Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 163 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Lunde, Mai Lill Suhr; Olufsen, Magne; Sæleset, Johannes.
Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact). : Utdanningsdirektoratet 2021 113 s.
UiO UiT Untitled
 
2020
2 Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid.
Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. s. 21-45
UiO Untitled
 
3 Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas.
Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere?. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. s. 222-241
UiO Untitled
 
4 Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik; Ludvigsen, Sten Runar.
Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020
UiO Untitled
 
5 Teig, Nani; Scherer, Ronny; Kjærnsli, Marit.
Identifying patterns of students' performance on simulated inquiry tasks using PISA 2015 log‐file data. Journal of Research in Science Teaching 2020 ;Volum 57. s. 1400-1429
UiO Untitled
 
2019
6 Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna; Narvhus, Eva Kristin.
PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215037356) 32 s.
UiO Untitled
 
7 Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes; Ødegaard, Marianne.
Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact. Hell-seminaret; 2019-11-13 - 2019-11-14
UiT UiO Untitled
 
2018
8 Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe; Kjærnsli, Marit.
En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. s. 94-127
UiO Untitled
 
9 Kjærnsli, Marit.
Betydningen av PISA. Agenda Magasin 2018
UiO Untitled
 
10 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Gir norsk skole like muligheter for alle?. Agenda Magasin 2018
UiO Untitled
 
11 Oskarsson, Magnus; Kjærnsli, Marit; Sørensen, Helene; Eklöf, Hanna.
Nordic students' interest and self-belief in science. I: Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. Copenhagen: Nordic Council of Ministers: 2018 ISBN 978-92-893-5565-0. s. 95-122
UiO Untitled
 
2016
12 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit.
Students' test motivation in PISA: the case of Norway. Curriculum Journal 2016 ;Volum 27.(3) s. 406-422
UiO Untitled
 
13 Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit.
Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 94-107
UiO Untitled
 
14 Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit.
Holdninger til naturfag. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 72-
UiO Untitled
 
15 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Naturfag i PISA: Definisjon og oppgaver. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 32-49
UiO Untitled
 
16 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
PISA 2015 - Gjennomføring og noen sentrale funn. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 11-32
UiO Untitled
 
17 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Resultater i naturfag. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 49-72
UiO Untitled
 
18 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215027470) 227 s.
UiO Untitled
 
19 Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha.
Læringsmiljøet i skolen. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 172-190
UiO Untitled
 
20 Müller, Katharina; Prenzel, Manfred; Seidel, Tina; Schiepe-Tiska, Anja; Kjærnsli, Marit.
Theoretical and Empirical Foundations for Investigating Classroom-Level Processes. I: Assessing Contexts of Learning. An International Perspective. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-45356-9. s. 423-447
UiO Untitled
 
2014
21 Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A.; Jensen, Fredrik.
Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-93292-02-9) 49 s.
UiO Untitled
 
2013
22 Kjærnsli, Marit.
Naturfag i PISA. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 157-177
UiO Untitled
 
23 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Læringsmiljøet i skolen. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 261-276
UiO Untitled
 
24 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Feiltolkninger av PISA-data. Stavanger Aftenblad 2013
UiO Untitled
 
25 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02323-6) 324 s.
UiO Untitled
 
26 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
PISA 2012 - sentrale funn. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 13-42
UiO Untitled
 
27 Roe, Astrid; Kjærnsli, Marit.
Resultater fra skolespørreskjemaet. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 237-259
UiO Untitled
 
2012
28 Angell, Carl; Kjærnsli, Marit.
"Viking Rubrics" - Vurdering og koding av åpne oppgaver i internasjonale komparative studier. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4. s. 97-110
UiO Untitled
 
29 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Eklöf, Hanna; Kjærnsli, Marit.
Hva vet vi om elevers testmotivasjon?Erfaringer fra internasjonale og nasjonale undersøkelser i Norge og Sverige. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4. s. 84-96
UiO Untitled
 
30 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-02004-4) 294 s.
UiO Untitled
 
31 Kjærnsli, Marit.
Om naturfagundervisning i Norge og Verden – fra internasjonale undersøkelser. Seminar på naturfagsenteret, UiO; 2012-12-14
UiO Untitled
 
32 Kjærnsli, Marit; Lie, Svein.
Naturfag i PISA. Naturfag 2012 (1) s. 110-114
UiO Untitled
 
33 Kjærnsli, Marit; Lie, Svein.
Norske jenters og gutters framtidsplaner om realfagrelaterte yrker sett i et internajonalt perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012 (6) s. 491-505
UiO Untitled
 
2011
34 Kjærnsli, Marit.
Hva forteller PISA-resultatene oss om rekruttering til realfagene?. Det nytter! Nasjonal konferanse om rekruttering til realfag; 2011-03-28
UiO Untitled
 
35 Kjærnsli, Marit.
Hva kan PISA og andre internasjonale undersøkelser si om norsk skole?. Seminar for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Aust-Agder; 2011-03-14
UiO Untitled
 
36 Kjærnsli, Marit.
Hva kan vi lære av PISA?. Skoleledersamling i Oslo; 2011-01-25
UiO Untitled
 
37 Kjærnsli, Marit.
PISA 2009 i et nordisk perspektiv. Nordisk Råd; 2011-01-26
UiO Untitled
 
38 Kjærnsli, Marit.
PISA 2009: Norske resultater i et nordisk og internasjonalt perspektiv. Spredningskonferanse; 2011-03-29 - 2011-03-30
UiO Untitled
 
39 Kjærnsli, Marit.
Youth's choice of science and their preference for science careers based on PISA 2006. Seminar on youth's choice of science, technology and mathematics in higher education; 2011-08-29
UiO Untitled
 
40 Kjærnsli, Marit; Hopfenbeck, Therese Nerheim.
Students' Test Motivation in PISA. Assessment and opportunity to learn, AEA-conference in Belfast; 2011-11-10 - 2011-11-12
UiO Untitled
 
41 Kjærnsli, Marit; Lie, Svein.
Students' Preference for science Careers. An International Comparison based on Data from PISA 2006. ESERA Research Conferanse; 2011-09-05 - 2011-09-09
UiO Untitled
 
42 Kjærnsli, Marit; Lie, Svein.
Students' Preference for Science Careers: International comparisons based on PISA 2006. International Journal of Science Education 2011 ;Volum 33.(1) s. 121-144
UiO Untitled
 
43 Olsen, Rolf Vegar; Kjærnsli, Marit.
Feilaktig informasjon om Pisa. Klassekampen 2011 s. 25-25
UiO Untitled
 
44 Olsen, Rolf Vegar; Kjærnsli, Marit.
Noen oppgaver må holdes tilbake. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 s. 5-5
UiO Untitled
 
2010
45 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit.
Er norske elever motivert for å gjennomføre PISA-prøven?. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. s. 226-236
UiO Untitled
 
46 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit; Throndsen, Inger.
Rektorenes svar på spørsmål i skolelederspørreskjemaet. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. s. 178-192
UiO Untitled
 
47 Kjærnsli, Marit.
Naturfag i PISA. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. s. 159-178
UiO Untitled
 
48 Kjærnsli, Marit.
På rett spor. resultater fra PISA 2009. NHO Kompetanse og utvikling; 2010-12-08
UiO Untitled
 
49 Kjærnsli, Marit.
Resultater fra PISA 2009. Pressekonferanse; 2010-12-07
UiO Untitled
 
50 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar; Roe, Astrid.
Hva betyr PISA for norsk skole?. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. s. 237-244
UiO Untitled
 
    Vis neste liste