Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

2020
1 Perminow, Arne Aleksej.
An Island Renowned for Its Worship’. Environmental Change, Morality, and Forgetfulness in the Transforming Landscapes of Tonga. I: Negotiating Memory from the Romans to the Twenty-First Century. Damanatio Memoriae. Routledge 2020 ISBN 9780367549565. s. -
UiO Untitled
 
2019
2 Perminow, Arne Aleksej.
Yngvar Nielsens køller: Kopier av ekstraordinær betydning.. I: En Trængslernes Historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen.. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104399-2. s. 207-250
UiO Untitled
 
2018
3 Douglas, Bronwen; Douglas, Bronwen; Wonu Veys, Fanny; Lythberg, Billie; Perminow, Arne Aleksej.
Collecting in the South Sea. The Voyage of Bruni d'Entrecasteaux 1791-1794. Leiden: Sidestone Press 2018 (ISBN 978-90-8890-575-9) 381 s.
UiO Untitled
 
4 Perminow, Arne Aleksej.
Mooving Moorings, Nurturing Flows: Scales of Tongan Mobilities. I: Movement and Connectivity: Configurations of Belonging. Peter Lang Publishing Group 2018 ISBN 978-1-78707-550-4. s. 131-159
UiO Untitled
 
5 Perminow, Arne Aleksej.
7. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. I: Collecting in the South Sea. The Voyage of Bruni d'Entrecasteaux 1791-1794. Leiden: Sidestone Press 2018 ISBN 978-90-8890-575-9. s. 121-131
UiO Untitled
 
2017
6 Perminow, Arne Aleksej.
‘An island renowned for its worship’. Environmental change, forgetfulness and morality in the transforming landscapes of Tonga.. Damnatio memoriae: Hegemony, memory and the potential incorporation of difference; 2017-10-18 - 2017-10-20
UiO Untitled
 
7 Perminow, Arne Aleksej.
Kollaps. Mennesket i en uforutsigbar verden/ Collapse. Human being in an unpredictable world.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Kjerneutstilling: Kollaps. Mennesket i en uforutsigbar verden.. Kulturhistorisk museum, UiO; Oslo. 2017-05-16
UiO Untitled
 
8 Perminow, Arne Aleksej.
Nakkestøtten og den skjulte båten. En metodologisk materialistisk tilnærming til forestillinger om egnethet på Tonga. Årskonferanse i Norsk Antropologisk Forening; 2017-05-05 - 2017-05-07
UiO Untitled
 
2016
9 Perminow, Arne Aleksej.
Kopier av internasjonal betydning. Nasjonal trolldomskunst ved Universitetets Etnografiske Museum ved inngangen til det 20. århundre. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2016 ;Volum 27.(3-4) s. 179-190
UiO Untitled
 
2015
10 Perminow, Arne Aleksej.
Food Presentations Moving Overseas: Ritual Aesthetics and Everyday Sociality in Tonga and among Tongan Migrants.. I: OBJECTS AND IMAGINATION Perspectives on Materialization and Meaning. Berghahn Books 2015 ISBN 978-1-78238-568-4. s. 111-132
UiO Untitled
 
2014
11 Perminow, Arne Aleksej.
Frihet og tabu. Beretninger om beskyttelse fra Polynesia.. I: Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-093-9. s. 282-290
UiO Untitled
 
2011
12 Perminow, Arne Aleksej.
'It is a tree that fights'. Engaging notions of qualitative difference in Tonga. Kon-Tiki Museum. Occasional Papers 2011 ;Volum 12.
UiO Untitled
 
2006
13 Perminow, Arne Aleksej.
Mat og samfunn i Stillehavet. Schrødingers katt, populærvitenskaplig program [TV] 2006-11-02
UiO Untitled
 
14 Perminow, Arne Aleksej.
Matritualer i "Hutaheiti". Dødsstraff og tabuer. Apollon, forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo [Avis] 2006-12-12
UiO Untitled
 
15 Perminow, Arne Aleksej.
På stjernestier over Stillehavet. Fortellinger om opprinnelse i Oseania. [Kunstnerisk og museal presentasjon] forskningsformidling. ; http://www.khm.uio.no. 2006-12-18 - 2008-12-31
UiO Untitled
 
16 Perminow, Arne Aleksej.
På stjernestier over Stillehavet. Fortellinger om opprinnelse i Oseania. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Forskningsformidling. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo; Historisk museum. 2006-09-21 - 2007-03-15
UiO Untitled
 
17 Perminow, Arne Aleksej.
På stjernestier over Stillehavet. Fortellinger om opprinnelse i Oseania. Nrk P 2, Kulturbeitet [Radio] 2006-09-14
UiO Untitled
 
18 Perminow, Arne Aleksej.
På stjernestier over Stillehavet. Fortellinger om opprinnelse i Oseania. Nrk P 2, Verdt å vite, populærvitenskaplig forskningsprogram [Radio] 2006-09-19
UiO Untitled
 
19 Perminow, Arne Aleksej.
'The Fact of the Matter. Engaging Notions of Materiality and Aesthetics in Tonga.'. Forskerseminar; 2006-12-12 - 2006-12-12
UiO Untitled
 
2005
20 Perminow, Arne Aleksej.
Bestandig jordovn i Tonga.Sosialitet bakt i en ’umu. I: De gåtefulle kokegroper. Oslo: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2005 ISBN 82-8084-022-2. s. 23-37
UiO Untitled
 
