Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2018
1 Hylland, Aanund.
Voteringsrekkefølgen på KrFs landsmøte kan påvirke resultatet av regjeringsvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiO Untitled
 
2011
2 Hylland, Aanund.
Gode eller riktige beslutninger?. Nytt Norsk Tidsskrift 2011 ;Volum 28.(2) s. 184-186
UiO Untitled
 
2010
3 Hylland, Aanund.
Ettertanker om åpenhetens dilemma. Nytt Norsk Tidsskrift 2010 ;Volum 27.(1/2) s. 202-205
UiO Untitled
 
2009
4 Hylland, Aanund.
Different ways of changing constitutional law. Constitutions and Institutions − Honoris causa Eivind Smith; 2009-11-30 - 2009-12-01
UiO Untitled
 
5 Hylland, Aanund.
Electoral systems as conflict resolution measures. Forelesningsserie; 2009-09-09
UiO Untitled
 
6 Hylland, Aanund.
Hva bør gjøres når svært mange høyesterettsdommere er inhabile?. Lov og Rett 2009 ;Volum 48.(2) s. 112-118
UiO Untitled
 
7 Hylland, Aanund.
Implementing majority rule. Kollokvium om "Majority Decisions"; 2009-05-13 - 2009-05-14
UiO Untitled
 
8 Hylland, Aanund.
Stortingsvalgordningen i historisk perspektiv, 1814 – 2003. Populærforelesning; 2009-08-27
UiO Untitled
 
9 Ofstad, Bjørg; Bjerkholt, Olav; Skrede, Kari; Hylland, Aanund.
Rettferd og politikk. Emilia Press AS 2009 (ISBN 978-82-7419-132-7) 399 s.
UiO Untitled
 
10 Ofstad, Bjørg; Bjerkholt, Olav; Skrede, Kari; Hylland, Aanund.
Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer. Emilia Press AS 2009 (ISBN 978-82-7419-132-7)
UiO Untitled
 
2008
11 Hylland, Aanund.
Electoral systems as conflict resolution measures. Forelesningsserie; 2008-09-23
UiO Untitled
 
12 Hylland, Aanund.
Føderalisme og maktbalanse. I: Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 ISBN 978-82-7935-180-1. s. 23-57
UiO Untitled
 
13 Hylland, Aanund.
Normativ aksiomatikk – anvendt på spørsmålet om en rettferdig valgordning. Forum for matematiske perler (og kuriositeter); 2008-01-19
UiO Untitled
 
2007
14 Hylland, Aanund.
Electoral systems as conflict resolution measures. Nordic Network in Political Theory; 2007-10-29 - 2007-10-31
UiO Untitled
 
15 Hylland, Aanund.
Electoral systems as conflict resolution measures. Forelesningsserie; 2007-09-25
UiO Untitled
 
16 Hylland, Aanund.
Kjennetegn ved en rettferdig og effektiv voteringsordning i en organisasjon med føderale trekk: Ministerrådet i EU som eksempel. Nordisk voteringsteoretisk symposium; 2007-08-28
UiO Untitled
 
17 Hylland, Aanund.
Post-conflict constitutional design: The trade-offs between short-term necessity and long-term optimality. Konferanse om "Peace and Accountability in Transitions from Civil War"; 2007-06-15 - 2007-06-16
UiO Untitled
 
18 Hylland, Aanund.
Post-conflict societies: State structure and electoral system. Forelesningsserie; 2007-09-11
UiO Untitled
 
19 Hylland, Aanund.
The Norwegian electoral system. Orientering for en delegasjon fra valgkommisjonen i Nepal; 2007-11-26
UiO Untitled
 
20 Hylland, Aanund.
The Norwegian electoral system. Orientering for en parlamentarisk delegasjon fra New Zealand; 2007-10-05
UiO Untitled
 
2006
21 Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove; Melberg, Hans Olav.
Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag 2006 (ISBN 82-7477-237-7) 283 s.
UiO Untitled
 
22 Hylland, Aanund.
The Condorcet paradox in theory and practice. I: Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag 2006 ISBN 82-7477-237-7. s. 127-151
UiO Untitled
 
23 Blanc, Jarrett; Hylland, Aanund; Vollan, Kåre.
State Structure and Electoral Systems in Post-Conflict Situations. Washington, D.C.: IFES (International Foundation for Election Systems) 2006 (ISBN 1-931459-17-7) 126 s.
UiO Untitled
 
24 Hylland, Aanund.
Democratic values, state structures and electoral systems. Konferanse om "Conflicts, Conflict Sensitivity and Peace Building"; 2006-09-13 - 2006-09-15
UiO Untitled
 
25 Hylland, Aanund.
Finansiering av tros- og livssynssamfunn. : Frischsenteret 2006 (ISBN 978-82-7988-062-2) ;Volum 2006.57 s. Rapporter fra Frischsenteret(1)
UiO Untitled
 
26 Hylland, Aanund.
Nobelprisen 2005. Nasjonalt forskermøte for samfunnsøkonomi; 2006-01-03 - 2006-01-04
UiO Untitled
 
27 Hylland, Aanund.
Omtale av Agnar Sandmo: Samfunnsøkonomi - en idéhistorie. Økonomisk forum 2006 ;Volum 60.(9) s. 39-41
UiO Untitled
 
28 Hylland, Aanund.
Unionsoppløsningen i 1905: Bør vi feire 7. juni?. I: Tilbakeblikk på norsk pengehistorie. Oslo: Norges Bank 2006 ISBN 82-7553-340-6. s. 111-117
UiO Untitled
 
2005
29 Hylland, Aanund.
Økonom med brede innsikter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005
UiO Untitled
 
30 Hylland, Aanund.
Statens reservefond 1904-1925. Et forsøk på å binde politisk handlefrihet?. Penger og kreditt 2005 (3) s. 182-189
UiO Untitled
 
2004
31 Hylland, Aanund.
Flertallsstyre og demokrati. I: Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget 2004 s. 161-184
UiO Untitled
 
32 Hylland, Aanund.
Northern Cyprus: Parliamentary Elections December 2003. Oslo: Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo 2004 ;Volum 2004.51 s. Nordem Report(4)
UiO Untitled
 
33 Hylland, Aanund.
Parliamentary elections in Northern Cyprus: Aspects of the electoral system. Oslo: Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo 2004 13 s.
UiO Untitled
 
2001
34 Hylland, Aanund.
Offentlige organer med delvis uavhengighet. I: Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring. Gyldendal Akademisk 2001 ISBN 978-82-05-28116-5. s. 246-271
UiO Untitled
 
35 Hylland, Aanund.
Personvalg - ved forholdstallsvalg basert på partilister. I: Norges offentlige utredninger 2001: 3. : Statens forvaltningstjeneste, Oslo 2001 ISBN 82-583-0553-0. s. 521-541
UiO Untitled
 
36 Hylland, Aanund.
Voteringen om hovedflyplass - Beslutningsteoretisk analyse av stortingsbehandlingen 8. oktober 1992. I: Dokument nr. 18 (2000-2001). : Stortinget, Oslo 2001 s. 317-341
UiO Untitled
 
2000
37 Hylland, Aanund; Vinje, Finn Erik.
Hurra for Grunnloven av 1903!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2000
UiO Untitled
 
38 Hylland, Aanund.
Er uavhengig sentralbank udemokratisk? - Betraktninger om pengepolitikk og folkestyre. I: Perspektiver på pengepolitikken. Gyldendal Akademisk 2000 ISBN 82-00-45387-1. s. 15-59
UiO Untitled