogstad, Jon Christian.
Arbeidsgivere lærer av erfaring med ansatte med minoritetsbakgrunn. Dagens næringsliv 2020
OSLOMET FAFO UiO Untitled
 
5 Hermansen, Are Skeie; Hundebo, Pål Oskar; Birkelund, Gunn Elisabeth.
Towards Spatial Assimilation? Contextual Mobility and Neighborhood Attainment Among Norwegian Immigrant Descendants. : SocArXiv 2020 49 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Jansson, Fredrik; Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth.
Segregation within school classes: Detecting social clustering in choice data. PLOS ONE 2020
UiO Untitled
 
2019
7 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne i Norge?. Avdelingsseminar; 2019-09-18 - 2019-09-18
UiO Untitled
 
8 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne til Norge?. Akademimøte; 2019-04-11 - 2019-04-11
UiO Untitled
 
9 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Nye sjanser - bedre læring Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Kontekstonline 2019 (4)
UiO Untitled
 
10 Birkelund, Gunn Elisabeth.
The dynamics of residential mobility, school segregation and ethnic inequalities. European Consortium for Sociological Research 2019 Conference; 2019-09-12 - 2019-09-14
UiO Untitled
 
11 Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon.
Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology 2019 ;Volum 70.(1) s. 241-260
FAFO OSLOMET ISF UiO Untitled
 
12 Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad; Birkelund, Gunn Elisabeth.
The disadvantage of having high achieving peers: Gender gaps and the complex nature of gender peer effects. Young CAS workshop; 2019-08-12 - 2019-08-13
UiO Untitled
 
13 Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad; Birkelund, Gunn Elisabeth.
The disadvantage of high-achieving peers: Gender gaps and the complex nature of gender peer effects. The Nordic Demographic Symposium; 2019-06-13 - 2019-06-15
UiO Untitled
 
14 Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad; Birkelund, Gunn Elisabeth.
Why having better peers is not always a good thing: The complex nature of gender peer effects. The ISA RC28 Social Stratification Conference; 2019-03-21 - 2019-03-23
UiO Untitled
 
15 Graver, Hans Petter; Birkelund, Gunn Elisabeth; Lohndal, Terje; Sandvik, Hilde.
Antisemittisme i Norge – før og nå. Khrono.no 2019
NTNU UiO Untitled
 
16 Heggebø, Kristian; Rogstad, Jon Christian; Birkelund, Gunn Elisabeth.
The (in-)significance of firm size for ethnic hiring discrimination: A mixed methods approach using randomized field experiments and qualitative employer interviews. The Nordic Welfare Research Conference; 2019-03-14 - 2019-03-15
OSLOMET NTNU UiO Untitled
 
17 Joye, Dominique; Birkelund, Gunn Elisabeth; Lemel, Yannick.
Traveling with Albert Gifi: Nominal, Ordinal and Interval Approaches in Comparative Studies of Social and Cultural Spaces.. I: Empirical Investigations of Social Space. Springer 2019 ISBN 9783030153861. s. 393-410
UiO Untitled
 
18 Lillehagen, Mats.
Entering the mainstream? Cultural and socioeconomic dimensions of immigrant assimilation. : Faculty of social sciences 2019 243 s.
UiO Untitled
 
2018
19 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Diskriminering i arbeidslivet - en sammenfatning av forskningsresultater fra felt-eksperimenter. Internt fagseminar; 2018-06-12
UiO Untitled
 
20 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Do Employers Discriminate by Gender? Evidence from five cross-national field experiments.. International Network of Analytical Sociology 2018; 2018-06-07 - 2018-06-08
UiO Untitled
 
21 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Gender discrimination in the labor market - a summary of randomized field experiments of hiring processes. International Network of Analytical Sociology 2018; 2018-06-07 - 2018-06-08
UiO Untitled
 
22 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Hvor åpent er det norske samfunn?. Årbok / Det norske videnskaps-akademi 2018 s. 379-384
UiO Untitled
 
23 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Klasseanalyse er de «svarte boksers» sosiologi. sosiologen.no 2018
UiO Untitled
 
24 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Ulikhet og klasseanalyse – en avsluttende kommentar. sosiologen.no 2018
UiO Untitled
 
25 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mastekaasa, Arne.
Intergenerational Mobility. European Consortium for Sociological Research; 2018-10-29 - 2018-10-31
UiO Untitled
 
26 Brandén, Maria; Birkelund, Gunn Elisabeth; Szulkin, Ryszard.
Ethnic Composition of Schools and Students’ Educational Outcomes: Evidence from Sweden. International Migration Review 2018 s. 1-32
UiO Untitled
 
27 Colbjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hernes, Gudmund; Knudsen, Knud.
Klassesamfunnet – fortsatt på hell?. sosiologen.no 2018
BI NHH UiO Untitled
 
