Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 93 << Forrige 1 2    Neste >>

2014
1 Rudberg, Monica.
Hørte ikke riktig hjemme der: Skole og maskulinitet i tre generasjoner. I: Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02327-4. s. 33-53
UiO Untitled
 
2013
2 Rudberg, Monica.
Researching bodies: The epistemophilic project. I: Researching gender. Sage Publications 2013 ISBN 9781446248744. s. 285-305
UiO Untitled
 
3 Walkerdine, Valerie; Osvold, Aina; Rudberg, Monica.
Researching embodiment and intergenerational trauma using Davoine and Gaudilliere: History walked in the door. Subjectivity 2013 ;Volum 6.(3) s. 272-297
UiO Untitled
 
2012
4 Rudberg, Monica.
Gender, knowledge and desire: A story of change?. I: Professional Learning in the Knowledge Society. Sense Publishers 2012 ISBN 978-94-6091-992-3. s. 179-193
UiO Untitled
 
5 Rudberg, Monica; Nielsen, Harriet Bjerrum.
The making of a 'new man': Psychosocial change in a generational context. Journal of Psychosocial Studies 2012 ;Volum 6.(1) s. -
UiO Untitled
 
2011
6 Rudberg, Monica; Nielsen, Harriet Bjerrum.
Gender in three generations: Narrative constructions and psychological identifications. I: Development of self in culture. Self in culture in mind, vol. 1. Aalborg Universitetsforlag 2011 s. 169-195
UiO Untitled
 
7 Rudberg, Monica; Olsvold, Aina; Walkerdine, Valerie.
History walked in the door: embodying history's secrets - towards an approach to researching intergenerational trauma. Congress of British Sociological Association; 2011-03-04 - 2011-03-07
UiO Untitled
 
2010
8 Rudberg, Monica.
Fact of life and melancholic matter? The body in between culture and psychology. "Kick off" seminar for prosjekt "Social change and personal development - psychosocial perspectives"; 2010-08-17 - 2010-08-20
UiO Untitled
 
9 Rudberg, Monica.
The making of "new men" -change and desire to change. International Research Symposium: Gender in time; 2010-05-19
UiO Untitled
 
2009
10 Rudberg, Monica.
Paradoxes in schooling gender - a messy story. Young - Nordic Journal of Youth Research 2009 ;Volum 17.(1) s. 41-58
UiO Untitled
 
2007
11 Nielsen, Harriet Bjerrum; Rudberg, Monica.
Fun in gender - youth and sexuality, class and generation. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2007 ;Volum 15.(2/3) s. 100-113
UiO Untitled
 
2006
12 Nielsen, Harriet Bjerrum; Rudberg, Monica.
Moderne jenter. Tre generasjoner på vei. Universitetsforlaget 2006 (ISBN 8215009557) 413 s.
UiO Untitled
 
13 Nielsen, Harriet Bjerrum; Rudberg, Monica.
Fun in gender - young girls' sexualities through three generations. Heterosexual desire in gender equality discourse: A point of trouble?; 2006-06-15 - 2006-06-17
UiO Untitled
 
14 Rudberg, Monica.
Mor og datter i tre generasjoner: Døtrene. NRK P2 [Radio] 2006-05-16
UiO Untitled
 
15 Rudberg, Monica.
Mor og datter i tre generasjoner: Mormorsgenerasjonen. NRK P 2 [Radio] 2006-05-02
UiO Untitled
 
16 Rudberg, Monica.
Mor og datter i tre generasjoner:Mødrene. NRK P2 [Radio] 2006-05-09
UiO Untitled
 
2005
17 Rudberg, Monica.
Paradoxes of schooling - gender, knowledge and desire. NERA kongress; 2005-03-06
UiO Untitled
 
18 Rudberg, Monica; Nielsen, Harriet Bjerrum.
Potential Spaces - Subjectivities and Gender in a Generational Perspective. Feminism and Psychology 2005 ;Volum 15.(2) s. 127-148
UiO Untitled
 
2003
19 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Dannelsens kjønn - og den postmoderne uro. I: Dannelsens forvandlinger. Pax Forlag 2003 ISBN 82-530-2549-1. s. 111-124
UiO Untitled
 
20 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Debatt om hvorfor jenter er flinkere enn gutter på skolen. Tabloid, TV 2 [TV] 2003-04-01
UiO Untitled
 
21 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Intervju om gutter og kjærlighet. NRK P3 [Radio] 2003-09-03
UiO Untitled
 
22 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Jenters vei ut og fram - tre generasjoner i utdanning. Likestillingskonferanse ved Høgskolen i Østfold; 2003-03-07 - 2003-03-07
UiO Untitled
 
23 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Våt såpe - Kjærlighet og likestilling i unge jenters fortellinger. I: Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-31533-7. s. 284-303
UiO Untitled
 
2002
24 Nielsen, Harriet Bjerrum; Rudberg, Monica Ylva Helene.
Chasing the Place Where the Psychological Meets the Cultural. Feminism and Psychology 2002 ;Volum 12.(1) s. 44-48
UiO Untitled
 
25 Nielsen, Harriet Bjerrum; Rudberg, Monica Ylva Helene.
Kjærlighet og likestilling. I: Tallenes tale 2001. Tapir Akademisk Forlag 2002 ISBN 82-519-1768-9. s. 33-46
UiO Untitled
 
26 Rudberg, Monica Ylva Helene.
"Den gode lærer" - en kjønnet diskurs?. Diskurser om "den goda läraren" - ett forskningsprojekt.; 2002-09-25
UiO Untitled
 
