Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 212 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Lindstrøm, Tom Louis.
Nye eksamensformer i matematikk. Fagtreff i realfag; 2021-02-18 - 2021-02-18
UiO Untitled
 
2 Lindstrøm, Tom Louis.
Nye eksamensformer i matematikk. Matematikkseminar NTG; 2021-01-26 - 2021-01-26
UiO Untitled
 
3 Lindstrøm, Tom Louis.
Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Matematikktreff Aurskog-Høland; 2021-02-04 - 2021-02-04
UiO Untitled
 
4 Lindstrøm, Tom Louis.
Rollemodell, klassebesøk. Klassebesøk (online); 2021-02-04 - 2021-02-04
UiO Untitled
 
2020
5 Lindstrøm, Tom Louis.
Digital undervisning i matematikk: Erfaringer fra Universitetet i Oslo. Digitalt seminar om digital matematikkundervisning; 2020-05-27 - 2020-05-27
UiO Untitled
 
6 Lindstrøm, Tom Louis.
Fagfornyelsen og svaktpresterende elever. Fagdag; 2020-12-01 - 2020-12-01
UiO Untitled
 
7 Lindstrøm, Tom Louis.
Hva gjør en anvendt matematiker?. Forskningsdagene; 2020-09-21 - 2020-09-21
UiO Untitled
 
8 Lindstrøm, Tom Louis.
Lineæralgebraens ikke-lineære historie. Faglig-pedagogisk dag; 2020-10-29 - 2020-10-29
UiO Untitled
 
9 Lindstrøm, Tom Louis.
Matematikk som inspirerer. Forskningsdagene; 2020-09-21 - 2020-09-21
UiO Untitled
 
2019
10 Lindstrøm, Tom Louis.
Hva er dimensjon?. Real frokost; 2019-02-27 - 2019-02-27
UiO Untitled
 
11 Lindstrøm, Tom Louis.
Kjerneelementer, dybdelæring, programmering and all that.. Årsmøte i Tekna; 2019-02-07 - 2019-02-07
UiO Untitled
 
12 Lindstrøm, Tom Louis.
Komplekse tall. Skolebesøk; 2019-10-25 - 2019-10-25
UiO Untitled
 
13 Lindstrøm, Tom Louis.
Komplekse tall. Skolebesøk; 2019-06-06 - 2019-06-06
UiO Untitled
 
14 Lindstrøm, Tom Louis.
Overgangen fra videregående skole til universitet og høyskole. Skolebesøk; 2019-10-25 - 2019-10-25
UiO Untitled
 
15 Lindstrøm, Tom Louis.
Refleksjoner over refleksjon. Faglig-pedagogisk dag; 2019-10-31 - 2019-10-31
UiO Untitled
 
16 Lindstrøm, Tom Louis.
Ultrafilter convergence of stochastic processes. Random Transformations and Invariance in Stochastic Dynamics; 2019-03-25 - 2019-03-28
UiO Untitled
 
17 Lindstrøm, Tom Louis.
Veien mot nye læreplaner. Matematikkmøte for lærere; 2019-10-30 - 2019-10-30
UiO Untitled
 
18 Lindstrøm, Tom Louis.
Veien mot nye læreplaner. Møte for lærespesialister i matematikk; 2019-03-14 - 2019-03-14
UiO Untitled
 
2018
19 Lindstrøm, Tom Louis.
"Beregninger i realfagsutdanningen". Foredrag; 2018-03-07 - 2018-03-07
UiO Untitled
 
20 Lindstrøm, Tom Louis.
Calculus: The Mathematics of Change in a Changing World. MatRICS årskonferanse; 2018-09-18 - 2018-09-18
UiO Untitled
 
21 Lindstrøm, Tom Louis.
Dybdelæring. Nettverksdag Romerike; 2018-11-30 - 2018-11-30
UiO Untitled
 
22 Lindstrøm, Tom Louis.
Dybdelæring - er det noe nytt?. Mentorsamling, Enter; 2018-10-02 - 2018-10-02
UiO Untitled
 
23 Lindstrøm, Tom Louis.
"Elektroniske læringsressurser ved UiO - eller Mitt liv som kløne". Foredrag; 2018-03-07 - 2018-03-07
UiO Untitled
 
24 Lindstrøm, Tom Louis.
Fagfornyelsen. Fagforum matematikk; 2018-11-21 - 2018-11-21
UiO Untitled
 
25 Lindstrøm, Tom Louis.
Kjerneelementer - på vei mot nye læreplaner. Sinusseminaret 2018; 2018-03-15 - 2018-03-16
UiO Untitled
 
