Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 134 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Brochmann, Grete; Jensen, Bent; Nielsen, Bodil Wullum; Skaksen, Jan Rose.
Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 978-87-023-0755-9) 296 s.
UiO Untitled
 
2 Brochmann, Grete; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Er statsborgerpolitikk et godt redskap for integrasjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
ISF UiO Untitled
 
3 Brochmann, Grete; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Philosophies of integration? Elite views on citizenship policies in Scandinavia. Ethnicities 2020
ISF UiO Untitled
 
4 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Kruse, Mathias; Jensen, Kristian Kriegbaum; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per; Bech, Emily Cochran.
Assessments of citizenship criteria: are immigrants more liberal?. Journal of Ethnic and Migration Studies 2020 ;Volum 46.(13)
ISF PRIO UiO Untitled
 
2019
5 Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Mouritsen, Per.
Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter 2019
PRIO ISF UiO Untitled
 
6 Brochmann, Grete.
Faglighet og farlighet. [Professionalism and danger]. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(1) s. 81-83
UiO Untitled
 
7 Brochmann, Grete.
Investigating Immigration and the Sustainability of the Norwegian Welfare State: The Role of Government Commissions.. I: Bridging the Gap. Linking Research to Public Debates and Policy-Making On Migration and Intergration.. Oxford University Press 2019 ISBN 978-0-19-883455-7.
UiO Untitled
 
8 Brochmann, Grete.
Nasjonen bak vår rygg. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 2019 (3)
UiO Untitled
 
9 Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
ISF PRIO UiO Untitled
 
10 Brochmann, Grete; Grødem, Anne Skevik.
Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper. Oslo: European Migration Network Norway 2019 31 s.
ISF UiO Untitled
 
11 Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Kruse, Mathias; Tjønn, Mathias Hatleskog; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per; Bech, Emily Cochran; jensen, kristian kriegbaum.
Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia: Results from a survey among young adults of diverse origins in Norway, Sweden and Denmark. Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO) 2019 (ISBN 978-82-343-0048-6) ;Volum 2019.229 s. PRIO Paper(7)
PRIO ISF UiO Untitled
 
12 Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut; von Simson, Kristine.
Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv 2019
ISF NMBU UiO Untitled
 
2018
13 Brochmann, Grete.
Innvandring og velferdspolitikk. Skandinavisk uro.. I: Skandinavisk uro. Norske, danske og svenske tilstander.. Forlaget Press 2018 ISBN 9788232801954. s. 83-102
UiO Untitled
 
14 Brochmann, Grete; Dølvik, Jon Erik.
The welfares state and international migration. The European challenge.. I: Routledge Handbook of the Welfare State, Second Edition. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-63164-9. s. 508-521
FAFO UiO Untitled
 
2017
15 Brochmann, Grete.
Ekspertutvalg: Slik kan velferdsstaten håndtere høy innvandring. VG [Avis] 2017-02-01
UiO Untitled
 
16 Brochmann, Grete.
Fritt ord om Leo Ajkic - Grete Brochmann. NRK Dagsnytt [Radio] 2017-02-21
UiO Untitled
 
17 Brochmann, Grete.
Gjest - Dagsnytt 18. NRK Dagsnytt 18 [Radio] 2017-02-01
UiO Untitled
 
18 Brochmann, Grete.
Hvor mange flyktninger trengs det for å ødelegge velferdsstaten?. Morgenbladet [Avis] 2017-02-03
UiO Untitled
 
19 Brochmann, Grete.
Immigration policies of the Scandinavian countries.. I: The Routledge Handbook of Scandinavian Politics. Routledge 2017 ISBN 9781138905856. s. 229-239
UiO Untitled
 
20 Brochmann, Grete.
Innvandring og velferdsordninger. Debatten, NRK [TV] 2017-02-16
UiO Untitled
 
21 Brochmann, Grete.
Mohammed og mamma. Ekko [Radio] 2017-02-15
UiO Untitled
 
22 Brochmann, Grete.
Norge har så langt ikke lyktes godt nok i å innlemme flyktninger i arbeidslivet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
23 Brochmann, Grete.
NOU 2017:2 Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. : Departementenes servicesenter 2017 ;Volum 2017.249 s. NOU - Norges offentlige utredninger(2)
UiO Untitled
 
24 Brochmann, Grete.
"Scandinavian Immigration Policies". Amherst State University, Mass. USA; 2017-03-30 - 2017-04-01
UiO Untitled
 
25 Brochmann, Grete.
Utvalg leverer utredning om langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Overlevering av "NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring"; 2017-02-01 - 2017-02-01
UiO Untitled
 
26 Brochmann, Grete; Grødem, Anne Skevik.
Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring. I: Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg). Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-424005. s. 362-381
ISF UiO Untitled
 
