Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 113 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn.
Veiledning til lærere ved det juridiske fakultet om kjønn og rett i jusstudiet. Tittel: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet. Publisert på nettsiden:Kjønn og rett i rettsstudiet. https://www.jus.uio.no/om/kjonnsperspektiver/forslag.html.
UiO Untitled
 
2 Ikdahl, Ingunn.
Barnepensjon. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 859-881
UiO Untitled
 
3 Ikdahl, Ingunn.
Fra arbeidsavklaring til fattigdom?. Paneldebatt; 2019-04-25
UiO Untitled
 
4 Ikdahl, Ingunn.
Hege Brækhus: Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien. Tidsskrift for kjønnsforskning 2019 (3) s. 246-249
UiO Untitled
 
5 Ikdahl, Ingunn.
Rettskildebruk - og rettskildesløyfer - på trygderettens område. Storsamling for NAV Klageinstans; 2019-04-03
UiO Untitled
 
6 Ikdahl, Ingunn.
Ytelser til gjenlevende ektefelle. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 827-858
UiO Untitled
 
7 Ikdahl, Ingunn.
Ytelser til tidligere familiepleier. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 812-826
UiO Untitled
 
8 Skorgen, Torgeir; Berg-Nordlie, Mikkel; Ikdahl, Ingunn.
Rasisme. I: Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget 2019
OSLOMET UiB UiO Untitled
 
2018
9 Ikdahl, Ingunn.
Advokater og jusprofessorer med på Kongens Kina-besøk. Rett24.no [Internett] 2018-10-18
UiO Untitled
 
10 Ikdahl, Ingunn.
Den delte bevisbøra. Dag og Tid [Avis] 2018-01-05
UiO Untitled
 
11 Ikdahl, Ingunn.
Hva er kjønnsperspektiver i rettsvitenskap?. Kilden Kjønnsforskning.no [Internett] 2018-01-10
UiO Untitled
 
12 Ikdahl, Ingunn.
Likhet og omsorg - nye linjer i (den norske?) velferdsstaten. Nordisk konferens i socialrätt 2018, Socialrätt under omvandling - om solidaritetens och välfärdsstatens gränser; 2018-02-01 - 2018-02-02
UiO Untitled
 
13 Ikdahl, Ingunn.
Norden og menneskerettighetene fra 1900 til i dag. Oslo Peace Days; 2018-12-06
UiO Untitled
 
14 Ikdahl, Ingunn.
On equality and difference: Care work as a prohibited ground of discrimination. Law and society association (LSA) annual conference; 2018-06-07 - 2018-06-10
UiO Untitled
 
15 Ikdahl, Ingunn.
Researching discrimination and equality in relation to social welfare. Sino-Norwegian Symposium on Research within the Social Sciences, Humanities and Law; 2018-10-15 - 2018-10-16
UiO Untitled
 
2017
16 Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker.
Rettigheter og politikk henger sammen. Forskning.no [Internett] 2017-01-17
UiO Untitled
 
17 Ikdahl, Ingunn.
Between practice and law: women's rights to land and other property. Researcher’s Forum: Investing in Tanzania – a joint opportunity for promoting gender equality and development?; 2017-05-22
UiO Untitled
 
18 Ikdahl, Ingunn.
Bruk av trygderettspraksis som rettskilde: Rettsutvikling, polysentri og rettskildesløyfer. Det årlige trygderettskurset; 2017-02-09 - 2017-02-10
UiO Untitled
 
19 Ikdahl, Ingunn.
Rettskildesløyfer. Trygderettspraksis som rettskilde. Den årlige fagkonferansen; 2017-05-22
UiO Untitled
 
20 Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker.
Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. s. 250-260
UiO Untitled
 
21 Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn.
Responding to Disadvantage and Inequality through Law. Oslo Law Review 2017 ;Volum 4.(3) s. 124-132
UiO Untitled
 
2016
22 Ikdahl, Ingunn.
Combining work and family: Family benefits, child care services – or both?. Social security and the changing concept of work; 2016-09-22 - 2016-09-23
UiO Untitled
 
23 Ikdahl, Ingunn.
Development aid as “crisis governance". Reflection on the theory and practice of social and economic rights with focus on indivisibility and crisis; 2016-09-14
UiO Untitled
 
24 Ikdahl, Ingunn.
"Frihet, likhet og arbeidslinja". Om skiftende syn på trygdens rolle i å legge til rette for arbeid/familieliv. Trygdeforskningskonferansen 2016; 2016-12-05 - 2016-12-06
UiO Untitled
 
25 Ikdahl, Ingunn.
Gender and human rights - The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Gender and development - master course; 2016-01-14
UiO Untitled
 
26 Ikdahl, Ingunn.
Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis? Argumenter fra en empirisk studie av rettsutvikling i trygderettsforvaltningen. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 309-320
UiO Untitled
 
27 Ikdahl, Ingunn.
Rett til tilrettelegging i barnehagen? En tredelt analyse av velferdsrettigheter. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. s. 85-116
UiO Untitled
 
28 Ikdahl, Ingunn.
Sosiale rettigheter på retur?. Trygdeforskningskonferansen 2016; 2016-12-05 - 2016-12-06
UiO Untitled
 
29 Ikdahl, Ingunn.
Trygderettens praksis som rettskilde - Om rettsutvikling, polysentri og rettskildesløyfer. Faglig forum; 2016-11-30
UiO Untitled
 
30 Ikdahl, Ingunn; Arnesen, Gørill.
European joint doctorate in law and Development: Erfaringer fra etablering av et gradssamarbeid på ph.d-nivå. SIUs Internasjonaliseringskonferanse 2016; 2016-03-09 - 2016-03-10
UiO Untitled
 
31 Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker.
Introduksjon. I: Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-48452-8. s. 17-33
UiO Untitled
 
32 Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker.
Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 978-82-05-48452-8) 298 s.
UiO Untitled
 
33 Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela; Bostad, Inga.
Forbigår den beste. Dagens næringsliv 2016 s. 32-
UiO Untitled
 
34 Syse, Aslak; Ikdahl, Ingunn.
Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 s. 333-359
UiO Untitled
 
2015
35 Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn; Kameri-Mbote, Patricia.
Turning the Tide: Engendering the Human Right to Water and Sanitation. I: Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press 2015 ISBN 978-1-77922-263-3. s. 32-80
UiO Untitled
 
36 Ikdahl, Ingunn.
Connecting the dots. Property, housing and gender in international human rights law. Engaging with Law and Development. Perspectives on Land; 2015-01-20 - 2015-01-22
UiO Untitled
 
37 Ikdahl, Ingunn.
De grensekryssende familier: Familieytelser og EØS. I: Trygd og pensjon i EØS. Gyldendal Juridisk 2015 ISBN 978-82-05-48768-0. s. 108-127
UiO Untitled
 
38 Ikdahl, Ingunn.
De grensekryssende familier som utfordring for norsk trygderett. Trygdeforskningsseminaret; 2015-12-07 - 2015-12-08
UiO Untitled
 
39 Ikdahl, Ingunn.
Grenseoverskridende familieliv. Trygd, pensjon og EØS; 2015-11-04
UiO Untitled
 
2014
40 Ikdahl, Ingunn.
Formell, uformell, ulovlig eiendomsrett? Betydningen av rettens mange ansikter for økonomiske og sosiale menneskerettigheter. Tiltredelsesforelesning; 2014-12-02
UiO Untitled
 
41 Ikdahl, Ingunn.
How to reach women who need legal aid?. Seminar; 2014-08-28
UiO Untitled
 
42 Ikdahl, Ingunn.
Inclusion in the background? The human right to water in multilateral water cooperation in Zimbabwe. Human rights and legal pluralism in theory and practice; 2014-12-05 - 2014-12-06
UiO Untitled
 
43 Ikdahl, Ingunn.
Om rettsvitenskap og internasjonalisering : fagutvikling ved kvinnerettsmiljøet i Oslo i perioden 1985-2013. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2014 ;Volum 37.(1 = 144) s. 96-116
UiO Untitled
 
44 Ikdahl, Ingunn; Haveraaen, Sissel Berg.
Når kriser er hverdag. NRK Ytring 2014
UiO Untitled
 
2013
45 Ikdahl, Ingunn.
Et lærestykke: Kvinneretten og internasjonaliseringen. I: Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering 2013 ISBN 9788281520400. s. 151-164
UiO Untitled
 
46 Ikdahl, Ingunn.
Familiepleie for statens regning? Pleiepenger etter ftrl. kap. 9. Det årlige trygderettskurset; 2013-02-14 - 2013-02-15
UiO Untitled
 
47 Ikdahl, Ingunn.
Gender and Human rights: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Gjesteforelesning på masterkurs, "Gender and development"; 2013-01-16
UiO Untitled
 
48 Ikdahl, Ingunn.
Human rights perspectives in the anthology "Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes: From the Margins". Book launch, "Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes: From the Margins", Ed. Cecilia Bailliet, Cambridge 2012; 2013-01-23
UiO Untitled
 
49 Ikdahl, Ingunn.
"International legal instruments for women's rights." Paneldebatt som del av konferansen "Women, Power and Politics: The Road to Sustainable Democracy". Konferanse, streamet på http://www.regjeringen.no [Internett] 2013-11-14
UiO Untitled
 
50 Ikdahl, Ingunn.
Multiple threats, manifold strategies. Women, the state and secure tenure at the interface of human rights and local practices in Dar es Salaam. I: Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa. Brill Academic Publishers 2013 ISBN 978-90-04-24647-8. s. 169-193
UiO Untitled
 
    Vis neste liste