Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Mental Health and Disability Pension Onset: Changes in Consumption of Antianxiety and Hypnotic Drugs. Health Services Research and Managerial Epidemiology 2018 ;Volum 5. s. 1-5
NR OUS UiO Untitled
 
2 Tvete, Ingunn Fride; Skomedal, Tor; Bjørner, Trine.
Use and abuse of benzodiazepines in Norway and determinants of drug dependency. Fagseminar Farmakologisk institutt; 2018-04-25 - 2018-04-25
NR UiO Untitled
 
2017
3 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
New benzodiazepine and Z-hypnotic users and disability pension: an eight-year nationwide observational follow-up study.. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017 ;Volum 35.(3) s. 240-246
NR UiO Untitled
 
2016
4 Larun, Lillebeth; Bjørner, Trine; Fretheim, Atle; Brurberg, Kjetil Gundro.
Bruk av skjema i oppfølgingen av diabetes i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(5) s. 417-422
FHI HVL UiO Untitled
 
5 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
A 5-year follow-up study of users of benzodiazepine: starting with diazepam versus oxazepam. British Journal of General Practice 2016 ;Volum 66.(645) s. e241-e247
NR UiO Untitled
 
6 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Nye brukere av benzodiazepiner og Z-hypnotika og uførhet. Oslo: Norsk Regnesentral 2016 20 s. NR-notat(SAMBA/21/16)
NR UiO Untitled
 
2015
7 Bjørner, Trine; Anwar, Tayyaba; Brede, wenche Rødseth; Hemmersbach, Peter J; Slørdal, Lars.
En mann med endret utseende [A man with a changed appearance]. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(3) s. 243-245
AHUS OUS STO UiO Untitled
 
8 Bramness, Jørgen Gustav; Bjørner, Trine; Sexton, Joseph.
Betydning av legers alder for forskrevet mengde benzodiazepiner. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015 ;Volum 123.(3) s. 24-27
DIAKON UiO Untitled
 
9 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Benzodiazepinbruk over tid og risiko for doseeskalering: å starte med diazepam versus oxazepam. Oslo: Norsk Regnesentral 2015 20 s. NR-notat(SAMBA/10/15)
NR UiO Untitled
 
10 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Differences in starting with diazepam versus oxazepam: a five year follow-up prescription registry study. the 7th Nordic Meeting in Epidemiology and Registry-based Health Research; 2015-09-21 - 2015-09-23
NR UiO Untitled
 
11 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Long-term benzodiazepine use and risk factors for dose escalation. 36th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics; 2015-08-24 - 2015-08-27
NR UiO Untitled
 
12 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Risiko for å utvikle et høyt benzodiazepinforbruk. Seminar; 2015-03-23 - 2015-03-23
NR UiO Untitled
 
13 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Risiko for å utvikle et høyt benzodiazepinforbruk over tid. Vintermøtet 2015; 2015-01-29 - 2015-02-01
NR UiO Untitled
 
14 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Risk factors for excessive benzodiazepine use in a working age population – a nationwide 5-year survey in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2015 ;Volum 33.(4) s. 252-259
NR UiO Untitled
 
2014
15 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Benzodiazepine drug dispensing and risk of abuse. The 2014 International Conference of the Royal Statistical Society; 2014-09-01 - 2014-09-04
NR UiO Untitled
 
16 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Bruk av benzodiazepiner og risikofaktorer for overforbruk. Seminar i anledning Tor Skomedals avskjed ved Farmakologisk institutt.; 2014-11-24 - 2014-11-24
NR UiO Untitled
 
17 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Risk of excessive Benzodiazepine redeeming over time -a nationwide observational study. Nordic conference in Mathematical statistics (NORDSTAT 2014); 2014-06-02 - 2014-06-06
NR UiO Untitled
 
2013
18 Bjørner, Trine.
Så farlig er sovemepillene. Dagbladet [Avis] 2013-10-29
UiO Untitled
 
19 Bjørner, Trine; Tvete, Ingunn Fride; Aursnes, Ivar; Skomedal, Tor.
Utlevering av benzodiazepiner og z-hypnotika fra norske apotek 2004-2011. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133.(20) s. 2149-2153
NR OUS UiO Untitled
 
20 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Aursnes, Ivar; Skomedal, Tor.
A 3-year survey quantifying the risk of dose escalation of benzodiazepines and congeners to identify risk factors to aid doctors to more rationale prescribing. BMJ Open 2013 ;Volum 3.(10) s. -
NR UiO Untitled
 
21 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Aursnes, Ivar; Skomedal, Tor.
Bruk av benzodiazepiner og risiko for doseeskalering. Seminar; 2013-01-19
NR UiO Untitled
 
22 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor.
Benzodiazepinbruk i Norge over tid. Vintermøtet 2013; 2013-01-24 - 2013-01-26
NR UiO Untitled
 
23 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor; Aursnes, Ivar.
En flerårig studie av benzodiazepinbruk i Norge - risikofaktorer for doseøkning. Fagseminar; 2013-08-26
NR UiO Untitled
 
2012
24 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor; Aursnes, Ivar.
Dose Escalation of Benzodiazepines and Congeners. Biostatistical seminar; 2012-10-18
NR UiO Untitled
 
2011
25 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Aursnes, Ivar Andreas.
Dose Escalation of Benzodiazepines and Congeners. The 16th Norwegian Statistical Conference (NSF 2011); 2011-06-15
NR UiO Untitled
 
2010
26 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Aursnes, Ivar Andreas.
Dose escalation of benzodiazepines in Norway: a cohort study. Nettverksmøte om misbruk av reseptbelagte legemidler, Seraf; 2010-10-21
NR UiO Untitled
 
