Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2020
1 Kjøbli, John; Engell, Thomas; Olafsen, Kåre Sten; Mellblom, Anneli; Helland, Siri Saugestad.
Historien om p: en underliggende faktor for utvikling av psykiske vansker for barn og unge. Psykologisk.no 2020
RBUP-ØS UiO Untitled
 
2 Kjøbli, John; Engell, Thomas; Tømmerås, Truls; Rognstad, Kristian; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bjørndal, Arild.
Virksomme elementer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020
RBUP-ØS UiO Untitled
 
3 Rognstad, Kristian; Rolfsjord, Cilje Sunde; Meltzer, Anne-Stine; Neumer, Simon-Peter; Kjøbli, John.
Psykologen trenger hjelp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020
LDS RBUP-ØS UiO UiT Untitled
 
2019
4 Hagen, Kristine Amlund; Olseth, Asgeir Røyrhus; Laland, Hanne; Rognstad, Kristian; Apeland, Anett Kristin; Askeland, Elisabeth; Taraldsen, Knut; Christensen, Bernadette; Kjøbli, John; Ugueto, Ana M; Bearman, Sarah Kate; Weisz, John.
Evaluating Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, Trauma and Conduct Problems (MATCH-ADCT) in Norwegian child and adolescent outpatient clinics: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2019 ;Volum 20.
RBUP-ØS Untitled
 
5 Solheim Kvamme, Line; Waaler, Pamela; Kjøbli, John.
Happily Ever After? What Works For Youth Who Are Leaving Out-Of-Home Care? A Systematic Review Of Reviews.. Society for Prevention Research 27th Annual Meeting; 2019-05-28 - 2019-05-31
RBUP-ØS UiO Untitled
 
2018
6 Austvoll-Dahlgren, Astrid; Bjørndal, Arild; Hammerstrøm, Karianne; Kjøbli, John.
Enabling informed treatment choices: development of an evidence portal for children and young people's mental health in Norway (oral-presentation). : Abstracts of the 25th Cochrane Colloquium, Edinburgh, UK. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018;(9 Suppl 1):[page number(s)] https://doi.org/10.1002/14651858.CD201801; 2018-09-14 - 2018-09-19
FHI NORCE RBUP-ØS UiO Untitled
 
7 Austvoll-Dahlgren, Astrid; Bjørndal, Arild; Hammerstrøm, Karianne; Kjøbli, John.
Utvikling av en kunnskapsportal om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse: en beslutningstøtteressurs for ansatte i tjenestene (poster- presentation). Barn og unge kongressen 2018; 2018-04-23 - 2018-04-27
FHI NORCE RBUP-ØS UiO Untitled
 
8 Espenes, Kristin; Kjøbli, John; Rognstad, Kristian.
Improving outcomes for vulnerable children: Identifying the core components of intervention. EUSPR 2018; 2018-10-24 - 2018-10-26
NORCE RBUP-ØS Untitled
 
9 Hukkelberg, Silje Sommer; Reedtz, Charlotte; Kjøbli, John.
Construct Validity of the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): An Exploratory Structural Equation Modeling Approach. European Journal of Psychological Assessment 2018 ;Volum 34.(1) s. 14-21
UiO UiT Untitled
 
10 Kjøbli, John.
Atferdsvansker hos barn og unge: Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge. Undervisning profesjonsstudiet psykologi; 2018-09-10
RBUP-ØS Untitled
 
11 Kjøbli, John.
Comorbidity is the rule, not the exception: Transdiagnostic approaches to increase the effectiveness and reach of evidence-based intervention. Global Evidence and Implementation Summit; 2018-10-22 - 2018-10-24
RBUP-ØS Untitled
 
12 Kjøbli, John.
Comorbidity is the rule, not the exception: Transdiagnostic approaches to increase the effectiveness of treatment. Society for Prevention Research Annual Meeting; 2018-05-28 - 2018-05-31
RBUP-ØS Untitled
 
13 Kjøbli, John; Drozd, Filip.
Forskningen når ikke ut til barn og unge. Det kan vi endre.. Forskning.no 2018
RBUP-ØS Untitled
 
14 Kjøbli, John; Tollefsen, Thomas Kristian; Jakobsen, Reidar; Baraldsnes, Andre; Brunborg, Bjørn; Breivik, Kyrre.
Nytten av tilbakemeldinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2018 ;Volum 55.(2) s. 107-111
NORCE RBUP-ØS Untitled
 
15 Kjøbli, John; Zachrisson, Henrik Daae; Bjørnebekk, Gunnar.
Three Randomized Effectiveness Trials — One Question: Can Callous-Unemotional Traits in Children Be Altered?. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology 2018 ;Volum 47.(3) s. 436-443
NORCE UiO Untitled
 
16 Tømmerås, Truls; Kjøbli, John; Forgatch, Marion S..
Benefits of Child Behavior Interventions for Parent Well‐Being. Family Relations 2018 ;Volum 67.(5) s. 644-659
RBUP-ØS Untitled
 
2017
17 Bjørnebekk, Gunnar; Kjøbli, John.
Observed callousness as a predictor of treatment outcomes in parent management training. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2017 ;Volum 22.(1) s. 59-73
Untitled
 
18 Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-50088-4) 234 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
19 Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Introduksjon. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. s. 11-20
UiO UIS UiT Untitled
 
20 Eng, Helene; Kjøbli, John.
Foreldrerollen og samfunnet - Familiestøtte som forebyggende strategi. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. s. 21-46
RBUP-ØS UiT Untitled
 
21 Kjøbli, John; Eng, Helene.
Andre individrettede intervensjoner. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891. s. 205-218
RBUP-ØS UiT Untitled
 
