Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 60 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Førland, Tor Egil.
Sannhetsdebatten? Pytt. Fortid 2019
UiO Untitled
 
2017
2 Førland, Tor Egil.
(He's lying): Presidenten, poststrukturalismen og behovet for aktive henvisninger. Historisk Tidsskrift (Norge) 2017 ;Volum 96.(4) s. 495-506
UiO Untitled
 
3 Førland, Tor Egil.
Values, Objectivity, and Explanation in Historiography. Routledge 2017 (ISBN 978-1-138-20373-0) 204 s.
UiO Untitled
 
2015
4 Claes, Dag Harald; Førland, Tor Egil.
EU: Mellomstatlig samarbeid og politisk system. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 978-82-05-48796-3) 236 s.
UiO Untitled
 
5 Førland, Tor Egil.
"Cutting the Sixties Down to Size: Conceptualizing, Historicizing, Explaining". Journal for the Study of Radicalism 2015 ;Volum 9.(2) s. 125-148
UiO Untitled
 
6 Førland, Tor Egil.
Kunsten å vedlikeholde luftslott: Tjue år med Pax og Club 7. Nytt Norsk Tidsskrift 2015 ;Volum 32.(3) s. 275-286
UiO Untitled
 
2014
7 Førland, Tor Egil.
Den kalde krigen, historikerne og ytringsfriheten. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 ;Volum 31.(3) s. 210-224
UiO Untitled
 
2013
8 Førland, Tor Egil.
Historieskrivningen og den danske debatt om Den kolde Krig. Historisk Tidsskrift (Danmark) 2013 ;Volum 112.(2) s. 586-598
UiO Untitled
 
9 Førland, Tor Egil.
Problems of causation in historical research. Tidsskrift for samfunnsforskning 2013 ;Volum 54.(3) s. 355-370
UiO Untitled
 
10 Førland, Tor Egil.
Årsaksproblemer i historisk forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning 2013 ;Volum 54.(3) s. 355-370
UiO Untitled
 
2012
11 Førland, Tor Egil.
Between Science and Story: Is IMRAD Commensurable with Narrativity?. Academic Demarcations: Disciplines and Interdisciplinarity; 2012-09-13 - 2012-09-14
UiO Untitled
 
12 Førland, Tor Egil.
Historieskrivningen og den danske debatt om Den kolde Krig. Årsmøte; 2012-02-03
UiO Untitled
 
13 Førland, Tor Egil.
Innkrøkt i seg selv. Norsk historie på tellekanten. Nytt Norsk Tidsskrift 2012 ;Volum 29.(3) s. 320-328
UiO Untitled
 
14 Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg; Christophersen, Knut-Andreas.
Brought Up to Rebel in the Sixties: Birth Order Irrelevant, Parental Worldview Decisive. Political Psychology 2012 ;Volum 33.(6) s. 825-838
UiO Untitled
 
2011
15 Førland, Tor Egil.
Metodologisk individualisme som rettesnor for historikere. Fortid 2011 (4) s. 30-33
UiO Untitled
 
16 Førland, Tor Egil.
Vitenskap, verdier og venstrehistorikere. Historisk Tidsskrift (Norge) 2011 ;Volum 90.(2) s. 235-246
UiO Untitled
 
2010
17 Claes, Dag Harald; Førland, Tor Egil.
EU - mellomstatlig samarbeid og politisk system. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-05-39672-2) 237 s.
UiO Untitled
 
18 Førland, Tor Egil.
Deltaker og medløper: Venstresiden, Sovjetunionen og objektivismens fall. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010 ;Volum 89.(4) s. 521-546
UiO Untitled
 
19 Førland, Tor Egil.
Participant and Fellow Traveller: The Left, the Soviet Union, and the Fall of Objectivism. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010 ;Volum 89.(4) s. 521-+
UiO Untitled
 
20 Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg; Christophersen, Knut-Andreas.
Protest and Parents A Retrospective Survey of Sixties Student Radicals in Norway. Acta Sociologica 2010 ;Volum 53.(3) s. 229-245
UiO Untitled
 
2009
21 Førland, Tor Egil.
Cold Economic Warfare: CoCom and the Forging of Strategic Export Controls, 1948-1954. Dordrecht: Republic of Letters Publishing 2009 (ISBN 978-90-8979-012-5) 350 s. History of International Relations, Diplomacy and Intelligence(9)
UiO Untitled
 
22 Førland, Tor Egil.
En kritisk kommentar til historieevalueringens metaramme. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009 ;Volum 88.(1) s. 105-112
UiO Untitled
 
2008
23 Førland, Tor Egil.
Acts of God? Miracles and Scientific Explanation. History and Theory 2008 ;Volum 47.(4) s. 483-494
UiO Untitled
 
24 Førland, Tor Egil.
Exit for sekstiåtterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008
UiO Untitled
 
25 Førland, Tor Egil.
Historiography without God: A Reply to Gregory. History and Theory 2008 ;Volum 47.(4) s. 520-532
UiO Untitled
 
