Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 127 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2017
1 Hagemann, Gro.
Paradise lost? Social Citizenship in Norway and Sweden. I: Democracy and the Welfare State. The Two Wests in the Age of Austerity. Columbia University Press 2017 ISBN 9780231180351. s. 128-147
UiO Untitled
 
2014
2 Hagemann, Gro.
Can we still have it all? Considering the Standing of Social Citizenship in Norwegian and Swedish Welfare States. Shifting Notions of Social Citizenship: The "Two West"; 2014-06-11
UiO Untitled
 
3 Hagemann, Gro.
Kvinner - annenrangs borgere?. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (2) s. 124-135
UiO Untitled
 
2013
4 Hagemann, Gro.
Aktuelt. NRK [TV] 2013-01-09
UiO Untitled
 
5 Hagemann, Gro.
Alminnelig stemmerett - tilkjempet eller tildelt?. Myndighet og medborgerskap; 2013-11-08
UiO Untitled
 
6 Hagemann, Gro.
Det moderne gjennombruddets døtre: Kvinneliv og kvinnekår. I: Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3596-3. s. 9-36
UiO Untitled
 
7 Hagemann, Gro.
Diskriminering?. I: Perspektiver, historie Vg2/Vg3. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2013 ISBN 9788205418127. s. 565-569
UiO Untitled
 
8 Hagemann, Gro.
Ekko. NRK P2 [Radio] 2013-01-08
UiO Untitled
 
9 Hagemann, Gro.
En kvinnehistorie fra forrige århundreskifte. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur 2013 ;Volum 45.(2) s. 4-18
UiO Untitled
 
10 Hagemann, Gro.
Er det noe nytt å si om stemmeretten?. Årbok / Det norske videnskaps-akademi 2013 s. 273-290
UiO Untitled
 
11 Hagemann, Gro.
Formødrenes stemmer. Stemmerettskveld; 2013-09-27
UiO Untitled
 
12 Hagemann, Gro.
Formødrenes stemmer. Nettverksmøte; 2013-01-31 - 2013-02-01
UiO Untitled
 
13 Hagemann, Gro.
Formødrenes stemmer. Markering av stemmerettsjubileet; 2013-09-04
UiO Untitled
 
14 Hagemann, Gro.
Fra Grue til Øvrebyen. I: Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3596-3. s. 151-178
UiO Untitled
 
15 Hagemann, Gro.
Gjensyn med "Det moderne gjennombrudd 1870-1900". Det moderne gennembrud; 2013-09-13 - 2013-09-14
UiO Untitled
 
16 Hagemann, Gro.
Historisk perspektiv på stemmerettskampen. Arven etter Frederikke Marie Qvam; 2013-06-13
UiO Untitled
 
17 Hagemann, Gro.
Kampen for allmenn stemmerett 100 år senere. Historiedager 2013; 2013-04-10
UiO Untitled
 
18 Hagemann, Gro.
Kvinneliv og kvinnekår i Norge rundt innføring av stemmeretten. Historielunsj; 2013-03-05
UiO Untitled
 
19 Hagemann, Gro.
Kvinneliv rundt stemmeretten. Historikerens time; 2013-09-22
UiO Untitled
 
20 Hagemann, Gro.
Kvinneliv under stemmeretten. Kulturkveld; 2013-10-23
UiO Untitled
 
21 Hagemann, Gro.
Stemmene som ikke telte. Foredragskveld; 2013-04-18
UiO Untitled
 
22 Hagemann, Gro.
Stemmerett for kvinner - hva sto egentlig på spill?. Seminar; 2013-03-14
UiO Untitled
 
23 Hagemann, Gro.
Stemmeretten og bevegelsene. Politisk utvikling og integrasjon i Norden 1814-1914: oppgjør, konfrontasjoner og visjoner; 2013-10-24 - 2013-10-25
UiO Untitled
 
24 Hagemann, Gro.
Stemmerettsjubileet 1913-2013. Foredrag; 2013-09-26
UiO Untitled
 
25 Hagemann, Gro.
Stemmerettsjubileet 1913-2013. Foredrag; 2013-04-18
UiO Untitled
 
26 Hagemann, Gro.
Stemmerettsspørsmålet - konstitusjonelle og teoretiske prinsipper. Retorikk og kvinnestemmerett; 2013-06-11
UiO Untitled
 
27 Hagemann, Gro.
Søndagsavisen. NRK P2 [Radio] 2013-01-06
UiO Untitled
 
28 Hagemann, Gro.
Vollens kvinner deltok med egne lister i "Folkeavstemningen" i 1905. Årbok for Vollen historielag 2013 ;Volum 1. s. 20-26
UiO Untitled
 