22 Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar.
Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891. s. 11-19
NORCE UiO UIS UiT Untitled
 
23 Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar.
Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 9788205500891) 224 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
24 Ogden, Terje; Askeland, Elisabeth; Christensen, Bernadette; Christiansen, Terje; Kjøbli, John.
Crossing national, Cultural and Language Barriers. Implementng and testing evidence-based practices in Norway. I: Evidence-based psychotherapies for Children and Adolescents. Guilford Press 2017 ISBN 9781462522699. s. 379-395
RBUP-ØS UiO Untitled
 
2016
25 Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205491854) 179 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
26 Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John.
Innleiing. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854. s. 11-17
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
27 Ertesvåg, Sigrun K.; Kjøbli, John.
Implementering: Bindeleddet mellom forskning og praksis. I: Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2. s. 48-64
RBUP-ØS UIS Untitled
 
28 Forgatch, Marion S.; Kjøbli, John.
Parent Management Training—Oregon Model: Adapting Intervention with Rigorous Research. Family Process 2016 ;Volum 55.(3) s. 500-513
NORCE Untitled
 
29 Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John.
Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. I: Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
30 Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John.
Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49022-2) 129 s.
RBUP-ØS UiO UIS UiT Untitled
 
31 Kjøbli, John; Solholm, Roar; Reer, Marit; Christiansen, Terje; Askeland, Elisabeth; Bjørnebekk, Gunnar.
Tidlig innsats for barn i risiko : et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer. Psykologi i kommunen (PIK) 2016 ;Volum 51.(5) s. 5-15
NORCE UiB Untitled
 
2015
32 Bjørknes, Ragnhild; Larsen, Marit Hjellset; Ottemöller, Fungisai Puleng; Kjøbli, John.
Exploring mental distress among immigrant mothers participating in parent training. Children and Youth Services Review 2015 ;Volum 51. s. 10-17
UiB Untitled
 
33 Bjørnebekk, Gunnar; Kjøbli, John; Ogden, Terje.
Children With Conduct Problems and Co-occurring ADHD: Behavioral Improvements Following Parent Management Training. Child & family behavior therapy (Print) 2015 ;Volum 37.(1) s. 1-19
UiO Untitled
 
2014
34 Fossum, Sturla; Kjøbli, John; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy-Tore; Ogden, Terje.
Comparing two evidence-based parent training interventions for aggressive children. Journal of Children's Services 2014 ;Volum 9.(4) s. 319-329
NTNU UiT Untitled
 
35 Kjøbli, John; Nærde, Ane; Bjørnebekk, Gunnar; Askeland, Elisabeth.
Maternal mental distress influences child outcomes in brief parent training. Child and Adolescent Mental Health 2014 ;Volum 19.(3) s. 171-177
Untitled
 
2013
36 Kjøbli, John; Bjørnebekk, Gunnar.
A Randomized Effectiveness Trial of Brief Parent Training: Six-Month Follow-Up. Research on social work practice 2013 ;Volum 23.(6) s. 603-612
Untitled
 
37 Kjøbli, John; Hukkelberg, Silje Sommer; Ogden, Terje.
A randomized trial of group parent training: Reducing child conduct problems in real-world settings. Behaviour Research and Therapy 2013 ;Volum 51.(3) s. 113-121
Untitled
 
2012
38 Bjørknes, Ragnhild; Kjøbli, John; Manger, Terje; Jakobsen, Reidar.
Parent Training Among Ethnic Minorities: Parenting Practices as Mediators of Change in Child Conduct Problems. Family Relations 2012 ;Volum 61.(1) s. 101-114
NORCE UiB Untitled
 
39 Kjøbli, John; Bjørknes, Ragnhild; Askeland, Elisabeth.
Adherence to Brief Parent Training as a Predictor of Parent and Child Outcomes in Real-World Settings. Journal of Children's Services 2012 ;Volum 7.(3) s. 165-177
Untitled
 
40 Kjøbli, John; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Askeland, Elisabeth.
Evidensbasert foreldretrening: Hvordan kan forskning bidra til at flere barn med atferdsvansker får bedre hjelp?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012 ;Volum 49.(2) s. 145-149
NTNU UiO UiT Untitled
 
41 Kjøbli, John; Ogden, Terje.
A Randomized Effectiveness Trial of Brief Parent Training in Primary Care Settings. Prevention Science 2012 ;Volum 13.(6) s. 616-626
Untitled
 
42 Ogden, Terje; Bjørnebekk, Gunnar; Kjøbli, John; Patras, Joshua; Christiansen, Terje; Taraldsen, Knut; Tollefsen, Nina.
Measurement of implementation components ten years after a nationwide introduction of empirically supported programs - a pilot study. Implementation Science 2012 ;Volum 7:49. s. -
Untitled
 
2009
43 Kjøbli, John; Hagen, Kristine Amlund.
A Mediation Model of Interparental Collaboration, Parenting Practices, and Child Externalizing Behavior in a Clinical Sample. Family Relations 2009 ;Volum 58.(3) s. 275-288
UiO Untitled
 
44 Kjøbli, John; Ogden, Terje.
Gender differences in intake characteristics and behavior change among children in families receiving parent management training. Children and Youth Services Review 2009 ;Volum 31.(8) s. 823-830
UiO Untitled
 
2004
45 Kjøbli, John; Tyssen, Reidar; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Aasland, Olaf Gjerløw; Grønvold, Nina Tangnæs; Ekeberg, Øivind.
Personality traits and drinking to cope as predictors of hazardous drinking among medical students. Journal of Studies on Alcohol 2004 ;Volum 65. s. 582-585
UiO Untitled