Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 65 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS. Nettverkssamling nr 2; 2020-09-21
UiO Untitled
 
2 Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S.; Weimand, Bente; Ruud, Torleif; Norvoll, Reidun; Hansson, Kristiane Myckland; Norheim, Irene; Aas, Eline; Landeweer, Elisabeth Geke Marjan; Pedersen, Reidar.
Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP): protocol for a cluster randomised controlled trial. BMC Health Services Research 2020 ;Volum 20:934. s. 1-15
AHUS OSLOMET UiO VV Untitled
 
3 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling3; 2020-08-17
UiO Untitled
 
4 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-09-20
UiO Untitled
 
5 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-09-04
UiO Untitled
 
6 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-27
UiO Untitled
 
7 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-17
UiO Untitled
 
8 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-08-21
UiO Untitled
 
9 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-14
UiO Untitled
 
10 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-29
UiO Untitled
 
11 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-28
UiO Untitled
 
12 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S.; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-30
UiO Untitled
 
13 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S.; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-08-20
UiO Untitled
 
14 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S.; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-23
UiO Untitled
 
15 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S..
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling; 2020-01-16
UiO Untitled
 
16 Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Romøren, Maria.
Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid.
UiO Untitled
 
17 Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-08-10
UiO Untitled
 
18 Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-09-03
UiO Untitled
 
19 Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Hansson, Kristiane Myckland; Romøren, Maria.
Veiledningsdag BPS. Veiledningsdag etter fidelitymåling 3; 2020-08-24
UiO Untitled
 
2019
20 Romøren, Maria.
Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Vestfold. Ledermøte i Klinikk psykisk helse og rus; 2019-06-07
UiO Untitled
 
21 Romøren, Maria.
Etiske utfordringer ved intravenøs behandling av sykehjemspasienter. Fagdag for sykehjem- og hjemmetjenesten i Vestfold; 2019-01-16
UiO Untitled
 
22 Romøren, Maria; Norheim, Irene.
Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid - status høst 2019. Klinikkens kvalitetsutvalg møte; 2019-09-05
UiO VV Untitled
 
23 Romøren, Maria; Norheim, Irene.
Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser. Klinikkens kvalitetsutvalg møte; 2019-04-15
UiO VV Untitled
 
24 Romøren, Maria; Pedersen, Reidar.
Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Telemark. Ledermøte i Klinikk psykisk helse og rus; 2019-06-17
UiO Untitled
 
2018
25 Dysthe, Bjørg Elise Tønnesen; Lødøen, Gjertrud; Romøren, Maria; Lindbæk, Morten.
Klamydiaepidemien som viste seg å være feilregistreringer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 (4) s. -
UiO Untitled
 
26 Klomstad, Kristin; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Romøren, Maria.
Involvement in decisions about intravenous treatment for nursing home patients: Nursing homes versus hospital wards. BMC Medical Ethics 2018 ;Volum 19.(34) s. 1-9
UiO Untitled
 
27 Romøren, Maria.
A structured training program for health workers in intravenous treatment with fluids and antibiotics in nursing homes: A modified stepped-wedge cluster-randomized trial to reduce hospital admissions. 24th Nordic Congress of Gerontology (24NKG); 2018-05-02 - 2018-05-04
UiO Untitled
 
28 Romøren, Maria.
En pasient – to verdener. Sykehjemsleger og sykehuslegers beskrivelser av samhandling om sykehjemspasienter. Etikkseminar ved Sykehuset i Østfold; 2018-10-18
UiO Untitled
 
29 Romøren, Maria.
En pasient – to verdener: Sykehjemsleger og sykehuslegers beskrivelser av samhandling om sykehjemspasienter. Tankesmia; 2018-03-15
UiO Untitled
 
2017
30 Dommerud, Tine; Romøren, Maria.
Ny behandling på sykehjem fører til kraftig reduksjon i innleggelser på sykehus. Aftenposten [Avis] 2017-09-27
UiO Untitled
 
31 Hanger, Mari Rian; Romøren, Maria.
Reduserte innleggelser hos pasienter på sykehjem. Dagens Medisin [Fagblad] 2017-09-27
UiO Untitled
 
32 Nyborg, Gunhild; Brekke, Mette; Straand, Jørund; Gjelstad, Svein; Romøren, Maria.
Potentially inappropriate medication use in nursing homes: an observational study using the NORGEP-NH criteria. BMC Geriatrics 2017 ;Volum 17:220. s. 1-11
UiO Untitled
 
33 Romøren, Maria; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
En pasient - to verdener. Dagens medisin 2017 (5) s. 28-
UiO Untitled
 
34 Romøren, Maria; Gjelstad, Svein; Lindbæk, Morten.
A structured training program for health workers in intravenous treatment with fluids and antibiotics in nursing homes: A modified stepped-wedge cluster-randomised trial to reduce hospital admissions. PLOS ONE 2017 ;Volum 12.(9)
SIV UiO Untitled
 
35 Romøren, Maria; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
Én pasient, to verdener – samhandling mellom sykehjemsleger og sykehusleger. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volum 137.(3) s. 193-197
SIV UiO Untitled
 
36 Romøren, Maria; Skaare, Dagfinn; Grude, Nils.
Klamydiatesting i praksis - rekvirenter og pasienter. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volum 137.(19) s. -
SIV UiO Untitled
 
37 Solvang, Fredrik; Romøren, Maria.
Dagsnytt 18: Debatt av artikkelen En pasient, to verdener (http://tidsskriftet.no/2017/02/originalartikkel/en-pasient-verdener-samhandling-mellom-sykehjemsleger-og-sykehusleger). NRK [TV] 2017-02-17
UiO Untitled
 
2016
38 Romøren, Maria; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun.
How do nursing home doctors involve patients and next of kin in end-of-life decisions? A qualitative study from Norway. BMC Medical Ethics 2016 ;Volum 17.(1)
UiO Untitled
 
2015
39 Fagan, Mark Stephan; Lindbæk, Morten; Grude, Nils; Reiso, Harald; Romøren, Maria; Skaare, Dagfinn; Berild, Dag.
Antibiotic resistance patterns of bacteria causing urinary tract infections in the elderly living in nursing homes versus the elderly living at home: an observational study. BMC Geriatrics 2015 ;Volum 15. s. -
SIV UiO Untitled
 
40 Romøren, Maria; Juvkam, kari Hilde; Moi, Harald.
Mycoplasma genitalium i allmennpraksis – bare en pille hvis det er ille?. Utposten 2015 ;Volum 6.
OUS SIV Untitled
 
2014
41 Horntvedt, May-Elin T; Romøren, Maria; Solvoll, Betty-Ann.
Ethical problems related to intravenous fluids in nursing homes. Nursing Ethics 2014 ;Volum 21.(8) s. 890-901
OSLOMET USN SIV UiO Untitled
 
2013
42 Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Lupattelli, Angela; Romøren, Maria; Koren, Gideon.
Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstetrics and Gynecology 2013 ;Volum 121.(2) s. 306-313
FHI UiO Untitled
 
2012
43 Romøren, Maria; Lindbæk, Morten; Nordeng, Hedvig Marie Egeland.
Pregnancy outcome after gestational exposure to erythromycin - a population-based register study from Norway. British Journal of Clinical Pharmacology 2012 ;Volum 74.(6) s. 1053-1062
FHI SIV UiO Untitled
 
2011
44 Mordal, Jon; Holm, Bjørn; Gossop, Michael; Romøren, Maria; Mørland, Jørg; Bramness, Jørgen Gustav.
Psychoactive substance use among patients admitted to an acute psychiatric ward: Laboratory findings and associations with clinical characteristics. Nordic Journal of Psychiatry 2011 ;Volum 65.(3) s. 208-215
FHI LDS UiO Untitled
 
2010
45 Dommerud, Tine; Romøren, Maria.
Bedre med intravenøst på sykehjemmet. Dagens Medisin [Fagblad] 2010-08-19
UiO Untitled
 
46 Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Romøren, Maria; Lindbæk, Morten.
Safety of macrolides during pregnancy – with special focus on erythromycin and congenital heart malformations. 38th konferansen for European Teratology Society; 2010-09-05 - 2010-09-08
UiO Untitled
 
2008
47 Juvkam, kari Hilde; Moi, Harald; Romøren, Maria.
Gynekologiske infeksjoner. I: Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593). Oslo: Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) 2008 ISBN 978-82-8081-112-7. s. 102-105
UiO Untitled
 
48 Juvkam, Kari Hilde; Moi, Harald; Romøren, Maria.
Vulvovaginal candida X72 (del av kap 7.7). I: Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593). Oslo: Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) 2008 ISBN 978-82-8081-112-7. s. 110-113
UiO Untitled
 
49 Moi, Harald; Romøren, Maria; Juvkam, Kari Hilde.
Bakteriell vaginose X84 (del av kap 7.7). I: Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593). Oslo: Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) 2008 ISBN 978-82-8081-112-7. s. 106-109
UiO Untitled
 
50 Romøren, Maria; Juvkam, Kari Hilde; Moi, Harald.
Gonoré X71, Y71 (del av kap 7.8). I: Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593). Oslo: Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) 2008 ISBN 978-82-8081-112-7. s. 120-123
UiO Untitled
 
    Vis neste liste