27 Jensen, Kristian Kriegbaum; Fernandez, Christian; Brochmann, Grete.
Nationhood and Scandinavian naturalization politics: varieties of the civic turn. Citizenship Studies 2017 ;Volum 21.(5) s. 606-624
UiO Untitled
 
2016
28 Brochmann, Grete.
Hun skal hjelpe Regjeringen med å få innvandrere i arbeid. Aftenposten [Avis] 2016-01-03
UiO Untitled
 
29 Brochmann, Grete.
Innvandring til Skandinavia. Velferdsstater i pluralismens tid. I: Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490208. s. 130-155
UiO Untitled
 
30 Brochmann, Grete.
Integreringstiltak blir liggende. Aftenposten [Avis] 2016-05-05
UiO Untitled
 
31 Brochmann, Grete.
Key note: The Scandinavian approach to immigration policy.. Svare-Toven conference on Recilience; 2016-02-22 - 2017-02-26
UiO Untitled
 
32 Brochmann, Grete.
Lecture on the Nordic Model and the immigration challenge. University of Alberta, Canada; 2016-02-10 - 2016-02-10
UiO Untitled
 
33 Brochmann, Grete.
Per Mouritsen (2015) En plads I verden. Det moderne medborgerskab.. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016
UiO Untitled
 
34 Brochmann, Grete.
Podcast med Professor Grete Brochmann om innvandring og trygd - og om sin egen kjærlighet til velferdsstaten.. VG [Internett] 2016-09-07
UiO Untitled
 
35 Brochmann, Grete.
The survival of the Nordic Welfare Model: The Migration Challenge.. I: Nordic Ways. Washington DC: Center for Transatlantic Relations 2016 ISBN 9780990772118. s. 239-247
UiO Untitled
 
2015
36 Brekke, Jan-Paul; Brochmann, Grete.
Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation. Journal of Refugee Studies 2015 ;Volum 28.(2) s. 145-162
ISF UiO Untitled
 
37 Brochmann, Grete.
Debatten. NRK [TV] 2015-11-12
UiO Untitled
 
38 Brochmann, Grete.
Den nye innvandringen.. Norgeshistorie.no 2015
UiO Untitled
 
39 Brochmann, Grete.
Erik Bleich (2011). "The freedom to be racist? How the United States and Europe struggle to preserve freedom and combat racism." Oxford Uni. Press.. Sosiologi i dag 2015 ;Volum 4.(45)
UiO Untitled
 
40 Brochmann, Grete.
Gjest - NRK Ytring. NRK Ytring [Radio] 2015-11-22
UiO Untitled
 
41 Brochmann, Grete.
Immigration and the Nordic Welfare State: a tense companionship.. I: Race, Ethnicity and Welfare States. An American Dilemma?. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 9781784715366. s. 83-106
UiO Untitled
 
42 Brochmann, Grete.
Innvandringsreguleringen fra 1970-tallet hadde relevante innsikter. Morgenbladet 2015
UiO Untitled
 
43 Brochmann, Grete.
Nation-building in the Scandinavian Welfare State: The Immigration Challenge.. Nordicum-Mediterraneum 2015 ;Volum 10.(2)
UiO Untitled
 
44 Brochmann, Grete.
New York Review of Books, conference on “What’s wrong with the Economy?” Lecture on the Nordic Model. New York Review of Books, conference on “What’s wrong with the Economy?”; 2015-03-13 - 2015-03-14
UiO Untitled
 
45 Brochmann, Grete.
Talk on European asylum policies. Departement of Sociology, University of Trento; 2015-02-12 - 2015-02-14
UiO Untitled
 
46 Brochmann, Grete.
Talk on Refugees and migrants as a legal and humanitarian challenge. Talk, Moscow School of Civic Education, Berlin; 2015-12-05 - 2015-12-05
UiO Untitled
 
47 Brochmann, Grete.
Talk on the Welfare and Migration commission. Utredarforum: Talk on the Welfare and Migration comission, Stockholm; 2015-04-12 - 2015-04-12
UiO Untitled
 
48 Hagelund, Anniken; Brochmann, Grete.
Migrationspolitik in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten. I: Das Politische Skandinavien. Gesellschaft, Wirtschaft, Politik & Kultur. : Wochen Schau Verlag 2015 ISBN 978-3-7344-0050-6. s. 173-198
UiO Untitled
 
2014
49 Brochmann, Grete.
“Governing Immigration in advanced Welfare States. The Case of Scandinavia". Lecture tour, USA: University of Indiana; St Olaf’s College; University of Minnesota and Brandeis University, Boston; 2014-04-22 - 2014-04-26
UiO Untitled
 
50 Brochmann, Grete.
Integrasjon.. : Store Norske Leksikon 2014
UiO Untitled
 
    Vis neste liste