26 Lindstrøm, Tom Louis.
Komplekse tall. Skolebesøk Frogn videregående skole; 2018-03-02 - 2018-03-02
UiO Untitled
 
27 Lindstrøm, Tom Louis.
Korteste vei. Skolebesøk - rollemodell; 2018-09-13 - 2018-09-13
UiO Untitled
 
28 Lindstrøm, Tom Louis.
Matematikk og virkelighet. Om å beregne det som ikke kan måles.. Faglig-pedagogisk dag; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
29 Lindstrøm, Tom Louis.
Mathematics and reality: On calculating what cannot be measured. Realfagsdagene; 2018-03-01 - 2018-03-01
UiO Untitled
 
30 Lindstrøm, Tom Louis.
Nytt innhold i skolen: Matematikk.
UiO Untitled
 
31 Lindstrøm, Tom Louis.
Spillteori. Elevkveld Enter; 2018-09-27 - 2018-09-27
UiO Untitled
 
2017
32 Lindstrøm, Tom Louis.
Bevis. Skolebesøk; 2017-12-18 - 2017-12-18
UiO Untitled
 
33 Lindstrøm, Tom Louis.
Funksjonsbegrepets utvikling. Faglig-pedagogisk dag; 2017-11-02 - 2017-11-02
UiO Untitled
 
34 Lindstrøm, Tom Louis.
Funksjonsbegrepets utvikling. Fagdag; 2017-01-27 - 2017-01-27
UiO Untitled
 
35 Lindstrøm, Tom Louis.
Hva har MAT1100 (og MAT-IN1105) å gjøre med forskning?. Foredrag for studenter; 2017-11-06 - 2017-11-06
UiO Untitled
 
36 Lindstrøm, Tom Louis.
Kjerneelementer i matematikk. Årsmøte i Norsk matematikkråd; 2017-09-28 - 2017-09-28
UiO Untitled
 
37 Lindstrøm, Tom Louis.
Kjerneelementer i matematikk. Diskusjonsmøte; 2017-10-10 - 2017-10-10
UiO Untitled
 
38 Lindstrøm, Tom Louis.
Kjerneelementer i matematikk. Samling for realfagskommuner; 2017-09-11 - 2017-09-11
UiO Untitled
 
39 Lindstrøm, Tom Louis.
Kjerneelementer i matematikk. Møte om kjerneelementer i matematikk; 2017-10-04 - 2017-10-04
UiO Untitled
 
40 Lindstrøm, Tom Louis.
Komplekse tall. Skolebesøk (Rollemodell); 2017-02-08 - 2017-02-08
UiO Untitled
 
41 Lindstrøm, Tom Louis.
Overgang fra videregående skole til universitet og høyskole/Komplekse tall. Skolebesøk; 2017-02-14 - 2017-02-14
UiO Untitled
 
42 Lindstrøm, Tom Louis.
Spaces: An Introduction to Real Analysis. American Mathematical Society (AMS) 2017 (ISBN 978-1-4704-4062-6) 369 s.
UiO Untitled
 
43 Lindstrøm, Tom Louis.
Spillteori. Skollebesøk (Rollemodell); 2017-01-16 - 2017-01-16
UiO Untitled
 
44 Nordbakke, Monica; Stiberg, Cecilie; Sletta, Ingeborg; Mørken, Knut Martin; Lindstrøm, Tom Louis; Hætta, Ole Einar Isaksen; renate, jensen; Kristensen, Tor Espen.
Arbeid med kjerneelementer i matematikk. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2017 15 s.
HIOF NTNU UiB UiO Untitled
 
2016
45 Lindstrøm, Tom Louis.
Advanced Mathematical Thinking. Kurs for nyansatte lærere i høyere utdanning; 2016-06-13 - 2016-06-13
UiO Untitled
 
46 Lindstrøm, Tom Louis.
Hva bør elevene kunne – og hvordan får vi dem til å lære det?. Nasjonalt Enter-møte; 2016-09-13 - 2016-09-13
UiO Untitled
 
47 Lindstrøm, Tom Louis.
Induksjonsbevis. Skolebesøk; 2016-04-04 - 2016-04-04
UiO Untitled
 
48 Lindstrøm, Tom Louis.
Infinitesimaler – gjenferd etter henfarne størrelser. Faglig-pedagogisk dag; 2016-11-03 - 2016-11-03
UiO Untitled
 
49 Lindstrøm, Tom Louis.
Kalkulus, fjerde utgave. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02710-4) 840 s.
UiO Untitled
 
50 Lindstrøm, Tom Louis.
Overgangen fra videregående skole til universitet og høyskole. Skolebesøk; 2016-12-19 - 2016-12-19
UiO Untitled
 
    Vis neste liste