Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-29 av 29

2018
1 Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias; Knain, Erik.
Representations and Students Teachers’ Experiences from Teacher Practice. NARST 91st Annual International Conference; 2018-03-10 - 2018-03-13
UiO Untitled
 
2 Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias; Knain, Erik.
Student teachers’ perspective of representations in science teaching and learning. 9ICOM 2018; 2018-08-15 - 2018-08-17
UiO Untitled
 
3 Raaheim, Arild; Mathiassen, Ketil; Moen, Vegard; Lona, Irene; Gynnild, Vidar; Bunæs, Bente Ringlund; Hasle, Emil Trygve.
Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study. European Journal of Higher Education 2018 s. -
OSLOMET NTNU UiB UiO UIS Untitled
 
2017
4 Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate; Ødegaard, Marianne.
Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge 2017 ;Volum 11.(3) s. 22-
UiO Untitled
 
5 Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias; Knain, Erik.
Lærerstudenters erfaringer med bruk av representasjoner i praksis. NFSUN 2017; 2017-06-07 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
2011
6 Klette, Kirsti; Lund, Andreas; Knudsen, Geir; Mathiassen, Ketil; Jenset, Inga Staal; Vinjar, Mari Bjørnsdotter; Olsen, Anne Lykkebo; Bratland, Lene Dolva; Carlsten, Tone Cecilie.
Fagvisjoner i pedagogisk praksis: Program for Utdanning av Pedagogiske faglærere ved ILS (PUPILS). Sluttrapport fra utredningskomitéen for en modell for fornying av lærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. : Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, Universitetet i Oslo 2011 22 s.
UiO Untitled
 
2009
7 Mathiassen, Ketil.
Differensiert undervisning. I: Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01455-5. s. 123-135
UiO Untitled
 
2008
8 Mathiassen, Ketil.
Bruk av modeller i biologiundervisningen. I: Biologididaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-595-7. s. 170-198
UiO Untitled
 
9 Mathiassen, Ketil.
Muntlig eksamen - med like vilkår for alle?. Naturfag 2008 (2) s. 30-32
UiO Untitled
 
2007
10 Mathiassen, Ketil.
Differensiert undervisning. I: Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01182-0. s. 119-131
UiO Untitled
 
2006
11 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil.
Elevvurdering i naturfag. Erfaringer fra Osloprøven på 9 trinn. Naturfagkonferansen 2005; 2006-10-27 - 2006-10-28
UiO Untitled
 
12 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil.
Karusell i fornøyelsespark. Bygg og programmer din egen karusell i LEGO. Naturfag 2006 (1) s. 38-39
UiO Untitled
 
13 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil.
Lego Education i skolen - lek og læring. Naturfag 2006 (1) s. 36-37
UiO Untitled
 
14 Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Tonning, Anne Sissel Vedvik; Ulvik, Marit.
Science students' critical examination of scientific information related to socio-scientific issues. Science Education 2006 ;Volum 90.(4) s. 632-655
UiB UiO Untitled
 
2005
15 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil.
Osloprøven i natur- og miljøfag 2005 for 9. trinn - ressurser på Internett. Utdanningsetaten i Oslo Oslo 2005
UiO Untitled
 
16 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil.
Osloprøven 2005 i natur- og miljøfag prøvehefte for 9. trinn. Utdanningsetaten i Oslo Oslo 2005
UiO Untitled
 
17 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil.
Vurdering i naturfag - erfaringer fra Osloprøven 2004 og 2005. Seminar for danske naturfaglærere; 2005-04-22 - 2005-04-22
UiO Untitled
 
2004
18 Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Tonning, Anne Sissel; Ulvik, Marit.
Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues. NARST Conference, 2004; 2004-04-01 - 2004-04-03
UiO Untitled
 
19 Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Arnesen, Erik; Tonning, Anne Sissel Vedvik.
Danning, informasjonsvurdering og argumentering i naturvitenskap. Acta Didactica 2004 (3) s. -
UiB UiO Untitled
 
20 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil.
Osloprøven i natur- og miljøfag 2004 - prøvehefte for 10. trinn. Utdanningsetaten i Oslo 2004
UiO Untitled
 
21 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil.
Osloprøven i natur- og miljøfag 2004 for 10. trinn Internettressurser. Utdanningsetaten i Oslo 2004
UiO Untitled
 
22 Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Arnesen, Erik; Vedvik, Anne Sissel.
Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA). Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO: Acta Didactica 2004 (ISBN 82-90904-78-9) 82 s.
UiO Untitled
 
2003
23 Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil.
Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA).Sluttrapport fra PLUTO-prosjektet. Bergen: ITU 2003 41 s.
UiO Untitled
 
24 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Fosse, Britt Oda.
Erfaringer med LMS i PPU (praktisk pedagogisk utdanning). ITU-konferansen 2003; 2003-10-16 - 2003-10-17
UiO Untitled
 
2002
25 Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Fosse, Britt Oda.
Bruk av LMS i PPU. FOU i lærerutdanningen; 2002-11-28 - 2002-11-29
UiO Untitled
 
26 Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Kolstø, Stein Dankert; Mathiassen, Ketil; Quale, Andreas.
Åpne forsøk og argumentering i naturfag. Det 7. forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen; 2002-01-01
UiO Untitled
 
27 Quale, Andreas; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Isnes, Anders.
LIBERAL EDUCATION, INFORMATION ASSESSMENT AND ARGUMENTATION IN SCIENCE ¿ LIA. X IOSTE conference; 2002-01-01
UiO Untitled
 
2000
28 Kristensen, Terje; Isnes, Anders; Mathiassen, Ketil.
Hvordan kan DataLego bidra til bedre naturfagundervisning?. Notoddenseminaret; 2000-10-19
UiO Untitled
 
1996
29 Mathiassen, Ketil.
Modeller i biologiundervisningen. : Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 1996 14 s.
UiO Untitled