27 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Helga Eng - Feminist? Kvinne?. : Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO 2002 6 s. Report(6)
UiO Untitled
 
28 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Problems of interpretation in research on gender and education. ESCR Research seminar series: Interdisciplinary Youth Research: New Approaches; 2002-02-22
UiO Untitled
 
29 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Våt såpe - kjærlighet og makt. Finnes rom for kjærlighet i feminismen?; 2002-10-25
UiO Untitled
 
2000
30 Nielsen, Harriet Bjerrum; Rudberg, Monica Ylva Helene.
Gender, Love and Education in Three Generations. The European Journal of Women's Studies 2000 ;Volum 7.(4) s. 423-453
UiO Untitled
 
31 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Boybodies - to the question of intimacy. Boyhood; 2000-01-15
UiO Untitled
 
32 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Den demoniserende forskningskritikk- Om Dales oppgjør med positivismekritikken. Seminar over Erling Lars Dales "De strategiske pedagoger"; 2000-03-30
UiO Untitled
 
33 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Kroppen kommer hjem - hvordan epistemofilen havnet på Ally McBeals do. Norsk Medietidsskrift 2000 (1) s. 43-59
UiO Untitled
 
34 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Selje og kirsebær - en fortelling om gutter, kjønn og kjærlighet. I: Kjønn og likestilling i skolen. Gyldendal Akademisk 2000 ISBN 82-417-1020-8. s. 215-229
UiO Untitled
 
35 Rudberg, Monica Ylva Helene; Nielsen, Harriet Bjerrum.
Self-talk among young girls in a generational perspective. Subjective meaning of discourse. XVI International Congress of Psychology; 2000-07-25
UiO Untitled
 
1999
36 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Bright Boys in Love - Cultural Construction and Psychological Stories. I: Cultural Studies and the Politics of Everyday Life. : Department of Sociology, Lund University 1999 ISBN 91-89078-84-5. s. 69-89
UiO Untitled
 
37 Rudberg, Monica Ylva Helene.
To study gendered subjectivity - revealing the passions of research. I: Identity. Questioning the Logic of Identity within Educational Theory. : Studentlitteratur, Lund 1999 ISBN 91-44-01150-4. s. 135-156
UiO Untitled
 
38 Rudberg, Monica Ylva Helene; Nielsen, Harriet Bjerrum.
Self-Talk of Young Girls in a Generational Context - the cultural and subjective meaning of discourse. I: Lifelong Learning and Experience. Papers and Perspectives of the 1st International Summer School of the Graduate School in Lifelong learning. : Roskilde University & the Danish Research Academy 1999 ISBN 87-7349-473-9. s. 393-412
UiO Untitled
 
1997
39 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Kjærlighetsartikler. Ungdom, kjønn og kjærlighet i forandring. : Tano Aschehoug forlag 1997 (ISBN 82-518-3570-4) 218 s.
UiO Untitled
 
40 Rudberg, Monica Ylva Helene.
The researching body: The epistemophilic project. I: Embodied practices. : Sage, London 1997 ISBN 07-6195-362-0. s. 182-201
UiO Untitled
 
1996
41 Nielsen, Harriet Bjerrum; Rudberg, Monica Ylva Helene.
Zur Frage der Geschlechtsdifferenz. Weibliche Subjektivität und ihre Veränderung im Generationenkontext. I: Töchter und Mütter. Weibliche Identität, Sexualität und Individualität. : Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln 1996 ISBN 3-17-013595-3. s. 71-83
UiO Untitled
 
42 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Intellektuelle kvinner blir til. Kvinneforskning 1996 (3) s. 58-67
UiO Untitled
 
43 Rudberg, Monica Ylva Helene.
The researching body. The European Journal of Women's Studies 1996 ;Volum 3.(3) s. 285-305
UiO Untitled
 
44 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Young Girls in Love in Three Generations. I: Kjønn, generation, identitet. : Senter for Kvinneforskning, Universitetet i Oslo 1996 ISBN 82-7586-053-9. s. 106-126
UiO Untitled
 
45 Rudberg, Monica Ylva Helene; Bjurström, Erling.
Hungry Heart - gender on the road. Young - Nordic Journal of Youth Research 1996 ;Volum 4.(4) s. 54-70
UiO Untitled
 
46 Rudberg, Monica Ylva Helene; Bjurström, Erling.
Hungry Hearts. Modern kvinnlighet och manlighet på väg. Filmhäftet 1996 ;Volum 24.(1-2) s. 5-20
UiO Untitled
 
1995
47 Nielsen, Harriet Bjerrum; Rudberg, Monica Ylva Helene.
Gender recipes among young girls. Young - Nordic Journal of Youth Research 1995 ;Volum 3.(1) s. 3-18
UiO Untitled
 
48 Nielsen, Harriet Bjerrum; Rudberg, Monica Ylva Helene.
Nye jenter - finnes de? Om kjønn og identitetskonstruksjon. Social Forskning 1995 s. 31-35
UiO Untitled
 
49 Rudberg, Monica Ylva Helene.
A bloody story? On construction of bodily gender among young girls. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 1995 ;Volum 3.(1) s. 32-44
UiO Untitled
 
50 Rudberg, Monica Ylva Helene.
Den offentlige skamløshet - om sjekking på TV. Kvinneforskning 1995 (3) s. 59-78
UiO Untitled
 
    Vis neste liste