27 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Aursnes, Ivar Andreas.
Features of the benzodiazepine usage pattern in Norway. Prosjektseminar rusmiddelforskning, SERAF; 2010-05-07
NR UiO Untitled
 
28 Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Aursnes, Ivar Andreas.
Risk factors for unwanted benzodiazepine use. 26th ICPE: International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management; 2010-08-21
NR UiO Untitled
 
2008
29 Bjørner, Trine.
Leger og sovemedisin. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008 ;Volum 128.(2) s. 159-
UiO Untitled
 
30 Brekke, Mette; Rognstad, Sture; Straand, Jørund; Furu, Kari; Gjelstad, Svein; Bjørner, Trine; Dalen, Ingvild.
Pharmacologically inappropriate prescriptions for elderly patients in general practice: How common? Baseline data from The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2008 ;Volum 26.(2) s. 80-85
FHI UiO Untitled
 
2007
31 Bjørner, Trine; Brekke, Mette; Fetveit, Arne; Gjelstad, Svein; Straand, Jørund.
Training peer academic dettailers in general practice in Norway. The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) Study. (oral presentation by Trine Bjørner). 15. Nordic Congress in General Practice. Reykjavik: june 2007; 2007-06-13 - 2007-06-17
UiO Untitled
 
32 Nilsen, Ellen M; Bachs, Liliana Casulleras; Bjørner, Trine; Høiseth, Gudrun; Johnsen, Jon; Ørbeck, Anne-Lill; Waal, Helge; Ormstad, Sari Susanna; Kornør, Hege; Paulsen, Elizabeth J.; Hofmann, Bjørn.
Benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2007 (ISBN 978-82-8121-147-6) 167 s. Rapport fra Kunnskapssenteret(6/2007)
FHI UiO VV Untitled
 
33 Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Bjørner, Trine; Gjelstad, Svein; Straand, Jørund.
Level of inappropriate prescrioption patterns for elderly patients in general practice. Baseline data from the Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) Study. (Oral presentation - by Mette Brekke). 15. Nordic Congress in General Practice. Reykjavik: june 2007.; 2007-06-12 - 2007-06-17
UiO Untitled
 
2003
34 Bjørner, Trine.
Behandling av benzodiazepinavhengighet i allmennpraksis. Kurs i legers videre- og etterutdannelse; 2003-09-22 - 2003-09-22
UiO Untitled
 
35 Bjørner, Trine.
Benzodiazepine and minor opiate prescribing in primary health care. Unipub forlag 2003 (ISBN 82-8080-044-1) 85 s.
UiO Untitled
 
36 Bjørner, Trine.
Benzodiazepine and minor opiate prescribing in primary health care. Doktordragdsdisputas; 2003-06-04 - 2003-06-04
UiO Untitled
 
37 Bjørner, Trine.
Bruk av vanedannende medikamenter. kurs i legers videre- og etterutdannelse; 2003-11-20 - 2003-11-20
UiO Untitled
 
38 Bjørner, Trine.
Bruk av vanedannende medikamenter i primærhelsetjenesten. Foredrag; 2003-09-10 - 2003-09-10
UiO Untitled
 
39 Bjørner, Trine.
En pille til plage? Benzodiazepinavhengighet i allmennpraksis. Doktorgradsdisputas pøveforelesning; 2003-06-03 - 2003-06-03
UiO Untitled
 
40 Bjørner, Trine.
Hva er god behandling av angsttilstander i allmennpraksis?. Utposten 2003 (7)
UiO Untitled
 
41 Bjørner, Trine.
Hva er god behandling av angsttilstander i allmennpraksis?. Doktorgradsdisputas; 2003-06-03 - 2003-06-04
UiO Untitled
 
42 Bjørner, Trine.
Pillevhengighet i allmennpraksis. Møte for leger ved Diakonhjemmet sykehus; 2003-12-18 - 2003-12-18
UiO Untitled
 
43 Bjørner, Trine.
Presentasjon av doktorarbeid: Benzodiazepine and minor opiate prescribing in primary helath care. Primærmedisinske doktorgrader presentasjon; 2003-10-23 - 2003-10-23
UiO Untitled
 
44 Bjørner, Trine; Lærum, Even.
Factors associated with high prescribing of benzodiazepines and minor opiates A survey among general practitioners in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2003 ;Volum 21. s. 115-120
UiO Untitled
 
2002
45 Bjørner, Trine; Kjølsrød, Lise.
How GPs understand patients´stories. A qualitative study of benzodiazepine and minor opiate prescribing in Norway. European Journal of General Practice 2002 ;Volum 8. s. 25-30
UiO Untitled
 
1999
46 Bjørner, Trine.
Er leger for slepphendte med medisiner?. Østlandssendingen NRK TV : NRK TV [Radio] 1999-10-13
UiO Untitled
 
47 Bjørner, Trine.
Forskrivning av B-preparater. Vanedannende medikamenter, Aust-Agder råd for folkehelse; 1999-09-03
UiO Untitled
 
48 Bjørner, Trine.
Forskrivning av vanedannende medikamenter. farmakoterapikurs for allmennpraktikere; 1999-11-25
UiO Untitled
 
49 Bjørner, Trine.
Kvalitativ forskning. Grunnkurs III Den norske lægeforening; 1999-11-26
UiO Untitled
 
1998
50 Bjørner, Trine.
Forskrivning av vanedannende medikamenter i primærhelsetjenesten. Statens resstsoxikologiske institutt; 1998-01-19
UiO Untitled
 
    Vis neste liste