21 Perminow, Arne Aleksej.
Kai, Kava ,and Koloa. On the Discovery of Substantial Qualities of Sociality in Tonga. Identity Matters in Oceania; 2005-06-13 - 2005-06-14
UiO Untitled
 
22 Perminow, Arne Aleksej.
Koe ’ofa (It is love). Attachment, Exchange and the Substantial Moorings of Tongan Sociality. ASAO session: New Theories on Adoption and Fosterage in Oceania; 2005-02-01 - 2005-02-06
UiO Untitled
 
23 Perminow, Arne Aleksej.
Koe 'ofa! (It is love!) Om utveksling av barn og sosialitetens substansielle forankring i Tonga. Instituttseminar ved SAI, UiO; 2005-02-16
UiO Untitled
 
24 Perminow, Arne Aleksej.
Si meg hva du drikker...Kava og andre sterke saker i Stillehavet. Forskningsdagene ved UiO; 2005-09-25
UiO Untitled
 
25 Perminow, Arne Aleksej.
Sterke saker! Kavaritualet som inntak til sosiale verdier på Tonga. Foredrag i Womens' Travellers Club; 2005-01-18
UiO Untitled
 
26 Perminow, Arne Aleksej.
The Fact of The Matter. Engaging Notions of Materiality and Aesthetics in Tonga. Materiality in Society and Culture – Archaeological and Anthropological perspectives on material culture studies; 2005-11-10 - 2005-11-11
UiO Untitled
 
2004
27 Perminow, Arne Aleksej.
"Fra bunnen av en kavabolle: Harde fakta om kvalitative forskjeller på Tonga�. Arbeidsgruppen: Antropologien og tingene: En diskusjon om etnografiske samlinger, utstillinger og forskning på tingenes sosiale liv; 2004-05-07 - 2004-05-09
UiO Untitled
 
28 Perminow, Arne Aleksej.
Ikke sant! Historisk museum 100 år. Museumsnytt. Et program om norsk historie. NRK P2 [Radio] 2004-10-16
UiO Untitled
 
29 Perminow, Arne Aleksej.
People and Things: Learning, Communicating, and Thinking Through Things. People and Things; 2004-11-10 - 2004-11-10
UiO Untitled
 
30 Bergstøl, Jostein; Eek, Ann Christine; Perminow, Arne Aleksej.
Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Oslo: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2004 (ISBN 82-8084-019-2) 191 s.
UiO Untitled
 
2003
31 Perminow, Arne Aleksej.
'The Other Kind': Representing Otherness and Living with it on Kotu Island in Tonga. I: Oceanic Socialities and Cultural Forms. Ethnographies of Experience. Berghahn Books 2003 ISBN 1-57181-558-9. s. 157-177
UiO Untitled
 
2002
32 Perminow, Arne Aleksej.
Mythical Motivation in the light of the moon of Tonga: An exploration of spaces of Polynesian tales of attraction. I: UKM - En mangfoldig forskningsinstitusjon Universitetets kulturhistoriske museer. Skrifter 1. : Universitetets kulturhistoriske museer 2002 ISBN 82-8084-005-2. s. 229-241
UiO Untitled
 
33 Perminow, Arne Aleksej.
Mythical Motivation in the light of the moon of Tonga: An exploration of spaces of Polynesian tales of attraction. UKM - En mangfoldig forskningsinstitusjon 2002 s. 229-241
UiO Untitled
 
34 Perminow, Arne Aleksej.
Artifacts of Culture: The representational artifacts of Oceania and processes of cultural identification. 'Identity Matters': Oseania-prosjektets forsknings-seminar; 2002-10-01
UiO Untitled
 
35 Perminow, Arne Aleksej.
Barn som 'gaver'. Adopsjon på Tonga i Polynesia. NRK P2, Kulturkanalen: Værdt å vite : Ellen Semb: Universitetets kulturhistoriske museer [Radio] 2002-01-01
UiO Untitled
 
36 Perminow, Arne Aleksej.
Barn som 'gaver' i Polynesia. Tonganske familierelasjoner. Humaniora 2002: Hva er det med familien?; 2002-01-01
UiO Untitled
 
37 Perminow, Arne Aleksej.
Ceremonial food presentation: Tongan sociality baked in an 'earth-oven'. Migration and ritual atrition; 2002-10-01
UiO Untitled
 
38 Perminow, Arne Aleksej.
Den Tonganske 'kokegropa' og konstituering av sosiale relasjoner. Universitetets kulturhistoriske museers foskningseminar; 2002-09-01
UiO Untitled
 
2001
39 Perminow, Arne Aleksej.
Bokanmeldelse av Knut Mikjel Rios: Oceania gjenoppdaget i Bergen. Reiser i Bergen Museums samlinger fra Stillehavet. Bergen Museums skrifter, Kultur 3. Bergen: Bergen Museum, University of Bergen, 1999. 136 s, ISBN 82-7887-055-5. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2001 s. -
UiO Untitled
 
40 Perminow, Arne Aleksej.
Captain Cook and the roots of precedence in Tonga. "Leading and "following" as naturalised Concepts. History and Anthropology 2001 ;Volum 12.(3) s. 289-314
UiO Untitled
 
41 Perminow, Arne Aleksej.
Lebensraum: Når organismens livsverden blir 'folkets' alburom. En begrepsgenealogisk tilnærming til rom og tilhørighet. Oceanist-seminaret om rom og tilhørighet; 2001-09-11
UiO Untitled