29 Ramm, Kristine; Hagemann, Gro.
70-talls-feministene. NRK2 [TV] 2013-12-10
UiO Untitled
 
2012
30 Gullikstad, Berit; Hagemann, Gro.
Methodological feminism?. The 10th Nordic Gender History Conference; 2012-08-09 - 2012-08-12
NTNU UiO Untitled
 
2011
31 Hagemann, Gro.
A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága. Budapest: Balassi Kiadó 2011 (ISBN 9789635068524) 243 s. Norwegian Litterature Abroad(17)
UiO Untitled
 
32 Hagemann, Gro.
Amerikanisering? Funksjon og estetikk i norske kjøkken 1920-1970. I: Amerika og det gode liv 1950-70. Syddansk Universitetsforlag 2011 ISBN 9788776745097. s. 69-101
UiO Untitled
 
2010
33 Hagemann, Gro.
Dutiful Wife - Disloyal Worker: Fragments of a Scholarly Ego-Histoire. I: Making Sense, Crafting History: Practices of Producing Historical Meaning. EDIZIONI PLUS Pisa University Press 2010 ISBN 978-88-8492-736-1. s. 13-31
UiO Untitled
 
34 Hagemann, Gro.
Kjøkkenet som samfunnsprosjekt. Tidsskrift for kjønnsforskning 2010 (4) s. 290-311
UiO Untitled
 
35 Hagemann, Gro; Larsen, Eirinn.
Husmorens foranderlighet. Tidsskrift for kjønnsforskning 2010 (4) s. 267-274
UiO Untitled
 
2009
36 Hagemann, Gro.
”Drømmekjøkkenet”: Betraktninger om husarbeid og forbruk. I: Forbrukerens ansvar. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30639-7. s. 323-353
UiO Untitled
 
37 Hagemann, Gro.
Husarbeid og medborgerskap. Årbok / Det norske videnskaps-akademi 2009 s. 271-291
UiO Untitled
 
38 Hagemann, Gro.
Husarbeid og medborgerskap: Sosialdemokratisk husmorpolitikk i etterkrigstidens Skandinavia. Arbeiderhistorie 2009 s. 169-187
UiO Untitled
 
39 Hagemann, Gro.
The Value of Unpaid Work: Economic Citizenship in Early Postwar Norway and Sweden. I: Democracy and Social Rights in the “Two Wests”. Troino: OTTO Editore 2009 ISBN 9788895285177. s. 219-241
UiO Untitled
 
40 Hagemann, Gro.
To Become a Political Subject: Enfranchisement of Women in Norway. I: Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms. Cambridge Scholars Publishing 2009 ISBN 978-1-4438-0162-1. s. 120-144
UiO Untitled
 
41 Hagemann, Gro; Solheim, Jorun; Røthing, Åse.
Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning 2009 ;Volum 33.(1-2) s. 2-6
UiO Untitled
 
2008
42 Hagemann, Gro.
Bare husmor? Baby-boom, hverdagsliv og kjøkkenrevolusjon på 1950-tallet. Kurs; 2008-09-10
UiO Untitled
 
43 Hagemann, Gro.
”’Drømmekjøkkenet’ – ettertanker om kjønn og modernitet”. I: På kant med historien. Museum Tusculanums Forlag 2008 ISBN 978-87-635-1085-1. s. 68-90
UiO Untitled
 
44 Hagemann, Gro.
Economic citizenship: a reply to Alice Kessler-Harris. Labouring Feminism and Feminst Working-Class History in Europe and Beyond; 2008-08-28 - 2008-08-31
UiO Untitled
 
45 Hagemann, Gro.
En amerikansk drøm på kjøkkenfronten?. "QAmerika i våre hjerter" avslutningskonferanse; 2008-10-31
UiO Untitled
 
46 Hagemann, Gro.
Husarbeid og medborgerskap. Gruppemøte; 2008-10-23
UiO Untitled
 
47 Hagemann, Gro.
Social rights, democracy, and domesticity: Scandinavian Social Democracy 1945-55. The Two Wests: Democracy,Citizenship and Social Rights in the United States and Europe (1918-2008); 2008-05-23 - 2008-05-24
UiO Untitled
 
2007
48 Hagemann, Gro.
Arbeid: nødvendighet, plikt eller rettighet. Historiske betraktninger. Hvorfor jobbe?; 2007-11-07
UiO Untitled
 
49 Hagemann, Gro.
Intruduction. I: Reciprocity and redistribution: Work and welfare reconsidered. EDIZIONI PLUS Pisa University Press 2007 ISBN 978-88-8492-465-0. s. IX-XX
UiO Untitled
 
50 Hagemann, Gro.
Maternalism and gender equality: Tracing a Norwegian model of welfare. I: Reciprocity and redistribution: Work and welfare reconsidered. EDIZIONI PLUS Pisa University Press 2007 ISBN 978-88-8492-465-0. s. 61-87
UiO Untitled
 
    Vis neste liste