Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 160 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik; Ludvigsen, Sten Runar.
Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020
UiO Untitled
 
2 Teig, Nani; Scherer, Ronny; Kjærnsli, Marit.
Identifying patterns of students' performance on simulated inquiry tasks using PISA 2015 log‐file data. Journal of Research in Science Teaching 2020 s. 1-30
UiO Untitled
 
2019
3 Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna; Narvhus, Eva Kristin.
PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215037356) 32 s.
UiO Untitled
 
4 Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes; Ødegaard, Marianne.
Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact. Hell-seminaret; 2019-11-13 - 2019-11-14
UiT UiO Untitled
 
2018
5 Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe; Kjærnsli, Marit.
En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. s. 94-127
UiO Untitled
 
6 Kjærnsli, Marit.
Betydningen av PISA. Agenda Magasin 2018
UiO Untitled
 
7 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Gir norsk skole like muligheter for alle?. Agenda Magasin 2018
UiO Untitled
 
8 Oskarsson, Magnus; Kjærnsli, Marit; Sørensen, Helene; Eklöf, Hanna.
Nordic students' interest and self-belief in science. I: Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. Copenhagen: Nordic Council of Ministers: 2018 ISBN 978-92-893-5565-0. s. 95-122
UiO Untitled
 
2016
9 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit.
Students' test motivation in PISA: the case of Norway. Curriculum Journal 2016 ;Volum 27.(3) s. 406-422
UiO Untitled
 
10 Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit.
Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 94-107
UiO Untitled
 
11 Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit.
Holdninger til naturfag. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 72-
UiO Untitled
 
12 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Naturfag i PISA: Definisjon og oppgaver. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 32-49
UiO Untitled
 
13 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
PISA 2015 - Gjennomføring og noen sentrale funn. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 11-32
UiO Untitled
 
14 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Resultater i naturfag. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 49-72
UiO Untitled
 
15 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215027470) 227 s.
UiO Untitled
 
16 Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha.
Læringsmiljøet i skolen. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 172-190
UiO Untitled
 
17 Müller, Katharina; Prenzel, Manfred; Seidel, Tina; Schiepe-Tiska, Anja; Kjærnsli, Marit.
Theoretical and Empirical Foundations for Investigating Classroom-Level Processes. I: Assessing Contexts of Learning. An International Perspective. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-45356-9. s. 423-447
UiO Untitled
 
2014
18 Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A.; Jensen, Fredrik.
Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-93292-02-9) 49 s.
UiO Untitled
 
2013
19 Kjærnsli, Marit.
Naturfag i PISA. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 157-177
UiO Untitled
 
20 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Læringsmiljøet i skolen. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 261-276
UiO Untitled
 
21 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Feiltolkninger av PISA-data. Stavanger Aftenblad 2013
UiO Untitled
 
22 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02323-6) 324 s.
UiO Untitled
 
23 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
PISA 2012 - sentrale funn. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 13-42
UiO Untitled
 
24 Roe, Astrid; Kjærnsli, Marit.
Resultater fra skolespørreskjemaet. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 237-259
UiO Untitled
 
2012
25 Angell, Carl; Kjærnsli, Marit.
"Viking Rubrics" - Vurdering og koding av åpne oppgaver i internasjonale komparative studier. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4. s. 97-110
UiO Untitled
 
26 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Eklöf, Hanna; Kjærnsli, Marit.
Hva vet vi om elevers testmotivasjon?Erfaringer fra internasjonale og nasjonale undersøkelser i Norge og Sverige. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4. s. 84-96
UiO Untitled
 
27 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-02004-4) 294 s.
UiO Untitled
 
28 Kjærnsli, Marit.
Om naturfagundervisning i Norge og Verden – fra internasjonale undersøkelser. Seminar på naturfagsenteret, UiO; 2012-12-14
UiO Untitled
 
29 Kjærnsli, Marit; Lie, Svein.
Naturfag i PISA. Naturfag 2012 (1) s. 110-114
UiO Untitled
 
30 Kjærnsli, Marit; Lie, Svein.
Norske jenters og gutters framtidsplaner om realfagrelaterte yrker sett i et internajonalt perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012 (6) s. 491-505
UiO Untitled
 
2011
31 Kjærnsli, Marit.
Hva forteller PISA-resultatene oss om rekruttering til realfagene?. Det nytter! Nasjonal konferanse om rekruttering til realfag; 2011-03-28
UiO Untitled
 
32 Kjærnsli, Marit.
Hva kan PISA og andre internasjonale undersøkelser si om norsk skole?. Seminar for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Aust-Agder; 2011-03-14
UiO Untitled
 
33 Kjærnsli, Marit.
Hva kan vi lære av PISA?. Skoleledersamling i Oslo; 2011-01-25
UiO Untitled
 
34 Kjærnsli, Marit.
PISA 2009 i et nordisk perspektiv. Nordisk Råd; 2011-01-26
UiO Untitled
 
35 Kjærnsli, Marit.
PISA 2009: Norske resultater i et nordisk og internasjonalt perspektiv. Spredningskonferanse; 2011-03-29 - 2011-03-30
UiO Untitled
 
36 Kjærnsli, Marit.
Youth's choice of science and their preference for science careers based on PISA 2006. Seminar on youth's choice of science, technology and mathematics in higher education; 2011-08-29
UiO Untitled
 
37 Kjærnsli, Marit; Hopfenbeck, Therese Nerheim.
Students' Test Motivation in PISA. Assessment and opportunity to learn, AEA-conference in Belfast; 2011-11-10 - 2011-11-12
UiO Untitled
 
38 Kjærnsli, Marit; Lie, Svein.
Students' Preference for science Careers. An International Comparison based on Data from PISA 2006. ESERA Research Conferanse; 2011-09-05 - 2011-09-09
UiO Untitled
 
39 Kjærnsli, Marit; Lie, Svein.
Students' Preference for Science Careers: International comparisons based on PISA 2006. International Journal of Science Education 2011 ;Volum 33.(1) s. 121-144
UiO Untitled
 
40 Olsen, Rolf Vegar; Kjærnsli, Marit.
Feilaktig informasjon om Pisa. Klassekampen 2011 s. 25-25
UiO Untitled
 
41 Olsen, Rolf Vegar; Kjærnsli, Marit.
Noen oppgaver må holdes tilbake. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 s. 5-5
UiO Untitled
 
2010
42 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit.
Er norske elever motivert for å gjennomføre PISA-prøven?. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. s. 226-236
UiO Untitled
 
43 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit; Throndsen, Inger.
Rektorenes svar på spørsmål i skolelederspørreskjemaet. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. s. 178-192
UiO Untitled
 
44 Kjærnsli, Marit.
Naturfag i PISA. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. s. 159-178
UiO Untitled
 
45 Kjærnsli, Marit.
På rett spor. resultater fra PISA 2009. NHO Kompetanse og utvikling; 2010-12-08
UiO Untitled
 
46 Kjærnsli, Marit.
Resultater fra PISA 2009. Pressekonferanse; 2010-12-07
UiO Untitled
 
47 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar; Roe, Astrid.
Hva betyr PISA for norsk skole?. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. s. 237-244
UiO Untitled
 
48 Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid.
PISA 2009 - sentrale funn. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. s. 13-30
UiO Untitled
 
49 Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid.
På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01735-8) 274 s.
UiO Untitled
 
2009
50 Kjærnsli, Marit.
Hva kan de internasjonale undersøkelsene si om norsk skole?. Årsmøte for skoleledere; 2009-03-06
UiO Untitled
 
    Vis neste liste