Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 209 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya; Erdal, Marta Bivand.
Korona, minoritetsvern og statens plikt til å gi helseinformasjon. Rett24.no 2020
PRIO UiO Untitled
 
2 Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya; Erdal, Marta Bivand.
Whose Needs? Reflections on Health Information and Minorities.
PRIO UiO Untitled
 
2019
3 Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne; Svensson, Eva-Maria.
Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-3312-0) 514 s.
UiO UiT Untitled
 
4 Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne.
Festskrift til Hege Brækhus. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. s. 11-19
UiO UiT Untitled
 
5 Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne; Gerrard, Siri.
Forord. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. s. -
UiO UiT Untitled
 
6 Hellum, Anne.
Capacity building in law faculties in Kenya, Malawi, Zambia and Zimbabwe (NORHED, https://www.sum.uio.no/english/sdg/news-and-events/events/2019/what-works-bridging-research-and-policy-on-sustain.html. What Works: Bridging research and policy on sustainable development; 2019-10-14 - 2019-10-15
UiO Untitled
 
7 Hellum, Anne.
Intervju med Anne Hellum om Muagebes ettermæle. NRK Dagsnytt18, 6. september 2019 https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03017819/06-09-2019. NRK [TV] 2019-09-06
UiO Untitled
 
8 Hellum, Anne.
Kvinnekonvensjonens betydning for norsk rett. Kvinnekonvensjonen 40 år; 2019-12-18 - 2019-12-18
UiO Untitled
 
9 Hellum, Anne.
"Legal gender in the throes of change" Legal Personality - Workshop in Honour of Professor Anne Griffiths at Edinburgh University. Legal Personality - Workshop in Honour of Professor Anne Griffiths at Edinburgh University; 2019-04-13 - 2019-04-13
UiO Untitled
 
10 Hellum, Anne.
Mapping a diverse and dynamic legal landscape, hovedinnledning til konferansen Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited, Faculty of Law, University of Oslo 23 september. https://www.jus.uio.no/english/research/areas/welfare-rights-discrimination/events/2019/20190801-the-nordic-law-and-gender-conference.html. Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited; 2019-09-23 - 2019-09-24
UiO Untitled
 
11 Hellum, Anne.
Varsko for likestillingen. Klassekampen 2019 s. 20-21
UiO Untitled
 
12 Hellum, Anne.
10 years of hosting Scholars at Risk at UiO, UiO Seminar on academic freedom, 13 November 2019, https://www.uio.no/english/about/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/seminar-akademisk-frihet.html. Seminar on academic freedom; 2019-11-13 - 2019-11-13
UiO Untitled
 
13 Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn.
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), in Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law. Oxford University Press 2019 20 s.
UiO Untitled
 
14 Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn.
Veiledning til lærere ved det juridiske fakultet om kjønn og rett i jusstudiet. Tittel: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet. Publisert på nettsiden:Kjønn og rett i rettsstudiet. https://www.jus.uio.no/om/kjonnsperspektiver/forslag.html.
UiO Untitled
 
15 Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia; Stewart, Julie.
Engendering and decolonising legal education: South-South and South-North co-operation. I: Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. African Minds 2019 ISBN 9781928502005. s. 474-499
UiO Untitled
 
2018
16 Hellum, Anne.
Likestillingstrategen Hege Skjeie. Kilden kjønnsforskning.no [Internett] 2018-11-16
UiO Untitled
 
17 Hellum, Anne.
Om FRISAM prosjektet: Retten til kjønnsidentitet, selvbestemmelse og likestilling/ikke diskriminering på LHBTI feltet – noen utviklingslinjer. Kjønn og rett i endring: seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk; 2018-11-23 - 2018-11-23
UiO Untitled
 
18 Hellum, Anne.
Studio 2 "Valget i Zimbabwe". NRK P2 [Radio] 2018-07-30
UiO Untitled
 
19 Hellum, Anne; Sandberg, Kirsten.
Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn. Apollon [Fagblad] 2018-12-18
UiO Untitled
 
20 Ketscher, Kirsten; Hellum, Anne.
Et tilbakeskritt for kvinner. Klassekampen 2018
UiO Untitled
 
2017
21 Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten; Hellum, Anne.
– Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. Forskning.no [Internett] 2017-03-09
UiO Untitled
 
22 Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga; Hellum, Anne.
Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 (ISBN 978-87-619-3854-1) 415 s.
UiO Untitled
 
23 Hellum, Anne.
Engendering the human right to water: and sanitation: integrating the lived experiences of women and girls. I: The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects. Cambridge University Press 2017 ISBN 9781107010703. s. 300-345
UiO Untitled
 
24 Hellum, Anne.
How to study human rights in plural legal contexts: an exploration of plural water laws in Zimbabwe. I: Research Methods in Human Rights : a Handbook. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 9781785367793. s. 435-460
UiO Untitled
 
