Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 208 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne.
Festskrift til Hege Brækhus. I: "Dette brenner jeg for" Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3312-0. s. -
UiO UiT Untitled
 
2 Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne; Gerrard, Siri.
Forord. I: "Dette brenner jeg for" Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3312-0. s. -
UiO UiT Untitled
 
2019
3 Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne; Svensson, Eva-Maria.
Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-3312-0) 517 s.
UiO UiT Untitled
 
4 Hellum, Anne.
Capacity building in law faculties in Kenya, Malawi, Zambia and Zimbabwe (NORHED, https://www.sum.uio.no/english/sdg/news-and-events/events/2019/what-works-bridging-research-and-policy-on-sustain.html. What Works: Bridging research and policy on sustainable development; 2019-10-14 - 2019-10-15
UiO Untitled
 
5 Hellum, Anne.
Intervju med Anne Hellum om Muagebes ettermæle. NRK Dagsnytt18, 6. september 2019 https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03017819/06-09-2019. NRK [TV] 2019-09-06
UiO Untitled
 
6 Hellum, Anne.
Kvinnekonvensjonens betydning for norsk rett. Kvinnekonvensjonen 40 år; 2019-12-18 - 2019-12-18
UiO Untitled
 
7 Hellum, Anne.
"Legal gender in the throes of change" Legal Personality - Workshop in Honour of Professor Anne Griffiths at Edinburgh University. Legal Personality - Workshop in Honour of Professor Anne Griffiths at Edinburgh University; 2019-04-13 - 2019-04-13
UiO Untitled
 
8 Hellum, Anne.
Mapping a diverse and dynamic legal landscape, hovedinnledning til konferansen Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited, Faculty of Law, University of Oslo 23 september. https://www.jus.uio.no/english/research/areas/welfare-rights-discrimination/events/2019/20190801-the-nordic-law-and-gender-conference.html. Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited; 2019-09-23 - 2019-09-24
UiO Untitled
 
9 Hellum, Anne.
Varsko for likestillingen. Klassekampen 2019 s. 20-21
UiO Untitled
 
10 Hellum, Anne.
10 years of hosting Scholars at Risk at UiO, UiO Seminar on academic freedom, 13 November 2019, https://www.uio.no/english/about/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/seminar-akademisk-frihet.html. Seminar on academic freedom; 2019-11-13 - 2019-11-13
UiO Untitled
 
11 Hellum, Anne; Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria.
Innledning.Festskrift til Hege Brækhus. I: Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.
UiO UiT Untitled
 
12 Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn.
Veiledning til lærere ved det juridiske fakultet om kjønn og rett i jusstudiet. Tittel: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet. Publisert på nettsiden:Kjønn og rett i rettsstudiet. https://www.jus.uio.no/om/kjonnsperspektiver/forslag.html.
UiO Untitled
 
13 Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia; Stewart, Julie.
Engendering and decolonising legal education: South-South and South-North co-operation. I: Sharing Knowledge. Transforming Societies. The Norhed programme 2013-2020.. African Minds 2019 ISBN 978-1-928502-00-5.
UiO Untitled
 
14 Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne.
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), in Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law. Oxford University Press 2019 20 s.
UiO Untitled
 
2018
15 Hellum, Anne.
Likestillingstrategen Hege Skjeie. Kilden kjønnsforskning.no [Internett] 2018-11-16
UiO Untitled
 
16 Hellum, Anne.
Om FRISAM prosjektet: Retten til kjønnsidentitet, selvbestemmelse og likestilling/ikke diskriminering på LHBTI feltet – noen utviklingslinjer. Kjønn og rett i endring: seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk; 2018-11-23 - 2018-11-23
UiO Untitled
 
17 Hellum, Anne.
Studio 2 "Valget i Zimbabwe". NRK P2 [Radio] 2018-07-30
UiO Untitled
 
18 Hellum, Anne; Sandberg, Kirsten.
Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn. Apollon [Fagblad] 2018-12-18
UiO Untitled
 
19 Ketscher, Kirsten; Hellum, Anne.
Et tilbakeskritt for kvinner. Klassekampen 2018
UiO Untitled
 
2017
20 Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten; Hellum, Anne.
– Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. Forskning.no [Internett] 2017-03-09
UiO Untitled
 
21 Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga; Hellum, Anne.
Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 (ISBN 978-87-619-3854-1) 415 s.
UiO Untitled
 
22 Hellum, Anne.
Engendering the human right to water: and sanitation: integrating the lived experiences of women and girls. I: The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects. Cambridge University Press 2017 ISBN 9781107010703. s. 300-345
UiO Untitled
 
23 Hellum, Anne.
How to study human rights in plural legal contexts: an exploration of plural water laws in Zimbabwe. I: Research Methods in Human Rights : a Handbook. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 9781785367793. s. 435-460
UiO Untitled
 