26 Førland, Tor Egil.
Introduction to the special issue on 1968. Scandinavian Journal of History 2008 ;Volum 33.(4) s. 317-325
UiO Untitled
 
27 Førland, Tor Egil.
Mentality as a Social Emergent: Can the Zeitgeist Have Explanatory Power?. History and Theory 2008 ;Volum 47.(1) s. 44-56
UiO Untitled
 
28 Førland, Tor Egil.
"Sex, drugs, and jazz?" - Musikk som samfunnsundergravende kraft. Rockens fødsel i jazzens gullalder; 2008-05-21 - 2008-05-21
UiO Untitled
 
29 Førland, Tor Egil.
'1968' in Norway: Piecemeal, peaceful and postmodern. Scandinavian Journal of History 2008 ;Volum 33.(4) s. 382-394
UiO Untitled
 
30 Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg.
Ekte sekstiåttere. Gyldendal Akademisk 2008 (ISBN 978-82-05-38162-9) 288 s.
UiO Untitled
 
2007
31 Førland, Tor Egil.
Acts of God? Miracles and Scientific Explanation. Religion in the 21st Century; 2007-09-19 - 2007-09-23
UiO Untitled
 
2006
32 Førland, Tor Egil.
Avslutning: Forklaringer - på hva?. I: 1968. Opprør og motkultur på norsk. Pax Forlag 2006 ISBN 978-82-530-2928-3. s. 150-155
UiO Untitled
 
33 Førland, Tor Egil.
Innledning: 1968 som symbol på frihet og selvbestemmelse. I: 1968. Opprør og motkultur på norsk. Pax Forlag 2006 ISBN 978-82-530-2928-3. s. 7-20
UiO Untitled
 
34 Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg.
1968. Opprør og motkultur på norsk. Pax Forlag 2006 (ISBN 978-82-530-2928-3) 187 s.
UiO Untitled
 
35 Førland, Tor Egil.
1968 i mytenes verden?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2006 ;Volum 18.(2/3) s. 97-107
UiO Untitled
 
2005
36 Førland, Tor Egil.
Tidsånden som forklaring på ungdomsopprøret? Sejersted, Seip og metodologisk individualisme en gang til. Instituttseminaret,historie; 2005-11-28
UiO Untitled
 
2004
37 Claes, Dag Harald; Førland, Tor Egil.
�uropeisk integrasjon. Gyldendal Akademisk 2004 (ISBN 82-05-32837-4) 239 s.
UiO Untitled
 
38 Rogan, Bjarne; Syvertsen, Trine; Førland, Tor Egil.
Et fakultet i endring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004 s. -
UiO Untitled
 
39 Førland, Tor Egil.
The ideal explanatory text in history: Plea for ecumenism. History and Theory 2004 ;Volum 43.(3) s. 321-340
UiO Untitled
 
2003
40 Førland, Tor Egil.
(Årsaks)forklaring i historisk forskning. Historisk Tidsskrift (Norge) 2003 ;Volum 82.(3) s. 263-282
UiO Untitled
 
2001
41 Førland, Tor Egil.
Finn Olstad: Einar Gerhardsen - en politisk biografi (bokanmeldelse). Historisk Tidsskrift (Norge) 2001 ;Volum 80.(1) s. 137-140
UiO Untitled
 
42 Førland, Tor Egil.
Vannveien gjennom Europa. Essays fra en båttur. Pax Forlag 2001 (ISBN 82-530-2261-1) -1 s.
UiO Untitled
 
2000
43 Førland, Tor Egil.
Bidrag til verdienes historie. Pax Forlag 2000 (ISBN 82-530-2183-6) 127 s.
UiO Untitled
 
44 Førland, Tor Egil.
Det er ikke sant alt som glimrer. En kritikk av forestillingen om situerte sannheter og moralens primat. Historisk Tidsskrift (Norge) 2000 ;Volum 79.(1) s. 100-117
UiO Untitled
 
45 Førland, Tor Egil.
Ekte poststrukturalister bryr seg ikke om virkeligheten. Gjensvar til Erling Sandmo om sannhet og kulturhistorie. Historisk Tidsskrift (Norge) 2000 ;Volum 79.(4/2000) s. 509-521
UiO Untitled
 
46 Førland, Tor Egil.
Innledning. I: Bidrag til verdienes historie. Pax Forlag 2000 ISBN 82-530-2183-6. s. 7-14
UiO Untitled
 
47 Førland, Tor Egil.
The radicalization of the 1960s in Norway. The radicalization of the 60s; 2000-10-20
UiO Untitled
 
1999
48 Førland, Tor Egil.
En empirisk bauta, et intellektuelt gjesp. Kritisk blikk på Norsk utenrikspolitikks historie 1-6. Historisk Tidsskrift (Norge) 1999 ;Volum 78.(2) s. 214-236
UiO Untitled
 
49 Førland, Tor Egil.
Systemets usynlige hånd?. Internasjonalt 1999 (1-2) s. 20-21
UiO Untitled
 
50 Førland, Tor Egil; Claes, Dag Harald.
Europeisk integration. Studentlitteratur AB 1999 (ISBN 91-44-01037-0) 176 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste