Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2020
1 Ludvigsen, Sten Runar; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne; Smørdal, Ole; Major, Louis.
Learning as gap-closing. Investigating digitalized dialogues. Routledge 2020 (ISBN 978-1-138-59271-1) 18 s.
UiO Untitled
 
2 Omland, Maren; Rødnes, Kari Anne.
Building agency through technology-aided dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction 2020 ;Volum 26. s. -
UiO Untitled
 
3 Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne.
Dialog + microblogging = flerstemmighed?. I: Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring. Danmark: Forlaget Klim 2020 ISBN 9788772044323. s. 217-249
UiO Untitled
 
2019
4 Ludvigsen, Sten Runar; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne; Smørdal, Ole; Major, Louis.
Learning as Gap-Closing In and Across Subject: Digitalised Dialogues Across the Curriculum. I: Designs for Experimentation and Inquiry. Approaching Learning and Knowing in Digital Transformation. Routledge 2019 ISBN 978-1-13-8592711. s. 31-49
UiO Untitled
 
5 Rødnes, Kari Anne.
Skjønnlitteratur og bærekraft - et bidrag fra norskfaget. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 61-75
UiO Untitled
 
2018
6 Rødnes, Kari Anne.
"Jeg hører på den hver dag, jeg". En 10. klasses arbeid med litterære virkemidler og rapptekster gjennom mikroblogging og samtaler. Norsklæreren 2018 ;Volum 42.(4) s. 40-57
UiO Untitled
 
7 Rødnes, Kari Anne; Gilje, Øystein.
Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og hvor går vi?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 102.(3) s. 201-213
UiO Untitled
 
2017
8 Rødnes, Kari Anne; Dolonen, Jan Arild.
Digitale dialoger med Samtavla. Ressurser for forbedring av dialogisk læring og undervisning.. Faglig pedagogisk dag; 2017-11-02
UiO Untitled
 
9 Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill.
DiDiAC-prosjektet: Mikroblogging som støtte for klasseromssamtaler.. Bedre Skole 2017 (1) s. 26-29
UiO Untitled
 
2016
10 Rødnes, Kari Anne; Gilje, Øystein.
Grunnleggende ferdigheter - på tvers eller i fag?. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2016 147 s.
UiO Untitled
 
11 Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill.
Digitalised Dialogues across the Curriculum. Enhancing classroom dialogue by using Talkwall to "think together". EARLI; 2016-08-28 - 2016-08-29
UiO Untitled
 
12 Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill; Ludvigsen, Sten Runar; Smørdal, Ole; Frøytlog, Jo Inge Johansen.
Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC): Design-based interventions for developing 21st-century skills. EARLI SIG 10; 2016-08-26 - 2016-08-30
UiO Untitled
 
2015
13 Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne; Brevik, Lisbeth M..
Betydningen av å bruke fagbegreper For elever, lærerstudenter og lærere. Bedre Skole 2015 (2) s. 72-77
UiO Untitled
 
14 Rødnes, Kari Anne; Hertzberg, Frøydis.
Kunnskap i skolen. Hva vi sådde og hva vi høstet. Bedre Skole 2015 (4) s. 33-37
UiO Untitled
 
2014
15 Brevik, Lisbeth M.; Fosse, Britt Oda; Rødnes, Kari Anne.
Language, learning, and teacher professionalism: An investigation of specialized language use among pupils, teachers, and student teachers. International Journal of Educational Research 2014 ;Volum 68. s. 46-56
UiO Untitled
 
16 Rødnes, Kari Anne.
Erfaring og analyse. Elevers samtaler og skriving om litterær tekst.. Les! Skriv!; 2014-03-06 - 2014-03-08
UiO Untitled
 
17 Rødnes, Kari Anne.
Skjønnlitteratur i klasserommet : skandinavisk forskning og didaktiske implikasjoner. Acta Didactica Norge 2014 ;Volum 8.(1) s. 17-
UiO Untitled
 
18 Rødnes, Kari Anne.
Snakkefag eller fagsnakk? Litterære samtaler i norskfaget. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-784-8. s. 349-369
UiO Untitled
 
19 Rødnes, Kari Anne; Hellekjær, Glenn Ole; Vold, Eva Thue.
Nye språklærere. Fagkunnskap og fagdidaktiske utfordringer. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. s. 170-190
UiO Untitled
 
2013
20 Brevik, Lisbeth M.; Rødnes, Kari Anne; Fosse, Britt Oda.
Conference paper: Language, Learning and Teacher Professionalism. ISATT 2013; 2013-07-02 - 2013-07-05
UiO Untitled
 
2012
21 Rødnes, Kari Anne.
It's insanely useful!' Students' use of instructional concepts in group work and individual writing. Language and Education 2012 ;Volum 26.(3) s. 183-199
UiO Untitled
 
2011
22 Rødnes, Kari Anne; de Lange, Thomas.
Veiledning til Kunnskapsløftet - En kartlegging av læreres bruk av veiledninger til læreplaner for fag og veiledning i lokalt læreplanarbeid. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2011 59 s.
UiO Untitled
 
2009
23 Rødnes, Kari Anne.
Making Connections: Categorisations and Particularisations in Students’ Literary Argument. Argumentation: an international journal on reasoning 2009 ;Volum 23.(4) s. 531-546
UiO Untitled
 
24 Rødnes, Kari Anne; Ludvigsen, Sten Runar.
Elevers meningsskaping av skjønnlitteratur - Samtaler og tekst. Nordisk Pedagogik 2009 ;Volum 29.(2) s. 235-249
UiO Untitled