28 Larsen, Edvard Nergård; Rogne, Adrian Farner; Birkelund, Gunn Elisabeth.
Perfect for the Job? Overqualification of Immigrants and their Descendants in the Norwegian Labor Market. 30th SASE Annual Meeting; 2018-06-23 - 2018-06-25
UiO Untitled
 
29 Larsen, Edvard Nergård; Rogne, Adrian Farner; Birkelund, Gunn Elisabeth.
Perfect for the Job? Overqualification of Immigrants and their Descendants in the Norwegian Labor Market. Social Inclusion 2018 ;Volum 6.(3) s. 78-103
UiO Untitled
 
30 Lyngstad, Torkild Hovde; Rogne, Adrian Farner; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie; Skardhamar, Torbjørn.
Ethnic Neighborhood Segregation and Residential Mobility Dynamics: Evidence from Norwegian administrative registers 1993-2013. Demography Seminar Series; 2018-11-05 - 2018-11-05
UiO Untitled
 
2017
31 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Arbeidslivsdiskriminering i Norge. http://sosiologen.no/2017/01/arbeidslivsdiskriminering-i-norge/. sosiologen.no 2017
UiO Untitled
 
32 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Egalitarianism under pressure? En kommentar til Simen Markussen og Knut Røed.. Åpent møte i Det norske Videnskabsakademi; 2017-11-23
UiO Untitled
 
33 Birkelund, Gunn Elisabeth; Eriksen, John.
Book Review: Race, Ethnicity and Welfare States: An American Dilemma?. Acta Sociologica 2017
OSLOMET NF UiO Untitled
 
34 Birkelund, Gunn Elisabeth; Eriksen, John.
Race, Ethnicity and Welfare States: An American Dilemma?. Acta Sociologica 2017
OSLOMET UiO Untitled
 
35 Birkelund, Gunn Elisabeth; Frøland, Stig Sophus; Saugstad, Jens.
Malplassert toleranse (svar til rektoratet ved UiO om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg).. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
36 Birkelund, Gunn Elisabeth; Heggebø, Kristian; Rogstad, Jon.
Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review 2017 ;Volum 33.(1) s. 17-29
FAFO OSLOMET UiO Untitled
 
37 Birkelund, Gunn Elisabeth; Heggebø, Kristian; Rogstad, Jon.
Are unemployed minorities doubly disadvantaged in the job market?.
FAFO HIOA UiO Untitled
 
38 Serck-Hanssen, Camilla; Lohndal, Terje; Birkelund, Gunn Elisabeth.
Humaniora: Krav, frihet og egenart. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 14-15
NTNU UiO UiT Untitled
 
2016
39 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden. European Consortium for Sociological Research (ECSR); 2016-09-22 - 2016-09-24
UiO Untitled
 
40 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Rational Laziness - When Time Is Limited, Supply Abundant, and Decisions Have to Be Made. Analyse & Kritik. Zeitschrift für Sozialtheorie 2016 ;Volum 38. s. 203-226
UiO Untitled
 
41 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Research on ethnic and socio-economic school segregation at IAS. Rijksbankens Jubileumsfond; 2016-09-22
UiO Untitled
 
42 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Skolesegregering. Dagsnytt 18 [Radio] 2016-12-01
UiO Untitled
 
43 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Skolesegregering – ethniske og sosio-økonomiske skillelinjer. Grenser i Oslo: Er Oslo i ferd med å bli en mer segregert by?; 2016-09-27
UiO Untitled
 
44 Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie.
Høy innvandrerandel på skolen gir ikke dårligere karakterer. NRK [Radio] 2016-11-29
UiO Untitled
 
45 Birkelund, Gunn Elisabeth; Petersen, Trond.
Likestilling. Utdanning, politikk og arbeid.. I: Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490215. s. 190-210
UiO Untitled
 
2015
46 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden. RC28 conference; 2015-08-29 - 2015-08-31
UiO Untitled
 
47 Birkelund, Gunn Elisabeth.
Norsk Sosiologforenings hederspris 2015 tildeles Gunhild Hagestad. Sosiologisk Tidsskrift 2015 ;Volum 23. s. 86-95
UiO Untitled
 
48 Birkelund, Gunn Elisabeth; Brandén, Maria; Szulkin, Ryszard.
Does School Segregation Lead to Poor Educational Outcomes? Evidence from 15 Cohorts of Swedish Ninth Graders. Institute for analytical sociology seminar; 2015-06-04 - 2015-06-04
UiO Untitled
 
49 Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie.
– Norske elever gjør det like bra på skoler med mange innvandrere. Nettavisen [Avis] 2015-10-15
UiO Untitled
 
50 Hermansen, Are Skeie; Birkelund, Gunn Elisabeth.
The impact of immigrant classmates on educational outcomes. Social Forces 2015 ;Volum 94.(2) s. 615-646
UiO Untitled
 
    Vis neste liste