25 Hellum, Anne.
Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge 2017 (ISBN 978-1138698505) 132 s.
UiO Untitled
 
26 Hellum, Anne.
Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. I: Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge 2017 ISBN 978-1138698505. s. 1-3
UiO Untitled
 
27 Hellum, Anne.
Hva nå? Robert Mugabes avgang som president i Zimbabwe. URIX [TV] 2017-11-21
UiO Untitled
 
28 Hellum, Anne.
Jussprofessor kritiserer forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov. Kilden [Internett] 2017-05-05
UiO Untitled
 
29 Hellum, Anne.
Kommentar til Robert Mugabes avgang som president i Zimbabwe. Dagsnytt 18 [Radio] 2017-11-21
UiO Untitled
 
30 Hellum, Anne.
Likestillingsrefs fra FN. Klassekampen [Avis] 2017-11-23
UiO Untitled
 
31 Hellum, Anne.
Norwegian equality and anti-discrimination reform in an individualist and market-oriented context. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 ;Volum 25.(3) s. 211-216
UiO Untitled
 
32 Hellum, Anne.
Om kjønnsidentitet. Verdibøres [Radio] 2017-04-23
UiO Untitled
 
33 Hellum, Anne.
Rettslig spydspiss: Diskriminering- og likestillingsrettens kvinne- og kjønnsperspektiv. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. s. 123-139
UiO Untitled
 
34 Hellum, Anne; Katsande, Rosalie.
Gender, Human Rights and Legal Pluralities in Southern Africa: A Matter of Context and Power. I: Human Rights encounter Legal Pluralism. Hart Publishing Ltd 2017 ISBN 9781849467612. s. 119-136
UiO Untitled
 
35 Hellum, Anne; Strand, Vibeke Blaker.
Felles lov raserer vernet. Dagbladet 2017 s. 30-31
UiO Untitled
 
36 Hellum, Anne; Strand, Vibeke Blaker.
Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring. Kritisk juss 2017 ;Volum 53.(1) s. 4-34
UiO Untitled
 
37 Hellum, Anne; Sørlie, Anniken; Gustavsson, Andrea.
Rett til kjønnsidentietet. Dagbladet 2017
UiO Untitled
 
38 van Koppen, Barbara; Hellum, Anne; Mehta, Lyla; Derman, William; Schreiner, Barbara.
Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses. I: Freshwater Governance for the 21st Century. Springer Nature 2017 ISBN 978-3-319-43350-9. s. 129-143
UiO NMBU Untitled
 
2016
39 van Koppen, Barbara; Hellum, Anne; Mehta, Lyla; Derman, William; Schreiner, Barbara.
Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses. I: Freshwater Governance for the 21st Century. Springer Publishing Company 2016 ISBN 9783319433486. s. 129-143
UiO NMBU Untitled
 
40 Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne; Iversby, Randi Halveg.
Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde. UiO Institutt for offentlig rett [Internett] 2016-05-04
UiO Untitled
 
41 Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne; Sørlie, Anniken.
– Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. Forskning.no [Fagblad] 2016-02-05
UiO Untitled
 
42 Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne; Sørlie, Anniken.
Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. Forskning.no [Fagblad] 2016-02-04
OSLOMET UiO Untitled
 
43 Hellum, Anne.
Mellom kjønnsspesifikk og kjønnsnøytral rettighetsfesting: Krisesenterloven. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. s. 203-225
UiO Untitled
 
44 Hellum, Anne.
Over bekken etter vann? Retten til vann for livsopphold i Zimbabwe. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. s. 255-270
UiO Untitled
 
45 Hellum, Anne.
Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 191-213
UiO Untitled
 
46 Hellum, Anne; Fjellså, Hilde.
Et liv i kamp. Klassekampen [Avis] 2016-05-20
UiO Untitled
 
47 jacobsen, siw ellen; Hellum, Anne.
Portrett: Anne Hellum og Juss. Ser loven i sammenheng med livet.. forskning.no [Internett] 2016-06-24
UiO Untitled
 
48 Sørlie, Anniken; Hellum, Anne; Koppang Frøjd, Elise.
Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. forskning.no [Internett] 2016-02-05
UiO Untitled
 
49 Sørlie, Anniken; Hellum, Anne; Koppang Frøjd, Elise.
Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. forskning.no [Internett] 2016-02-04
UiO Untitled
 
2015
50 Hellum, Anne; Derman, William; Mangwanya, Lindiwe; Rutsate, Elizabeth.
Securing Rural Women's Land and Water Rights: Lessons from Domboshawa Communal Land. I: Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press 2015 ISBN 978-1-77922-263-3. s. 384-419
UiO NMBU Untitled
 
    Vis neste liste