24 Hellum, Anne.
Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge 2017 (ISBN 978-1138698505) 132 s.
UiO Untitled
 
25 Hellum, Anne.
Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. I: Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge 2017 ISBN 978-1138698505. s. 1-3
UiO Untitled
 
26 Hellum, Anne.
Hva nå? Robert Mugabes avgang som president i Zimbabwe. URIX [TV] 2017-11-21
UiO Untitled
 
27 Hellum, Anne.
Jussprofessor kritiserer forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov. Kilden [Internett] 2017-05-05
UiO Untitled
 
28 Hellum, Anne.
Kommentar til Robert Mugabes avgang som president i Zimbabwe. Dagsnytt 18 [Radio] 2017-11-21
UiO Untitled
 
29 Hellum, Anne.
Likestillingsrefs fra FN. Klassekampen [Avis] 2017-11-23
UiO Untitled
 
30 Hellum, Anne.
Norwegian equality and anti-discrimination reform in an individualist and market-oriented context. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 ;Volum 25.(3) s. 211-216
UiO Untitled
 
31 Hellum, Anne.
Om kjønnsidentitet. Verdibøres [Radio] 2017-04-23
UiO Untitled
 
32 Hellum, Anne.
Rettslig spydspiss: Diskriminering- og likestillingsrettens kvinne- og kjønnsperspektiv. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. s. 123-139
UiO Untitled
 
33 Hellum, Anne; Katsande, Rosalie.
Gender, Human Rights and Legal Pluralities in Southern Africa: A Matter of Context and Power. I: Human Rights encounter Legal Pluralism. Hart Publishing Ltd 2017 ISBN 9781849467612. s. 119-136
UiO Untitled
 
34 Hellum, Anne; Strand, Vibeke Blaker.
Felles lov raserer vernet. Dagbladet 2017 s. 30-31
UiO Untitled
 
35 Hellum, Anne; Strand, Vibeke Blaker.
Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring. Kritisk juss 2017 ;Volum 53.(1) s. 4-34
UiO Untitled
 
36 Hellum, Anne; Sørlie, Anniken; Gustavsson, Andrea.
Rett til kjønnsidentietet. Dagbladet 2017
UiO Untitled
 
37 van Koppen, Barbara; Hellum, Anne; Mehta, Lyla; Derman, William; Schreiner, Barbara.
Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses. I: Freshwater Governance for the 21st Century. Springer Nature 2017 ISBN 978-3-319-43350-9. s. 129-143
UiO NMBU Untitled
 
2016
38 van Koppen, Barbara; Hellum, Anne; Mehta, Lyla; Derman, William; Schreiner, Barbara.
Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses. I: Freshwater Governance for the 21st Century. Springer Publishing Company 2016 ISBN 9783319433486. s. 129-143
UiO NMBU Untitled
 
39 Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne; Iversby, Randi Halveg.
Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde. UiO Institutt for offentlig rett [Internett] 2016-05-04
UiO Untitled
 
40 Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne; Sørlie, Anniken.
– Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. Forskning.no [Fagblad] 2016-02-05
UiO Untitled
 
41 Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne; Sørlie, Anniken.
Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. Forskning.no [Fagblad] 2016-02-04
OSLOMET UiO Untitled
 
42 Hellum, Anne.
Mellom kjønnsspesifikk og kjønnsnøytral rettighetsfesting: Krisesenterloven. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. s. 203-225
UiO Untitled
 
43 Hellum, Anne.
Over bekken etter vann? Retten til vann for livsopphold i Zimbabwe. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. s. 255-270
UiO Untitled
 
44 Hellum, Anne.
Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 191-213
UiO Untitled
 
45 Hellum, Anne; Fjellså, Hilde.
Et liv i kamp. Klassekampen [Avis] 2016-05-20
UiO Untitled
 
46 jacobsen, siw ellen; Hellum, Anne.
Portrett: Anne Hellum og Juss. Ser loven i sammenheng med livet.. forskning.no [Internett] 2016-06-24
UiO Untitled
 
47 Sørlie, Anniken; Hellum, Anne; Koppang Frøjd, Elise.
Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. forskning.no [Internett] 2016-02-05
UiO Untitled
 
48 Sørlie, Anniken; Hellum, Anne; Koppang Frøjd, Elise.
Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. forskning.no [Internett] 2016-02-04
UiO Untitled
 
2015
49 Hellum, Anne; Derman, William; Mangwanya, Lindiwe; Rutsate, Elizabeth.
Securing Rural Women's Land and Water Rights: Lessons from Domboshawa Communal Land. I: Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press 2015 ISBN 978-1-77922-263-3. s. 384-419
UiO NMBU Untitled
 
50 Hellum, Anne; Derman, William; Sithole, Ellen; Rutsate, Elizabeth.
Governance, Gender Equality and the Right to Water and Sanitation in Zimbabwe: Contested Norms and Institutions in an Unstable Economic and Political Terrain. I: Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press 2015 ISBN 978-1-77922-263-3. s. 300-346
UiO NMBU Untitled
 
    Vis neste liste