Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2012
1 Grenness, Carl-Erik; Madsen, Ole Jacob.
Kritiske forutsetninger for moderne psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012 ;Volum 49.(8) s. 759-765
UiB UiO Untitled
 
2009
2 Grenness, Carl-Erik; Magnussen, Svein.
Psykologi og kunst. Eksemplet Salvador Dali. I: Psykologiens yttergrenser. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-280-8. s. 159-195
UiO Untitled
 
2005
3 Arnulf, Jan Ketil; Dreyer, Heidi C.; Grenness, Carl-Erik.
Trust and Knowledge creation: how the dynamics of trust and absorptive capacity may affect supply chain management develeopment projects. International Journal of Logistics Research and Applications 2005 ;Volum 8.(3) s. 225-236
UiO Untitled
 
4 Grenness, Carl-Erik.
Consultants: A Critical Perspective. I: Scandinavian perspectives on management consulting. Cappelen Damm Akademisk 2005 ISBN 8202234239.
UiO Untitled
 
5 Engelstad, Fredrik; Grenness, Carl-Erik; Kalleberg, Ragnvald; Malnes, Raino Sverre.
Introduksjon til samfunnsfag. Vitenskapsteori, argumentasjon og faghistorie. Gyldendal Akademisk 2005 (ISBN 82-05-31154-4) 496 s.
ISF UiO Untitled
 
2004
6 Grenness, Carl-Erik.
Hva er psykologi. Universitetsforlaget 2004 (ISBN 82-15-00569-1) 132 s.
UiO Untitled
 
2002
7 Grenness, Carl-Erik.
Estetikk og psykologi. Psykologisk tidsskrift 2002 ;Volum 5.(1) s. 18-23
UiO Untitled
 
8 Grenness, Carl-Erik.
Svendsen om evolusjonspsykologi. Impuls : Tidsskrift for psykologi 2002 ;Volum 56.(2/3) s. 117-123
UiO Untitled
 
1999
9 Grenness, Carl-Erik.
Kommunikasjon i organisasjoner. Abstrakt forlag 1999 (ISBN 82-7935-004-7) 250 s.
UiO Untitled
 
1998
10 Grenness, Carl-Erik.
Vitenskapelig ansvarlighet. Kvalitetssikring, vitenskapelighet og etikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1998 ;Volum 35.(11) s. 1082-1089
UiO Untitled
 
11 Engelstad, Fredrik; Grenness, Carl-Erik; Kalleberg, Ragnvald; Malnes, Raino Sverre.
Samfunn og vitenskap. 2. utgave. : ad Notam Gyldendal 1998 (ISBN 82-417-0885-8) 491 s.
UiO Untitled
 
1997
12 Grenness, Carl-Erik.
Det ubevisste hos Freud - med blikk på kognitiv psykologi. I: Det Ubevisste og Moderne Vitenskap. : Ad Notam Gyldendal A/S, Oslo 1997 ISBN 82-417-0719-3. s. 50-71
UiO Untitled
 
1993
13 Grenness, Carl-Erik.
Hva skal til for å trives?. I: Arbeidsmiljøet i landbruket. Oslo: Landbruksforlaget 1993 ISBN 82-529-1614-7. s. 34-43
UiO Untitled
 
1989
14 Grenness, Carl-Erik; Magnussen, Svein.
Analyse av bilder. Nivåproblemet (Del 1). Bilder og virkelighet. En persepsjonspsykologisk analyse. (del 2). Bildet og menneskts natur (Del 3). I: Bilder og læring. Oslo: Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1989 ISBN 82-7216-570-8. s. 9-55
UiO Untitled
 
15 Grenness, Carl-Erik; Magnussen, Svein.
Words and Pictures. I: Basic Issues in Psychology. : 1989 ISBN 82-90373-41-4. s. 69-83
UiO Untitled
 
1978
16 Grenness, Carl-Erik.
Om sosial forandring. I: Sosialpsykologi 2. Arbeidsliv, samfunn og vitenskap. Universitetsforlaget 1978 ISBN 82-00-01815-6. s. 281-298
UiO Untitled
 
1973
17 Grenness, Carl-Erik.
Filosofi: Vitenskapen om det konkrete. I: Generasjoner i norsk filosofi. Gyldendal Akademisk 1973 ISBN 82-05-05784-2. s. 25-51
UiO Untitled
 
18 Grenness, Carl-Erik.
Marihuana og nykapitalisme. I: Sosialpsykologi. Universitetsforlaget 1973 ISBN 82-00-02293-5. s. 275-290
UiO Untitled
 
19 Grenness, Carl-Erik.
Om sjalusi. I: Sosialpsykologi. Universitetsforlaget 1973 ISBN 82-00-02293-5. s. 130-139
UiO Untitled
 
1972
20 Grenness, Carl-Erik; Johansson, Anders; Rudberg, Monica Johansson; Sjue, Finn.
Psykologi och makt. Uppsatser i psykologins dialektik 2. : Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1972 (ISBN 91-504-0289-7) -1 s.
UiO Untitled
 
21 Grenness, Carl-Erik; Johansson, Anders; Rudberg, Monica Ylva Helene; Sjue, Finn.
Psykologi och makt. Uppsatser i psykologins dialektik 2. : Bo Cavefors bokförlag 1972 (ISBN 91-504-0289-7) 303 s. BOC-serien
UiO Untitled